Идет загрузка документа (161 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности и определения сфер, подлежащих государственному надзору (контролю) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 14.07.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та визначення сфер, що підлягають державному нагляду (контролю)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 із наступними змінами), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Цей Закон визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:

державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, фондів соціального страхування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;

держатель інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, який здійснює контроль за виконанням заходів, пов'язаних із захистом інформації, що міститься в інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю), затверджує порядок зберігання електронних відомостей, виконує інші функції із забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);

заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій;

інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) - багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що забезпечує інформаційну підтримку та супроводження державного нагляду (контролю);

прийнятний ризик - соціально, економічно, технічно і політично обґрунтований ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня;

ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них;

спосіб здійснення державного нагляду (контролю) - процедура здійснення державного нагляду (контролю), визначена законом;

треті особи - юридичні та фізичні особи (адвокати, аудитори, члени громадських організацій, уповноважені представники організації роботодавців, їх об'єднань та інші), які залучаються суб'єктами господарювання в ході здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані із здійсненням державного нагляду (контролю) в таких сферах:

1) агропромислового комплексу, а саме:

охорони прав на сорти рослин (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі);

насінництва та розсадництва (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі);

карантину рослин (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин);

державного ветеринарно-санітарного контролю (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини);

захисту рослин (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин);

племінної справи у тваринництві (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві);

рибного господарства (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства);

діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі);

ведення виноградників та виробництва винограду, вина та інших продуктів виноробства (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі);

дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі);

виробництва та обігу органічної продукції (сировини) (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі);

використання та охорони земель (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі);

проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів, топографо-геодезичної і картографічної діяльності (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин);

ведення мисливського господарства та мисливства (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства);

експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі);

2) охоронної діяльності та забезпечення громадської безпеки, а саме:

охоронної діяльності (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби із злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки);

виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби із злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки);

виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби із злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки);

діяльності, пов'язаної з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби із злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки);

діяльності, пов'язаної з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби із злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки);

3) охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, а саме:

використання та охорони земель водного фонду, лісогосподарського, рекреаційного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

охорони атмосферного повітря (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

охорони, захисту, використання та відтворення лісів (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

охорони, утримання і використання зелених насаджень (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

використання, охорони і відтворення рослинного світу (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу (крім водних біоресурсів) (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

збереження об'єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження і використання екологічної мережі (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

природно-заповідного фонду (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

використання та охорони надр (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

поводження з відходами (крім радіоактивних) та небезпечними хімічними речовинами (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

хімічних джерел струму в частині забезпечення екологічної безпеки виробництва хімічних джерел струму та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, ведення обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

дотримання умов спеціального використання природних ресурсів (крім водних біоресурсів) (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

біологічної та генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

екологічної та радіаційної безпеки у пунктах пропуску через державний кордон і в зоні діяльності митниць призначення та відправлення під час імпорту, експорту та транзиту вантажів і транспортних засобів, у тому числі суден (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів);

геологічного вивчення та раціонального і ефективного використання надр (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр);

4) виробництва товарів і послуг, а саме:

метрологічного нагляду (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології);

формування, встановлення та застосування цін (тарифів) (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю за цінами);

виробництва, випуску і реалізації продукції (робіт, послуг) (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів);

експорту (імпорту) дисків для лазерних систем зчитування, матриць (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну зовнішньоекономічну політику);

розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку, промислової політики та оборонного замовлення);

дотримання законодавства про використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі про авторське право і суміжні права (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності);

виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності);

5) промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, використання та охорони надр, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а саме:

промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт суб'єктами господарювання, які відповідно до законодавства використовують найману працю (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення);

ведення робіт з геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення);

безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення);

безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення);

функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об'єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об'єктів Єдиної газотранспортної системи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення);

діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення);

6) промисловості, а саме:

заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику);

7) енергетики, а саме:

торгівлі рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) та біогазом (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах);

діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням енергії, а також з використанням енергії для власних потреб суб'єктами електроенергетики та споживачами енергії в частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів енергії та суб'єктів електроенергетики, випробування та ремонту енергоустановок і мереж, режимів постачання та споживання електричної і теплової енергії, виконання робіт з проектування енергоустановок і мереж (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики та теплопостачання);

діяльності суб'єктів господарювання з виробництва електричної енергії; передачі та розподілу електричної енергії; постачання електричної енергії; транспортування та розподілу природного газу; постачання природного газу; зберігання природного газу; транспортування нафти та нафтопродуктів трубопроводами; виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках із використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії; комбінованого виробництва теплової і електричної енергії щодо дотримання ліцензійних умов (національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики);

діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами (національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг);

діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольські міські державні адміністрації);

введення в дослідно-промислову або промислову розробку родовищ нафти і газу (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах);

реалізації проектів дослідно-промислової або промислової розробки родовищ нафти і газу (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах);

8) радіаційної безпеки, а саме:

радіаційної безпеки під час провадження діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії);

9) транспорту та туризму, а саме:

туроператорської діяльності (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері туризму та курортів);

морського та річкового транспорту (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті);

міського електричного транспорту (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті);

автомобільного транспорту (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті);

залізничного транспорту (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті);

10) охорони культурної спадщини, культури, науки та освіти, а саме:

дотримання вимог законодавства про охорону культурної спадщини під час провадження господарської діяльності на об'єктах культурної спадщини, їх територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини);

дотримання вимог законодавства щодо стану утримання об'єктів культурної спадщини, які перебувають у власності, користуванні чи управлінні суб'єктів господарювання (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини);

фізичної культури і спорту (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту);

надання освітніх послуг (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів та місцеві органи управління освітою);

11) техногенної та пожежної безпеки, а саме:

техногенної та пожежної безпеки (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки);

12) охорони здоров'я, а саме:

медичної практики та народної медицини (цілительство) (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я);

діяльності банків пуповидної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини) (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань);

переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань);

виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення);

культивування рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу);

санітарного та епідемічного благополуччя населення (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення);

забезпечення якості питної води (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, органи місцевого самоврядування);

13) житлово-комунального господарства та архітектурно-будівельного контролю, а саме:

централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами (національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг);

централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації);

дотримання вимог щодо технічного стану централізованого питного водопостачання, використання та охорони джерел і систем питного водопостачання (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації);

благоустрою населених пунктів (місцеві державні адміністрації);

поховання (місцеві державні адміністрації);

поводження з побутовими відходами (місцеві державні адміністрації);

надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (органи місцевого самоврядування);

державного архітектурно-будівельного контролю (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства);

14) зайнятості населення, трудової міграції та трудових відносин, а саме:

надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення);

надання послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення);

наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення);

виконання вимог законодавства про працю (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення);

працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення);

дотримання законодавства щодо реклами про вакансії (прийом на роботу) (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення);

працевлаштування інвалідів (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення);

застосування праці іноземців, осіб без громадянства, осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення);

контролю за додержанням законодавства про призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав та гарантій застрахованих осіб (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, на випадок безробіття в частині призначення нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб);

15) державного пробірного контролю, випуску та проведення лотерей, виготовлення бланків цінних паперів та документів і бланків документів суворого обліку, а саме:

