Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О деятельности казино в Украине (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.08.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про діяльність казино в Україні

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни, які вживаються в цьому Законі

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш (приз), і результат якої повністю або частково залежить від випадковості;

відповідальна гра (відповідальна ігрова діяльність) - попередження та мінімізація негативних наслідків участі у азартній грі операторами азартних ігор.

вразливі групи населення - особи, молодші вісімнадцяти років; особи з низькими доходами; особи, які мають залежність від участі у азартних іграх; особи, які є агентами з продажу, співробітниками або підрядниками у сфері здійснення азартних ігор та/або особи, які не усвідомлюють ризики, пов'язані з проблемами участі у азартній грі;

виграш (приз) - кошти, майно, майнові та немайнові права, які передаються у власність гравцю - переможцю гри за результатами її проведення;

гра в карти - азартна гра, результат якої визначається залежно від відповідної комбінації гральних карт згідно з умовами проведення цієї азартної гри;

гра в кості - азартна гра, результат якої визначається залежно від відповідної комбінації чисел (символів, знаків), що випадає на костях, згідно з умовами проведення цієї азартної гри. Під костями для цілей цього закону розуміється будь-яка річ що використовується для гри та містить відповідні символи або знаки;

гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата, величина та імовірність виграшу (призу) в якій визначаються програмою роботи цього грального автомата;

гравець - фізична особа або юридична особа (або їх представник), яка за власним бажанням бере участь в азартній грі;

гральне місце - окреме місце в гральному залі, призначене для участі в азартній грі одного або декількох гравців залежно від виду грального обладнання. До гральних місць належать гральний стіл, гральний автомат (якщо гральний автомат передбачає можливість одночасної незалежної гри декількох гравців, кількість гральних місць на такому автоматі дорівнює максимальній кількості гравців, які можуть одночасно взяти участь в азартній грі (іграх) на такому автоматі);

гральне обладнання - будь-яке обладнання, яке призначене та/або використовується для організації та проведення азартних ігор;

гральний автомат - спеціальне технічне обладнання (механічне, електричне, електронне тощо), що використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається програмою роботи такого обладнання і генератором випадкових чисел, що знаходяться всередині грального автомата і є його невід'ємними частинами;

гральний зал - відокремлене приміщення, призначене виключно для розміщення грального обладнання та проведення азартних ігор;

гральний стіл - спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем, на якому може проводитись одночасно лише один сеанс однієї азартної гри незалежно від кількості гравців, у якій оператор азартної гри виступає як учасник через своїх представників або як спостерігач;

гральний стіл з кільцем рулетки - спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем та з пристроєм, що приводиться в дію представником оператора азартної гри та на якому може здійснюватися одночасно лише один сеанс гри в рулетку з одним або декількома гравцями;

джек-пот - максимальний виграш (приз), передбачений умовами проведення азартної гри, величина якого встановлюється організатором азартної гри або визначається ним залежно від загальної кількості внесених гравцями ставок;

ігровий замінник гривні - матеріальний засіб гри в азартних іграх у вигляді монетоподібного значка, фішки, жетона або електронної картки, який містить інформацію про його номінал, дає право на участь в азартній грі та купується за грошові кошти у касі оператора азартної гри, а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент;

казино - окрема будівля або її частина (нежилі приміщення), розташована за однією адресою, де проводяться циліндричні ігри (у тому числі рулетка), ігри в карти, ігри в кості та можуть надаватись послуги громадського харчування;

каса оператора азартної гри - спеціально обладнане приміщення з реєстратором розрахункових операцій або комп'ютерно-касовою системою відповідно до вимог Закону України що регулює застосування реєстраторів розрахункових операцій, де здійснюється продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, поповнення ігрових рахунків або прийняття ставок від гравців, розрахунки за результатами гри та інші дії;

ліцензія - документ державного зразка, що дає право суб'єкту господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності протягом визначеного строку за умови виконання вимог цього закону, ліцензійних умов;

ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог цього Закону та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

незалежне гральне місце - місця за одним гральним столом, які дають можливість кільком гравцям одночасно брати участь в іграх, що не пов'язані між собою та не впливають на результати інших гравців;

оператор - юридична особа, яка на підставі ліцензії здійснює господарську діяльність з проведення азартних ігор;

організація та проведення азартних ігор - діяльність, спрямована на створення умов для організації та проведення азартної гри, видачі виграшів (призів) учасникам азартної гри, а також проведення азартних ігор;

