Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования бухгалтерского учета и аудита на фондовом рынке (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 17.07.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання бухгалтерського обліку та аудиту на фондовому ринку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2002 р., N 29, ст. 194; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 42, ст. 465, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134, N 31, ст. 268; 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2009 р., N 23, ст. 278; 2010 р., N 8, ст. 51, N 29, ст. 392; 2011 р., N 31, ст. 304, N 44, ст. 456, N 52, ст. 591; 2013 р., N 26, ст. 264, N 39, ст. 517, N 60, ст. 2136; 2014 р., N 8, ст. 90):

1) пункт 24 частини другої статті 7 викласти в такій редакції:

"24) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів та емітентів, які здійснили (здійснюють) публічне розміщення цінних паперів;";

2) статтю 8 після пункту 32 доповнити пунктами 321 та 322 такого змісту:

"321) узагальнювати практику застосування міжнародних стандартів фінансової звітності на фондовому ринку;

322) встановлювати за погодженням з Міністерством фінансів України особливості бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо операцій, пов'язаних із здійсненням професійної діяльності на ринку цінних паперів;".

2. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268, 2010 р., N 38, ст. 505; 2011 р., N 43, ст. 447; 2013 р., N 26, ст. 264, N 39, ст. 517; 2014 р., N 20 - 21, ст. 713):

1) статтю 17 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Особливості бухгалтерського обліку торговців цінними паперами щодо операцій, пов'язаних із здійсненням ними професійної діяльності на ринку цінних паперів, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України.";

2) статтю 191 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Особливості бухгалтерського обліку особи, що проводить клірингову діяльність, щодо операцій, пов'язаних із здійсненням нею професійної діяльності на ринку цінних паперів, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України.";

3) статтю 20 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Особливості бухгалтерського обліку фондової біржі щодо операцій, пов'язаних із здійсненням нею професійної діяльності на ринку цінних паперів, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України.".

3. Статтю 28 Закону України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 39, ст. 517) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Особливості бухгалтерського обліку професійних учасників депозитарної системи щодо операцій, пов'язаних із здійсненням ними професійної діяльності на ринку цінних паперів, встановлюються Комісією за погодженням з Міністерством фінансів України.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання бухгалтерського обліку та аудиту на фондовому ринку"

1. Визначення та оцінка важливості проблеми

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання бухгалтерського обліку та аудиту на фондовому ринку" розроблений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) з метою удосконалення законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку професійних учасників ринку цінних паперів.

Зазначеним законопроектом пропонується внести зміни до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про депозитарну систему України", якими передбачити:

- надання Комісії повноважень узагальнювати практику щодо застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності на ринку цінних паперів;

- надання Комісії повноважень встановлювати за погодженням з Міністерством фінансів України особливості бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо операцій, пов'язаних із здійсненням професійної діяльності на ринку цінних паперів;

- поширення норми, яка передбачає ведення Комісією реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, також й на емітентів, які здійснили (здійснюють) публічне розміщення цінних паперів.

Розробка законопроекту щодо удосконалення законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку професійних учасників ринку цінних паперів зумовлена необхідністю урахування галузевих особливостей ведення бухгалтерського обліку у зв'язку з наявністю великої кількості специфічних операцій на фондовому ринку.

Це вимагає більш деталізованого обліку операцій з цінними паперами, виходячи з вимог оподаткування та регулювання діяльності учасників фондового ринку.

Також існує ряд особливостей бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами, а саме:

відмінність бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами професійних учасниках ринку цінних паперів від обліку операцій, які здійснюються іншими суб'єктами господарювання;

необхідність ведення обліку емісійного доходу і приросту курсової вартості;

відмінність ведення бухгалтерського обліку по окремих типах, видах цінних паперів;

необхідність урахування особливостей переходу прав власності на цінні папери.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання бухгалтерського обліку та аудиту на фондовому ринку" передбачає удосконалення законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку професійних учасників ринку цінних паперів шляхом надання Комісії повноважень встановлювати за погодженням з Міністерством фінансів України особливості бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо операцій, пов'язаних із здійсненням професійної діяльності на ринку цінних паперів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто діючі нормативно-правові акти України у сфері регулювання ринку цінних паперів.

Існуюча на даний час законодавча база, що регулює питання ведення бухгалтерського обліку професійними учасниками фондового ринку, не дозволяє вирішити коло проблемних питань щодо ефективного державного регулювання та контролю за ними. Це призведе лише до поглиблення існуючих проблем і жодним шляхом не сприятиме її вирішенню.

Іншою альтернативою до запропонованого регулювання є можливість здійснювати регулювання фондового ринку Комісією шляхом прийняття нормативно-правових актів. Однак, ці акти не матимуть вищої юридичної сили, як закон. Тому, розв'язання проблемних питань, на вирішення яких направлений проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання бухгалтерського обліку та аудиту на фондовому ринку", можливе лише на законодавчому рівні.

