Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно сокращения разрешительных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.08.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; 1993 р., N 17, ст. 184; 1995 р., N 13, ст. 85, N 14, ст. 93; 1999 р., N 7, ст. 49; 2000 р., N 24, ст. 186; 2000 р., N 38, ст. 318; 2002 р., N 17, ст. 121; N 29, ст. 194; 2004 р., N 13, ст. 181; 2004 р., N 14, ст. 197; 2005 р., N 3, ст. 78; 2006 р., N 15, ст. 129; 2007 р., N 3, ст. 29; 2008 р., N 23, ст. 216; 2011 р., N 29, ст. 272; 2012 р., N 7, ст. 53; 2012 р., N 42, ст. 527):

1) частину тридцять четверту статті 16 виключити;

2) у тексті Закону слова: "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку " у відповідному відмінку.

2. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1997 р., N 45, ст. 286; 2000 р., N 30, ст. 240; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 26, ст. 175; 2005 р., N 4, ст. 91; 2006 р., N 8, ст. 89; 2006 р., N 33, ст. 278; 2007 р., N 4, ст. 32; 2009 р., N 18, ст. 246; 2009 р., N 39, ст. 558; 2009 р., N 40, ст. 577; 2010 р., N 30, ст. 398; 2011 р., N 23, ст. 160; 2011 р., N 42, ст. 432):

1) у абзаці восьмому частини одинадцятої статті 3 речення "Анулювання такої ліцензії тягне за собою автоматичне анулювання ліцензій на імпорт, експорт спирту коньячного таким суб'єктом господарювання." виключити;

2) у статті 14:

частину першу викласти у такій редакції:

"Імпорт, експорт спирту етилового спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України. Оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров'я та суб'єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форм власності. Кабінет Міністрів України веде реєстр зазначених закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарювання зооветеринарного постачання.";

у частині третій слова "за наявності відповідних ліцензій" виключити;

перше речення частини сьомої виключити;

у частині десятій слова та знак ", які отримали ліцензію на право експорту" виключити;

3) у статті 15:

частину першу викласти у такій редакції: "Оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії.";

частину третю виключити;

частину п'яту виключити;

у частині восьмій слова "або імпорт" виключити;

у частині десятій слова та знаки ", які отримали ліцензію на право експорту алкогольних напоїв або тютюнових виробів," виключити;

у частині двадцятій слова та знак "імпорт, експорт" виключити;

у частині тридцять другій слова та знак "або імпорт, або експорт" виключити;

4) у статті 16:

у частині третій слова та знаки "(в тому числі імпорту та експорту)" виключити;

у частині четвертій слова та знаки "або імпорт, експорт" виключити;

5) у статті 17:

У абзаці п'ятому частини другої слова та знаки " (включаючи імпорт та експорт)" виключити;

у абзаці вісімнадцятому частини другої слова та знаки " (в тому числі імпорту та експорту)" виключити.

3. У Законі України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 17, ст. 121):

1) у статті 1:

у абзаці п'ятому слова та знаки ", експорту, імпорту", ", експортера, імпортера", виключити;

абзац сьомий виключити;

у абзаці дев'ятому слова та знак ", експорт або імпорт" виключити;

у абзаці дванадцятому слова та знаки ", експорт, імпорт" виключити;

2) у статті 2:

у частині першій знак та слова ", а також експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва, зазначених у статті 5 цього Закону" виключити;

у частині другій знак та слова ", експорту, імпорту обладнання та сировини для їх виробництва" виключити;

3) у статті 5:

частини першу - четверту виключити;

частину шосту виключити;

4) у статті 6:

у частині першій:

у абзаці другому слова та знак "здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ліцензування" замінити словом "здійснює";

абзац третій викласти у такій редакції:

"Державний контроль за додержанням вимог цього Закону щодо експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.";

у абзаці третьому частини другої слова та знаки ", експортера, імпортера" виключити;

5) у статті 8:

абзац п'ятий частини першої виключити;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Диски для лазерних систем зчитування, матриці виготовлені з порушенням вимог цього Закону підлягають вилученню до вирішення питання у судовому порядку.";

6) частини п'яту та шосту статті 9 виключити.

