Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в некоторые законы Украины относительно приведения их в соответствие с требованиями Конвенций N 81 и 129 Международной организации труда (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 21.07.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність до вимог Конвенцій N 81 та 129 Міжнародної організації праці

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 34, ст. 482, ст. 486, N 48, ст. 566; 2011 р., N 23, ст. 160, N 48 - 49, ст. 536, N 50, ст. 543) доповнити словами "державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю".

II. Частину першу статті 3 Закону України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" доповнити абзацом такого змісту:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення та його територіальні органи проводять планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів.".

III. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

О. ТУРЧИНОВ

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність до вимог Конвенцій N 81 та 129 Міжнародної організації праці"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення зміни до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність до вимог Конвенцій N 81 та 129 Міжнародної організації праці" розроблено з метою застосування у національному законодавстві основного конституційного принципу - дотримання умов міжнародних договорів України.

У 2004 році законами України від 8 вересня 2004 року N 1985-IV та від 8 вересня 2004 року N 1986-IV було ратифіковано Конвенцію Міжнародної організації праці N 81 1947 року "Про інспекцію праці в промисловості й торгівлі" та Конвенцію Міжнародної організації праці N 129 1969 року "Про інспекцію праці в сільському господарстві".

Нормами цих Конвенцій передбачено:

інспектори праці мають право безперешкодно відвідувати без попереднього повідомлення в будь-який час, будь-яке підприємство, що підпадає під контроль інспекції;

під час інспекційного відвідування інспектор повідомляє про свою присутність роботодавця або його представника, якщо тільки не визнає, що таке повідомлення не зашкодить ефективності контролю;

інспектори праці можуть вживати заходів з метою усунення недоліків, виявлених у будь-якій споруді, в обладнанні або методах роботи на підприємствах, а у разі безпосередньої загрози здоров'ю чи безпеці працівників - вживати заходів, які підлягають негайному виконанню, аж до припинення роботи;

підприємства інспектуються так часто і так ретельно, як це необхідно.

Законом України "Про міжнародні договори України", передбачено, що якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України, застосовуються норми міжнародного договору.

Разом з тим, Законом України "Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) передбачено, що:

планові та позапланові заходи здійснюються виключно в робочий час суб'єкта господарювання, визначений правилами внутрішнього трудового розпорядку та у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб'єкта господарювання;

зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника;

органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання щодо проведення планового заходу не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Таким чином, норми Закону не узгоджуються та не відповідають нормам визначеним у ратифікованих Україною міжнародних договорах, а саме Конвенціях Міжнародної організації праці N 81 та N 129.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про міжнародні договори" чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права.

Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори" передбачено, що якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору

У відповідності з Конституцією України людина, її життя і здоров'я визнаються найвищою соціальною цінністю, а згідно з положеннями статті 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю.

Праця є однією з головних умов, що покликані забезпечити гідне життя і вільний розвиток людини. Саме з метою життєзабезпечення людини держава і суспільство повинні здійснювати економічні, організаційні і правові заходи, які сприяли б, по-перше, визнанню власне трудових прав людини, по-друге, ефективному захисту цих прав у випадку їх порушення. Право на працю є основним правом у відношенні до всіх інших трудових прав людини.

Контроль у сфері трудових відносин необхідно організувати в рамках загальної державної системи, що забезпечить регулювання соціальної й трудової політики і нагляд за дотриманням законодавства і норм.

В кожній країні повноваження та рамки контролю різні, але яка б не була країна головний його принцип це належне застосування інспекторами праці своїх прав і виконання покладених обов'язків, а мета - захист трудових прав громадян.

Із прийняттям Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" вкрай необхідні важелі державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю втрачено, та створено правові колізії щодо застосування норм міжнародного права.

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета прийняття акта - забезпечення здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю відповідно до вимог міжнародних договорів.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у даній сфері є Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закон України "Про міжнародні договори", Закон України "Про ратифікацію Конвенції міжнародної організації праці N 81 1947 року Про інспекцію праці в промисловості й торгівлі" та Закон України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 129 1969 року Про інспекцію праці в сільському господарстві".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного Закону не потребує додаткових асигнувань з державного бюджету, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження з Мінекономрозвитку, Держпідприємництвом, Мінюстом.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади.

61. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Необхідність в громадському обговоренні відсутня.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом, який спрямовано на забезпечення державних гарантій у сфері праці, підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників, у тому числі інвалідів, запобігання проявів "тіньової" зайнятості.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту забезпечить у повному обсязі виконання міжнародних договорів та здійснення ефективного державного нагляду та контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, занятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів.