Отже, враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що існуюча на даний момент законодавча база, що регулює питання здійснення бухгалтерського обліку професійними учасниками фондового ринку не дозволяє вирішити коло проблемних питань без прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання бухгалтерського обліку та аудиту на фондовому ринку".

Тому, прийняття зазначеного законопроекту є єдиним можливим варіантом забезпечення подальшого стратегічного розвитку фондового ринку України.

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання бухгалтерського обліку та аудиту на фондовому ринку" розроблено з метою удосконалення законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку професійних учасників ринку цінних паперів.

З метою врегулювання вищезазначених проблемних питань розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання бухгалтерського обліку та аудиту на фондовому ринку", яким, зокрема, передбачено:

внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" щодо надання повноважень Комісії узагальнювати практику щодо застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності на ринку цінних паперів;

внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" з метою поширення норми, яка передбачає ведення Комісією реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, також й на емітентів;

внесення змін до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про депозитарну систему України" щодо надання Комісії повноважень встановлювати за погодженням з Міністерством фінансів України особливості бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо операцій, пов'язаних із здійсненням професійної діяльності на ринку цінних паперів.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта та забезпечення виконання вимог регуляторного акта

На даний час, законодавче врегулювання питання щодо ведення бухгалтерського обліку юридичними особами, в тому числі тими, що здійснюють діяльність на фондовому ринку, здійснюється на підставі Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших законодавчих актів.

При цьому, зазначені закони не містять норм, що передбачали б врегулювання питань стосовно надання Комісії додаткових повноважень щодо встановлення особливостей бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо операцій, пов'язаних із здійсненням професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Таким чином, з метою комплексного вдосконалення правових механізмів державного регулювання фондового ринку необхідним є прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання бухгалтерського обліку та аудиту на фондовому ринку", що позитивно вплине на вдосконалення правого поля в цій сфері.

Шляхом прийняття зазначеного законопроекту буде впроваджена система заходів щодо надання Комісії вищезазначених повноважень, а також законодавче усунення інших недоліків з метою вдосконалення механізму ведення бухгалтерського обліку на фондовому ринку.

Виконання вимог законопроекту, у разі його прийняття, буде обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють чи мають намір здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку України та емітентів цінних паперів.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Удосконалення законодавчої бази забезпечить регулятора ринку цінних паперів додатковими повноваженнями щодо регулювання ведення бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку.

Витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні.

У сфері учасників фондового ринку

Впорядкування законодавчої бази з питань ведення бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку сприятиме застосуванню чітких правил відображення у бухгалтерському обліку операцій з цінними паперами.

Витрати учасників фондового ринку відсутні.

У сфері громадян

Дія регуляторного акту не має прямого впливу на громадян.

Витрати громадян відсутні.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня його опублікування.

Термін його дії не обмежено, оскільки дія законодавчих норм, які містяться у проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання бухгалтерського обліку та аудиту на фондовому ринку" не обмежена в часі і потребує постійного державного контролю.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

• розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів фактично не змінюватиметься;

• кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта. Дія проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання бухгалтерського обліку та аудиту на фондовому ринку" поширюватиметься на всіх суб'єктів господарювання, які є професійними учасниками фондового ринку або мають намір ними стати та емітентів цінних паперів, які здійснили (здійснюють) публічне розміщення цінних паперів;

• розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, які є учасниками фондового ринку, пов'язаних з виконанням вимог акта, не зміниться;

• рівень поінформованості суб'єктів господарювання, які є учасниками фондового ринку, із основних положень акта - високий. З цією метою здійснюється підготовка листів роз'яснень, методичних рекомендацій, статей у щоденному офіційному періодичному виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" та на веб-сайті НКЦПФР "nssmc.gov.ua".

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом розробки відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Для такого відстеження використовуватимуться дані статистичних та соціологічних досліджень.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Комісією протягом усього терміну його дії, шляхом:

- аналізу звітів та статистичних даних відповідних структурних підрозділів Комісії;

- аналізу даних про додержання професійними учасниками та емітентами цінних паперів норм законодавства в результаті проведених перевірок зазначених суб'єктів;

- розгляду пропозицій та зауважень, які надходять до Комісії.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Комісії на відповідний рік.

Результативність зазначеного законопроекту відстежуватиметься на підставі отриманих Комісією адміністративних даних, наданих професійними учасниками фондового ринку, регулярної інформації, яка розкривається емітентами цінних паперів, даних отриманих в результаті проведення перевірок учасників фондового ринку.

 

Т. в. о. Голови Комісії

А. Амелін

Опрос