випуску та проведення лотерей (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з випуску і проведення лотерей);

виготовлення бланків цінних паперів (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності);

господарської діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням, пов'язаної з виробництвом таких металів і каміння, виготовленням виробів з них, збиранням та первинною обробкою їх відходів і брухту, торгівлі такими металами і камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю);

торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю);

16) митної справи, а саме:

митної брокерської діяльності, експлуатації магазину безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони комерційного або сервісного типу, складу тимчасового зберігання та вантажного митного комплексу (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну митну політику);

17) архівної справи, діловодства, створення і функціонування державної системи страхового фонду документації та захисту персональних даних, а саме:

створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері функціонування державної системи страхового фонду документації);

забезпечення захисту персональних даних (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту персональних даних);

18) захисту інформації, а саме:

надання послуг у галузі електронного цифрового підпису (спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації спеціального зв'язку та захисту інформації);

надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) (спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації спеціального зв'язку та захисту інформації);

надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) (спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації спеціального зв'язку та захисту інформації);

19) космічної діяльності, а саме:

розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів, наземного комплексу управління космічними апаратами та їх складовими частинами (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності);

20) національної безпеки, а саме:

впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів (Служба безпеки України);

розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі ними (Служба безпеки України);

21) загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме:

загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань);

загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності);

використання роботодавцями та безробітними коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції);

22) збирання та використання інформації, з якої складається кредитна історія, а саме:

збору, оброблення, зберігання, захисту та використання інформації, з якої складається кредитна історія (національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг);

23) зв'язку та інформатизації, а саме:

телекомунікації, радіочастотного ресурсу та надання послуг поштового зв'язку (національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації);

24) телебачення і радіомовлення, інформаційної та видавничої сфери, а саме:

провадження діяльності у сфері телебачення і радіомовлення (Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення);

провадження діяльності у видавничій сфері (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері).

2. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час:

здійснення заходів валютного контролю, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринках фінансових послуг, у тому числі на ринках цінних паперів та похідних (деривативів);

здійснення контролю за діяльністю суб'єктів фінансового моніторингу;

здійснення контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків;

використання державного та комунального майна;

здійснення заходів митного контролю, крім контролю за окремими видами діяльності підприємств;

здійснення державного експортного контролю;

здійснення державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації;

здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, крім здійснення такого нагляду під час діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких не підлягає ліцензування;

здійснення контролю за виробництвом і обігом спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції;

при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя.

3. Забороняється здійснювати будь-які заходи державного нагляду (контролю) у сферах державного нагляду (контролю), які не зазначені у цій статті.

Стаття 3. Основні принципи державного нагляду (контролю)

Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами:

пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності;

підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) відповідним органам державної влади;

рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;

гарантування прав суб'єкту господарювання;

об'єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю);

наявності підстав, визначених законом, для здійснення державного нагляду (контролю);

відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю);

неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю);

невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;

відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства;

дотримання умов міжнародних договорів України;

незалежності органів державного нагляду (контролю) від політичних партій та будь-яких інших об'єднань громадян;

наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі центрального органу виконавчої влади.

Розділ II
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

Стаття 4. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю)

1. Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.

2. Заходи державного нагляду (контролю) можуть бути планові та позапланові.

3. Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4. Виключно законами встановлюються:

органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;

види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю);

повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;

вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності;

спосіб здійснення державного нагляду (контролю);

санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.

Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

5. Повне або часткове зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за постановою адміністративного суду, ухваленою за результатами розгляду позову органу державного нагляду (контролю) щодо застосування заходів реагування. Вжиття інших заходів реагування, передбачених законом, допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника, а у випадках, передбачених законом, - із наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом.

Якщо законом передбачено, що обґрунтованість вжиття органом державного нагляду (контролю) заходів реагування має бути підтверджена судом, орган державного нагляду (контролю) звертається до адміністративного суду з адміністративним позовом не пізніше наступного робочого дня з дня видання (прийняття) відповідного розпорядчого документа.

Заходи реагування, обґрунтованість яких має бути підтверджена адміністративним судом, не застосовуються, а відповідний розпорядчий документ підлягає негайному скасуванню органом державного нагляду (контролю) у разі, якщо:

1) орган державного нагляду (контролю) в установлений цим Законом строк не звернувся до адміністративного суду з відповідним позовом;

2) позовну заяву повернено органу державного нагляду (контролю) ухвалою адміністративного суду, і така ухвала набрала законної сили;

3) адміністративний суд ухвалив постанову, якою відмовив органу державного нагляду (контролю) у підтвердженні обґрунтованості вжиття заходів реагування, або постанову про відсутність підстав для вжиття таких заходів, і така постанова набрала законної сили;

4) протягом 30 робочих днів з дня видання (прийняття) відповідного розпорядчого документа про вжиття заходів реагування їх обґрунтованість не буде підтверджено постановою адміністративного суду, що набрала законної сили.

Застосовані адміністративним судом заходи реагування за позовом органу державного нагляду (контролю), а також вжиті органом державного нагляду (контролю) заходи, обґрунтованість яких підтверджена адміністративним судом, скасовуються адміністративним судом у порядку, встановленому процесуальним законом.

6. Посадовій особі органу державного нагляду (контролю) забороняється здійснювати державний нагляд (контроль) щодо суб'єктів господарювання, з якими (або із службовими особами яких) посадова особа перебуває в родинних стосунках.

7. У разі якщо норми законів чи інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до законів, припускають неоднозначне тлумачення прав і обов'язків суб'єкта господарювання або органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб, рішення приймається на користь суб'єкта господарювання.

8. Органи державного нагляду (контролю) та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

9. Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб'єкта господарювання згідно із законом.

10. Посадові особи органу державного нагляду (контролю) з метою з'ясування обставин, які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених законом, огляд територій або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом.

11. Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

12. Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності).

13. Діяльність органів державного нагляду (контролю), пов'язана зі збором інформації, метою якого є отримання відомостей про масові явища та процеси, що відбуваються у сфері господарської діяльності, не вважається заходами державного нагляду (контролю).

14. Під час здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані зберігати комерційну таємницю суб'єкта господарювання.

Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою органу державного нагляду (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю), може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом.

Органи державного нагляду (контролю) забезпечують спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

15. Органи державного нагляду (контролю) визначають вичерпні переліки питань для здійснення заходів державного нагляду (контролю) та вносять їх на розгляд органу, що формує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю).

Уніфіковані форми актів з вичерпним переліком питань, що складаються за результатами заходів державного нагляду (контролю), затверджуються розпорядчим документом органу, що формує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю).

У межах переліку питань кожен орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу повинен визначити питання, щодо яких здійснюватиметься державний нагляд (контроль). Орган державного нагляду (контролю) не має права перевіряти питання, що не входять до такого переліку питань.

Органи державного нагляду (контролю) розміщують на своїх офіційних веб-сайтах уніфіковані форми актів з переліком питань для їх здійснення, що складаються за результатами заходів державного нагляду (контролю), а також тексти нормативно-правових актів, на підставі яких складено питання, що підлягають перевірці (за винятком актів, що мають гриф обмеження доступу).