4. У пункті 36 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, N 49, ст. 259; із змінами, внесеними законами України від 4 жовтня 2001 року N 2745-III та N 2759-III) слова та знак ", експорт та імпорт" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності) "

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

На сьогодні окремі норми регулювання зовнішньоекономічної діяльності мають надмірний обмежувальний вплив на торгівлю та не містять стимулюючого ефекту. З метою стимулювання бізнес активності в Україні необхідно здійснити їх перегляд.

В цьому зв'язку необхідною є лібералізація регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом внесення змін до деяких нормативно-правових актів з метою скасування окремих видів ліцензування та адміністрування зовнішньоекономічної діяльності.

Проведений аналіз свідчить про необхідність скасувати ліцензування експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, як таке, що втратило свою значимість, актуальність та регулюючий ефект.

Пропонується скасувати ліцензування експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та фінансових санкцій за неподання суб'єктами звітів у цій сфері, як такі що надміру обмежують торгівлю.

2. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є лібералізація законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом скасування ліцензування експорту, імпорту окремих товарів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів визначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

У разі прийняття проекту Закону України зменшується рівень регуляторного навантаження у сфері зовнішньої торгівлі, зокрема, при експорті, імпорті спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

Інший варіант - не приймати жодного регуляторного акта. У такому випадку зберігатиметься теперішній рівень регуляторного навантаження щодо отримання ліцензій на експорт імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, застосування фінансових санкцій за несвоєчасне подання звітів.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Цілей державного регулювання планується досягти шляхом внесення змін:

до законів України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про зовнішньоекономічну діяльність" в частині скасування ліцензування експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" в частині скасування ліцензування експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, накладання штрафів за неподання звітів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття законопроекту

У разі прийняття законопроекту буде скасовано 10 видів ліцензій у сфері зовнішньоекономічної діяльності(на експорт дисків для лазерних систем зчитування, на імпорт дисків для лазерних систем зчитування, на експорт матриць, на імпорт матриць, на експорт спирту, на імпорт спирту, на експорт алкогольних напоїв, на імпорт алкогольних напоїв, на експорт тютюнових виробів, на імпорт тютюнових виробів) та фінансові санкції за несвоєчасне подання звітів щодо обсягів експорту, імпорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

6. Очікувані результати прийняття акта

Скасування ліцензування експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, скасування фінансових санкцій за несвоєчасне подання звітів у сфері експорту, імпорту спирту, алкогольних напоїв та тютюну значно зменшить рівень регуляторного навантаження у цих сферах.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Пожвавлення зовнішньо-торговельного обороту

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Скорочення часу та кількості документів, необхідних для здійснення зовнішньоекономічних операцій у сфері експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, спирту, алкогольних напоїв та тютюновими виробів.

Відсутні

Населення

Наповнення ринку цими товарами, збагачення асортименту

Відсутні

7. Термін дії акта

Постійний.

8. Визначення показників результативності акта

Визначення результативності акта буде здійснюватись за такими показниками:

1. Цільова група, тобто кількість суб'єктів господарювання, діяльність яких підпадатиме під дію акта. Дія акта поширюватиметься на всіх суб'єктів, що здійснюють експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

2. Витрати часу, необхідні для отримання документа.

Оскільки скасовуються ліцензії на право експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, витрати часу суб'єктів, необхідні для здійснення експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, також скоротяться.

3. Розмір грошових витрат суб'єктів господарювання, пов'язаних з виконанням вимог запропонованого акта.

Оскільки разом з ліцензією скасовується плата за видачу ліцензії на право експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, грошові витрати суб'єктів, необхідні для здійснення експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів також скоротяться.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень акта.

Суб'єкти господарювання будуть поінформовані щодо положень законопроекту, оскільки повідомлення про оприлюднення, законопроект та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.kmu.gov.ua) в розділі "Обговорення проектів документів" та на урядовому сайті "Громадянське суспільство і влада" (http://civic.kmu.gov.ua) в розділі "Консультації з громадськістю".

Після прийняття законопроекту його буде в установленому порядку офіційно опубліковано.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності Закону України буде здійснюватись після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні дані. Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік, але не пізніше двох років, з дня набрання ним чинності; періодичне - раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатися необхідність внесення відповідних змін.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. Шеремета

Опрос