Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения платы за проезд грузовых автомобилей для компенсации вреда, нанесенного автомобильным дорогам общего пользования (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.07.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо впровадження плати за проїзд вантажних автомобілів для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування

Верховна Рада України постановляє:

I. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572; 2011 р., N 23, ст. 160; N 29, ст. 272; 2012 р., N 21, ст. 204; N 39, ст. 464; 2013 р., N 28, ст. 298; N 31, ст. 369; N 33, ст. 435; N 43, ст. 619; N 51, ст. 716):

1) пункт 23 частини другої статті 29 після слова "визначених" доповнити словами "пунктом 62 частини третьої статті 29 та";

2) частину третю статті 29 доповнити пунктами такого змісту:

"61) плата за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями з максимальною дозволеною загальною масою 12 т і більше;

62) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо) за порушення порядку справляння плати за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями з максимальною дозволеною загальною масою 12 т і більше;";

3) частину четверту статті 30 доповнити пунктами такого змісту:

"21) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, на яких справляється або планується справлятися плата за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями з максимальною дозволеною загальною масою 12 т і більше, та споруд на таких автомобільних дорогах (за рахунок джерел, визначених пунктами 61 та 62 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

22) впровадження, утримання та розвиток системи справляння плати за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями з максимальною дозволеною загальною масою 12 т і більше, та виконання боргових зобов'язань, пов'язаних з впровадженням, утриманням та розвитком такої системи (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3, 6, 61 та 62 частини третьої статті 29 цього Кодексу);";

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України не пізніше дати введення в дію цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону та прийняти акти, необхідні для його реалізації, а також забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

3. До приведення нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу проекту закону України

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

На даний час основна дохідна частина Державного дорожнього фонду України формується за рахунок надходжень від акцизного збору та ввізного мита на нафтопродукти, акцизного збору та ввізного мита з імпортованих на митну територію України транспортних засобів та шин до них.

Рівень фінансування дорожніх робіт за останні 10 років становив 14 - 34 % від науково обґрунтованої мінімально необхідної потреби.

За міцністю та рівністю існуючі дороги державного значення не відповідають сучасним технічним вимогам на 40 - 50 % загальної протяжності мережі.

Разом з цим, фінансування, що виділяється для дорожньої галузі в Україні та приведене до 1 км автодороги загального користування, менше в кілька разів порівняно з країнами Європи. Це призводить до недофінансування навіть першочергових робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг. За останні 7 років, фінансування таких робіт склало близько 18 - 36 % від нормативно необхідного (2 - 4 млрд. грн. при нормативних - 11 млрд. грн.).

Як наслідок, обсяг руйнувань та деформацій на автодорогах загального користування збільшився за останні 7 років на 50 % від загальної їх протяжності.

Через постійне недофінансування, дорожня галузь має наразі наступні негативні наслідки:

- істотне погіршення технічного стану автомобільних доріг та рівня безпеки дорожнього руху;

- відсутність можливості розвитку (будівництва та реконструкції) існуючої мережі автомобільних доріг відповідно до темпів зростання національної економіки країни та інтенсивності руху транспортних засобів і вантажних перевезень;

- відсутність можливості повного використання транзитного потенціалу країни;

- відсутність можливості здійснювати технічне переоснащення дорожньої галузі, широко впроваджувати нові технології, машини, механізми, матеріали, конструкції, інформаційно-аналітичні системи управління транспортними потоками та дорожнім господарством;

- незворотні руйнування і небезпека втрати стратегічної мережі автомобільних доріг.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання у зазначеній сфері є:

- створення економічних підстав для ефективного функціонування та утримання автомобільних доріг;

- створення умов для забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального користування;

- приведення стану автомобільних доріг України до міжнародних стандартів.

3. Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Перший альтернативний спосіб - це залишити чинне законодавство без змін, проте за умови відсутності належного фінансування дорожньої галузі це призведе до збільшення темпів погіршення стану автомобільних доріг та рівня безпеки дорожнього руху.

