Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 37 Закона Украины "Об автомобильных дорогах" относительно выполнения работ в пределах полосы отведения автомобильных дорог общего пользования (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.08.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 37 Закону України "Про автомобільні дороги" щодо виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування

Верховна Рада України постановляє:

I. Статтю 37 Закону України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2013 р., N 48, ст. 682) викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування

Розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт, які можуть впливати на реалізацію програм розвитку дорожнього господарства, виникнення небезпечної дорожньої обстановки, на екологічний, санітарний та технічний стан доріг, у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, здійснюються на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Вичерпний перелік робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг, які потребують одержання відповідного дозволу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для отримання відповідного дозволу заявник або уповноважена ним особа подає державному адміністратору заяву за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, або надсилає її рекомендованим листом з описом вкладення.

До заяви про видачу дозволу додаються:

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору оренди земельної ділянки, на якій провадитиметься виробнича діяльність, а якщо заявник не є власником або користувачем - викопіювання з кадастрової карти (плану) та план такої земельної ділянки (масштаб 1:500) із зазначенням її меж;

2) передпроектні пропозиції (схема організації дорожнього руху, ескіз об'єкта із зазначенням його габаритів);

3) комп'ютерний макет місця із фрагментом місцевості (розміри не менш ніж 6 х 9 см).

Видача дозволів здійснюється на платній основі. Розмір плати за видачу дозволів становить 12,07 мінімальної заробітної плати, які сплачуються під час отримання дозволу. Видача дублікату дозволу та переоформлення дозволу здійснюється на безоплатній основі.

Підставами для переоформлення дозволу є:

1) зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи, або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

2) зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;

3) у випадку набуття права власності на об'єкт, на розміщення якого надавався дозвіл, іншою особою або передачі його в оренду;

4) зміна адресної прив'язки об'єкта, на розміщення якого надавався дозвіл, у зв'язку зі зміною індексу та/або назви автомобільної дороги загального користування.

Підставами для видачі дубліката дозволу є втрата дозволу, в тому числі його знищення чи пошкодження.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, протягом 30 днів з дати надходження необхідних документів надає за попереднім погодженням з підрозділами Міністерства внутрішніх справ України відповідний дозвіл або надсилає письмове повідомлення про відмову у його видачі.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

виданий дозвіл для розміщення іншого об'єкта, споруди або виконання інших робіт на вказаній земельній ділянці;

віднесення ділянки дороги до аварійно-небезпечної або місця чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод;

невідповідність місця розташування об'єкта, споруди або виконання робіт нормативним вимогам та планам розвитку дорожньої інфраструктури, визначеної Кабінетом Міністрів України;

у разі встановлення за результатами перевірки порушення умов, визначених відповідним дозволом;

погіршення умов безпеки дорожнього руху, видимості на дорозі, затемнення або зниження ефективності сприймання дорожніх знаків, світлофорів та інших технічних засобів організації дорожнього руху, створення звукових ефектів, що негативно впливатимуть на умови руху, засліплення учасників дорожнього руху, ускладнення руху пішоходів;

зменшення габаритів шляхопроводів та інших інженерних споруд.

Підстави для анулювання дозволу визначаються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Дозвіл видається строком на п'ять років з урахуванням програм розвитку автомобільних доріг загального користування, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Під час реконструкції та ремонту автомобільних доріг перенесення споруд і комунікацій об'єктів дорожнього сервісу в межах смуги відведення здійснюється за рахунок їх власника з подальшим їх розміщенням на земельних ділянках, які перебувають у власності чи користуванні цих власників, про що інформують власника не пізніше ніж за один місяць до початку проведення робіт.

Усі спори, пов'язані з виконанням робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, вирішуються в судовому порядку".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту закону України "Про внесення змін до статті 37 Закону України "Про автомобільні дороги" щодо виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування"

1. Визначення та аналіз проблем, які будуть розв'язані шляхом державного регулювання

Шляхом державного регулювання передбачається розв'язати проблеми, які виникають під час прийняття рішень щодо розміщення об'єктів дорожнього сервісу та виконання інших робіт вздовж автомобільних доріг загального користування у площині врегулювання взаємовідносин між заявником (або власником об'єкта дорожнього сервісу) та власником автомобільних доріг, в тому числі при здійсненні державних програм розвитку автомобільних доріг загального користування.

