Идет загрузка документа (87 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О лотереях в Украине (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.08.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про лотереї в Україні

Стаття 1. Терміни, які вживаються в цьому Законі

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

благодійна лотерея - це лотерея, що не передбачає одержання прибутків від її організації та проведення;

виграш (приз) - кошти, майно, майнові та немайнові права, які передаються у власність гравцю - переможцю лотереї за результатами її проведення;

державна лотерея - лотерея, яку організовує Національний організатор державних лотерей;

джек-пот - максимальний виграш (приз), передбачений умовами проведення лотереї, величина якого встановлюється організатором лотереї або визначається ним залежно від загальної кількості внесених гравцями ставок;

єдина електронна система контролю державних лотерей у реальному часі - програмно-технічний комплекс, до якого включається гральне обладнання (термінали, інші електронні пристрої) через які Національний організатор державних лотерей отримує від гравців у державні лотереї, операторів державних лотерей та розповсюджувачів державних лотерей в режимі реального часу інформацію пов'язану із проведенням державних лотерей та здійснює фіксацію всіх операцій зі сплати ставок, формування призового (виграшного) фонду, джек-поту, виплати виграшів (видачі призів);

каса оператора недержавних лотерей - спеціально обладнане приміщення (місце) де здійснюється продаж або прийняття ставок від гравців, розрахунки за результатами недержавних лотереї та інші дії. Розрахункові операції у касі оператора недержавних лотереї фіксуються відповідно до вимог Закону України, що регулює застосування реєстраторів розрахункових операцій;

інтерактивна каса лотереї - веб-сайт, доменне ім'я якого належить до домену верхнього рівня "UA", через який оператор лотереї здійснює проведення лотереї (у тому числі прийом ставок, виплату виграшів) в електронному (віртуальному) просторі мережі Інтернет;

Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання - ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання вимог цього закону, ліцензійних умов. Відносини, пов'язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, регулюються законом.

ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог цього Закону та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

лотерея - гра незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями, виграш (приз) в якій має випадковий характер і територія проведення якої не обмежується одним приміщенням (будівлею);

лотерейний білет - документ, встановленої умовами проведення лотереї форми, який засвідчує оформлення договірних відносин між гравцем та суб'єктом, що проводить лотерею, і володіння яким засвідчує право особи на участь у лотереї та з настанням обставин, визначених в умовах проведення лотереї, і право на одержання виграшу (призу);

лотерейне обладнання - гральне обладнання, пристрій або сукупність пристроїв (механічних, електричних, електронних та інших технічних), спеціально виготовлених і використовуваних для організації та проведення лотереї, у тому числі для реєстрації та обліку прийнятих ставок у лотерею, проведення розіграшів лотерей;

лотерея розрядна - лотерея, умови проведення якої передбачають придбання гравцем лотерейного білета та/або іншого документа, що засвідчує право участі у лотереї (чек гравця, ігровий білет, ігрова картка тощо), з попередньо надрукованим порядковим номером, а також визначення переможця в разі збігу такого номера з результатами розіграшу тиражу лотереї;

лотерея числова - лотерея, умови проведення якої передбачають придбання гравцем лотерейного білета та/або іншого документа, що засвідчує право участі у лотереї (чек гравця, ігровий білет, ігрова картка тощо), в якій гравцем визначаються комбінації чисел, символів чи знаків та/або черговість їх випадіння та/або порядок їх співпадіння та/або місця їх розташування, а також розподіл призового (виграшного) фонду між гравцями (визначення розміру призу) відповідно до кількості збігів таких чисел, символів чи знаків із результатами розіграшу тиражу лотереї;

лотерея бінго - лотерея, умови проведення якої передбачають придбання гравцем лотерейного білета та/або іншого документа, що засвідчує право участі у лотереї (чек гравця, ігровий білет, ігрова картка тощо), з попередньо надрукованою комбінацією чисел, символів чи знаків, а також розподіл призового (виграшного) фонду між гравцями (визначення розміру призу) відповідно до збігу визначених чисел, символів або знаків із результатами розіграшу тиражу лотереї;

лотерея тото - лотерея, умови проведення якої передбачають придбання гравцем лотерейного білета та/або іншого документа, що засвідчує право участі у лотереї (чек гравця, ігровий білет, ігрова картка тощо), в якій переможці визначаються залежно від вгадування результатів випадкових подій у різних видах професійних та (чи) аматорських змагань, що включені до опублікованої програми тиражу лотереї;

лотерея миттєва - лотерея, умови проведення якої передбачають придбання гравцем паперового або електронного лотерейного білета, який засвідчує право участі в лотереї, з безпосередньо визначеною у ньому друкарським або іншим способом інформацією, що дозволяє визначити виграш (приз) або факт його відсутності;

Національний організатор державних лотерей - юридична особа із 100 % державної власності у статутному фонді (статутному або складеному капіталі), яка здійснює діяльність з організації та проведення державних лотерей, відповідно до вимог цього закону;

недержавна лотерея - лотерея, яку організовує оператор недержавних лотерей;

оператор державних лотерей - юридична особа, яка відповідно до вимог цього закону приймає участь у проведенні державних лотерей в обсязі, передбаченому договором, укладеним із Національним організатором державних лотерей;

оператор недержавних лотерей - юридична особа, яка має ліцензію та відповідно до вимог цього закону організовує та проводить недержавні лотереї;

організація та проведення державних лотерей - господарська діяльність Національного організатора державних лотерей спрямована на створення умов для проведення державних лотерей та видачі виграшів (призів) учасникам державних лотерей та проведення державних лотерей відповідно до вимог цього закону;

організація та проведення недержавних лотерей - господарська діяльність спрямована на створення умов для проведення недержавних лотерей та видачі виграшів (призів) учасникам недержавних лотерей та проведення недержавних лотерей відповідно до вимог цього закону;

призовий (виграшний) фонд - сукупність виграшів (призів), зокрема коштів, майна, майнових прав, які підлягають виплаті (видачі) гравцям у разі їх виграшу в лотерею відповідно до умов її проведення;

представник Національного організатора державних лотерей або оператора лотереї - керівник Національного організатора державних лотерей або оператора лотереї, або уповноважена ним особа, яка має засвідчену в установленому порядку довіреність на право представляти Національного організатора державних лотерей або оператора лотерей;

розповсюджувач - працівник оператора лотерей або Національного організатора державних лотерей, який приймає ставки (здійснює продаж лотерейних білетів та/або інших документів, що засвідчують участь у лотереї), видає виграші (призи);

ставка - плата за участь гравця в лотереї;

сприяння у проведенні лотереї - вчинення юридичною чи фізичною особою дій, спрямованих на прийняття ставок в лотерею, рекламування лотереї, трансляцію лотереї у теле- чи радіопрограмах, виплату виграшу (призу) в лотерею, а також будь-яких інших дій, що прямо або опосередковано забезпечують проведення лотереї;

сфера (ринок) лотерей - діяльність, пов'язана з організацією та проведенням будь-яких лотерей;

термінал електронної системи прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, обладнаний фіскальною пам'яттю і використовується для реєстрації прийняття ставок та виплати виграшів (видачі призів) у лотереї;

умови (правила) проведення лотереї - документ, в якому визначається перелік умов лотереї, прав, обов'язків і послідовності дій гравця, оператора лотереї або Національного організатора державних лотерей під час організації і проведення лотереї;

участь в лотереї - набуття фізичною особою права участі в будь-якій лотереї шляхом здійснення в будь-який спосіб ставки та отримання підтвердження про реєстрацію цієї ставки організатором лотереї.