 

Директор Департаменту
контрольно-наглядової діяльності
з питань праці Держпраці України

В. Сажієнко

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення зміни до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність до вимог Конвенцій N 81 та 129 Міжнародної організації праці"

1. Опис проблеми, яку передбачається розв'язати

Проект Закону України "Про внесення зміни до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність до вимог Конвенцій N 81 та 129 Міжнародної організації праці" розроблено з метою застосування у національному законодавстві основного конституційного принципу - дотримання умов міжнародних договорів України.

У 2004 році законами України від 8 вересня 2004 року N 1985-IV та від 8 вересня 2004 року N 1986-IV було ратифіковано Конвенцію Міжнародної організації праці N 81 1947 року "Про інспекцію праці в промисловості й торгівлі" та Конвенцію Міжнародної організації праці N 129 1969 року "Про інспекцію праці в сільському господарстві".

Нормами цих Конвенцій передбачено:

інспектори праці мають право безперешкодно відвідувати без попереднього повідомлення в будь-який час, будь-яке підприємство, що підпадає під контроль інспекції;

під час інспекційного відвідування інспектор повідомляє про свою присутність роботодавця або його представника, якщо тільки не визнає, що таке повідомлення не зашкодить ефективності контролю;

інспектори праці можуть вживати заходів з метою усунення недоліків, виявлених у будь-якій споруді, в обладнанні або методах роботи на підприємствах, а у разі безпосередньої загрози здоров'ю чи безпеці працівників - вживати заходів, які підлягають негайному виконанню, аж до припинення роботи;

підприємства інспектуються так часто і так ретельно, як це необхідно.

Законом України "Про міжнародні договори України", передбачено, що якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України, застосовуються норми міжнародного договору.

Разом з тим, Законом України "Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) передбачено, що:

планові та позапланові заходи здійснюються виключно в робочий час суб'єкта господарювання, визначений правилами внутрішнього трудового розпорядку та у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб'єкта господарювання;

зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника;

органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання щодо проведення планового заходу не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Таким чином, норми Закону не узгоджуються та не відповідають нормам визначеним у ратифікованих Україною міжнародних договорах, а саме Конвенціях Міжнародної організації праці N 81 та N 129.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про міжнародні договори" чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права.

Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори" передбачено, що якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору

У відповідності з Конституцією України людина, її життя і здоров'я визнаються найвищою соціальною цінністю, а згідно з положеннями статті 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю.

Праця є однією з головних умов, що покликані забезпечити гідне життя і вільний розвиток людини. Саме з метою життєзабезпечення людини держава і суспільство повинні здійснювати економічні, організаційні і правові заходи, які сприяли б, по-перше, визнанню власне трудових прав людини, по-друге, ефективному захисту цих прав у випадку їх порушення. Право на працю є основним правом у відношенні до всіх інших трудових прав людини.

Контроль у сфері трудових відносин необхідно організувати в рамках загальної державної системи, що забезпечить регулювання соціальної й трудової політики і нагляд за дотриманням законодавства і норм.

В кожній країні повноваження та рамки контролю різні, але яка б не була країна головний його принцип це належне застосування інспекторами праці своїх прав і виконання покладених обов'язків, а мета - захист трудових прав громадян.

Із прийняттям Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" вкрай необхідні важелі державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю втрачено, та створено правові колізії щодо застосування норм міжнародного права.

2. Цілі та завдання прийняття пропонованого акта

Прийняття акта - забезпечення здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю відповідно до вимог міжнародних договорів.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Альтернативні способи відсутні.

4. Механізм розв'язання проблеми

Пропонується вивести з-під дії Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" питання здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю.

5. Можливість досягнення поставлених цілей

Прийняття проекту акта забезпечить безумовне досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) відповідно до вимог міжнародних договорів

Не передбачено

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Не передбачено

Не передбачено

Сфера інтересів громадян

Захист прав та охоронюваних законом інтересів.

Не передбачено

7. Запропонований строк дії акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується.

8. Показники результативності акта

Показниками результативності проекту акта є:

1) розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - надходжень не передбачається;

2) кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюватиметься на суб'єкти господарювання, які використовують найману працю;

3) розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб'єктами господарювання або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - не передбачається;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта - середній, оскільки проект акта оприлюднений на офіційному веб-сайті Держпраці України.

9. Заходи відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься у відповідності з чинним законодавством.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дати набрання чинності шляхом аналізу зауважень та пропозицій.

Повторне відстеження результативності акта буде здійснено через один рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу аналогічних показників результативності цього акту, установлених під час базового відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань за результатами аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Спеціальне залучення наукових установ не передбачається.

 

Директор Департаменту
контрольно-наглядової діяльності
з питань праці Держпраці України

В. Сажієнко

Опрос