призовий (виграшний) фонд - сукупність виграшів (призів), зокрема коштів, майна, майнових прав, які підлягають виплаті (видачі) гравцям у разі їх виграшу в азартній грі відповідно до умов її проведення;

плата за ліцензію - платіж, що вноситься суб'єктом господарювання за право провадження дозволеного цим законом виду господарської діяльності у сфері азартних ігор протягом строку дії ліцензії;

спеціальна гральна зона - територія (місце), визначена відповідно до цього Закону, на якій дозволяється організовувати та проводити азартні ігри;

ставка - плата за участь гравця в азартній грі;

правила азартної гри - документ, в якому визначається перелік умов азартної гри, прав, обов'язків і послідовності дій гравця, організатора та оператора азартних ігор під час організації і проведення азартної гри;

участь в азартній грі - набуття фізичною особою права участі в будь-якій азартній грі шляхом здійснення в будь-який спосіб ставки, у тому числі придбання жетонів (фішок) чи інших замінників гривні, що використовуються під час проведення азартної гри;

циліндрична гра (у тому числі рулетка) - азартна гра, учасники якої, визначаючи комбінації чисел, символів чи інших знаків, за допомогою пристрою, що обертається, виграють залежно від розміру зробленої ними ставки та встановленого до початку гри коефіцієнта обчислення суми виграшу (призу).

Стаття 2. Законодавство про азартні ігри

Правове регулювання у сфері азартних ігор здійснюється відповідно до Конституції України, цього Закону, інших законів та прийнятих відповідно до цього Закону нормативно-правових актів, а також відповідних міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникають у сфері азартних ігор.

Дія цього Закону не поширюється на:

розіграші, що проводяться юридичними та фізичними особами за рахунок власних коштів з метою сприяння продажу будь-якого товару чи наданню платних послуг (робіт) і передбачають участь у них споживачів товарів (послуг) без внесення за це плати;

розважально-спортивні ігри такі, як більярд, кегельбан (боулінг), дартс, інші ігри за умови, що виграші (призи) в них не забезпечуються за рахунок коштів, отриманих від їх учасників;

гральні автомати типу "кран-машина", де як виграш (приз) гравець отримує виключно матеріальні речі у вигляді іграшок або атракціони, симулятори та інші розважальних ігрові автомати, які не передбачають грошовий виграш (приз);

емісію, обіг та погашення цінних паперів, за якими здійснюється виплата доходів у формі виграшів (призів), а також на виплату виграшів (видачу призів) за депозитними вкладами (внесками) у банках та інших фінансових установах відповідно до законодавства.

Стаття 4. Державне регулювання азартних ігор

1. Державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор здійснюється шляхом ліцензування діяльності з організації і проведення азартних ігор та здійснення нагляду (контролю) за організацією та проведенням азартних ігор.

2. Державне регулювання у сфері азартних ігор здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику (надалі - орган ліцензування).

3. Орган ліцензування:

забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування;

затверджує ліцензійні умови на організацію і проведення азартних ігор та порядок контролю за їх додержанням згідно з законом;

видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій на організацію і проведення азартних ігор, приймає рішення про визнання ліцензій недійсними;

здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;

видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

анулює ліцензії на організацію і проведення азартних ігор;

4. Забороняється організація та проведення азартних ігор без одержання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні або якщо правила їх проведення суперечать цьому Закону.

5. Забороняється організація та проведення азартних ігор в електронному казино, азартні ігри на гральних автоматах.

6. Забороняється участь в азартних іграх осіб, які не досягли 21 року.

Стаття 5. Види азартних ігор

1. На території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види азартних ігор:

1) гра в карти;

2) гра в кості;

3) циліндричні ігри (рулетка);

Стаття 6. Спеціальні гральні зони для організації та проведення азартних ігор

1. Організація та проведення азартних ігор дозволяється виключно у спеціальних гральних зонах.

2. Територією спеціальної гральної зони вважається:

територія в середині готелів категорії "п'ять зірок", загальний номерний ресурс яких становить не менше 250 номерів, якщо вони розташовані на території міста Києва, та 125 номерів, якщо вони розташовані в інших регіонах України;

нежитлові будівлі (приміщення) за адресами вказаних у ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино, які мали суб'єкти господарської діяльності на дату введення в дію Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

3. За однією адресою може розміщуватися тільки одне казино з одним або декількома гральними залами

4. Розміщення спеціальних гральних зон в інших місцях, ніж ті, що визначені цією статтею, заборонено.

