Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка приватизации военнослужащими воинских формирований и правоохранительных органов Украины жилых помещений для постоянного проживания, ведомственных жилых помещений, служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях, расположенных на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 21.07.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від "___" ____________ 2014 р. N ___

Київ

Про затвердження Порядку приватизації військовослужбовцями військових формувань та правоохоронних органів України жилих приміщень для постійного проживання, відомчих жилих приміщень, службових жилих приміщень та жилих приміщень у гуртожитках, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Відповідно до частини третьої статті 15 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок приватизації військовослужбовцями військових формувань та правоохоронних органів України жилих приміщень для постійного проживання, відомчих жилих приміщень, службових жилих приміщень та жилих приміщень у гуртожитках, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОРЯДОК
приватизації військовослужбовцями військових формувань та правоохоронних органів України жилих приміщень для постійного проживання, відомчих жилих приміщень, службових жилих приміщень та жилих приміщень у гуртожитках, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації права на приватизацію жилих приміщень для постійного проживання, жилих приміщень для постійного проживання, відомчих жилих приміщень, службових жилих приміщень та жилих приміщень у гуртожитках, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (далі - жилі приміщення), військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів України, які проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або звільнені у 2014 році з військової служби відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (далі - військовослужбовці), та членами їх сімей.

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України, законах України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. N 1081, та Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. N 868 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 96, ст. 3549).

3. Право на приватизацію згідно із цим Порядком може бути реалізовано щодо жилих приміщень, отриманих військовослужбовцями та членами їх сімей відповідно до Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. N 1081 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2238), в яких вони проживали станом на 1 січня 2014 р. та які виявили бажання приватизувати.

4. Для приватизації жилих приміщень військовослужбовці подають за місцем проходження служби до квартирно-експлуатаційного органу Міноборони чи відповідного правоохоронного органу (далі - орган приватизації) заяву.

До заяви додаються такі документи:

копія паспорта військовослужбовця або особи, звільненої у 2014 році з військової служби відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України";

копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

копія свідоцтва про народження дитини (для осіб, які мають дітей);

копія облікової картки фізичної особи - платника податків або копія повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Заява підписується військовослужбовцем та всіма повнолітніми членами його сім'ї, які постійно проживали у жилому приміщенні, з обов'язковим визначенням уповноваженого власника жилого приміщення.

5. На підставі заяв органами приватизації формуються списки осіб, які виявили бажання приватизувати жилі приміщення (далі - списки).

У списку зазначаються прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця і членів його сім'ї, їх родинні відносини та дати народження, характеристика житла (місцезнаходження, кількість кімнат, житлова/загальна площа).

Передача жилих приміщень здійснюється в спільну сумісну або часткову власність за письмовою згодою всіх членів сім'ї військовослужбовця, які постійно проживали у жилому приміщенні, з обов'язковим визначенням уповноваженого власника жилого приміщення.

6. На підставі списків разом з документами, на підставі яких їх складено, не пізніше місяця з дня одержання заяви органом приватизації приймається рішення про передачу жилих приміщень у власність військовослужбовців або членів їх сімей.

Передача жилих приміщень у власність військовослужбовців та/або членів їх сімей оформляється свідоцтвом про право власності на жиле приміщення, яке реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.

Органи приватизації не мають права відмовити військовослужбовцям або членам їх сімей у приватизації житлового приміщення, крім випадків, передбачених законом.

7. Державна реєстрація права власності на жилі приміщення здійснюється органами державної реєстрації прав відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. N 868 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 96, ст. 3549).

____________

Опрос