Стаття 2. Законодавство про лотереї

Правове регулювання у сфері лотерей здійснюється відповідно до Конституції України, цього Закону, інших законів та прийнятих відповідно до цього Закону нормативно-правових актів, а також відповідних міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникають у сфері лотерей.

Дія цього Закону не поширюється на:

розіграші, що проводяться юридичними та фізичними особами за рахунок власних коштів з метою сприяння продажу будь-якого товару чи наданню платних послуг (робіт) і передбачають участь у них споживачів товарів (послуг) без внесення за це плати;

емісію, обіг та погашення цінних паперів, за якими здійснюється виплата доходів у формі виграшів (призів), а також на виплату виграшів (видачу призів) за депозитними вкладами (внесками) у банках та інших фінансових установах відповідно до законодавства.

Стаття 4. Мета і принципи державної політики у сфері лотерей

Мета державної політики у сфері лотерей полягає у визначенні фундаментальних правових засад створення в Україні ринку лотерей та його подальшого функціонування, а також регулювання цього ринку з боку держави.

Основними принципами державної політики у сфері лотерей є:

забезпечення суспільних інтересів, пов'язаних із організацією і проведенням лотерей, соціальної спрямованості цієї галузі економіки;

захист підлітків від втягування в лотереї;

захист прав і законних інтересів громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які беруть участь в організованих на території Україні лотереях;

забезпечення однакових умов участі в лотереях для усіх учасників;

забезпечення рівності прав і законних інтересів організаторів лотерей, гарантування прозорості їх господарської діяльності та створення конкурентного середовища.

Основними засобами державного регулювання ринку лотерей є:

ліцензування господарської діяльності у сфері лотерей;

патентування операцій з надання послуг у сфері лотерей;

сертифікація грального обладнання та програмного забезпечення до нього.

В Україні встановлюється державна монополія на організацію та проведення державних лотерей, що передбачає функціонування Національного організатора державних лотерей, та встановлюється, що максимальна кількість операторів державних лотерей, що діють одночасно, не повинна перевищувати п'яти.

Організація державних лотерей може здійснюватися виключно Національним організатором державних лотерей. Статус Національного організатора державних лотерей може мати одночасно лише одна юридична особа.

Організація та проведення недержавних лотерей може здійснюватися юридичними особами за умови наявності у них відповідних ліцензій.

Видача ліцензій на організацію та проведення недержавних лотерей проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, відповідно до законодавства про ліцензування.

Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики в межах своїх повноважень:

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

розробляє та затверджує ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері недержавних лотерей та умови організації та проведення державних лотерей;

розробляє основні напрями державної політики у сфері лотерей;

спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері лотерей;

утворює Національного організатора державних лотерей;

встановлює порядок подання, обсяги та форми звітності щодо організації та проведення лотерей;

представляє інтереси України у відповідних універсальних та регіональних міжнародних спеціалізованих організаціях у сфері лотерей;

звертається у межах своєї компетенції із запитами до органів інших держав, які регулюють сферу лотерей, та міжнародних організацій у сфері лотерей відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій у сфері лотерей, членом яких є Україна;

виконує у межах своєї компетенції запити органів інших держав, які регулюють сферу лотерей, та міжнародних організацій у сфері лотерей відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій у сфері лотерей, членом яких є Україна;

забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері лотерей;

здійснює державне регулювання діяльності у сфері лотерей;

організовує та здійснює державний контроль у сфері лотерей;

застосовує санкції у випадках, передбачених законом;

безоплатно одержує в установленому Кабінетом Міністрів України порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи (їх копії) і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

має право безперешкодного доступу на територію та у службові приміщення Національного організатора державних лотерей, операторів державних лотерей, операторів недержавних лотерей для проведення перевірки дотримання вимог цього Закону та ліцензійних умов;

розглядає справи про порушення вимог цього Закону та ліцензійних умов і за результатами їх розгляду приймає відповідні рішення в межах своїх повноважень;

має право видати розпорядження про припинення проведення лотереї;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Стаття 6. Обмеження в організації та проведенні лотерей

В Україні забороняється організовувати та проводити невизначені законом види лотерей,.

Забороняється організовувати та проводити недержавні лотереї без ліцензії. Зазначене обмеження не поширюється на Національного організатора державних лотерей та операторів державних лотерей.

Господарська діяльність, яка підлягає ліцензуванню відповідно до цього Закону, може здійснюватись суб'єктами господарювання - юридичними особами.

Засновники (учасники) - фізичні особи оператора лотерей, посадові особи Національного організатора державних лотерей, не повинні мати судимості за шахрайство, за злочини у сфері господарської діяльності, а також інші злочини, вчинені з корисливих мотивів, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку.

Організація та проведення лотерей, які організовані та проводяться іноземними підприємствами, та окремий продаж ставок і виплата виграшів (видача призів), включаючи посередництво, на території України забороняється.

Стаття 7. Загальні положення ліцензування організації та проведення недержавних лотерей

З метою упорядкування діяльності суб'єктів господарювання на ринку недержавних лотерей, забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту суспільної моралі, а також для запобігання антисоціальному впливу недержавних лотерей на населення, здійснюється ліцензування господарської діяльності з організації та проведення недержавних лотерей.

Ліцензування господарської діяльності у сфері лотерей здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та Законом України "Про адміністративні послуги".

Суб'єкт господарської діяльності має право розпочати діяльність з проведення недержавних лотерей лише після отримання ліцензії на організацію та проведення недержавних лотерей.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики в установленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" порядку та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії (копії ліцензії), про залишення заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії) без розгляду, про переоформлення ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії на провадження діяльності, визначеної цією статтею.

Рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики у тридцятиденний строк з дня надходження до нього заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів. Перелік та вимоги до документів, які додаються до заяви на отримання ліцензії, визначені цим Законом.

Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики суб'єкту господарювання, який виконав вимоги, передбачені цим Законом, видається ліцензія на статтею організацію та проведення недержавних лотерей.

Перелік суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію, оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підставами для відмови у видачі ліцензії, переоформленні ліцензії також є:

- наявності у заявника серед засновників (учасників), посадових осіб та працівників певних професій, перелік яких визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, осіб які мають не погашену або не зняту судимість за шахрайство, тероризм, за злочини у сфері господарської діяльності, інші злочини, вчинені з корисливих мотивів;

- неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою на отримання (переоформлення) ліцензії, джерел та походження коштів, використаних для фінансування або формування статутних фондів заявника або відповідних суб'єктів господарської діяльності, які є засновниками заявника;

- порушення суб'єктом господарської діяльності вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

- відсутність проходження процедури сертифікації (акредитації) всього обладнання, яке заявник планує використовувати в своїй діяльності.

- невідповідність суб'єкта господарювання - заявника вимогам цього Закону та/або відповідних ліцензійних умов.

Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності, організацію та проведення недержавних лотерей - 40000000 гривень.

Ліцензія видається юридичній особі строком на десять років.

Вартість ліцензії сплачується рівними частками щоквартально протягом строку дії ліцензії. Першу і останню щоквартальні частки вартості ліцензії сплачуються одразу після отримання суб'єктом господарювання повідомлення від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, щодо рішення про видачу йому ліцензії.

В разі анулювання дії ліцензії центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, сплачена частка вартості ліцензії ліцензіату не повертається.

Не потребує ліцензування діяльність з організації та проведення державних лотерей.

Організовувати державні лотереї може виключно Національний організатор державних лотерей. Національний організатор державних лотерей, з урахуванням вимог цього Закону, має право проводити державні лотереї самостійно або доручити їх проведення оператору державних лотерей в обсязі, передбаченому договором, укладеному між оператором державних лотерей та Національним організатором державних лотерей.

Суб'єкт господарювання під час провадження діяльності у сфері лотерей зобов'язаний дотримуватися вимог цього Закону, Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про адміністративні послуги", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та відповідних ліцензійних умов.

Стаття 8. Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії

Суб'єкт господарювання, який має намір проводити господарську діяльність з організації та проведення недержавних лотерей особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. До заяви про видачу ліцензії додаються:

відомості про керівника юридичної особи - заявника, особу, яка виконує обов'язки керівника у разі його тимчасової відсутності, головного бухгалтера, посадових осіб, відповідальних за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей, а саме: прізвище, ім'я та по батькові, займана посада, освіта, за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), скріпленим печаткою;

засвідчені підписом керівника (чи уповноваженої ним особи) та скріплені печаткою копії документів, які підтверджують стаж роботи керівника юридичної особи - заявника та особи, яка виконує обов'язки керівника у разі його тимчасової відсутності, на керівних посадах у сфері випуску та проведення лотерей або у фінансових установах і головного бухгалтера на посаді бухгалтера;

довідки, видані органами внутрішніх справ України, які підтверджують відсутність судимості у керівника юридичної особи - заявника, особи, яка виконує обов'язки керівника у разі його тимчасової відсутності, головного бухгалтера, посадових осіб, відповідальних за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей;

аудиторський висновок про фінансовий стан юридичної особи - заявника, розмір її власного капіталу, в тому числі статутного капіталу (із зазначенням документів, що підтверджують джерела формування статутного капіталу, розмір внесків грошовими коштами), що складений на останню дату кварталу, що передує кварталу, в якому юридична особа звернулась із заявою про видачу ліцензії;

баланс і складені в установленому порядку звіти щодо фінансових результатів, руху грошових коштів та власного капіталу за останній звітний період;

засвідчена підписом керівника (чи уповноваженої ним особи) та скріплена печаткою копія установчого документа;

відомості про діючі пункти прийняття ставок у лотерею, які має заявник, із зазначенням їх місця розташування (адреси) та/або назви сайту за підписом керівника юридичної особи - заявника (чи уповноваженої ним особи), скріпленим печаткою, станом на дату подання заяви про видачу ліцензії;

відомості про діючі відокремлені підрозділи, які має заявник, із зазначенням найменування відокремленого підрозділу, його місцезнаходження та ідентифікаційного коду за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), скріпленим печаткою, станом на дату подання заяви про видачу ліцензії;

відомості про наявність в юридичної особи - заявника терміналів іншого грального обладнання із зазначенням кількості цих терміналів іншого грального обладнання, які належать заявнику на праві власності, за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), скріпленим печаткою, станом на дату подання заяви про видачу ліцензії;

відомості про наявність відповідного опиту у заявника проведення лотерей, із зазначенням переліку лотерей (назв лотерей), сум відрахувань до Державного бюджету України від проведення лотерей за кожний рік окремо, за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), скріпленим печаткою;

засвідчена підписом керівника (чи уповноваженої ним особи) та скріплена печаткою копія договору(ів) страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства.

У разі створення оператором недержавних лотерей нової філії, іншого відокремленого підрозділу, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, такий оператор недержавних лотерей повинен подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії для відповідної філії відокремленого підрозділу.

Стаття 9. Ліцензійні умови

Ліцензійні умови (зміни до ліцензійних умов) розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, та затверджуються відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Ліцензійні умови встановлюють особливості провадження господарської діяльності з організації та проведення недержавних лотерей щодо кваліфікаційних, організаційних, технологічних та спеціальних вимог.

Ліцензійні умови (зміни до ліцензійних умов) повинні містити положення щодо унеможливлення участі у лотереї осіб, які не досягли 18 років.

Нормативно-правовий акт, яким затверджуються ліцензійні умови (зміни до ліцензійних умов), набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим нормативно-правовим актом, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Стаття 10. Патентування операцій із здійсненням діяльності у сфері лотерей

Патентуванню підлягають операції із здійсненням діяльності з організації та проведення недержавних лотерей, яка здійснюється суб'єктами господарювання (юридичними особами), які отримали ліцензії.

Порядок патентування, ставки збору (вартість патенту), засоби державного контролю, відповідальність суб'єктів господарювання за порушення законодавства у сфері патентування визначається Податковим кодексом України, цим Законом та іншими законами України.

Стаття 11. Спрямування коштів від проведення державних лотерей

Національний організатор державних лотерей діє відповідно до фінансового плану. Фінансовий план може передбачати направлення доходів та прибутків до державного бюджету.

Стаття 12. Забезпечення прозорості у сфері лотерей.