Другий альтернативний спосіб - прийняти запропонований проект акта, що дозволить на законодавчому рівні забезпечити фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування відповідно до науково обґрунтованих потреб шляхом створення додаткових джерел фінансування дорожнього господарства, а також адаптації нормативно-правових актів України до нормативів Європейського Союзу.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Норми проекту закону передбачають наступне:

- запровадження обов'язкового внесення плати за проїзд для вантажних автомобілів з максимальною допустимою масою 12 т і більше для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування;

- створення додаткового джерела коштів на фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування;

- запровадження вимог та штрафів за порушення порядку справляння плати за проїзд вантажними автомобілями з максимальною допустимою масою 12 т і більше.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація проекту акта дозволить досягти встановлених цілей за рахунок залучення додаткових джерел фінансування та створення економічних підстав для розвитку дорожнього господарства.

Після прийняття зазначеного проекту акта, Кабінет Міністрів України встановить порядок справляння плати. Вказаний порядок визначатиме максимальний розмір плати, її градацію, перелік автомобільних доріг загального користування та їх окремих ділянок, на яких справляється плата, а також органи і установи, відповідальні за функціонування системи справляння плати, та порядок їх взаємодії. Відповідно до досвіду країн Європи для функціонування такої системи справляння плати створюється компанія Оператор, яка взаємодіє з державними органами та установами відповідно до їх компетенції.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Запропонований акт стосується інтересів держави, суб'єктів господарювання, населення.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Суб'єкти господарювання

- підвищення рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та об'єктів придорожнього сервісу;
- економія транспортних витрат та часу завдяки покращенню якості автомобільних доріг.

Витрати часу та на сплату компенсації та штрафів визначатимуться відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України

Держава

- цільове спрямування коштів на видатки з розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування;
- підвищення рівня довіри громадян через соціальну складову;
- перехід на ринкові методи регулювання правовідносин в даній сфері регулювання;
- підвищення транзитного потенціалу;
- забезпечення належного утримання та проведення своєчасного ремонту автодоріг;
- виконання ремонту і реконструкції існуючих мостів і шляхопроводів для доведення їх характеристик до нормативних параметрів;
- поліпшення безпеки і організації руху;
- здійснення контролю і моніторингу вантажоперевезень в Україні;
- наповнення Державного бюджету України.

перерозподіл коштів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

Громадяни

- поліпшення соціально-економічних показників, пов'язаних з підвищенням рівня зручності та безпеки руху;
- покращення дорожнього сервісу;
- збереження майна громадян або зменшення витрат на його утримання.

не передбачено

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

З моменту набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо впровадження плати за проїзд вантажних автомобілів для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування" термін його дії необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності прийняття регуляторного акта є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та соціально-економічних показників, які пов'язані з підвищенням рівня зручності та безпеки руху, а також зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

При впровадженні системи справляння зазначеної плати для транспортних засобів з максимальною допустимою масою більше 12 т на мережі автодоріг близько 21000 км, додаткові надходження на виконання ремонтно-будівельних робіт можуть скласти 4 - 8 млрд. грн. у залежності від середнього тарифу (0,5 - 1,0 грн. / км).

Кошти, отримані від запровадження Системи, спрямовуватимуться на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування, на яких справляється або планується справлятися зазначена плата, та споруд на таких автомобільних дорогах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта, та розмір коштів і час, що витрачатимуться ними для виконанням вимог регуляторного акта, визначатимуться відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, після прийняття зазначеного проекту акта.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання юридичних та фізичних осіб - високий. Проект акта та відповідний аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності, а також терміни проведення аналізу результативності

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторним актом на основі показників, визначених у пункті 8 цього аналізу, але не пізніше двох років з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта планується здійснювати раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Департаментом автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України.

 

Міністр інфраструктури України

М. Ю. Бурбак

Опрос