РОЗДІЛ II
ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 7. Вимоги до організатора азартних ігор

Організація та проведення азартних ігор здійснюється за наявності ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні.

1. Організатором азартних ігор не можуть бути юридичні особи, у статутному капіталі яких є частки, що належать державі, органи місцевого самоврядування або комунальним підприємства, а також самі комунальні підприємства та юридичні особи, що внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

2. Статутний капітал організатора азартних ігор не може бути меншим десяти мільйонів гривень і може бути сформований за рахунок грошових внесків та майна, що використовується в господарській діяльності організатора азартних ігор, із джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

3. Керівник організатора азартних ігор, особа, що виконує обов'язки керівника, його заступник, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку і звітності, не можуть мати судимості за корисливі злочини, шахрайство чи заборонений гральний бізнес, яка не погашена чи не знята у встановленому законодавством порядку.

4. Керівник організатора азартних ігор та його заступник повинні мати вищу освіту та стаж роботи у галузі організації та проведення азартних ігор.

5. Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку і звітності, повинна мати бухгалтерську або вищу економічну освіту та стаж роботи на посаді бухгалтера не менше трьох років.

6. Організатор азартних ігор повинен мати в штаті не менше 120 працівників.

Стаття 8. Обов'язки організатора азартних ігор

1. Організатор азартних ігор зобов'язаний:

проводити виключно ті види азартних ігор, які дозволені цим Законом, та лише після отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні;

мати документи про право власності або користування приміщенням, де здійснюється організація та проведення азартних ігор, а також документи про право власності або користування на гральні столи, гральні столи з кільцем рулетки (далі - гральні столи);

одержувати торгові патенти відповідно до закону;

розробляти та затверджувати правила проведення азартних ігор, правила відвідування спеціальних гральних зон;

вживати заходів по боротьбі з ігровою залежністю (лудоманією);

не здійснювати діяльність, що сприяє злочинній діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

організовувати та проводити азартні ігри у спеціальних гральних зонах відповідно до вимог цього Закону;

додержуватись правил проведення азартної гри;

забезпечувати дотримання однакових для всіх учасників умов участі в азартній грі та унеможливлення зовнішнього впливу на результат азартної гри з метою надання переваг окремим її учасникам або гральному закладу;

встановлювати та використовувати у спеціальних гральних зонах гральні столи, які виключають можливість несанкціонованого втручання у їх діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

видавати виграші (призи) відповідно до правил проведення азартної гри впродовж терміну, встановленого цим Законом;

вести за встановленою формою облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту);

у разі використання ігрових замінників національної грошової одиниці провадити їх облік;

забезпечити безпеку учасників азартних ігор, працівників та інших відвідувачів спеціальних гральних зон під час їх знаходження в спеціальних гральних зонах, шляхом догляду відвідувачів за допомогою арочних металодетекторів та інших пристроїв.

2. Організатору азартних ігор забороняється примушувати відвідувачів до участі у азартних іграх.

3. Організатор азартних ігор повинен у доступному для гравців та відвідувачів спеціальної гральної зони місці розмістити нотаріально засвідчену копію ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні, оригінал або нотаріально засвідчену копію торгового патенту на кожне гральне місце, завірені організатором азартних ігор правила відвідування спеціальної гральної зони та правила проведення кожної азартної гри, що проводиться у спеціальній гральній зоні.

Стаття 9. Загальні вимоги до спеціальної гральної зони

1. Спеціальна гральна зона розпочинає свою діяльність після отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні, а також отримання торгових патентів на кожний окремий гральний стіл, гральний стіл з кільцем рулетки.

2. Спеціальна гральна зона має відповідати вимогам, що пред'являються до місць громадського відвідування.

3. Загальна площа спеціальної гральної зони не може бути меншою 500 кв. м.

4. У спеціальній гральній зоні повинно розміщуватися гральне обладнання:

у готелях - не менше 12 гральних столів, на яких доступне проведення азартних ігор, у тому числі не менше трьох гральних столів з кільцем рулетки;

у інших приміщеннях, згідно цього Закону.

5. Режим роботи спеціальної гральної зони та об'єктів, що в ній розміщенні, визначаються організатором азартних ігор самостійно, з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичайних) умов життя для громадян, що проживають на суміжній та прилеглій до спеціальної гральної зони території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

6. Окремі організаційні, фінансові та інші вимоги до спеціальної гральної зони можуть встановлюватися ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор, які приймаються відповідно до законодавства про ліцензування.