Діяльність у сфері лотерей ґрунтується на засадах захисту прав гравців та здійснюється за принципом - гравці мають право:

- на захист від шахрайства;

- на забезпечення відповідності грального обладнання, програмного забезпечення міжнародним або національним стандартам та технічним регламентам;

- на належну якість наданих послуг у сфері лотерей;

- на захист конфіденційної інформації щодо персональних даних гравця;

- на гарантування виплати виграшу (призу).

Захист прав гравців лотерей регулюється у відповідності із положеннями цього Закону, Закону України "Про захист прав споживачів", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, що містять положення про захист прав гравців, міжнародно-правових документів у сфері лотерей.

Оператори лотерей та Національний організатор державних лотерей оприлюднюють річні фінансові звіти про свою діяльність у засобах масової інформації та/або на власному веб-сайті.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, на офіційному веб-сайті забезпечує розміщення інформації про Національного організатора державних лотерей, операторів державних лотерей та операторів недержавних лотерей, адресні дані місця знаходження, місця прийняття ставок у лотереї та/або виплат виграшів (призів).

Стаття 13. Вимоги до грального обладнання та програмного забезпечення до нього

Національні стандарти та технічні регламенти грального обладнання і програмного забезпечення, які використовуються для проведення лотерей, повинні відповідати загальноприйнятим міжнародним стандартам та найкращій усталеній практиці країн Європейського Союзу щодо вимог до грального обладнання та програмного забезпечення у сфері лотерей.

Розробка національних стандартів грального обладнання та програмного забезпечення, яке використовується для проведення лотерей, та приведення існуючих технічних регламентів у відповідність із загальноприйнятими міжнародними стандартами, оцінка відповідності грального обладнання та програмного забезпечення, проведення перевірок технічної відповідності грального обладнання технічним вимогам, а також порядок проведення контрольного тестування грального обладнання на достовірність відображення (фіксації) у єдиній електронній системі контролю державних лотерей у реальному часі відповідно до законів України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про підтвердження відповідності", "Про стандартизацію" та "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

У Національного організатора державних лотерей, оператора державних лотерей та оператора недержавних лотерей повинні знаходитися документи на гральне обладнання та програмне забезпечення, що підтверджують походження та відповідність технічним регламентам та іншим встановленим обов'язковим вимогам.

Гральне обладнання дозволяється використовувати за умови, якщо воно пройшло щорічне обов'язкове тестування на відповідність технічних вимогам, встановленим для такого обладнання.

Кожна одиниця грального обладнання повинна бути маркована і містити виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт, назву виробника.

Стаття 14. Вимоги до реклами лотерей

Реклама лотерей здійснюється відповідно до законодавства України про рекламу.

Стаття 15. Національний організатор державних лотерей

Національним організатором державних лотерей є юридична особа із 100 % державної власності у статутному фонді (статутному або складеному капіталі).

Національний організатор державних лотерей провадить діяльність, пов'язану з:

організацією державних лотерей;

проведенням державних лотерей;

визначенням обсягу проведення державних лотерей операторами державних лотерей відповідно до вимог цього Закону;

розробленням та впровадженням контрольних та технічних умов у сфері проведення державних лотерей;

розробленням та впровадженням програмного забезпечення для проведення державних лотерей;

визначенням умов проведення державних лотерей;

забезпеченням реалізації прав гравців у державні лотереї;

створенням мережі прийняття ставок у державну лотерею та виплати виграшів (видачі призів);

забезпеченням проведення розіграшів призових (виграшних) фондів державних лотерей;

забезпеченням виплати виграшів (видачею призів) переможцям згідно з умовами проведення державних лотерей;

розробленням та впровадженням нових технологій проведення державних лотерей;

рекламним забезпеченням проведення державних лотерей;

представленням України у відповідних універсальних та регіональних міжнародних спеціалізованих організаціях у сфері державних лотерей;

здійсненням інших функцій, пов'язаних із організацією та проведенням державних лотерей.

Національний організатор державних лотерей виконує у межах своєї компетенції запити органів інших держав, які регулюють сферу лотерей, та міжнародних організацій у сфері лотерей відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій у сфері лотерей, членом яких є Україна.

Національний організатор державних лотерей має право звертатися у межах своєї компетенції із запитами до органів інших держав, які регулюють сферу лотерей, та міжнародних організацій у сфері лотерей відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій у сфері лотерей, членом яких є Україна.

Національний організатор державних лотерей може проводити державні лотереї самостійно, з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, або доручити їх проведення оператору державних лотерей в обсязі, передбаченому угодою.

Кошти, отримані Національним організатором державних лотерей від проведення державних лотерей, у разі припинення ним такої діяльності у першу чергу спрямовуються на виконання зобов'язань з виплати виграшів (видачі призів), здійснення відрахувань до Державного бюджету України.

Національний організатор державних лотерей у встановленому порядку може створювати дочірні підприємства, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи для проведення окремих заходів у сфері лотерей та, для забезпечення створення єдиної системи стандартизації та сертифікації у сфері лотерей, надавати на оплатній основі підтримку операторам державних лотерей шляхом надання їм сучасного грального обладнання, програмного забезпечення тощо.

Національний організатор державних лотерей створюється рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики. Органи управління Національного організатора державних лотерей визначаються його Статутом, який затверджується рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

Керівники органів управління Національного організатора державних лотерей укладають контракт з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, у порядку, встановленому законодавством.

Стаття 16. Оператор державних лотерей

Оператором державних лотерей може бути юридична особа, утворена відповідно до законодавства України.

Оператори державних лотерей зобов'язані:

проводити лише ті лотереї, які організовані Національним організатором державних лотерей, і виключно після укладання договору з Національним організатором державних лотерей;

здійснювати заходи, визначені вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

додержуватись умов проведення державних лотерей, договору з Національним організатором державних лотерей.

Операторам державних лотерей забороняється:

проводити державні лотереї, щодо проведення яких оператором не укладено договору з Національним організатором державних лотерей.

Стаття 17. Оператор недержавних лотерей

Оператором недержавних лотерей може бути юридична особа, утворена відповідно до законодавства України, яка відповідає вимогам визначеним для оператора недержавних лотерей цим законом та ліцензійними умовами.

Оператори недержавних лотерей протягом усього періоду дії ліцензії зобов'язані:

провадити господарську діяльність згідно із законодавством та дотримуватись вимог ліцензійних умов;

своєчасно вносити платежі за ліцензію;

вживати заходів для запобігання злочинній діяльності у сфері лотерей;

здійснювати заходи, визначені вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

додержуватись умов проведення недержавних лотерей;

неухильно забезпечувати дотримання однакових для всіх учасників умов участі в недержавних лотереях, унеможливлення зовнішнього впливу на результат гри недержавної лотереї з метою надання переваг окремим її учасникам;

використовувати лише сертифіковане гральне обладнання, яке виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату недержавної лотереї;

своєчасно і в повному обсязі видавати виграші (призи) відповідно до умов проведення гри недержавної лотереї;

вести за встановленою формою облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного (прогресивного) джек-поту);

подавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, фінансову та статистичну звітність щодо організації та проведення недержавних лотерей.

