Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Концепция построения новой национальной системы здравоохранения Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 07.08.2014

КОНЦЕПЦІЯ
побудови нової національної системи охорони здоров'я України

Олег Мусій, Андрій Гаврилюк, Анжела Купліванчук, Валерія Лехан, В'ячеслав Євтушенко, Генадій Слабкий, Євгенія Матюшко, Зоряна Черненко, Ігор Найда, Костянтин Надутий, Лариса Матюха, Людмила Коношевич, Марина Шевченко, Наталія Лісневська, Петро Ємець, Радміла Гревцова, Роман Ступницький, Тарас Бебешко ...

Асоціація сімейних лікарів Києва і Київської області, Всеукраїнське лікарське товариство, Громадська рада при МОЗ України, Департаменти охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій, Медичні університети, Медичні академії післядипломної освіти, Одеська крайова організація Всеукраїнського лікарського товариства ...

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я - це сукупність всіх організацій, інститутів і ресурсів, головною метою яких є поліпшення здоров'я.

ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НЕОБХІДНІ:

• кадрові ресурси

• фінансові кошти

• інформація

• обладнання, матеріали та транспорт

• комунікації

• загальне управління і керівництво

в рамках системи охорони здоров'я повинні надаватися послуги, що чутливо реагують на потреби і справедливі з фінансової точки зору, при поважному ставленні до людей

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)

Чи є у нас усе вказане?

Чи його достатньо?

Чи воно якісне?

Чи ефективне?

Чи задоволені ми?

Чи маємо спільне розуміння як з цим впоратись?

  

У кожного сторіччя є своє середньовіччя. С. Є. Лец

Мета Концепції

• збереження і зміцнення здоров'я населення задля всезагального блага, відтворення та примноження людського потенціалу держави та задоволення об'єктивних потреб населення у якісній медичній допомозі шляхом комплексної розбудови правових, управлінських, фінансово-економічних, структурних, інформаційних, міжсекторальних, комунікаційних та інших компонентів системи охорони здоров'я (СОЗ)

ОБРАЗ РЕЗУЛЬТАТУ

ІНДИКАТОРИ:

Підвищити результативність діяльності системи охорони здоров'я:

збільшити середню тривалість життя при народженні на 0,7 - 1 рік;

зменшити рівень відворотної смертності населення працездатного віку на 20 %;

зменшити рівень малюкової смертності на 17 %;

зменшити рівень материнської смертності на 12 %;

зменшити показники госпітальної летальності від інфаркту міокарду на 25 %, інсульту - на 30 %, травми - на 35 %.

Підвищити ефективність використання ресурсів галузі, в тому числі:

збільшити частку витрат на ПМД до 25 - 30 % від з паралельним зменшенням частки витрат на стаціонарну допомогу до 46 %;

зменшити рівень госпіталізації на 20 %;

скоротити середню тривалість перебування у стаціонарі до 8,3 дня;

довести рівень забезпечення ліжками для інтенсивного лікування до рівня країн Центральної та Східної Європи - 46 на 10 тис. населення

Підвищити задоволення населення медичним обслуговуванням на 20 % і >

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ТА СУСПІЛЬСТВА

• збільшення якості та доступності послуг з ОЗ

• перехід від подолання наслідків порушень прав пацієнтів до їх запобігання

• зростання рівня задоволення населення послугами з ОЗ

• створення для інвалідів та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища в системі ОЗ

ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

• участь медичної громадськості та пацієнтів в реалізації політики в ОЗ, управлінні закладами охорони здоров'я

• безперервність освіти та професійної підтримки, як чинника професійного зростання та підвищення рівня економічного добробуту;

• підвищення соціального престижу та поваги до професії медичного працівника, рівня заробітної плати в ОЗ

• ефективна економічна мотивація до продуктивної і якісної праці

• законодавче врегулювання вимог професійної етики медичних працівників, правове та інституційне забезпечення самоврядності медичних професій

ДЛЯ ДЕРЖАВИ

• досягнення балансу між потребами населення у послугах з ОЗ, пріоритетами суспільства у сфері ОЗ і обсягами фінансових ресурсів, які спрямовуються на ці цілі

• зміцнення трудоресурсного потенціалу за рахунок підвищення якості медичної допомоги, збільшення обсягів профілактики захворювань та ефективної діяльності громадської охорони здоров'я

Яка модель?

Семашка?

Бісмарка?

Беверіджа?

Ліберальна?

...?

Національна модель ОЗ!!!

- державно-громадська модель управління СОЗ

- багатоканальність фінансування - бюджети різних рівнів, кошти соціального та добровільного медичного страхування, співоплата пацієнтом та ін.

- об'єднання коштів громад регіону на охорону здоров'я у фінансові пули на регіональному рівні (система єдиного замовника первинної, вторинної та екстреної медичної допомоги)

- чітке визначення структур, функцій та пропорцій фінансування за видами медичної допомоги

- застосування нових фінансових механізмів оплати медичних послуг

- запровадження договірних відносин між замовниками та постачальниками медичних послуг

- економічне стимулювання праці

- встановлення гарантованого рівня безоплатної медичної допомоги

- інтегроване надання первинної медичної допомоги лікарем загальної практики

- оптимізація мережі закладів охорони здоров'я з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні

- висока інтеграція діяльності закладів, що надають різні види медичної допомоги, при провідній координуючій ролі первинної медичної допомоги

- усунення дискримінації між державними та недержавними ЗОЗ

- формування сучасної системи громадської охорони здоров'я

- система безперервного поліпшення якості медичної допомоги

- застосування сучасних механізмів забезпечення доступності та якості лікарських засобів

І чужому навчайтесь, І свого не цурайтесь!
Т. Шевченко

ЩО РОБИТИ?

Комплексний підхід

1. Удосконалити законодавство з охорони здоров'я

2. Змінити систему управління галуззю

3. Розбудовувати систему громадської охорони здоров'я

4. Забезпечити належний рівень фінансування охорони здоров'я з диверсифікацією джерел фінансування

5. Забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів

6. Удосконалити систему кадрового забезпечення

7. Підвищити структурну ефективність медичної допомоги

8. Вдосконалити інформаційне забезпечення управлінської діяльності та інформатизувати галузь

9. Запровадити систему управління якістю медичної допомоги, адаптувати її до вимог нормативного регулювання ЄС на засадах дотримання ідеології безперервного поліпшення якості

10. Забезпечити ефективну фармацевтичну політику

11. Здійснювати випереджаючу інформаційно-комунікаційну кампанію забезпечення кроків з побудови нової НСОЗ та моніторинг громадської думки

12. Забезпечити науковий супровід побудови нової системи ОЗ

ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

  

МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  

МОДЕЛЬ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

  

Дякую за увагу!

____________

Опрос