7. У спеціальній гральній зоні можуть працювати особи, не молодші 21 років.

Стаття 10. Порядок і правила відвідування спеціальної гральної зони

1. Відвідувачами спеціальної гральної зони є фізичні особи, доступ яких в спеціальну гральну зону не заборонений відповідно до цього Закону і правил відвідування спеціальної гральної зони та які знаходяться в спеціальній гральній зоні. Відвідувач спеціальної гральної зони зобов'язаний не порушувати правил азартної гри та дотримуватися вимог правил відвідування спеціальної гральної зони, встановлених організатором азартних ігор.

2. Правила відвідування спеціальної гральної зони встановлюються організатором азартних ігор.

3. Правила відвідування спеціальної гральної зони повинні бути складені державною мовою, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора азартних ігор та скріплені печаткою організатора азартних ігор. Організатор азартних ігор може мати в наявності переклад правил відвідування спеціальної гральної зони іншими мовами.

4. У правилах відвідування спеціальної гральної зони зазначаються інформація про режим роботи спеціальної гральної зони, про заборону відвідування спеціальної гральної зони особами, які не досягли віку, встановленого цим Законом.

Стаття 11. Основні вимоги до гральних столів у спеціальній гральній зоні

1. Розміщення гральних столів поза межами спеціальної гральної зони забороняється.

1. Гральні столи, що використовується у спеціальній гральній зоні, повинні відповідати вимогам технічних регламентів, стандартів, норм і правил, що встановлюють граничний рівень звукового шуму, електромагнітного або радіаційного випромінювання.

Стаття 12. Спеціальні вимоги до проведення азартних ігор

1. Азартні ігри проводяться у спеціальній гральній зоні згідно з правилами проведення азартних ігор.

2. Вид і розмір виграшу (призу) встановлюється правилами проведення конкретної азартної гри, які розробляються та затверджуються організатором азартних ігор.

3. Участь в азартній грі може здійснюватися з використанням ігрових замінників національної грошової одиниці (гральних жетонів, фішок). Обов'язкові реквізити ігрових замінників національної грошової одиниці, у тому числі їх вартість, затверджуються організатором азартних ігор.

4. Організатор азартних ігор повинен унеможливити настання таких випадків:

1) надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартної гри та результатів гри;

2) сприяння у виграші;

3) втручання у процес гри (крім випадків, передбачених правилами гри).

Стаття 13. Спеціальні вимоги до правил проведення азартних ігор

1. Правила проведення кожної азартної гри у спеціальній гральній зоні розробляються та затверджуються організатором азартних ігор та реєструються органом ліцензування.

2. Правила проведення азартних ігор повинні містити:

1) назву гри;

2) порядок обов'язкових дій гравця під час проведення азартної гри;

3) порядок можливих дій гравця під час проведення азартної гри;

4) перелік заборонених дій гравця азартної гри;

5) порядок формування виграшного (призового) фонду;

6) порядок і умови визначення переможців і виплати виграшів (призів);

7) розмір мінімальної та максимальної ставок;

8) дані про джек-пот або можливість отримати призову гру;

9) дії гравця та організатора азартної гри у разі виникнення непередбаченої (нештатної) ситуації.

3. Правила азартної гри мають бути:

1) складені державною мовою;

2) пронумеровані;

3) переплетені;

4) завірені підписом уповноваженої особи організатора азартних ігор;

5) скріплені печаткою організатора азартних ігор.

4. У тексті правил азартної гри не допускаються:

1) суперечності або неузгодженості між окремими їх положеннями;

2) використання визначених нормативно-правовими актами термінів (понять) в іншому значенні.

5. Правила азартної гри мають містити положення про заборону участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21 року.

6. Правила проведення азартних ігор розміщуються всередині спеціальної гральної зони, у доступному для відвідувачів місці.

Стаття 14. Виграшний (призовий) фонд, виплата виграшів

1. Положення про Призовий (виграшний) фонд щодо кожного виду азартної гри затверджується організатором азартних ігор.

2. Кошти Призового (виграшного) фонду можуть використовуватися оператором азартних ігор виключно для виплати виграшів (призів) в азартних іграх, які ним проводяться.

3. Призовий (виграшний) фонд розміщується на окремому рахунку оператора азартних ігор, відкритому таким оператором в банку для формування та накопичення зазначеного фонду, та/або в касах казино у межах ліміту, що не суперечить законодавству.