Операторам недержавних лотерей забороняється:

проводити види лотерей, які не передбачені цим Законом;

пропонувати як виграш (приз) алкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;

примушувати відвідувачів до участі в в недержавні лотереї.

Стаття 18. Захист прав гравців

Зупинення або дострокове припинення проведення лотерей не звільняє оператора (організатора) лотерей від зобов'язань щодо виплати виграшів (призів), у тому числі проведення експертизи виграшних лотерейних білетів та інших заходів.

Оператор (організатор) лотереї зобов'язаний завершити проведення лотереї, як що така лотерея розпочата і здійснити всі необхідні процедури, в тому числі виплатити виграш (видати приз) відповідно до умов проведення лотереї.

Гравець має право:

отримувати інформацію про умови проведення лотереї;

отримати виграш (приз) відповідно до умов проведення лотереї, у тому числі на підставі лотерейного білета та/або іншого документа, який засвідчує участь гравця у лотереї, визнаного за результатами розіграшу виграшним відповідно до умов проведення лотереї.

У разі виплати виграшу (призу) не в повному обсязі чи невиплати виграшу (призу) гравець може звернутися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, та суду.

Строк і порядок виплати виграшів (призів) обов'язково визначається оператором (організатором) в умовах проведення лотереї з дотриманням вимог цього закону.

Гравець має право пред'явити лотерейний білет, інший засіб, який підтверджує виграш у лотереї оператору (організатору) лотереї для виплати виграшу (призу) на протязі строку проведення лотереї, а також протягом 30 днів після дати припинення проведення лотереї.

Стаття 19. Види лотерей

Залежно від способу розподілу призового (виграшного) фонду лотереї поділяються на розрядні, числові, бінго, тото та миттєві.

Залежно від способу проведення лотереї поділяються на тиражні, безтиражні (миттєві):

у тиражній лотереї розіграш призового (виграшного) фонду лотереї проводиться між усіма гравцями окремого тиражу лотереї після прийняття ставок на відповідний тираж лотереї;

у безтиражній (миттєвій) лотереї виграшні друковані лотерейні білети визначаються на стадії їх виготовлення (до розповсюдження), електронні лотерейні білети повинні містити інформацію про виграш або його відсутність. Під час проведення такої лотереї після внесення плати за участь у ній та отримання лотерейного білета та/або іншого документа гравець може безпосередньо визначитися, чи є його лотерейний білет та/або інший документ виграшним;

Залежно від технології лотерея може проводитися в звичайному режимі або в режимі реального часу, зокрема через телекомунікаційну мережу Інтернет та із застосуванням лотерейного обладнання та терміналів електронної системи прийняття ставок;

Залежно від організатора лотереї поділяються на державні і недержавні.

Під державною лотереєю слід розуміти будь-яку із зазначених у цій статті лотерей, яку організовано Національним організатором державних лотерей та яка передбачає наявність призового (виграшного) фонду у розмірах не менш як 50 відсотків та не більше 60 відсотків суми отриманих доходів.

Під недержавною лотереєю слід розуміти будь-яку із зазначених у цій статті лотерей, яку організовано не Національним організатором державних лотерей та яка передбачає наявність призового (виграшного) фонду у розмірах не менш як 50 відсотків та не більше 60 відсотків суми отриманих доходів.

Крім лотерей, зазначених в цій статті, Національним організатором державних лотерей можуть проводитись благодійні державні лотереї. Доходи від проведення благодійних державних лотерей після виплати виграшного фонду та відрахувань до державного бюджету направляються на фінансування благодійних програм та заходів.

Стаття 20. Спеціальні вимоги до організації та проведення державних лотерей

Національний організатор державних лотерей до проведення державної лотереї подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, заяву на її проведення. У заяві на проведення державної лотереї зазначаються назва, вид і строки її проведення. До заяви додаються такі документи:

умови проведення державної лотереї;

техніко-економічне обґрунтування проведення державної лотереї з визначенням джерел фінансування видатків з організації лотереї на її проведення з описом та зазначенням технічних характеристик лотерейного обладнання;

порядок обліку лотерейних білетів та/або інших документів, що засвідчують участь у лотереї, під час їх розповсюдження та порядок вилучення з обігу нерозповсюджених лотерейних білетів;

договір з оператором державних лотерей на проведення відповідної державної лотереї (у разі проведення державної лотереї оператором державних лотерей). Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, приймає рішення про проведення державної лотереї або про відмову в її проведенні протягом тридцяти календарних днів після надходження відповідної заяви. Підставою для прийняття центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, рішення про відмову у проведенні державної лотереї є:

подання заявником документів не у повному обсязі;

невідповідність умов проведення державної лотереї вимогам, встановленим цим Законом;

технічна та/або економічна необґрунтованість проведення державної лотереї;

зазначення недостовірних даних у заяві на проведення державної лотереї або у доданих до неї документах.

Умови проведення державних лотереї затверджуються наказом Національного організатора державних лотерей, погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, та є обов'язковими для виконання Національним організатором державних лотерей та оператором державних лотерей.

У разі відмови на проведення державної лотереї Національний організатор державних лотерей може повторно подати заяву на проведення державної лотереї після усунення причин, що стали підставою для відмови у її проведенні.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, присвоює кожній державній лотереї реєстраційний номер, який вноситься до Єдиного реєстру державних лотерей.

Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, ведеться Єдиний реєстр державних лотерей.

Єдиний реєстр державних лотерей містить відомості про всі державні лотереї, які організовано Національним організатором державних лотерей на території України.

Умови проведення державних лотереї затверджуються наказом Національного організатора державних лотерей, погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, та є обов'язковими для виконання Національним організатором державних лотерей та оператором державних лотерей.

Оператор державних лотерей зобов'язаний під час проведення державних лотерей додержуватися умов проведення державних лотерей та угоди з Національним організатором державних лотерей;

Прийняття сплати участі у державній лотереї здійснюється виключно за допомогою лотерейного обладнання, терміналів електронної системи прийняття ставок, які сполучені в єдину електронну систему контролю державних лотерей у реальному часі і забезпечують можливість центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, і центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснювати у реальному часі фіксацію операцій із сплати ставок, формування виграшного (призового) фонду, джек-поту, виплати виграшів (призів).