У разі коли до нормативно-правового акта не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарювання шляхом його публікації на офіційному веб-сайті органу державного нагляду (контролю) (за винятком актів, що мають гриф обмеження доступу), під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) забороняється перевіряти дотримання вимог, установлених таким актом.

Стаття 5. Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)

1. Орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб'єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього та незначного.

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів, розробляються за кожною сферою державного нагляду (контролю) окремо.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).

Орган державного нагляду (контролю) розміщує відповідні акти Кабінету Міністрів України, якими затверджуються критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів, на своєму офіційному веб-сайті не пізніше наступного робочого дня після набрання ними чинності.

2. Орган державного нагляду (контролю) визначає щороку до 1 листопада перелік суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому році.

У разі коли один суб'єкт господарювання підлягає плановим заходам державного нагляду (контролю), що здійснюється одночасно кількома органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року, такі заходи проводяться комплексно за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю).

Координація роботи органів державного нагляду (контролю) щодо проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю), створення та ведення реєстру перевірок здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Плани проведення заходів державного нагляду (контролю) публікуються до 20 грудня року, що передує плановому, на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, та на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю).

Забороняється проведення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання протягом календарного року окремо різними органами державного нагляду (контролю), за винятком випадків, передбачених актами законодавства.

3. Щорічно до 1 квітня орган державного нагляду (контролю) готує звіт про виконання річного плану державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання за попередній рік і оприлюднює його на офіційному сайті в мережі Інтернет.

У звіті міститься узагальнена інформація (за винятком актів, що мають гриф обмеження доступу) про результати проведених заходів державного нагляду (контролю), виявлені типові порушення та роз'яснення щодо змісту відповідних вимог нормативно-правових актів.

4. Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Повідомлення повинно містити:

дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

найменування органу державного нагляду (контролю), що проводить плановий захід, а в разі комплексної перевірки - найменування органів державного нагляду (контролю), що беруть участь у плановому заході.

предмет здійснення заходу.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом, телефонограмою, електронною поштою чи факсом за рахунок коштів органу державного нагляду (контролю) або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку.

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу.

5. Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

Стаття 6. Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)

1. Підставами для здійснення позапланових заходів є:

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;

перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю);

обґрунтоване звернення фізичної особи (фізичних осіб) про те, що внаслідок порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства такій особі (особам) було завдано матеріальної шкоди або ж порушено гарантоване Конституцією України право на належні, безпечні і здорові умови праці, безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище, безпечність продукції, робіт і послуг. Позаплановий захід у такому випадку здійснюється тільки за наявності згоди відповідного центрального органу виконавчої влади на його проведення, наданої за кожним зверненням окремо;

неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.

Звернення правоохоронних органів не є підставою для проведення позапланового заходу.

Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).

Під час проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) уніфіковані форми актів застосовуються в межах питань, які стали підставою для проведення перевірки.

У разі наявності підстав для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання одночасно кількома органами державного нагляду (контролю) такі заходи можуть здійснюватися комплексно за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю).

2. Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, якщо інше не передбачається міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

3. Суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного документа.

4. Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

Стаття 7. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)

1. Завданням інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) є:

інформаційна підтримка основних процесів діяльності органів державного нагляду (контролю);

доступність та систематизація нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);

автоматизація розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику від провадження ними господарської діяльності;

збирання, накопичення, систематизація, обробка та узагальнення інформації у сфері державного нагляду (контролю);

координація роботи органів державного нагляду (контролю) щодо проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю);

підтвердження кваліфікації та компетенції посадових осіб органів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері правого регулювання;

зменшення витрат часу на проведення заходів державного нагляду (контролю) шляхом можливості проведення підготовчої роботи та отримання відомостей про діяльність суб'єкта господарювання та про попередні заходи державного нагляду (контролю);

моніторинг ефективності та законності здійснення державного нагляду (контролю).

2. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) складається із:

відомостей про суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю), у тому числі про розподіл суб'єктів господарювання за ступенями ризику шляхом їх автоматичного віднесення до груп залежно від ступеня ризику від провадження ними господарської діяльності та періодичність проведення планових заходів кожним з органів державного нагляду (контролю), які відповідно до закону можуть здійснювати такі заходи;

нормативно-правової бази за кожною сферою державного нагляду (контролю), яка складається з нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), а також документів, що визначають повноваження органів державного нагляду (контролю);

річних планів проведення заходів державного нагляду (контролю) та плану проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю);

наказів (рішень) про здійснення планового (позапланового) заходу та посвідчень (направлень) на проведення заходу;

відомостей про проведені заходи державного нагляду (контролю), у тому числі про дату проведення заходу, посадових осіб органів державного нагляду (контролю), що брали участь у заході, підстави для проведення позапланової перевірки, інформацію, що міститься в акті перевірки (крім випадків, визначених законом), рішення органів державного нагляду (контролю) за результатами проведеної перевірки тощо.

3. Органи державного нагляду (контролю) зобов'язані вносити відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кожному заходу державного нагляду (контролю) присвоюється реєстраційний код (літерне та цифрове позначення відомостей) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Органи державного нагляду (контролю) реєструють накази (рішення) про здійснення планового (позапланового) заходу та посвідчення (направлення) на проведення заходу до початку заходу.

Проведення заходу державного нагляду (контролю) без внесення відомостей до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) не допускається.

Відомості про результати проведених заходів державного нагляду (контролю) вносяться до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) посадовими особами органів державного нагляду (контролю) у порядку та строки, визначені Кабінетом Міністрів України.

4. Відомості інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) господарської діяльності.

Загальний доступ до відомостей інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) господарської діяльності забезпечується з дотриманням вимог абзаців четвертого - шостого цієї частини.

Для реалізації права доступу до відомостей інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) користувачу надаються можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування цих відомостей.

Доступ до відомостей інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) усіх осіб є гарантованим та безкоштовним. Будь-які обмеження права вільного користування відомостей інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) не допускаються, крім випадків, визначених цим Законом.

Право на доступ до відомостей інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) мають посадові чи службові особи, визначені порядком ведення та функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Посадові особи органів державного нагляду (контролю) мають право на доступ до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Доступ посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до державної таємниці, що міститься в інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю), забезпечується відповідно до Закону України "Про державну таємницю".

5. Відомості, внесені до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), повинні захищатись відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації. Сукупність вжитих заходів із захисту інформації має забезпечувати збереження, цілісність та належний порядок доступу до відомостей внесених до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Не допускається вилучення відомостей з інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

6. Ведення та функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю)

1. Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення), який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

2. На підставі наказу (рішення) оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою.

3. У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються:

найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід;

найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід;

номер і дата наказу (рішення), на виконання якого здійснюється захід;

реєстраційний код (літерне та цифрове позначення відомостей), що присвоєний заходу з інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;

дата початку та дата закінчення заходу;

тип заходу (плановий або позаплановий);

вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);

підстави для здійснення заходу;

предмет здійснення заходу;

інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

4. Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

5. Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення (направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб'єкта господарювання.

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили документів, передбачених цією статтею.

6. За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю), у разі виявлення порушень вимог законодавства, складає акт, який повинен містити такі відомості:

дату складення акта;

тип заходу (плановий або позаплановий);

вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);

предмет державного нагляду (контролю);

найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.

Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід'ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю).

У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в органі державного нагляду (контролю).

