Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно регулирования деятельности по производству тепловой энергии на установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.08.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких Законів України щодо регулювання діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. В абзаці другому частини четвертої статті 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2009 р., N 24, ст. 297 із наступними змінами):

слова "та/або використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії" виключити.

2. Абзац восьмий статті 1 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 20, ст. 278, із наступними змінами):

після слова "спалення" доповнити словами "будь-якого виду".

3. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373; із наступними змінами):

в абзаці восьмому статті 13 слова "та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" виключити;

в абзацах третьому та четвертому частини третьої статті 15 слова "та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії" виключити;

У статті 16:

в абзаці першому слова "та установками, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії" виключити;

в абзацах четвертому та п'ятому слова "та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" виключити;

В абзаці другому статті 161 слова "та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" виключити;

У статті 17:

в абзаці третьому слова "і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" виключити;

в абзаці четвертому слова "та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" виключити;

у частині третій статті 20 слова "та/або використовують нетрадиційні та поновлювані джерела енергії" виключити.

4. У пункті третьому частини першої статті 1 та в абзаці третьому пункту другого частини першої статті 6 Законі України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 571; 2013 р., N 40, ст. 537; 2014 N 23 ст. 874):

слова "та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" виключити;

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України та іншим органам державної влади у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо регулювання діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до положень статті 16 Закону України "Про теплопостачання" до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія) належить ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).

Під час роботи Комісії виникають непоодинокі випадки, коли суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання використовють для виробництва теплової енергії одночасно традиційні або альтернативні види палива (вугілля, газ, мазут тощо) та нетрадиційні або поновлювальні (торф, дрова, тріска, відходи тощо).

Слід зазначити, що тариф на теплову енергію є грошовим виразом витрат на виробництво, транспортування та постачання одиниці теплової енергії, а для кінцевого споживача тариф на виробництво теплової енергії є лише складовою в загальному тарифі на теплову енергію.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо регулювання діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" розроблено з метою зменшення адміністративного навантаження на суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, спрощення процедури отримання дозвільної документації та удосконалення порядку встановлення тарифів на виробництво теплової енергії.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту закону є спрощення процедури отримання дозвільної документації, удосконалення порядку встановлення тарифів на виробництво теплової енергії, зменшення адміністративного навантаження на суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг";

Закон України "Про теплопостачання";

Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу";

Закон України "Про житлово-комунальні послуги";

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження законопроекту не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики, Антимонопольним комітетом України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Законопроект не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Законопроект не містить правил і процедур, які можуть містити корупційні діяння. Законопроект не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення законопроект розміщений на веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості www.mpe.kmu.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо регулювання діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" сприятиме спрощенню процедури отримання дозвільної документації, врегулюванню порядку встановлення тарифів на виробництво теплової енергії, зменшенню адміністративного навантаження на суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання.

 

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

Ю. Продан

Опрос