Прийняття ставок та виплата виграшів (призів) без їх відображення у єдиній електронній системі контролю державних лотерей у реальному часі забороняється.

Розповсюджувачі державної лотереї, які безпосередньо розповсюджують лотерейні білети та/або інші документи, що засвідчують участь у лотереї, повинні пройти спеціальну підготовку, що організовується Національним організатором державних лотерей.

Національний організатор державних лотерей та оператор державних лотерей несе відповідальність за дотримання умов проведення державних лотерей, вимог цього Закону та порядку організації та проведення державних лотерей.

Для проведення розіграшу призового (виграшного) фонду державної лотереї Національний організатор державних лотерей утворює тиражну комісію, яка здійснює нагляд за проведенням розіграшу призового (виграшного) фонду тиражної лотереї і підтверджує результати проведення розіграшу шляхом складання та підписання відповідного протоколу.

Тиражна комісія складається не менш як з трьох осіб. До її складу можуть входити представник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, представник громадськості, представник центрального органу виконавчої влади у сфері культури, представник центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.

Стаття 21. Спеціальні вимоги до організації та проведення недержавних лотерей

Оператор недержавних лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, а також пункти розповсюдження недержавних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб, але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження.

Оператор недержавних лотерей щомісяця надає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, інформацію щодо проведення лотереї за встановленою формою та щоквартально надає баланс і звіт про фінансові результати за встановленими формами.

Статутний (складений) капітал оператора недержавних лотерей не може бути меншим за розмір статутного капіталу, що встановлений Національним банком України для банків та формується шляхом внесення його учасниками коштів в гривнях та майна, яке знаходиться у власності учасників. Забороняється формування статутного (складеного) капіталу з непідтверджених джерел та за рахунок коштів, одержаних на підставі кредитного договору або договору позики.

Оператор недержавних лотерей зобов'язаний застрахувати ризик невиплати гравцям призів у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства на суму призового (виграшного) фонду, виплаченого оператором лотерей упродовж попереднього календарного року.

Оператор недержавних лотерей повинен мати досвід проведення лотерей не менше 5 років.

Оператор недержавних державних лотерей забезпечує додержання фінансово-економічних, технологічних та організаційних нормативів, встановлених ліцензійними умовами.

Керівник оператора недержавних лотерей, особи, які виконують обов'язки керівника оператора недержавних лотерей у разі його відсутності, а також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні лотерей, повинні відповідати вимогам щодо освіти, стажу роботи та ділової репутації, визначеним ліцензійними умовами.

Обладнання, яке використовується для проведення недержавних лотерей повинно належати оператору недержавних лотерей на праві власності.

Стаття 22. Спеціальні вимоги для організації лотерей

Суб'єкти господарювання, що здійснюють організацію лотерей, повинні забезпечити виконання таких вимог:

- акціонерам (засновникам, учасникам) оператора (організатора) лотереї забороняється бути гравцем організованої лотереї.

- працівникам оператора (організатора) лотереї забороняється бути гравцем лотереї, яка ним організована.

Стаття 23. Умови проведення лотерей

Умови проведення лотереї затверджуються наказом оператора (організатора) лотерей.

В умовах проведення лотереї зазначаються:

найменування оператора (організатора) лотерей;

найменування та вид лотереї;

дата початку проведення лотереї і граничний строк реалізації лотерейних білетів та/або прийняття плати (ставок) за участь у лотереї;

права та обов'язки гравців і оператора (організатора) лотерей;

порядок і строк виплати виграшів (видачі призів), а також строк проведення експертизи виграшних лотерейних білетів та та/або інших документів, що засвідчують участь у лотереї;

порядок інформування про умови участі у лотереї і результати розіграшу її призового (виграшного) фонду;

вартість лотерейних білетів або ставки;

загальна сума випуску лотереї, у тому числі сума, що спрямовується на виплату виграшів (видачу призів) (для лотерей, принципи проведення яких дають можливість визначити таку суму);

кількість лотерейних білетів та/або інших документів, що засвідчують участь у лотереї;

виграш (приз) або його еквівалент;

порядок формування призового (виграшного) фонду лотереї, його розмір та запланована структура розподілу в розрізі розмірів виграшів (категорій призового (виграшного) фонду лотереї);

порядок проведення розіграшу призового (виграшного) фонду лотереї, алгоритм визначення виграшів (призів);

строк виплати належного гравцю призу (виграшу), але цей строк не повинен перевищувати 360 календарних днів з дня визначення переможця;

запланований кошторис проведення лотереї з постатейною розшифровкою, складений у грошовому виразі (на кожний рік);

загальний порядок проведення безтиражної лотереї або періодичність проведення тиражів лотереї, правила та місце проведення розіграшів тиражів лотереї (для тиражних лотерей);

заходи, яких вживає оператор (організатор) лотерей для надання можливості здійснення органами виконавчої влади контролю за проведенням лотереї з використанням електронних систем прийняття плати за участь у ній;

положення щодо реалізації лотерейних білетів та/або прийняття плати (ставок) за участь у лотереї через електронну систему виключно на добровільних засадах;

ступінь захищеності лотерейного білета та/або інших документа, що засвідчує участь у лотереї (також наводиться його макет);

передбачені заходи із захисту інформації, електронних систем, розігрувальних та зчитувальних пристроїв, пов'язаних із рухом коштів та лотерейних білетів та/або інших документів, що засвідчують участь у лотереї;

порядок розгляду претензій гравців.

Умови проведення лотереї викладаються державною мовою; терміни, що використовуються в умовах, повинні відповідати законодавству; текст умов викладається на окремих аркушах, які нумеруються, прошнуровуються і скріплюються підписом відповідальної особи та печаткою оператора (організатора) лотерей.

У тексті умов проведення лотереї не допускається:

подвійне тлумачення тих самих положень;

неузгодженість або протиріччя між пунктами;

застосування речень (фраз, фразеологічних зворотів), що призводять до неоднозначного розуміння змісту;

використання законодавчо визначених термінів в іншому значенні;

порушення граматичних та синтаксичних правил, що призводить до викривлення змісту.

Лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так і інших документів, що засвідчують право участі у лотереї та дають право на отримання виграшу (призу).

Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію чи програмне забезпечення сертифікованого лотерейного обладнання. Форми і строки подання звітності про проведення лотерей встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

Оператор (організатор) лотерей зобов'язаний під час проведення лотерей додержуватися умов проведення лотерей;

Оператор (організатор) лотерей несе відповідальність за дотримання умов проведення лотерей, вимог цього Закону та ліцензійних умов.

