Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о конкурсе по определению фондовых бирж, на которых может осуществляться публичное размещение облигаций международных финансовых организаций (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 11.08.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

_______________ 2014 року N _____

Про внесення змін до Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 101 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Унести до Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 листопада 2013 року N 2516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2013 року за N 2017/24549, такі зміни:

1) у розділі I:

пункти 1, 2 викласти у такій редакції:

"1. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) здійснюються заходи щодо конкурсного відбору фондових бірж для проведення конкурсу з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій (далі - конкурс).

2. Ініціатором проведення конкурсу є міжнародна фінансова організація, що має намір здійснити емісію відсоткових або дисконтних облігацій шляхом публічного розміщення на фондових біржах."

2) у розділі II:

1) абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції: "До складу конкурсної комісії входять представники міжнародних фінансових організацій, що мають намір розмістити облігації цих організацій на фондових біржах. Також, до складу конкурсної комісії можуть бути включені представники, Національного банку України, Міністерства фінансів України або інших органів державної влади, за їх згодою."

2) доповнити розділ пунктом 6 такого змісту:

"6. Конкурс вважається таким, що не відбувся:

у разі неподання заяв про участь у конкурсі;

за умови участі в засіданні конкурсної комісії менше 2/3 членів конкурсної комісії та/або відсутності представників міжнародних фінансових організацій, що мають намір розмістити облігації цих організацій на фондових біржах."

3) абзац другий пункту 2 розділу III доповнити словами "(за наявності)";

3) у розділі IV:

1) виключити друге речення третього абзацу пункту 5;

2) доповнити пункт 5 абзацом такого змісту: "Голос представника міжнародної фінансової організації, що має намір здійснити розміщення облігацій міжнародної фінансової організації за умови рівного розподілу голосів членів конкурсної комісії є вирішальним."

4) додаток 1 після літер "МП" доповнити словами "(за наявності)".

2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (Заїка А. Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті НКЦПФР.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (Збаражська О. Є.) забезпечити опублікування повідомлення про оприлюднення цього рішення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР відповідно до законодавства.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І. І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу другого підпункту 3, підпункту 4 пункту 1, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 15 квітня 2014 року N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарасенка О. О.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Опрос