Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Регламент назначения и освобождения от должностей судей Конституционного Суда Украины съездом судей Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.08.2014

РЕГЛАМЕНТ
призначення та звільнення суддів Конституційного Суду України з'їздом суддів України

Розділ I
Загальні положення

1.1 Цей Регламент установлює порядок і основні правила діяльності з'їзду суддів України (далі - З'їзд) щодо призначення та звільнення суддів Конституційного Суду України.

1.2. З'їзд у порядку та на підставах, визначених статтями 126, 148 Конституції України, статтями 8, 23 Закону України "Про Конституційний Суд України", статтею 123 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та цим Регламентом, призначає шість суддів Конституційного Суду України та звільняє їх із посад.

1.3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про Конституційний Суд України" діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного та всебічного розгляду справ і обґрунтованості прийнятих ним рішень.

1.4. Висунення кандидатів відбувається з дня прийняття рішення про проведення З'їзду з проектом порядку денного, який включає питання про призначення чи звільнення судді (суддів) Конституційного Суду України.

Процедура висунення кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України завершується за десять днів до дня проведення З'їзду.

1.5. Рада суддів України у разі виникнення підстав для винесення на розгляд З'їзду питання про звільнення судді протягом трьох місяців повинна скликати З'їзд та внести до порядку денного одночасно питання про обрання суддів Конституційного Суду України за квотою З'їзду на звільнену посаду.

1.6. Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України приймається таємним голосуванням більшістю голосів делегатів присутніх на З'їзді.

1.7. Суддя Конституційного Суду України, відносно якого розглядається питання про його звільнення, має право надавати пояснення, висловлювати заперечення, а також заявляти клопотання.

1.8. Суддя Конституційного Суду України вважається звільненим з часу видання Головою Конституційного Суду України наказу про звільнення.

1.9. Суддя Конституційного Суду України може бути звільнений з підстав, зазначених у статті 23 Закону України "Про Конституційний Суд України".

1.10. Рішення З'їзду підписується головуючим і секретам З'їзду та направляється до Конституційного Суду України.

Розділ II
Призначення суддів Конституційного Суду України

2.1. Кандидат на посаду судді Конституційного Суду України (далі - кандидат) повинен відповідати вимогам, установленим частиною третьою статті 148 Конституції України, а саме:

- громадянство України;

- досягнення сорока років на день проведення З'їзду, на якому планується розгляд питання про обрання судді Конституційного Суду України;

- вища юридична освіта;

- стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше як десять років;

- володіння державною мовою;

- проживання в Україні протягом останніх двадцяти років.

2.2. Право пропонувати кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, які призначаються З'їздом, мають делегати З'їзду за погодженням з:

- загальними зборами суддів місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України та Конституційного Суду України;

- конференцією суддів загальних, адміністративних та господарських судів;

- Радою суддів України.

2.3. Кандидати на посаду судді Конституційного Суду України пропонуються із числа осіб, які мають бездоганну професійну й особисту репутацію та високий фаховий рівень.

Кандидат може бути запропонований лише за його згодою.

Кандидат може відкликати свою кандидатуру в будь-який час до внесення його прізвища до бюлетеня для таємного голосування.

2.4. Особи, які претендують на посаду судді Конституційного Суду України, подають до З'їзду такі документи:

- особисту заяву про згоду балотуватися на посаду судді Конституційного Суду України, а також на збирання та оброблення персональних даних;

- особисту заяву про згоду на проведення спеціальної перевірки в порядку, який установлений Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

- фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

- декларацію про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" за попередній рік;

- копію паспорта громадянина України;

- копію диплома про вищу юридичну освіту;

- копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менш як десять років;

- копію диплома про присудження наукового ступеня (за наявності);

- копію атестата про присудження наукового звання (за наявності).

Кандидат має право подати також інші документи, що характеризують його практичну, наукову та педагогічну діяльність.

Усі документи подаються у двох примірниках не пізніше ніж за п'ять днів до З'їзду.

Зазначені документи подаються кандидатом особисто або надсилаються поштою цінним листом з описом вкладення, реєструються в секретаріаті Ради суддів України.

Зазначені документи публікуються на веб-сайті Ради суддів України та роздаються делегатам З'їзду.