Стаття 24. Вимоги до лотерейних білетів

На лотерейних білетах та в інших документах, які засвідчують право гравця на участь у лотереї, обов'язково зазначаються:

номер і дата видачі ліцензії;

найменування та вид лотереї;

номер та серія;

найменування оператора (організатора) лотерей та його контактний телефон;

умови визначення переможця лотереї;

розмір призового (виграшного) фонду (для миттєвих лотерей);

вартість лотерейного білету;

дата проведення розіграшу призового (виграшного) фонду лотереї, а також строки і джерела оприлюднення офіційних результатів розіграшу (для тиражної лотереї);

інформація про строк виплати виграшів (видачі призів).

Лотерейні білети та/або інші документи, що засвідчують участь гравця у лотереї, повинні бути захищені від підробки кількома ступенями захисту та мати реквізити (символіку, дату випуску, серію, номер тощо) для забезпечення їх належного обліку і контролю за рухом під час розповсюдження і повернення оператору (організатору) лотерей. Написи на лотерейних білетах та/або інших документах, що засвідчують участь гравця у лотереї, виконуються державною мовою.

Вартість лотерейного білета, іншого документа, що засвідчує право гравця на участь у лотереї, а також розміри (вартість) виграшів (призів) визначаються у гривнях.

Стаття 25. Розповсюдження лотерейних білетів

Прийняття сплати участі у лотереї може здійснюватися на всій території України, якщо інше не встановлено умовами проведення лотерей та цим законом.

Під час прийняття сплати у лотереї оператор (організатор) лотерей зобов'язаний встановити досягнення фізичною особою - гравцем у лотерею 18 років.

Розповсюджувачі лотерей повинні мати при собі посвідчення особи і також ідентифікатор, випущений оператором (організатором) лотерей.

Забороняється розташовувати лотерейне обладнання поза межами приміщень, а також:

безпосередньо в будівлях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

у державних наукових установах, закладах охорони здоров'я;

у дошкільних закладах освіти, середніх загальноосвітніх школах та в інших навчальних закладах, а також на територіях, закріплених за ними у порядку, встановленому законом;

у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;

у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, які належать релігійним організаціям.

Стаття 26. Призовий (виграшний) фонд лотереї

Призовий (виграшний) фонд лотереї створюється за рахунок доходів від її проведення.

Призовий (виграшний) фонд лотереї використовується виключно для виплати виграшів (призів) гравцям, які в установленому умовами проведення лотереї порядку визнані переможцями.

Результати розіграшу тиражних лотерей повинні бути доступними для ознайомлення в місцях їх розповсюдження.

Незатребувані протягом року виграші (призи) перераховуються до державного бюджету.

Стаття 27. Вимоги до проведення розіграшу призового (виграшного) фонду тиражної лотереї, безтиражної (миттєвої) лотереї.

Тираж лотереї включає проведення операцій з прийняття ставок на черговий розіграш призового (виграшного) фонду лотереї, прилюдний розіграш призового (виграшного) фонду лотереї, виплату виграшів (призів) за результатами такого розігрування протягом строку, встановленого відповідно до умов проведення лотереї.

Прилюдний розіграш призового (виграшного) фонду тиражної лотереї має проводитись у прямому телевізійному ефірі.

Призовий (виграшний) фонд тиражної лотереї повинен бути розіграним повністю протягом тиражу, крім випадків, коли відповідно до умов проведення тиражної лотереї розігрується перехідний джек-пот.

Лотерейне обладнання не може працювати за прихованими алгоритмами та інформаційними показниками і містити недоступні для спостерігання та тестування вузли або механізми.

Результати розіграшу призового (виграшного) фонду лотереї оприлюднюються організатором (оператором) лотерей у засобах масової інформації та/або на власному веб-сайті протягом трьох днів після проведення відповідного розіграшу.

Розіграш призового (виграшного) фонду безтиражної (миттєвої) лотереї відбувається шляхом зіставлення символів, які розміщені на захищеному ігровому полі лотерейного білета, із символами, що відповідно до умов проведення лотереї вважаються виграшними.

Забороняється використовувати процедури та алгоритми, які дають змогу передбачити результат розіграшу призового (виграшного) фонду лотереї до його початку.

Стаття 28. Заходи контролю за організацією та проведенням лотерей

Відповідно до цього Закону на території України встановлюються заходи контролю за організацією та проведенням лотерей, що передбачають:

визначення основних умов, вимог і правил, пов'язаних з організацією та проведенням лотерей в Україні;

ліцензування діяльності з організацією та проведенням недержавних лотерей;

патентування відповідних операцій із здійснення діяльності з проведення недержавних лотерей;

застосування заборон та обмежень щодо організації та проведення лотерей на території України; подання суб'єктами господарювання в установленому цим Законом порядку звітів про діяльність, пов'язану з організацією та проведенням лотерей, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики;

здійснення контролю за виконанням вимог та умов, передбачених законодавством про лотереї;

встановлення спеціальних вимог до знищення документів, що підтверджують формування та використання призового (виграшного) фонду;

прийняття рішення про використання приміщень, призначених для організації та проведення лотерей;

обмеження та заборону діяльності суб'єктів господарювання, пов'язану з організацією та проведенням лотерей у разі її невідповідності вимогам цього Закону;

анулювання ліцензії у разі порушення господарювання оператором недержавних лотерей ліцензійних умов та вимог цього Закону;

запровадження відповідальності за порушення законодавства про лотереї;

інші заходи, передбачені цим Законом.

Стаття 29. Органи, що здійснюють контроль у сфері лотерей

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, відповідно до цього закону.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики відповідно до Податкового кодексу України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності відповідно до Законів України "Про захист економічної конкуренції", "Про захист від недобросовісної конкуренції", Закону України "Про Антимонопольний комітет України".

Стаття 30. Планові та позапланові перевірки у сфері лотерей

Планові перевірки проводяться відповідно до річних планів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, але не частіше одного разу на рік.

Позапланові перевірки проводяться у разі:

надходження повідомлення у письмовій формі від державних органів та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб про порушення норм цього Закону;

неподання оператором або Національним організатором державних лотерей в установлені строки обов'язкової звітності;

перевірки виконання розпорядження про усунення порушень;

виявлення недостовірних даних у звітності.

Про час проведення позапланової перевірки центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, не повідомляє.

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, має право проведення перевірок Національного організатора державних лотерей, операторів недержавних лотерей, операторів державних лотерей.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, може залучати до проведення планових, позапланових перевірок у сфері лотерей фахівців інших органів державного нагляду (контролю), органів місцевого самоврядування, представників Національного організатора державних лотерей.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, розробляє порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та з урахуванням особливостей цього Закону, а також порядок контролю за діяльністю Національного організатора державних лотерей.

Міністерство доходів і зборів України проводять планові, позапланові та фактичні перевірки у межах повноважень наданих Податковим кодексом України.