Об'єктами дорожнього сервісу є: спеціально облаштовані місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, майданчики для стоянки транспортних засобів, майданчики відпочинку, видові майданчики, автозаправні станції, пункти технічного обслуговування, мотелі, готелі, кемпінги, торговельні пункти (у тому числі малі архітектурні форми), автозаправні комплекси, складські комплекси, пункти медичної та технічно-евакуаційної допомоги, пункти миття транспортних засобів, пункти приймання їжі та питної води, автопавільйони, а також інші об'єкти, на яких здійснюється обслуговування учасників дорожнього руху та які розміщуються на землях дорожнього господарства або потребують їх використання для заїзду та виїзду на автомобільну дорогу.

Правильність розміщення усіх вищезазначених об'єктів вздовж автомобільних доріг суттєво впливає на безпеку дорожнього руху, земельні відносини, раціональне використання земель дорожнього господарства, екологію, технічний та санітарний стан доріг, кількість та якість послуг, що надаються учасникам дорожнього руху.

При цьому визначені такі протиріччя:

- центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, який повинен надавати дозволи через місцеві довільні центра або центри надання адміністративних послуг, землекористувачами (службами автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі), які повинні використовувати державні землі за прямим цільовим призначенням, та суб'єктами господарювання, метою яких є отримання прибутку від використання земельних ділянок вздовж автомобільних доріг, оскільки їх бізнес безпосередньо пов'язаний з рухом транспорту на автомобільних дорогах;

- між нормативними актами, які чітко регламентують параметри розміщення об'єктів дорожнього сервісу, та прагненнями деяких суб'єктів господарювання до розміщення таких об'єктів якнайближче до проїзної частини дороги, що впливає на безпеку дорожнього руху.

Законопроект покликаний систематизувати норми Закону України "Про автомобільні дороги" та привести їх у відповідність до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання у зазначеній сфері є :

- створення у правовому полі умов, якими буде забезпечено чітку процедуру подання документів та отримання дозволів суб'єктами господарювання на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг;

- забезпечення безпеки дорожнього руху в місці розташування об'єктів дорожнього сервісу;

- зведення до мінімуму кількості випадків необхідності перенесення об'єктів дорожнього сервісу, розташованих вздовж автомобільних доріг, що може відбуватись внаслідок капітального ремонту, розширення або реконструкції автомобільних доріг загального користування;

- зведення до мінімуму можливості порушення власниками об'єктів дорожнього сервісу норм та технічних вимог при розміщенні, реконструкції та експлуатації таких об'єктів;

- впорядкування стосунків між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, землекористувачем та власниками об'єктів дорожнього сервісу;

- значне підвищення кількості та якості послуг населенню (учасникам дорожнього руху) та наближення їх до європейських стандартів.

3. Аргументація переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Наданий проект закону України систематизує вимоги чинного законодавства України, встановлює основні норми отримання дозволу на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг, підстави для відмови та анулювання дозволів.

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає розробку окремого законопроекту, який визначатиме встановлення строків дії документів дозвільного характеру на провадження виробничої діяльності у межах смуги відведення автомобільних доріг;

- визначення підстав для відмови у наданні, переоформленні, анулюванні та випадки видачі дублікатів вищевказаних дозволів.

Реалізація даного варіанту займе багато часу та створить додаткові суперечності із діючим законодавством.

Тому такий варіант не є прийнятним.

Другий оптимальний варіант передбачає внесення змін до діючої нормативної бази.

На даний час діють такі основні законодавчі акти, що регулюють питання розміщення об'єктів дорожнього сервісу у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування:

- Закон України "Про автомобільні дороги".

Прийняття законопроекту дозволить створити всі умови для наближення якості автомобільних доріг з придорожньою інфраструктурою до європейських стандартів.

Також прийняття даного законопроекту систематизує норми чинного законодавства.

Таким чином, для забезпечення безпеки дорожнього руху оптимальним є другий варіант

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Відповідно до регуляторного акта відносини сторін пропонується врегулювати строком надання документа дозвільного характеру, його платністю та підставами для відмови та анулювання такого дозволу.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Встановлення однозначних процедур та чітких правил поведінки сторін (заявника (власника об'єкта) та Укравтодору) обґрунтовує можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття цього регуляторного акта.

