Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно единого сбора, взимаемого в пунктах пропуска через государственную границу Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 14.08.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572; 2012 р., N 21, ст. 204; N 39, ст. 464; 2013 р., N 28, ст. 298; N 31, ст. 369; N 33, ст. 435; N 43, ст. 619; N 51, ст. 716; 2014 р., N 10, ст. 109; N 12, ст. 139; N 22, ст. 782; N 36 ст. 958;):

1) пункт 36 частини другої статті 29 викласти в такій редакції:

"36) частина єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, у розмірі 100 % від плати за здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю товарів (у тому числі у формі попереднього документального контролю), радіологічного контролю товарів і транспортних засобів та 50 % від плати за проїзд автобусів та вантажних транспортних засобів автомобільними дорогами України;";

частину третю доповнити пунктом 61 такого змісту:

"61) частина єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, у розмірі 50 % від плати за проїзд автомобільними дорогами України автобусів та вантажних транспортних засобів, в тому числі з перевищенням встановлених розмірів, загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів та 100 % від плати за проїзд автомобілями дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 тонни, а кількість сидячих місць дев'яти, з місцем водія включно;";

2) у пунктах 2 і 3 частини четвертої статті 30 слово і цифри "3 і 6" замінити словом і цифрами "3, 6 і 61".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2016 р.

2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для його реалізації;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Необхідність внесення змін до Бюджетного кодексу України полягає в наступному.

Через постійне недофінансування дорожня галузь на цей час має наступні негативні наслідки:

- істотне погіршення технічного стану автомобільних доріг та рівня безпеки дорожнього руху;

- відсутність можливості розвитку (будівництва та реконструкції) існуючої мережі автодоріг відповідно до інтенсивності руху транспортних засобів і вантажних перевезень;

- відсутність можливості повного використання транзитного потенціалу країни;

- відсутність можливості здійснювати технічне переоснащення дорожньої галузі, широко впроваджувати нові технології, машини, механізми, матеріали, конструкції, інформаційно-аналітичні системи управління транспортними потоками та дорожнім господарством;

- незворотні руйнування і небезпека втрати стратегічної мережі автодоріг.

Проект Закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (далі - проект Закону) передбачає перерозподіл коштів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету та збільшення дохідної частини спеціального фонду державного бюджету за рахунок запровадження диференційованої ставки єдиного збору за проїзд автомобільними дорогами транспортними засобами вагою до 3,5 тонн, що зареєстровані за межами України, в залежності від часу перебування на території України.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання у зазначеній сфері є:

- створення економічних підстав для ефективного функціонування та утримання автомобільних доріг;

- створення умов для забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального користування;

- приведення стану автомобільних доріг України у відповідність до міжнародних стандартів.

3. Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

1. Перший альтернативний спосіб - залишити чинне законодавство без змін, проте за умови відсутності належного фінансування дорожньої галузі це призведе до збільшення темпів погіршення стану автомобільних доріг та рівня безпеки дорожнього руху.

2. Другий альтернативний спосіб - прийняти запропонований проект Закону, що дозволить спрямувати визначену частину єдиного збору за проїзд автомобільними дорогами до спеціального фонду Державного бюджету України.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Основним механізмом розв'язання проблеми є прийняття проекту акта.

Норми проекту Закону передбачають спрямування визначеної частини єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, за проїзд автомобільними дорогами до спеціального фонду Державного бюджету України.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація проекту акта дозволить досягти встановлених цілей за рахунок залучення додаткових джерел фінансування та створення економічних підстав для розвитку дорожнього господарства. Негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта, не передбачено.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Запропонований проект Закону стосується інтересів держави, суб'єктів господарювання, населення.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Суб'єкти господарювання

- підвищення рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг;

не передбачено

Держава

- забезпечення належного утримання та проведення своєчасного ремонту автодоріг;
- виконання ремонту і реконструкції існуючих мостів і шляхопроводів для доведення їх характеристик до нормативних параметрів;
- поліпшення безпеки і організації руху;

перерозподіл коштів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

Громадяни

- поліпшення соціально-економічних показників, пов'язаних з підвищенням рівня зручності та безпеки руху;
- збереження майна громадян або зменшення витрат на його утримання.