7. На підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п'яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб'єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом.

8. Припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб'єкта господарювання. Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку.

9. Розпорядження або інший розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) - обов'язкове для виконання письмове рішення органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень у визначені строки. Розпорядження видається та підписується керівником органу державного нагляду (контролю) або його заступником.

Розпорядження може передбачати застосування до суб'єкта господарювання санкцій, передбачених законом.

Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, повинен містити такі відомості:

дату складення;

тип заходу (плановий чи позаплановий);

вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);

термін усунення порушень;

найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;

найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, а також прізвище, ім'я та по батькові його керівника чи уповноваженої ним особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід;

прізвище, ім'я та по батькові інших осіб, які взяли участь у здійсненні заходу.

Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень складається у двох примірниках: один примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта надається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення порушень вимог законодавства залишається в органі державного нагляду (контролю).

У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від отримання розпорядчого документа щодо усунення порушень вимог законодавства він направляється рекомендованим листом, а на копії розпорядчого документа, який залишається в органі державного нагляду (контролю), проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

Розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог законодавства можуть бути оскаржені до відповідного центрального органу виконавчої влади або суду в установленому законом порядку.

10. У разі якщо обґрунтованість заходів реагування, зазначених у розпорядчих документах щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), відповідно до закону має бути підтверджена адміністративним судом, зазначені в таких документах строки усунення виявлених порушень, застосування до суб'єкта господарювання санкцій обраховуються з дня набрання законної сили постановою адміністративного суду про підтвердження обґрунтованості вжиття заходів реагування.

Розділ III
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Стаття 9. Повноваження органу державного нагляду (контролю)

1. Орган державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передбачених законом, під час здійснення державного нагляду (контролю) має право:

вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;

надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;

накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом.

2. Органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення державного нагляду (контролю);

вносити відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);

ознайомити керівника суб'єкта господарювання або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами державного нагляду (контролю) в строки, передбачені законом;

надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю);

дотримуватися встановлених законом принципів, вимог та порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

не перешкоджати праву суб'єктів господарювання на громадський захист;

виконувати законні вимоги посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, щодо усунення порушень законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;

подавати центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, достовірну інформацію, документи і матеріали про проведені заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

сприяти здійсненню покладених на посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, повноважень.

Стаття 10. Відповідальність посадових осіб органу державного нагляду (контролю)

За невиконання вимог законодавства, а також завдання неправомірними діями збитків суб'єкту господарювання орган державного нагляду (контролю), його посадові особи несуть відповідальність згідно із законом.

Збитки, завдані суб'єкту господарювання неправомірними діями посадових осіб органів державного нагляду (контролю), підлягають відшкодуванню у встановленому законом порядку.

Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, належить:

підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо формування державної політики з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

розроблення проектів нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

погодження проектів нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, що розробляються та приймаються органами державної влади;

вивчення досвіду провідних держав з питань реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та внесення пропозицій щодо поширення такого досвіду в Україні;

здійснення методичного та інформаційного забезпечення діяльності органів державного нагляду (контролю);

проведення перевірок додержання вимог цього Закону у частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

участь в установленому Кабінетом Міністрів України порядку у заходах із здійснення державного нагляду (контролю), які проводяться іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування;

одержання від органів державного нагляду (контролю) та суб'єктів господарювання інформації, довідок, документів, матеріалів, відомостей щодо проведення заходів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності;

забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, координації роботи органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, у тому числі шляхом проведення комплексних узгоджених заходів, утворення міжвідомчих груп;

складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

складення актів перевірок та внесення в установленому Кабінетом Міністрів України порядку подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень вимог цього Закону, які є обов'язковими до розгляду;

узагальнення практики застосування законодавства з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

розроблення висновків, пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення законодавства з питань організації державного нагляду (контролю).

Стаття 12. Права суб'єкта господарювання

Суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право:

вимагати від посадових осіб органу державного нагляду (контролю) додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду (контролю) службового посвідчення і одержувати копії посвідчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу;

не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:

- він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законом;

- відомості щодо заходу державного нагляду (контролю) не внесено до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);

- посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;

бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

одержувати та знайомитися з актами державного нагляду (контролю);

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта органу державного нагляду (контролю);

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб.

Стаття 13. Обов'язки суб'єкта господарювання

Суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) зобов'язаний:

допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом;

виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;

одержувати примірник припису або акта органу державного нагляду (контролю) за результатами проведеного планового чи позапланового заходу.

Стаття 14. Відповідальність суб'єкта господарювання

1. Невиконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду (контролю), тягне за собою застосування до суб'єкта господарювання штрафних санкцій у порядку, встановленому законом.

2. У разі застосування санкцій за порушення вимог законодавства, зокрема, якщо законом передбачаються мінімальні та максимальні розміри санкцій, враховується принцип пропорційності порушення і покарання.

Розділ IV
ВІДБІР ЗРАЗКІВ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

Стаття 15. Рішення про відбір зразків продукції

1. Відбір зразків продукції здійснюється на підставі письмового вмотивованого рішення керівника органу державного нагляду (контролю) або його заступника згідно із законом.

2. У рішенні про необхідність відбору зразків продукції зазначаються кількість зразків для кожного виду або типу продукції, необхідних для експертизи, а також місце здійснення цієї експертизи.

3. Відбір зразків продукції здійснюється в кількості не менш як два екземпляри, один (контрольний) з яких залишається у суб'єкта господарювання.

Стаття 16. Порядок відбору зразків продукції

1. Відбір зразків продукції здійснюється посадовою особою органу державного нагляду (контролю) у присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи і засвідчується актом відбору зразків продукції.

2. До початку відбору зразків продукції посадова особа органу державного нагляду (контролю) зобов'язана пред'явити рішення про відбір зразків продукції та роз'яснити суб'єкту господарювання порядок відбору зразків продукції.

Суб'єкт господарювання має право бути присутнім при всіх діях посадової особи органу державного нагляду (контролю) під час відбору зразків продукції і заявляти клопотання з приводу цих дій, про що вноситься запис до акта відбору зразків продукції.

3. Правила відбору зразків продукції затверджуються Кабінетом Міністрів України. Кількість зразків продукції, що відбираються, має відповідати кількості, зазначеній у рішенні органу державного нагляду (контролю) про відбір зразків продукції.

4. Контрольні зразки повинні зберігатися в умовах, що забезпечують збереження їх якості та цілісності.

5. Відібрані зразки продукції повинні бути укомплектовані, упаковані та опломбовані (опечатані).

6. Умови зберігання і транспортування відібраних зразків продукції не повинні змінювати параметри, за якими буде проводитися експертиза (випробування) цих зразків.

Посадова особа, яка відбирає зразки продукції для експертизи (випробування), забезпечує їх збереження і своєчасність доставки до місця здійснення експертизи (випробування).

Стаття 17. Акт відбору зразків продукції

1. За наслідками відбору зразків продукції посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт відбору зразків.

Акт відбору зразків продукції складається у трьох примірниках. Всі примірники акта підписуються посадовою особою, яка відібрала зразки продукції, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою.

2. Один примірник акта відбору зразків додається до опломбованих (опечатаних) зразків продукції та передається разом із зразками до акредитованої організації, що призначена для проведення експертизи (випробування) та зазначена в рішенні про відбір зразків продукції, другий - залишається у суб'єкта господарювання, третій - в особи, яка здійснила відбір зразків продукції.

