Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования порядка формирования и установления тарифов на коммунальные услуги для субъектов естественных монополий и субъектов хозяйствования на смежных рынках) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 18.07.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку формування та встановлення тарифів на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 10 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53; 2013 р., N 40, ст. 537):

частину третю виключити.

У зв'язку з цим, частину четверту вважати відповідно частиною третьою;

у частині третій слова "без відповідного відшкодування" виключити.

2. У статті 20 Закону України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 22, ст. 210, N 36, ст. 418, N 42, ст. 526; 2013 р., N 48, ст. 682):

частини п'яту та шосту виключити.

У зв'язку з цим, частини сьому - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - шостою.

3. У статті 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2012 р., N 12 - 13, ст. 76):

частини четверту та п'яту виключити.

У зв'язку з цим, частини шосту - десяту вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;

у частині четвертій слова "без відповідного відшкодування" виключити;

у частині сьомій слова "а також відшкодування втрат підприємств, що пов'язані із затвердженням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво," виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку формування та встановлення тарифів на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках)"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Згідно із Законом України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія) належить встановлення тарифів на комунальні послуги суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією.

Разом з тим, більшість діючих тарифів на житлово-комунальні послуги не забезпечують відшкодування всіх витрат на їх виробництво (надання).

На сьогодні є доцільним створення підприємствам сфери теплопостачання та житлово-комунальній сфери умов для ефективного та беззбиткового функціонування, здійснення модернізації та реконструкції, зокрема за рахунок отримання міжнародних інвестицій.

З метою беззбиткового функціонування зазначених суб'єктів господарювання Комісією розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку формування та встановлення тарифів на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках)" (далі - законопроект).

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги сприятиме ефективному функціонуванню ринку теплової енергії, підвищенню рівня якості послуг, створенню умов для залучення інвестицій у розвиток та технічне оновлення систем теплопостачання, своєчасному та в повному обсязі виконанню боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики, зокрема, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, дозволить раціональне планування державного та місцевих бюджетів.

Разом з тим, ключовою подією 8 Програми (Матриці) стратегічних та інституційних реформ, яка погоджена делегаціями України та Міжнародного банку реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Перша позика на політику розвитку) між Україною та МБРР передбачається ухвалення змін до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" щодо зміцнення позицій незалежності державного регулювання шляхом унеможливлення встановлення тарифів на рівні нижче економічно обґрунтованих витрат.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю розроблення законопроекту є реалізація державою регулюючого впливу на діяльність суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання та житлово-комунальній сфері шляхом встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги.

Прийняття законопроекту забезпечить ефективне та беззбиткове функціонування суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, житлово-комунальній сфері, надасть можливість отримання інвестицій, зокрема міжнародних фінансових організацій для здійснення модернізації та реконструкції підприємств, створить умови для своєчасного та в повному обсязі виконанню боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Не відповідає вимогам чинного законодавства.

Збереження чинного способу встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги не сприяє ефективному функціонуванню підприємств сфери теплопостачання та житлово-комунальної сфери, підвищенню рівня якості послуг, створенню умов для залучення інвестицій у розвиток та технічне оновлення систем теплопостачання, своєчасному та в повному обсязі виконанню боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики.

Інший від запропонованого спосіб

Альтернативи запропонованому способу немає.

Будь-який інший спосіб не забезпечить збалансування інтересів держави та суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання та житлово-комунальній сфері.

Обраний спосіб

Обраний спосіб відповідає вимогам чинного законодавства України.
Забезпечує беззбиткове функціонування суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання та житлово-комунальній сфері.
Створює умови для отримання інвестицій, своєчасному та в повному обсязі виконанню боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики, зокрема, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.
Сприяє раціональному плануванню державного та місцевих бюджетів.

Прийняття законопроекту сприятиме встановленню економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, ефективному функціонуванню ринку теплової енергії, підвищенню рівня якості послуг, створенню умов для залучення інвестицій, своєчасному та в повному обсязі виконанню боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення поставленої цілі державного регулювання пропонується прийняти проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку формування та встановлення тарифів на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках)".

Прийняття законопроекту створить умови для ефективного функціонуванню підприємств сфери теплопостачання та житлово-комунальної сфери, підвищення рівня якості послуг, залучення інвестицій у розвиток та технічне оновлення систем теплопостачання, своєчасного та в повному обсязі виконання боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики.

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню беззбиткового функціонування суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання та житлово-комунальній сфері, надасть можливість отримання інвестицій для здійснення модернізації та реконструкції, забезпечить своєчасне та в повному обсязі виконання боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики.

Вплив зовнішніх факторів на дію акта - позитивного та негативного впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта - зміни у чинному законодавстві.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта - надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади та юридичними особами.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта - механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди не розроблявся, оскільки за результатами введення в дію положень проекту не очікується настання будь-яких негативних наслідків.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта - функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта будуть здійснюватися в межах компетенції органами, яким надано таке право чинним законодавством.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Очікуваним результатом прийняття регуляторного акта є

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Створення нормативно-правових основ для встановлення економічно обґрунтованих тарифів у сфері теплопостачання та житлово-комунальній сфері.
Відсутність необхідності компенсації різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги у разі їх встановлення нижче економічно обґрунтованого рівня, що сприятиме раціональному плануванню державного та місцевих бюджетів.

Додаткових витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання

Забезпечення ефективного та беззбиткового функціонування суб'єктів господарювання.
Можливість отримання інвестицій, зокрема міжнародних фінансових організацій, своєчасного та в повному обсязі виконання боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики, здійснення модернізації та реконструкції підприємств.

Додаткових витрат не передбачається.

Споживачі

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, підвищення рівня їх якості.

Додаткових витрат не передбачається.

Аналіз таблиці вигод та витрат дає можливість зробити висновок про необхідність впровадження регуляторного акта та про ефективність дії регулювання.

Виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку держави, суб'єктів господарювання та громадян.

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

З моменту набрання чинності законопроекту термін його дії необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Після набрання чинності проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку формування та встановлення тарифів на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках)" його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не змінюється;

2) кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які надають житлово-комунальні послуги.

3) розмір та час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - не змінюється;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній, відповідно до вимог статей 9, 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті Комісії в мережі Інтернет www.nkp.gov.ua.

Крім того, Комісія в межах компетенції надає необхідні роз'яснення щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз'яснення щодо застосування акта після його прийняття.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Комісією.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності. Для базового відстеження будуть використані пропозиції та зауваження до законопроекту суб'єктів господарювання.

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності. Вид даних, які використовуватимуться для відстеження, - статистичні дані, а саме аналіз звернень щодо роз'яснень тих чи інших положень регуляторного акта та надання зауважень та пропозицій за результатами його дії.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності будуть порівнюватися із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

В. о. Голови Комісії

Ю. Хіврич

Опрос