Якщо з наданих документів убачається, що кандидат не відповідає вимогам до особи, яка може бути обрана суддею Конституційного Суду України, Рада суддів України публікує зазначені документи заявнику з відміткою про таку невідповідність.

2.5. Не пізніш як за двадцять п'ять днів до З'їзду Рада суддів України розміщує на веб-сайті Ради суддів України (http://rsu.court.gov.ua):

- фотографію кандидата та загальні відомості про нього (дату народження, отриману освіту, займані посади);

- відомості про делегата З'їзду, який запропонував кандидата.

Зазначені матеріали розміщуються в режимі загального доступу.

2.6. З моменту оприлюднення інформації про кандидата на посаду судді Конституційного Суду України на веб-сайті Ради суддів України судді, громадяни, їхні об'єднання, усі зацікавлені особи можуть обговорювати кандидатів, висловлювати підтримку, зауваження, пропозиції, застереження.

Письмові звернення, що стосуються окремого кандидата, доводяться до його відома, долучаються до його справи й у подальшому оголошуються на З'їзді.

Кандидати на посаду судді Конституційного Суду України можуть обговорюватися на зборах суддів місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України та Конституційного Суду України. Збори суддів можуть висловлювати підтримку тому чи іншому кандидату.

Кандидати мають право виступати перед суддями та громадськістю, проводити агітацію з дотриманням правил суддівської етики.

2.7. Розгляд питання про обрання судді Конституційного Суду України починається з доповіді голови Ради суддів України або його заступника щодо причин утворення вакансії судді та кількість кандидатів.

Кандидати оголошуються поіменно в алфавітному порядку. Доповідач оголошує основні відомості про кандидата (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посаду, загальний стаж роботи за фахом, наукові ступені та вчені звання), хто його запропонував, та й про звернення, які надішли за наслідками обговорення його кандидатури.

Після доповіді головуючого слово надається кандидатам. Кандидати виступають в алфавітному порядку. Тривалість промов кандидатів визначається Регламентом певного З'їзду.

Делегати, а з дозволу головуючого також і запрошені на З'їзд особи, мають право ставити кандидатам запитання та висловлюватися щодо кандидатур.

Кандидат має право відкликати свою кандидатуру. У такому разі обговорення цього кандидата припиняється і його кандидатура більше не розглядається.

2.8. За наслідками обговорення З'їзд за пропозицією делегатів З'їзду відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів З'їзду визначає кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України для включення в бюлетені для таємного голосування (частина перша статті восьмої Закону України "Про Конституційний Суд України").

За рішенням З'їзду голосування для включення в бюлетені для таємного голосування кандидатур на посади суддів Конституційного Суду України може відбуватися списком щодо всіх кандидатів відразу або поіменно щодо кожного кандидата окремо.

Кандидати на посади суддів Конституційного Суду України включаються в бюлетень в алфавітному порядку.

2.9. Голосування за призначення судді Конституційного Суду України відбувається таємно та особисто. Передача бюлетеня для голосування іншій особі не допускається.

2.10. Організація голосування й підрахунок бюлетенів для таємного голосування та голосів здійснюється лічильною комісією З'їзду. Зі складу лічильної комісії виключаються особи, які внесені до бюлетеня для таємного голосування. У разі необхідності З'їзд має право в будь-який час внести зміни до кількісного чи персонального складу лічильної комісії в порядку, що визначений Регламентом З'їзду.

2.11. Перед голосуванням та прийняттям рішення про включення до бюлетенів для голосування проводиться обговорення за списком, складеним у алфавітному порядку, кожної з кандидатур й до Конституційного Суду України, що запропоновані конференціями суддів, зборами суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів і підтримані делегатами З'їзду, а також запропоновані делегатами З'їзду.

Кандидат на призначення суддею Конституційного Суду України має право на повідомлення про себе й відповідає на поставлені запитання.

В обговоренні кандидатур беруть участь лише делегати З'їзду. Кожен делегат має необмежене право на висловлення своєї думки щодо кандидатури. Пропозиції про припинення обговорення кандидатур вирішуються шляхом відкритого голосування.

У разі доповнення списку кандидатур делегатами З'їзду ці кандидатури обговорюються в такому самому порядку.

Самовідвід кандидатів приймається З'їздом без голосування. У цьому разі обговорення кандидатури не відбувається або припиняється.