4. Розмір призового (виграшного) фонду, який розміщується на окремому банківському рахунку, на кінець кожного робочого дня має становити не менше 500000 гривень.

5. Строк виплати належного гравцю призу (виграшу) визначається в умовах проведення відповідної азартної гри, але не повинен перевищувати шести робочих днів з дня визначення переможця азартної гри.

У разі виплати оператором азартної гри належного гравцю виграшу (призу) не в повному обсязі оператором азартної гри видається переможцю гарантійне зобов'язання про виплату невиплаченої суми виграшу протягом 6 робочих днів з дня визначення переможця гри.

РОЗДІЛ III
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 15. Ліцензування господарської діяльності з організації і проведення азартних ігор

1. Організатор азартних ігор має право розпочати організацію і проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні після отримання відповідної ліцензії та виконання інших вимог, встановлених цим Законом.

2. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні дає право проводити азартні ігри у карти, кості, циліндричну гру рулетка.

3. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні надає право організовувати та проводити азартні ігри лише в одній спеціальній гральній зоні за адресою, зазначеною у ліцензії. Організатор азартних ігор може отримати не більше п'яти ліцензій на організацію та проведення азартних ігор у спеціальних гральних зонах.

4. Організатор азартних ігор під час провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні зобов'язаний дотримуватися вимог чинного законодавства та цього Закону.

Стаття 16. Особливості процедури видачі ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні

1. Суб'єкт господарювання безпосередньо або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні.

2. У заяві про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні зазначаються такі обов'язкові відомості:

1) найменування суб'єкта господарювання - заявника, код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер платника податків, адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти, банківські реквізити;

2) місцезнаходження спеціальної гральної зони, де заявник передбачає здійснювати діяльність з організації і проведення азартних ігор.

3. До заяви про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні додаються такі документи:

1) нотаріально засвідчені копії установчих документів суб'єкта господарювання - заявника, змін та/або доповнень до них, зареєстрованих в установленому законодавством порядку;

2) копія документа, що підтверджує державну реєстрацію суб'єкта господарювання - заявника, засвідчена органом, який видав оригінал документа, або нотаріально в установленому законодавством порядку;

3) нотаріально засвідчені копії документів про право власності або договору оренди приміщення, розташованого в готелі чи прибудованого до нього, яке відповідно до вимог цього Закону може бути спеціальною гральною зоною та де здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор;

4) копії документів про право власності або користування на гральні столи, визначеній цим Законом;

5) список посадових осіб суб'єкта господарювання - заявника (керівник, його заступники, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, займаної посади, освіти, номера робочого телефону, факсу, адресу електронної пошти - за підписом керівника суб'єкта господарювання - заявника, скріпленим печаткою;

6) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про видачу ліцензії.

Зазначений перелік документів, який додається до заяви про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні, є вичерпним.

4. Заява про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні та документи, що додаються до неї, приймаються органом ліцензування за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи органу ліцензування.

5. Заява про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні залишається без розгляду, якщо:

1) ця заява не підписана або підписана чи подана особою, яка не має на це повноважень;

2) документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.

Про залишення заяви про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні без розгляду орган ліцензування у десятиденний строк з дати прийняття заяви повідомляє заявника в письмовій формі із обов'язковим зазначенням підстав залишення цієї заяви без розгляду.

Разом з повідомленням про залишення заяви про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні без розгляду заявнику видаються або надсилаються документи, що подавалися ним разом із заявою про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні. При цьому у ліцензійній справі даного заявника робиться відмітка про повернення документів.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.

6. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні або про відмову у її видачі у п'ятнадцятиденний строк з дати надходження заяви про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні та документів.

Рішення про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні або про відмову в її видачі приймається органом ліцензування у порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Повідомлення про прийняті рішення, надсилаються органом ліцензування поштовим відправленням з повідомленням про вручення або вручаються особисто уповноваженому представнику організатора азартних ігор.

7. У ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні зазначаються відомості, визначені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Порядок ведення журналу обліку заяв та виданих ліцензій визначає орган ліцензування.

8. Про зміни даних у документах, що додавалися до заяви на отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні, організатор азартних ігор зобов'язаний протягом десяти днів з дати, коли відбулися такі зміни, повідомити про це орган ліцензування.

9. Передача ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні іншим особам заборонена.