3. В акті відбору зразків продукції зазначаються:

місце і дата складення акта;

номер і дата рішення керівника органу державного нагляду (контролю), на підставі якого здійснюється відбір зразків продукції, посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які здійснюють їх відбір;

найменування та місцезнаходження юридичної особи та/або її відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, в яких здійснюється відбір зразків продукції;

посада та прізвище, ім'я і по батькові уповноваженої особи суб'єкта господарювання;

перелік та кількість відібраних зразків продукції із зазначенням виробника, дати виробництва, серії (номера) партії, загальної вартості зразків.

4. Форма акта відбору зразків затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 18. Витрати, пов'язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування) зразків продукції

1. Витрати, пов'язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування) зразків продукції, фінансуються за рахунок органу державного нагляду (контролю).

2. У разі підтвердження результатами експертизи (випробування) факту порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства суб'єкт господарювання відшкодовує витрати на проведення експертизи (випробування) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Рішення про призначення експертизи (випробування)

1. Для з'ясування питань, пов'язаних зі здійсненням державного нагляду (контролю), за рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) або його заступника може призначатися експертиза (випробування).

2. Посадові особи, які здійснюють державний нагляд (контроль), зобов'язані ознайомити суб'єкта господарювання з рішенням про призначення експертизи (випробування), а після її закінчення - з висновком експертизи (випробування).

3. Залучення експертів здійснюється на договірних засадах за рахунок коштів органу державного нагляду (контролю) відповідно до законодавства.

4. Строк проведення експертизи (випробування) становить чотирнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про призначення експертизи (випробування).

Строк проведення експертизи (випробування) може бути продовжено тільки в разі, якщо методикою проведення такої експертизи (випробування) передбачається більш тривалий час.

Стаття 20. Оскарження результатів експертизи (випробування)

1. У разі незгоди з результатами експертизи (випробування) суб'єкт господарювання має право оскаржити їх у суді.

2. Для проведення повторної експертизи (випробування) використовується контрольний зразок продукції, відібраний відповідно до вимог цього Закону.

3. Суб'єкт господарювання за своєю ініціативою може провести експертизу (випробування) зразка, що залишився в нього, в акредитованій організації. У разі розходження результатів експертизи (випробування), проведених органом державного нагляду (контролю) та суб'єктом господарювання, спір вирішується судом.

4. Витрати, пов'язані з проведенням повторної експертизи (випробування), здійснюються відповідно до закону.

Стаття 21. Консультаційна підтримка суб'єктів господарювання

Органи державного нагляду (контролю) на письмовий запит суб'єкта господарювання не пізніше ніж у місячний строк надають йому письмові консультації з питань здійснення державного нагляду (контролю) щодо вимог, додержання яких перевіряється органами державного нагляду (контролю).

Стаття 22. Громадський захист прав суб'єктів господарювання

1. Громадські організації і торгово-промислові палати мають право здійснювати захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

2. Суб'єкти господарювання можуть залучати третіх осіб з метою захисту своїх прав та законних інтересів у ході здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Треті особи мають право:

бути присутніми під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);

знайомитися з документами та матеріалами, що стосуються здійснення державного нагляду (контролю);

представляти інтереси суб'єктів господарювання перед органами державного нагляду (контролю) в порядку, встановленому законом;

здійснювати інші дії в інтересах суб'єктів господарювання у встановленому законом порядку.

Стаття 23. Оскарження рішень органів державного нагляду (контролю)

Суб'єкт господарювання має право звернутися до відповідного центрального органу виконавчої влади або до суду щодо оскарження рішень органів державного нагляду (контролю).

У разі надходження такого звернення суб'єкта господарювання відповідний центральний орган виконавчої влади зобов'язаний розглянути його в установленому законом порядку.

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Цей Закон є спеціальним Законом у сфері державного нагляду (контролю). Інші законодавчі та нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Положення абзацу другого частини четвертої статті 4, частини першої статті 5, абзацу п'ятого статті 12, частини четвертої статті 19, пункт 7 розділу V цього Закону при вжитті заходів ринкового нагляду не застосовуються.

4. Особливості планування та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці, промислової безпеки, використання та охорони надр, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, державного гірничого нагляду стосовно суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику визначаються Кабінетом Міністрів України з урахування норм міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

5. Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства, норм та стандартів на автомобільному, залізничному, морському та річковому транспорті здійснюється з урахуванням особливостей, визначених міжнародними договорами у відповідній сфері, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законами та іншими нормативно-правовими актами у галузі транспорту.

6. Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення здійснюється у порядку, визначеному цим Законом, з урахуванням таких особливостей:

позапланові заходи нагляду (контролю) з питань додержання законодавства про працю, зайнятість населення здійснюються незалежно від присутності керівника суб'єкта господарювання безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби шляхом огляду, проведення перевірки будь-яких приміщень та книг, реєстрів, інших документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, зайнятість населення, з отриманням пояснень від посадових осіб суб'єкта господарювання чи працівників;

позапланові заходи нагляду (контролю) здійснюються за зверненнями фізичних осіб, громадських організацій, державних органів про порушення законодавства про працю, зайнятість населення та про призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав та гарантій застрахованих осіб. Такі заходи здійснюються без згоди центрального органу виконавчої влади на їх проведення.

7. Якщо не затверджені критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику від провадження ними господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів, уніфікована форма акта перевірки з вичерпним переліком питань, такі суб'єкти господарювання вважаються суб'єктами господарювання з незначним ступенем ризику та підлягають державному нагляду (контролю) не частіше одного разу на п'ять років, за винятком випадку, наведеного в абзаці другому цього пункту.

У разі коли протягом трьох місяців з моменту набрання чинності законодавчими актами, якими внесено зміни до законів щодо встановлення державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності, не затверджені критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику від провадження ними господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів, уніфікована форма акта перевірки з вичерпним переліком питань, заходи державного нагляду (контролю) стосовно таких суб'єктів господарювання не здійснюються.

8. У разі якщо органом державного нагляду (контролю) визначено орган місцевого самоврядування або місцева державна адміністрація критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику від провадження ними господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів розробляються, а уніфікована форма акта перевірки з вичерпним переліком питань затверджується відповідним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у визначеній сфері.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

назву і абзац перший статті 108 викласти у такій редакції:

"Стаття 108. Грубе порушення правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Грубе порушення правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (експлуатація машин з несправними гальмівною системою, рульовим керуванням, пристроями світлової та звукової сигналізації, тягово-зчіпним пристроєм, елементами коліс, системою випуску відпрацьованих газів, відсутнім протоколом перевірки технічного стану або з установленим на машині обладнанням, що не передбачене настановою підприємств - виробників щодо експлуатації для цієї машини) -";

доповнити Кодекс статтею 16621 такого змісту:

"Стаття 16621. Порушення порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Порушення встановленого законом порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а саме:

порушення строків здійснення заходів державного нагляду (контролю);

порушення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);

проведення заходів державного нагляду (контролю) за відсутності підстав, установлених законом;

проведення планових заходів державного нагляду (контролю) без своєчасного письмового повідомлення або з порушенням строків подання такого повідомлення, якщо необхідність та строк зазначеного повідомлення встановлені законом;

проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) без отримання погодження відповідного центрального органу виконавчої влади, якщо його отримання є обов'язковим відповідно до закону;

здійснення заходів державного нагляду (контролю), які не містять перелік питань для проведення перевірки виконання вимог законодавства у сфері господарської діяльності;

порушення встановленого статтями 15 - 18 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" порядку відбору зразків;

проведення перевірки дотримання вимог законодавства, нагляд (контроль) за дотриманням якого не належить до компетенції органу державного нагляду (контролю), що встановлена законом;

висунення вимоги щодо надання документів, інформації, зразків продукції, що не стосуються предмета здійснення заходу державного нагляду (контролю);

ненадання або надання з порушенням установленого законом строку акта перевірки, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю), -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

абзац перший статті 18827 викласти у такій редакції:

"Невиконання законних вимог державних інспекторів сільського господарства, неподання їм необхідної інформації або подання неправдивої інформації, а також вчинення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -";

у назві та абзаці першому статті 18838 слова "спеціально уповноваженого органу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику";

доповнити Кодекс статтею 18843 такого змісту:

"Стаття 18843. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва

Залишення посадовою особою без розгляду подання посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, щодо усунення порушень закону про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, а так само несвоєчасне надання відповіді на таке подання, неподання необхідної інформації про проведені заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності або подання недостовірної інформації, довідок, документів, матеріалів, відомостей про такі заходи, створення перешкод у здійсненні покладених на посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, повноважень, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

статтю 221 після цифр "16618" доповнити цифрами ", 16621", а після цифр "18841" - цифрами ", 18843";

у частині першій статті 244 слова "самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації" замінити словами "тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів";

у пункті 1 частини першої статті 255:

абзац п'ятдесятий викласти в такій редакції:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (статті 16610, 16612, 16621, 18838, 18843);";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (частини перша, друга, дев'ята та десята статті 1666, стаття 16611).

2) у Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

пункт 3 статті 10 виключити;

частину першу та другу статті 57 доповнити словами ", та на підставі рішення адміністративного суду";

у частині третій статті 62:

у пункті 1 слова "припиняти всі види робіт" замінити словами "звертатись до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді припинення всіх видів робіт";

у пункті 2 слова "зупиняти діяльність" замінити словами "звертатись до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді зупинення діяльності";

у пункті 2 частини другої статті 63 слова "в порядку, встановленому законодавством України, припиняти роботи, пов'язані" замінити словами "звертатись до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді припинення робіт, пов'язаних";

3) у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

у пункті 12 статті 81, у пункті 6 статті 9 та пункті 4 статті 10 слова "обмеження, тимчасова заборона" замінити словами "звернення до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді обмеження, тимчасової заборони";

у пункті 2 статті 152 слова "прийняття у встановленому порядку рішення про обмеження, тимчасову заборону" замінити словами "звернення до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді обмеження, тимчасової заборони";

частину другу статті 95 після слова "рішенням" доповнити словом "адміністративного";

4) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

у частині першій статті 152:

абзац восьмий виключити;

в абзаці дев'ятому слова "забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами," виключити;

у статті 143:

пункт "б" викласти у такій редакції:

"б) неусунення допущених порушень законодавства (засмічення земель забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару ґрунту, об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем у строки, встановлені вказівками (приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі;";

доповнити статтю пунктом "ж" такого змісту:

"ж) неусунення допущених порушень законодавства (забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, порушення встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також використання земель способами, які завдають шкоди здоров'ю населення) в строки, встановлені вказівками (приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі земельних відносин;";

5) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144):

частину третю статті 19 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144) викласти у такій редакції:

"3. Держава здійснює контроль і нагляд за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах, визначених законом.".

у статті 246:

у частині другій слова "Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а також іншими уповноваженими органами" замінити словами "адміністративним судом";

у частині четвертій слова "приймати обов'язкові рішення про" замінити словами "звертатись до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді";

6) у Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170):

у пункті 3 статті 292 слова "обмежує чи зупиняє (тимчасово) в установленому порядку діяльність" замінити словами "звертається до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді обмеження чи зупинення (тимчасово) в установленому порядку діяльності";

у пункті 7 статті 31 слова "обмежують або тимчасово припиняють діяльність" замінити словами "звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді обмеження або тимчасового припинення діяльності";

у пункті 12 статті 91 слова "приймати рішення про обмеження або заборону" замінити словами "звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді обмеження або заборони";

у статті 109 слова "припиняють роботи, що здійснюються підприємствами, установами, організаціями і громадянами" замінити словами "припиняють роботи, що здійснюються громадянами, або звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді припинення робіт, що здійснюються підприємствами, установами і організаціями";

7) у Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 2007 р., N 33, ст. 440; 2013 р., N 46, ст. 640; 2014 р., N 23, ст. 873):

у частині першій статті 202:

у пункті "в" слова "обмеження чи зупинення" замінити словами "звернення до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді обмеження чи зупинення";

у пункті "є" слово "зупинка" замінити словами "звернення до адміністративного суду щодо застосування реагування у вигляді зупинки";

у пункті "ї" слова "землевпорядних та" виключити та доповнити словами ", з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом";

частину третю статті 50 після слова "рішенням" доповнити словом "адміністративного";

у частині третій статті 57 слова "така діяльність припиняється уповноваженими на те державними органами" замінити словами "уповноважені на те державні органи звертаються до адміністративного суду щодо застосування реагування у вигляді припинення такої діяльності";

8) в абзаці дев'ятому частини першої статті 14 Закону України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 683; 2001 р., N 16, ст. 76; 2008 р., N 48, ст. 358; 2011 р., N 34, ст. 343) слово "зупинення" замінити словами "звернення до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді зупинення";

9) у частині четвертій статті 67 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41) слова "які мають право у встановленому законодавчими актами порядку зупиняти діяльність цих закладів через порушення законодавства про охорону здоров'я або законних прав та інтересів громадян" замінити словами "в установленому законом порядку";

10) у Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2004 р., N 22, ст. 317; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2011 р., N 38, ст. 382; 2012 р., N 5, ст. 34; 2013 р., N 30, ст. 340, 342; N 48, ст. 682; 2014 р., N 23, ст. 873; із змінами, внесеними Законом України від 29 травня 2014 року N 1283-VII):

у статті 15:

у частині сьомій слова "та здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері" виключити;

доповнити статтю новою частиною восьмою такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю навчальних закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів незалежно від їх підпорядкування і форми власності.".