2.12. Після обговорення всі кандидатури, які дали згоду балотуватися й відповідають вимогам статті 148 Конституції України та статті 16 Закону України "Про Конституційний Суд України", включаються в алфавітному порядку шляхом відкритого голосування по кожній кандидатурі окремо до бюлетеня таємного голосування з призначення суддів Конституційного Суду України (далі - бюлетень таємного голосування, бюлетень).

2.13. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості делегатів з'їзду, виготовляються лічильною комісією. Бюлетені для таємного голосування повинні бути позначені як такі, бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначаються мета та дата голосування, а також в алфавітному порядку прізвище, ім'я та по батькові кожного кандидата. Не допускається нумерація напроти даних про кандидатів. На бюлетені у визначеному лічильною комісією місці ставиться відбиток печатки, визнаної лічильною комісією. До вручення делегатам З'їзду бюлетені не повинні мати ніяких позначок.

У разі проведення повторного голосування про це теж повинно бути зазначено в бюлетені для таємного голосування.

2.14. Час, місце та порядок проведення голосування визначаються лічильною комісією, про що голова лічильної комісії повідомляє делегатів З'їзду. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

2.15. Кожному делегатові З'їзду після пред'явлення ним мандата та документа, що посвідчує особу, членами лічильної комісії вручається один бюлетень для таємного голосування з прізвищами кандидатів, про що делегатом учиняється особистий підпис у реєстрі одержання бюлетенів для таємного голосування.

2.16. Голосування проводиться протягом визначеного лічильною комісією часу кожним делегатом З'їзду окремо в кабіні для таємного голосування і здійснюється шляхом викреслення в бюлетені для таємного голосування прізвищ тих кандидатів, проти яких голосує делегат З'їзду. У бюлетені може бути залишено невикресленими не більше ніж шість прізвищ кандидатів. Заповнений бюлетень опускається до скриньки для таємного голосування, яка повинна знаходитися в полі зору членів лічильної комісії біля кабіни для таємного голосування.

2.17. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, й ті, в яких підтримано більше п'яти кандидатів до Конституційного Суду України, а також ті, зі змісту яких неможливо однозначно встановити результати голосування. Рішення про визнання недійсним бюлетеня для таємного голосування приймає шляхом голосування лічильна комісія під час підрахунку голосів. Додатково вписані до бюлетенів прізвища під час підрахування голосів не беруться до уваги й не враховуються.

2.18. Якщо в скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів установленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром одержання бюлетенів для таємного голосування, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними й за рішенням лічильної комісії, затвердженим З'їздом, проводиться повторне голосування.

2.19. Призначеним на посаду судді Конституційного Суду України вважається кандидат, який у результаті таємного голосування набрав більше половини голосів від числа обраних делегатів З'їзду.

Якщо жоден із кандидатів не набрав більше половини голосів від числа обраних делегатів, проводиться другий тур голосування. До бюлетеня включаються кандидати кількістю не більше ніж у два рази, що перевищує потрібну кількість суддів для призначення.

2.20. Після закінчення підрахунку голосів результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу лічильної комісії про результати таємного голосування, який підписують голова лічильної комісії та всі присутні члени комісії. У разі незгоди будь-кого із членів лічильної комісії з протоколом він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу.

Голова лічильної комісії оголошує на З'їзді протокол лічильної комісії про результати таємного голосування, а також додані до протоколу окремі думки членів лічильної комісії, після чого відповідає на запитання делегатів З'їзду.

2.21. У разі коли число кандидатів, які балотувалися до Конституційного Суду України й одержали більше половини голосів, перевищило кількість суддів Конституційного Суду України, яких необхідно призначити, призначеними вважаються ті кандидати, які одержали відносну більшість голосів із числа включених до бюлетеня для таємного голосування.

2.22. У разі коли число кандидатів, які балотувалися до Конституційного Суду України й одержали більше половини голосів, виявилось меншим ніж це необхідно, проводиться повторне голосування для призначення решти суддів Конституційного Суду України. При цьому до бюлетеня для повторного таємного голосування включаються шляхом відкритого голосування по кожній кандидатурі окремо кандидати в необхідній до визначеної цим Регламентом кількості із числа включених делегатами З'їзду до бюлетеня для таємного голосування відповідно до пункту 12 цього Регламенту, крім тих, що вже одержали більше половини голосів.