10. Якщо організатор азартних ігор - заявник протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня отримання ним повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні не подав документа, що підтверджує внесення плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні відповідно до частини другої статті 18 цього Закону або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні, орган ліцензування має право скасувати рішення про видачу організатору азартних ігор ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

11. Орган ліцензування надсилає організатору азартних ігор поштовим відправленням повідомлення про скасування рішення про видачу йому ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні або про визнання такої ліцензії недійсною.

Стаття 17. Переоформлення, видача дублікату, зупинення та анулювання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні

1. Підставами для переоформлення ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні є:

1) зміна найменування організатора азартних ігор (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією організатора азартних ігор);

2) зміна місцезнаходження організатора азартних ігор.

Рішення про переоформлення ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні приймається органом ліцензування в порядку, визначеному Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2. Підставами для видачі дубліката ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні є:

1) втрата ліцензії;

2) пошкодження ліцензії.

Рішення про видачу дубліката ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні приймається органом ліцензування в порядку, визначеному Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

3. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні зупиняється органом ліцензування у разі винесення органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні до моменту усунення таких порушень.

4. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні анулюється органом ліцензування на підставах, визначених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а також на підставі:

1) акту про виявлення організації та проведення азартних ігор, які заборонені на території України;

2) акту про порушення строків і порядку внесення плати за ліцензію, установлених законом;

3) акту про виявлення організації та проведення азартних ігор за адресою іншою, ніж зазначена в ліцензії;

4) акту про встановлення гральних столів поза межами спеціальної гральної зони;

5) акту про виявлення здійснення діяльності без отримання організатором азартних ігор відповідних торгових патентів;

6) порушення строків виплати виграшу (призу), за винятків випадків, коли учасник сам не з'являється для отримання належного йому виграшу (призу) чи не пред'являє необхідних для його отримання документів.

Стаття 18. Строк дії та плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні

1. Строк дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні становить десять років.

2. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні становить 40 мільйонів гривень і сплачується рівними частинами щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні за перший квартал сплачується протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня отримання ним повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні.

РОЗДІЛ IV
ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 19. Гарантії організаторам азартних ігор

1. Протягом усього строку дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні не допускається:

1) збільшення установленого на момент її видачі розміру плати за ліцензію;

2) запровадження нових видів документів дозвільного характеру на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні.

Стаття 20. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. До організаторів азартних ігор, які допустили внесення не передбачених документацією виробника змін у конструкцію грального обладнання, застосовується фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі триста мінімальних заробітних плат із конфіскацією такого грального обладнання.

Застосування фінансових санкцій, зазначених у абзаці першому цієї частини здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом органу ліцензування.

2. До суб'єктів господарювання, які проводять без відповідної ліцензії дозволені в спеціальній гральній зоні азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у подвійному розмірі восьми тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає зарахуванню до Державного бюджету України.

Застосування фінансових санкцій, зазначених у абзаці першому цієї частини здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом органів міліції.

РОЗДІЛ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 38, ст. 536).

3. Суб'єкт господарської діяльності, який мав ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино, дія якої скасована відповідно до Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009, N 38, ст. 536), має право отримати згідно із цим Законом нову ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у казино за адресою фактичного розташування казино, яка була вказана у попередній ліцензії.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

статтю 2032 викласти в такій редакції:

"Стаття 2032. Незаконна організація, проведення азартних ігор

1. Організація, проведення азартних ігор без одержання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у спеціальній гральній зоні, організація, проведення азартних ігор поза межами спеціальної гральної зони, -

карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

2. Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -

караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.".

статтю 304 викласти у такій редакції:

"Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

1. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми, до участі у лотереї, іграми парі та тоталізатор -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, або особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого чи піклування про нього, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років."

2) у Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами):

частину другу статті 9 доповнити новим реченням наступного змісту:

"Ліцензування господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор здійснюється відповідно до цього Закону з урахування особливостей, визначених Законом України "Про діяльність казино в Україні".

3) Закон України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181) доповнити статтею 252 наступного змісту:

"Стаття 252. Реклама азартних ігор

1. Реклама азартних ігор, які проводяться в казино, може здійснюватись виключно у місці розташування казино та друкованих виданнях, які спеціалізовані для огляду сфери азартних ігор, на власному веб-сайті організатора азартних ігор.

2. Реклама азартних ігор повинна містити відомості щодо ліцензії, яка підтверджує право на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.".

5. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

6. Кабінету Міністрів України:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

____________

Опрос