У зв'язку з цим часини восьму - десяту вважати відповідно частинами дев'ятою - одинадцятою;

у частині дев'ятій слова ", та в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "за участю спеціаліста центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у абзаці чотирнадцятому частини першої статті 521 слова "та здійснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства в цій сфері" виключити;

11) у статті 42 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2006 р., N 5 - 6, ст. 74; 2011 р., N 34, ст. 343):

пункти "а", "б", "в", "г", "ж" та "є" частини першої доповнити словами ", з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом";

у частині другій після слів "цієї статті" доповнити словами ", з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом";

12) у Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362; 2013 р., N 46, ст. 640; 2014 р., N 23, ст. 873):

третє речення частини шостої статті 7, абзац четвертий, п'ятий частини першої та частину третю статті 17 доповнити словами ", з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом";

у частині другій статті 13 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

абзац четвертий частини першої статті 162 виключити;

в абзаці п'ятому статті 163 слова "і агрохімікатів" замінити словами ", агрохімікатів та важких металів", а після слів "грязях, ґрунтах" доповнити словами ", у тому числі на землях сільськогосподарського призначення";

13) перше речення абзацу одинадцятого та абзац дванадцятий частини першої статті 15 Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86; 2006 р., N 22, ст. 184; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41) доповнити словами ", з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом";

14) у підпункті 3 пункту "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2007 р., N 34, ст. 444; 2008 р., N 48, ст. 358; 2010 р., N 34, ст. 486; 2011 р., N 34, ст. 343; 2013 р., N 46, ст. 640) слово "зупинення" замінити словами "звернення до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді зупинення";

15) перше речення абзацу четвертого частини п'ятої, абзац сьомий частини сьомої статті 9 та частину третю статті 20 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2003 р., N 52, ст. 378; 2008 р., N 27 - 28, ст. 253; 2012 р., N 22, ст. 210; 2013 р., N 22, ст. 214; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41, N 22, ст. 781) доповнити словами ", з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом";

16) У Законі України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 6 - 7, ст. 37; 2003 р., N 23, ст. 145; 2010 р., N 37, ст. 494; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

у частині другій статті 16 після абзацу першого доповнити абзацами такого змісту:

"здійснення ліцензування у сфері торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведенні генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

здійснення державного контролю за племінною справою у тваринництві;";

у абзаці шостому частини першої статті 19 слово "забороняти" замінити словами "звертатись до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді заборони";

17) статтю 12 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252) після слова "припинена" доповнити словами "адміністративним судом";

18) у Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2007 р., N 33, ст. 440; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53, N 42, ст. 526; 2013 р., N 48, ст. 682):

в абзаці четвертому статті 12 слова "обмеження, тимчасову заборону" замінити словами "звернення до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді обмеження, тимчасової заборони";

в абзаці десятому статті 13 слова "обмеження, тимчасова заборона" замінити словами "звернення до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді обмеження, тимчасової заборони"

19) абзац п'ятий частини першої статті 39 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10; 2013 р., N 48, ст. 682) доповнити словами ", з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом";

20) у Законі України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 349; 2012 р., N 49, ст. 555; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

абзац п'ятий статті 9, абзац третій статті 12 та абзац сьомий статті 15 після слів "громадянами та" доповнити словами "звернення до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді установлення обмежень (обтяжень) у використанні, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки";

у пункті 1 частини першої статті 181:

абзац п'ятий виключити;

в абзаці шостому слова "забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами," виключити;

у частині другій статті 45 слова "вживають заходів до" замінити словами "звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді";

21) у пункті "а" статті 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 350; 2012 р., N 49, ст. 555):

абзац шостий виключити;

в абзаці сьомому слова "забруднення, засмічення відходами," виключити;

22) у пункті 5 частини четвертої статті 18 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2010 р., N 34, ст. 482; 2012 р., N 7, ст. 53) слова "зупиняти або припиняти в установленому законодавством порядку експлуатацію" замінити словами "звертатись до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді зупинення або припинення в установленому законодавством порядку експлуатації";

23) у Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373; 2012 р., N 22, ст. 210; 2013 р., N 48, ст. 682):

абзац п'ятий частини п'ятої статті 14 викласти у такій редакції:

"звертатись до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді зупинення експлуатації теплових, тепловикористальних установок та мереж через їх незадовільний технічний стан та/або організацію їх експлуатації. Підставою для такого зупинення є загроза життю або здоров'ю працівників і населення або наявність передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру.";

частину другу статті 27 викласти у такій редакції:

"У разі порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища органи місцевого самоврядування і спеціально уповноважені органи виконавчої влади у межах своїх повноважень приймають рішення з урахуванням прав споживачів теплової енергії про звернення до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності суб'єктів відносин у сфері теплопостачання.";

24) пункт 9 частини першої та пункт 5 частини другої статті 10 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533; 2010 р., N 46, ст. 540) доповнити словами ", з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом";

25) у Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р., N 4, ст. 61):

у частині першій статті 26:

пункт 6 доповнити словами ", з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом";

пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

"Заборона реалізації такої продукції здійснюється з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття цих заходів адміністративним судом;";

пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

"Припинення діяльності суб'єктів господарювання здійснюється з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття цих заходів адміністративним судом;";

пункт 9 після слів "обслуговування споживачів" доповнити словами "з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом, та ";

пункт 4 частини першої статті 28 доповнити словами ", з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом";

26) у Законі України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 47, ст. 464; 2010 р., N 38, ст. 511; 2011 р., N 29, ст. 272; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80; із змінами, внесеними Законом України від 3 червня 2014 року N 1303-VII):

у частині другій статті 20 слова "та безпеки дорожнього руху, забезпечення контролю за виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів на придбану чи відремонтовану техніку, комплектуючі вузли і агрегати до неї, а також охорони праці та навколишнього середовища при її використанні" виключити;

у статті 21:

у частині першій:

пункти 1, 2, 4, 11 і 12 виключити;

у пункті 9 слова "та експертної оцінки" виключити;

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10) участь у роботі комісій з прийняття теоретичних і практичних іспитів на право керування машинами;";

у частині другій:

в абзаці третьому слова ", охорони праці та охорони навколишнього природного середовища, загрожують життю і здоров'ю працюючих" виключити, доповнити словами ", з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом";

абзаци п'ятий - сьомий виключити;

абзац восьмий викласти у такій редакції:

"за грубе порушення трактористами-машиністами, операторами, іншими особами, які експлуатують машини, правил технічної експлуатації порушувати питання про позбавлення їх права керування машинами;";

27) у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 29, ст. 345; 2013 р., N 48, ст. 682; 2014 р., N 1, ст. 4):

частину другу статті 391 доповнити словами ", з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом";

у частині четвертій статті 41:

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3) видавати обов'язкові до виконання приписи щодо усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил;";

пункт 9 доповнити словами ", з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"За результатами перевірки посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю мають право застосовувати заходи реагування у вигляді зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельних норм, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт, з наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом."

28) у Законі України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 17, ст. 155; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80, N 23, ст. 873):

статтю 9 доповнити новим абзацом тридцять сьомим такого змісту:

"звернення до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді зупинення діяльності, що провадиться з порушенням вимог законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять сьомий - шістдесят перший вважати абзацами тридцять восьмим - шістдесят другим;

у абзаці сімнадцятому частини першої статті 10 слова "зупиняти діяльність" замінити словами "звертатись до адміністративного суду щодо застосування заходу реагування у вигляді зупинення діяльності";

3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 49, ст. 558).