2.23. Якщо кількість призначених суддів не відповідає необхідній кількості, З'їзд приймає рішення про повторне голосування або про нові вибори. У нових виборах кандидати, які брали участь у попередніх виборах участі не беруть.

Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, то за умови, що не була обрана необхідна кількість суддів, серед цих кандидатів повторно проводиться голосування.

2.24. У разі коли ніхто з кандидатів, які балотувалися до Конституційного Суду України, не набрав більше половини голосів від числа обраних делегатів З'їзду, проводиться повторне голосування. При повторному голосуванні до бюлетеня для таємного голосування вносяться шість кандидатур, які одержали відносну більшість голосів із числа включених делегатами З'їзду до бюлетеня відповідно до пункту 12 цього Регламенту. При рівності одержаних голосів до бюлетеня для повторного голосування вносяться всі кандидатури, які мають зазначену рівність голосів.

2.25. Якщо З'їздом не буде прийнято рішення про повторне голосування, головуючий на З'їзді на підставі оголошеного головою лічильної комісії протоколу лічильної комісії про результати таємного голосування оголошує повторне висунення кандидатів і проведення нових виборів кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

2.26. Повторне голосування з підстав, визначених у пунктах 2.18, 2.22, 2.23 та 2.28 цього Регламенту, проводиться відповідно до пунктів 2.13 - 2.17 цього Регламенту.

2.27. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування голова лічильної комісії доповідає про це З'їзду, який приймає рішення щодо розслідування факту порушення й наслідків порушення (рішення про повторне голосування чи проведення нових виборів). Установлені лічильною комісією результати голосування можуть бути оголошені за рішенням З'їзду.

Для розслідування факту порушення З'їздом створюється тимчасова комісія зі складу делегатів З'їзду у визначеній ним кількості. Про результати розслідування тимчасова комісія доповідає З'їзду.

2.28. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням З'їзду проводиться повторне голосування.

2.29. Протокол лічильної комісії затверджується рішенням З'їзду повністю або частково. На підставі даних протоколу лічильної комісії З'їзд приймає рішення про призначення суддів Конституційного Суду України.

Розділ III
Звільнення суддів Конституційного Суду України

Звільнення судді Конституційного Суду України у зв'язку із закінченням строку призначення та досягненням шестидесятип'ятирічного віку

3.1. Підставами припинення повноважень судді Конституційного Суду України є досягнення ним 65-річного віку та закінчення строку призначення.

3.2. Для розгляду питання про звільнення судді Конституційного Суду України у зв'язку з досягненням 65-річного віку Голова Конституційного Суду України подає до органу, який призначив суддю, подання про звільнення.

3.3. Подання про звільнення судді подається до Ради суддів України для винесення цього питання на розгляд З'їзду.

3.4. До подання додаються завірені Конституційним Судом України документи про призначення судді та документи на підтвердження підстави для звільнення.

Звільнення судді Конституційного Суду України у зв'язку з неможливістю виконання ним своїх повноважень за станом здоров'я

4.1. Питання про звільнення судді Конституційного Суду України у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я розглядається на З'їзді за поданням Конституційного Суду України.

4.2. До подання про звільнення додаються заява судді про звільнення та медичний висновок про неможливість виконання обов'язків судді.

4.3. У разі зміни стану здоров'я до прийняття З'їздом рішення про звільнення судді суддя має право відкликати свою заяву про звільнення.

4.4. У разі відкликання заяви питання про звільнення судді не розглядається.

Звільнення судді у разі порушення вимог щодо несумісності

5.1. Питання про порушення суддею Конституційного Суду України вимог щодо несумісності розглядається З'їздом за поданням Вищої ради юстиції за наявності рішення Вищої ради юстиції про встановлення такого факту.

5.2. Подання Вищої ради юстиції подається З'їзду та направляється Раді суддів України.

5.3. До подання про звільнення судді додаються матеріали, які стали підставою для прийняття такого рішення.

5.4. Про надходження подання Рада суддів України повідомляє Голову Конституційного Суду України та суддю щодо якого надійшло таке подання.

5.5. У разі необхідності на З'їзд за рішенням Ради суддів України запрошується представник Вищої ради юстиції.

5.6. У разі необхідності Рада суддів України для з'ясування підстав для звільнення судді може призначити тимчасову комісію для з'ясування всіх питань, які виникли при обговоренні підстави для звільнення.