Стаття 31. Захист інформації з обмеженим доступом

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, та інші державні органи, які здійснюють нагляд (контроль) у сфері лотерей, органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити захист інформації з обмеженим доступом, що стала відомою їм під час здійснення своїх повноважень, крім випадків, встановлених законодавством.

Посадові особи зазначених органів у разі розголошення інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність згідно із законодавством.

Стаття 32. Відповідальність ліцензіатів за порушення вимог цього закону та ліцензійних умов

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, в установленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" порядку та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, приймає рішення про анулювання ліцензії.

Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підставами для анулювання ліцензії також є:

акт про несплату застосованих фінансових санкцій, передбачених статтями 34 - 36 цього Закону;

акт про повторне встановлення факту допуску до участі в лотерею осіб до 18 років;

акт про повторне порушення ліцензіатом вимог цього Закону та/або ліцензійних умов;

акт про невиплату гравцю виграшу у визначені умовами проведення гри недержавної лотереї строки (крім випадків не звернення гравця за виграшем протягом року з моменту проведення розіграшу лотереї);

Рішення про анулювання ліцензії приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, у тридцятиденний строк з дня настання обставин, що є підставою для анулювання ліцензії.

Порушення (недотримання) ліцензіатом вимог цього Закону та/або ліцензійних умов є підставою для видання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.

Повторним порушенням вимог цього Закону та/або ліцензійних умов вважається вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії другого порушення, щодо якого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, раніше видавались розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов та/або накладалась одна із санкцій, що передбачена цим Законом.

Відмовою у проведенні перевірки вважається недопущення керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою комісії до приміщень ліцензіата, а також ненадання на письмовий запит (у строки, визначені у запиті) комісії документів (їх копій), які безпосередньо стосуються предмета перевірки. Відмовою у проведенні перевірки вважається також відсутність за місцезнаходженням ліцензіата його керівника або уповноваженої ним особи протягом робочого часу першого дня перевірки.

Стаття 33. Застосування фінансових санкцій

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, на підставі відповідного рішення можуть застосовуватись фінансові санкції, зазначені у статтях 34 - 36 цього Закону.

Суми фінансових санкцій підлягають сплаті суб'єктами господарювання, до яких такі санкції були застосовані, протягом 30 днів після прийняття рішення про їх застосування.

Стаття 34. Фінансова відповідальність за прийняття сплати участі у державній лотереї без відображення інформації про суму сплати, реквізитів лотерейного білета (чека гравця, ігрового білета, ігрової картки тощо) в єдиній електронній системі контролю державних лотерей у реальному часі або прийняття ставок у недержавні лотереї через несертифіковані в установленому порядку термінали (інше гральне обладнання)

У разі прийняття сплати участі у державній лотереї без відображення інформації про суму сплати, реквізитів лотерейного білета (чека гравця, ігрового білета, ігрової картки тощо) в єдиній електронній системі контролю державних лотерей у реальному часі або прийняття ставок у недержавні лотереї через несертифіковані в установленому термінали (інше гральне обладнання) до суб'єкта господарювання застосовується фінансова санкція у розмірі однієї тисячі мінімальних заробітних плат.

Стаття 35. Фінансова відповідальність за внесення не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника змін в обладнання для проведення лотерей, прийняття та обліку ставок в лотереях

У разі встановлення контролюючими органами факту внесення не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника змін у конструкцію чи програмне забезпечення обладнання для проведення лотерей, прийняття та обліку ставок в лотереях до суб'єкта господарювання, який використовує це програмне забезпечення або обладнання застосовується фінансова санкція у розмірі однієї тисячі мінімальних заробітних плат.

Стаття 36. Фінансова відповідальність за порушення оператором (організатором) лотереї встановлених умов проведення лотереї

У разі встановлення контролюючими органами факту порушення оператором (організатором) лотереї умов проведення лотереї до суб'єкта господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 37. Відповідальність за організацію діяльності без ліцензії у сфері лотерей

Особа, що здійснює організацію або проведення недержавних лотерей без ліцензії несе відповідальність згідно із законами України.

Стаття 38. Міжнародне співробітництво

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, співпрацює з відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями у сфері лотерей відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій у сфері лотерей, членом яких є Україна.

Міжнародне співробітництво у сфері лотерей здійснюється шляхом:

1) укладення міжнародних договорів та участі в роботі відповідних міжнародних універсальних і регіональних організацій;

2) обміну інформацією щодо питань державного регулювання та здійснення діяльності у сфері лотерей, у тому числі шляхом участі у відповідних міжнародних універсальних і регіональних організаціях;

3) гармонізації нормативних документів, стандартів, норм і правил у сфері лотерей з відповідними міжнародними нормативними документами, стандартами, нормами і правилами у цій сфері;

4) обміну професійним досвідом, експертними послугами та кращими практиками, навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

5) участі у виконанні спільних проектів у сфері лотерей, в тому числі у спільних експертизах (випробуваннях) обладнання і програмного забезпечення та інформаційних кампаніях;

6) удосконалення співпраці та обміну інформацією з іноземними органами контролю та нагляду у сфері лотерей.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Державні лотереї в Україні" (Офіційний вісник України 2012 р., N 76, стор. 53, стаття 3068).

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) Частину другу статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України 2000, N 36 від 08.09.2000, ст. 299) викласти в такій редакції:

"Господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, охоронна діяльність, організація та проведення недержавних лотерей підлягають ліцензуванню відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Про лікарські засоби", "Про охоронну діяльність" та "Про лотереї в Україні";

пункт 24 частини третьої статті 9 виключити.

2) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 2001, N 25 - 26 від 29.06.2001, ст. 131):

статтю 304 викласти у такій редакції:

"Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

1. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми, до участі у лотереї, іграми парі та тоталізатор -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, або особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого чи піклування про нього, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років."

4. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Суб'єкти господарської діяльності, які на момент прийняття цього закону здійснювали діяльність з випуску та проведення лотерей зобов'язані протягом 6 місяців привести свою діяльність у відповідність до цього закону. Суб'єкти господарської діяльності, які не привели свою діяльність з випуску та проведення лотерей у відповідність до цього закону зобов'язані протягом 1 місяця з дати звернення гравця повернути сплачені ставки та виплатити виграші у лотереях.

6. Кабінету Міністрів України:

1) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

- подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

- прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

- забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

2) забезпечити протягом року утворення Національного організатора державних лотерей;

3) вжити заходів із набуття Україною членства у міжнародних організаціях органів-регуляторів у сфері лотерей та забезпечити фінансування міжнародної діяльності України у цих організаціях.

____________

Опрос