не передбачено

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

З дня набрання чинності проектом Закону термін його дії необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з причин незадовільного стану автомобільних доріг, розвиток дорожнього господарства та галузі в цілому як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях.

Дія акта поширюватиметься на всіх суб'єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб, їх об'єднань - високий. Проект акта та відповідний аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України з метою отримання зауважень та пропозицій до нього.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності, а також терміни проведення аналізу результативності

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності регуляторним актом на основі показників, визначених у пункті 8 цього аналізу.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта планується здійснювати раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Акт відповідає принципам державної регуляторної політики та підготовлено з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Департаментом автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України.

 

Міністр інфраструктури України

М. Ю. Бурбак

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством інфраструктури з метою збільшення дохідної частини спеціального фонду Державного бюджету України.

Фінансування, що виділяється для дорожньої галузі в Україні, в кілька разів менше від науково-обґрунтованої потреби порівняно з розвинутими країнами Європи. Це призводить до неможливості виконання навіть першочергових робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. За останні 7 років фінансування таких робіт склало близько 18 - 36 % від нормативно необхідного (2 - 4 млрд. грн. при нормативних - 11 млрд. грн.).

Як наслідок, обсяг руйнувань та деформацій на автодорогах загального користування збільшився за останні 7 років до 50 % від загальної протяжності.

Через постійне недофінансування дорожня галузь має на даний момент наступні негативні наслідки:

- істотне погіршення технічного стану автомобільних доріг та рівня безпеки дорожнього руху;

- відсутність можливості розвитку (будівництва та реконструкції) існуючої мережі автодоріг відповідно до інтенсивності руху транспортних засобів і вантажних перевезень;

- відсутність можливості повного використання транзитного потенціалу країни;

- відсутність можливості здійснювати технічне переоснащення дорожньої галузі, широко впроваджувати нові технології, машини, механізми, матеріали, конструкції, інформаційно-аналітичні системи управління транспортними потоками та дорожнім господарством;

- незворотні руйнування і небезпека втрати стратегічної мережі автодоріг.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом Закону передбачається внести зміни до статті 29 та статті 30 Бюджетного кодексу України з метою спрямування частини єдиного збору за проїзд автомобільними дорогами України до спеціального фонду Державного бюджету України, який справляється відповідно до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України". Для недопущення зменшення доходів загального фонду державного бюджету пропонується 100 % від плати за здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю товарів (у тому числі у формі попереднього документального контролю), радіологічного контролю товарів і транспортних засобів та 50 % від плати за проїзд автобусів та вантажних транспортних засобів автомобільними дорогами України спрямовувати до загального фонду Державного бюджету України. До спеціального фонду державного бюджету пропонується спрямовувати 50 % від плати за проїзд автобусів та вантажних транспортних засобів та 100 % від плати за проїзд автомобільними дорогами України легковими автомобілями, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 тонни і кількість сидячих місць яких, крім сидіння водія, не перевищує восьми.

3. Правові аспекти

У цій сфері державного регулювання діють такі нормативно-правові акти: Бюджетний кодекс України, Закони України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" та "Про автомобільний транспорт".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону підлягає погодженню з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Державною фіскальною службою, Державним агентством автомобільних доріг та Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднено на офіційному сайті Міністерства інфраструктури.

9. Позиція соціальних партнерів

Даний проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним. Проект акта та аналіз впливу регуляторного акта розміщено на офіційному сайті Мінінфраструктури.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить залучити додаткові джерела фінансування дорожнього господарства, що в свою чергу сприятиме належному утриманню та своєчасному ремонту автомобільних доріг загального користування та поліпшить їх транспортно-експлуатаційний стан.

 

Міністр інфраструктури України

М. Ю. Бурбак

"___" ____________ 2014 р.

 

Опрос