5.7. Тимчасова комісія повинна довести до відома З'їзду свої висновки.

Звільнення судді за порушення присяги судді

6.1. Питання про звільнення судді за порушення присяги судді передається на розгляд З'їзду Радою суддів України.

6.2. З повідомленням про наявність у діях судді порушення присяги до Ради суддів України може звернутись Верховна Рада України, Президент України, Прем'єр Міністр України, збори суддів Конституційного Суду України, ради суддів спеціалізованих судів.

6.3. При надходженні повідомлення Рада суддів України повідомляє про це Голову Конституційного Суду України та суддю, щодо якого порушується питання про звільнення.

6.4. Рада суддів України на своєму засідання створює тимчасову комісію для з'ясування наявності підстав вважати, що в діях судді є ознаки порушення присяги судді. До складу комісії повинно обов'язково входити не менш одного судді Конституційного Суду України, а також науковці.

6.5. Суддя має право давати пояснення, заявляти клопотання, бути присутнім при розгляді цього питання тимчасовою комісією, Радою суддів України та З'їздом.

6.6. Комісія за наслідками розслідування складає висновки, які доповідає Раді суддів України, а потім З'їзду.

Звільнення судді Конституційного Суду України у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього

7.1. Подання про звільнення судді у зв'язку з обвинувальним вироком, який набрав чинності, щодо нього подається Головою Конституційного Суду України до Ради суддів України.

7.2. До подання додаються завірена копія обвинувального вироку з відміткою про набрання вироком чинності.

7.3. Якщо на час розгляду подання З'їздом обвинувальний вирок буде скасовано, З'їзд залишає подання без розгляду.

Звільнення судді Конституційного Суду України у зв'язку з припиненням громадянства

8.1. Громадянство України припиняється з підстав та порядку, визначених Законом України "Про громадянство".

8.2. З'їзд розглядає питання про звільнення судді у зв'язку з припиненням громадянства України за поданням органів, що здійснюють нагляд за міграційною політикою держави, а також за поданням осіб, які зазначені в пункті 6.2 цього Регламенту.

Звільнення судді Конституційного Суду України внаслідок визнання його померлим або безвісно відсутнім

9.1. Питання про включення до порядку денного звільнення судді внаслідок визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим розглядається Радою суддів України за поданням Голови Конституційного Суду України.

9.2. До подання додаються рішення суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, яке набрало чинності.

9.3. У разі якщо на час розгляду подання З'їздом рішення суду буде скасовано та в задоволенні заяви буде відмовлено, З'їзд залишає подання без розгляду.

Звільнення судді Конституційного Суду України у відставку або за власним бажанням

10.1. Питання про звільнення судді у відставку або за власним бажанням розглядається З'їздом за поданням Голови Конституційного Суду України.

10.2. До подання про звільнення судді у відставку додаються документи, які підтверджують право судді на відставку, та заява судді на звільнення.

10.3. До подання про звільнення за власним бажання додається власноруч написана заява судді, підпис у якій завірена Головою Конституційного Суду України.

10.4. До прийняття З'їздом рішення про звільнення за власним бажанням суддя має право відкликати свою заяву на звільнення.

10.5. У разі відкликання заяви питання про звільнення судді не розглядається.

Розділ IV
Заключні положення

11.1. Регламент розроблено на виконання рішення З'їзду від 20 червня 2014 року та на підставі Конституції України, Закону України "Про Конституційний Суд України", Закону України "Про судоустрій і статус суддів", інших нормативно-правових актів.

Регламент є безстроковим.

11.2. Регламент призначення та звільнення суддів Конституційного Суду України приймається З'їздом шляхом відкритого голосування більшістю голосів делегатів, які присутні на З'їзді. Голосування здійснюється за кожним пунктом окремо.

11.3. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені З'їздом за пропозицією Ради суддів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, оголошених делегатами З'їзду або головуючим на З'їзді. Зміни можуть також бути внесені за ініціативою окремих делегатів З'їзду та розглянуті в порядку, визначеному пунктом 10.1 цього Регламенту.

11.4. У разі наявності розбіжностей у цьому Регламенті з іншими регламентами З'їзду або Регламентом Конституційного Суду України діють положення цього Регламенту.

____________

Опрос