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та визначення сфер, що підлягають державному нагляду (контролю)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та визначення сфер, що підлягають державному нагляду (контролю)" (далі - законопроект) розроблено Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Розроблення та прийняття законопроекту обумовлено необхідністю:

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб контролюючих органів за порушення порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю);

визначення на законодавчому рівні переліку органів державного нагляду (контролю) та сфер їх нагляду (контролю). На сьогодні єдиного розуміння переліку сфер державного нагляду (контролю) та органів, відповідальних за здійснення державного нагляду (контролю), на державному рівні немає;

скорочення переліку відносин, пов'язаних зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, на які не поширюється дія Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон). На сьогодні більше 20 видів відносин не підпадають під дію Закону. Зазначені положення доцільно виключити як такі, що не відповідають політиці Президента України та Уряду щодо дерегуляції підприємницької діяльності;

обов'язкового розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), та заборону перевіряти дотримання тих вимог, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарювання. Так, досить часто органами державного нагляду (контролю) перевіряється дотримання вимог актів та документів, доступу до яких немає на офіційних сайтах Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади або, навіть, у мережі Інтернет. До таких, зокрема, належать акти, прийняті до 1991 року;

проведення комплексної планової перевірки суб'єкта господарювання протягом календарного року спільно усіма органами державного нагляду (контролю), які відповідно до закону можуть здійснювати такі заходи;

затвердження Кабінетом Міністрів України порядку формування та виконання планів проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю);

оприлюднення планів проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на офіційному веб-сайті органу державної влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, та на офіційних сайтах органів державного нагляду (контролю) до 20 грудня року, що передує плановому;

виключення з переліку підстав для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) звернень юридичних осіб та проведення таких заходів за зверненнями фізичних осіб у випадках, якщо у зверненні доведено, що внаслідок порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства автору (авторам) звернення було завдано матеріальної шкоди або ж порушено гарантоване Конституцією України право на належні, безпечні і здорові умови праці, безпечне для життя і здоров'я довкілля, безпечність продукції, робіт і послуг. Варто зауважити, що зазначене використовується юридичними та фізичними особами для тиску на бізнес, усунення конкурентів;

створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), яка повинна містити відомості про суб'єктів господарювання, автоматичне віднесення суб'єктів господарювання до груп залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів кожним із органів державного нагляду (контролю), які відповідно до закону можуть здійснювати такі заходи, а також відомості про всі проведені перевірки суб'єкта господарювання (планові та позапланові), зокрема про дату перевірки, посадових осіб органів державного нагляду (контролю), що брали участь у заході, підстави для проведення позапланової перевірки, а також інформацію, що міститься в акті перевірки, рішення органів державного нагляду (контролю) за результатами проведеної перевірки;

узгодженості законодавчих актів у частині реалізації змін щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт (надання послуг) відповідно до постанови адміністративного суду, а також щодо визначення випадків, коли обґрунтованість вжиття інших заходів реагування підлягає підтвердженню адміністративним судом;

неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю), наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі центрального органу виконавчої влади.

Крім того, Законом України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" введено мораторій на перевірку суб'єктів господарювання, які використовують спрощену систему оподаткування. Цей Закону доцільно визнати таким, що втратив чинність, як такий що ставить у нерівні умови суб'єктів господарювання; штучно (адміністративними методами) зменшує кількість контрольних заходів; є проблемним для виконання контролюючими органами, які не можуть визначити самостійно, на якій системі оподаткування перебуває суб'єкт господарювання.

Таким чином, існує нагальна потреба удосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту акта є удосконалення державного нагляду (контролю) на законодавчому рівні, закріплення на законодавчому рівні вичерпного переліку сфер державного нагляду (контролю), визначення органів, відповідальних за здійснення заходів державного нагляду (контролю), що, в свою чергу, сприятиме зменшенню адміністративного тиску на суб'єктів господарювання.

З цією метою частина третя статті 19 Господарського кодексу України, якою на сьогодні визначено сфери господарської діяльності, у яких держава здійснює контроль і нагляд викладається у новій редакції. Зокрема, запропоновано навести відсильну норму на Закон, яким визначити вичерпний перелік таких сфер та органів, відповідальних за здійснення державного нагляду (контролю).

Встановлюється на законодавчому рівні:

можливість притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб контролюючих органів за порушення ними порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю);

конкретні діяння, які визнаватимуться адміністративними правопорушеннями у сфері державного нагляду (контролю);

повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку підприємництва, щодо контролю дотримання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону; участі у заходах із здійснення державного нагляду (контролю), які проводяться іншими органами; складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Також пропонується викласти Закон у новій редакції, при цьому:

визначити на законодавчому рівні перелік органів державного нагляду (контролю) та сфери їх нагляду (контролю); скоротити перелік відносин, пов'язаних зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, на які не поширюється дія Закону;

передбачити обов'язкове розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), та заборонити перевірку дотримання тих вимог, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб'єктів господарювання;

здійснювати проведення комплексної планової перевірки суб'єкта господарювання протягом календарного року спільно усіма органами державного нагляду (контролю), які відповідно до Закону можуть здійснювати такі заходи;

затвердити Кабінетом Міністрів України порядок формування та виконання планів проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю);

зобов'язати органи державного нагляду (контролю) оприлюднювати плани проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на офіційному веб-сайті такого органу до 20 грудня року, що передує плановому;

виключити з переліку підстав для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) звернення юридичних осіб та проведення таких заходів за зверненнями фізичних осіб у випадках, якщо у зверненні обґрунтовано, що внаслідок порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства автору (авторам) звернення було завдано матеріальної шкоди або ж порушено гарантоване Конституцією України право на належні, безпечні і здорові умови праці, безпечне для життя і здоров'я довкілля, безпечність продукції, робіт і послуг;

створити інтегровану автоматизовану систему державного нагляду (контролю), що забезпечуватиме інформаційну підтримку та супроводження державного нагляду (контролю).

Крім того, визнається таким, що втратив чинність, Закон України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності".

Також вносяться зміни до законодавчих актів України в частині усунення дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю), узгодженості законодавчих актів щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт (надання послуг).

3. Правові аспекти

Правовими аспектами розроблення законопроекту є нормативно-правові акти, що діють у відповідній сфері суспільних відносин: Конституція України; Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс України про надра, Водний кодекс України, Земельний кодекс України, Господарський кодекс України, Лісовий кодекс України; Закони України: "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про основи містобудування", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про дорожній рух", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про пестициди і агрохімікати", "Про лікарські засоби", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про електроенергетику", "Про племінну справу у тваринництві", "Про охорону атмосферного повітря", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про охорону праці", "Про охорону земель", "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про радіочастотний ресурс України", "Про теплопостачання", "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про захист прав споживачів", "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності".

Реалізація акта передбачає внесення змін до вказаних законодавчих актів, викладення Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" у новій редакції, та визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження центральними органам виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Законопроект не містить положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Законопроект не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Законопроект оприлюднено на офіційному веб-сайті Держпідприємництва України з метою вивчення громадської думки, шляхом проведення моніторингу коментарів, відгуків, отримання позиції бізнесу.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом та сприятиме урегулюванню законодавства з питань організації державного нагляду (контролю).

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить удосконалити державний нагляд (контроль), закріпити на законодавчому рівні вичерпний перелік сфер, які підлягають державному нагляду (контролю), та визначити органи державного нагляду (контролю), відповідальні за здійснення заходів державного нагляду (контролю), узгодить між собою законодавчі акти у сфері державного нагляду (контролю).

Основним результатом цього законопроекту є те, що його реалізація сприятиме розвитку конкуренції і зменшенню адміністративного тиску на суб'єктів господарювання, створить передумови для реального захисту інтересів суб'єктів господарювання шляхом встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за порушення порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю).

 

Голова Держпідприємництва України

М. Ю. Бродський

Опрос