Зовнішніми факторами, які можуть впливати на дію регуляторного акта, можуть бути:

а) негативні обставини:

- зміни до законодавства, які суперечитимуть нормам, викладеним в акті;

- політична нестабільність;

- наявність суб'єктів господарювання, які будуть розміщувати об'єкти дорожнього сервісу без будь-яких документів дозвільного характеру.

б) позитивні обставини:

- законодавче врегулювання специфічних відносин щодо розміщення об'єктів дорожнього сервісу.

Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди, яка може виникнути у разі настання наслідків дії акта, виключає настання шкоди.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта буде здійснюватися постійно.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

У результаті впровадження проекту регуляторного акта буде досягнуто таких результатів :

- врегульовано процедуру подання документів та отримання дозволів суб'єктами господарювання на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг;

- забезпечення безпеки дорожнього руху на ділянках автомобільних доріг загального користування в районі розміщення об'єктів;

- мінімізовано кількість випадків перенесення об'єктів дорожнього сервісу, розташованих вздовж автомобільних доріг без урахування державних планів капітального ремонту, розширення або реконструкції автомобільних доріг загального користування;

- значно підвищено кількість та якість послуг населенню (учасникам дорожнього руху);

- створено всі умови для наближення якості автодоріг з придорожньою інфраструктурою до європейських стандартів.

Визначення очікуваних результатів за методом аналізу вигод та витрат у простій формі:

Суб'єкти

Вигоди

Витрати

Держава

- забезпечення безпеки дорожнього руху;
- забезпечення економічних та комфортних умов дорожнього руху;
- створення умов для наближення якості автомобільних доріг з придорожньою інфраструктурою до європейських стандартів.

Проведення постійного контролю та нагляду за додержанням вимог акта.

Підприємства, установи та організації, що отримують дозволи

Вичерпний перелік випадків для відмови та анулювання документа дозвільного характеру. Зменшення кількості випадків перенесення об'єктів дорожнього сервісу, розташованих вздовж автомобільних доріг без урахування державних планів капітального ремонту, розширення або реконструкції автомобільних доріг загального користування.

Зменшення місць, дозволених для розміщення об'єктів дорожнього сервісу.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

З моменту набрання чинності проектом Закону України "Про внесення змін до статті 37 Закону України "Про автомобільні дороги" щодо виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування" термін його дії необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

За результатами дії регуляторного акта обов'язковими показниками результативності регуляторного акта будуть:

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

Невизначена, у зв'язку з тим, що у процесі будівництва нових автомобільних доріг загального користування буде різна кількість заявників на отримання дозвільних документів.

- час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

у 30-денний строк приймається рішення про видачу дозволів.

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Середній. Проект буде повторно розміщено на офіційному веб-сайті Укравтдору.

За результатами дії регуляторного акта :

- регулюються юридичні відносин між суб'єктами господарювання під час отримання дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг, а також при їх розміщенні та експлуатації;

- визначається чітка процедура отримання дозволів на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг;

- створюються всі умови для мінімізації кількості випадків аварій та ДТП на автомобільних дорогах загального користування, що трапляються внаслідок недбалого ставлення суб'єктів господарювання (власників об'єктів дорожнього сервісу) до дотримування технічних та інших вимог стосовно розміщення, реконструкції та експлуатації об'єктів вздовж доріг загального користування;

- створюються всі умови для мінімізації кількості випадків необхідності перенесення об'єктів дорожнього сервісу, розташованих вздовж автомобільних доріг без урахування державних програм (планів) капітального ремонту, розширення або реконструкції автомобільних доріг загального користування;

- створюються умови для значного підвищення кількості та якості послуг, що надаються населенню (учасникам дорожнього руху), та наближення автодоріг України до європейських стандартів.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування" здійснюватиметься протягом одного місяця від дня його прийняття з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів, на яких поширюватиметься дія даного Закону.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз у три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

Голова Державного агентства
автомобільних доріг України

С. Підгайний

___ ____________ 2014

 

Опрос