Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения платы за проезд грузовых автомобилей для компенсации вреда, нанесенного автомобильным дорогам общего пользования (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.07.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за проїзд вантажних автомобілів для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 648; 1999 р., N 40, ст. 361; 2001 р., N 2, ст. 10; 2002 р., N 12, ст. 92; 2003 р., N 10, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7, ст. 162; N 17 - 19, ст. 267; 2011 р., N 23, ст. 160) такі зміни:

1) у статті 3:

частину третю після слова та знаку "них," доповнити словами "плати за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями з максимальною дозволеною загальною масою 12 т і більше, та коштів від санкцій (штрафи, пеня, тощо) за порушення порядку справляння такої плати,";

частину четверту після слів "фонду України" доповнити словами ", крім отриманих від плати за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями з максимальною дозволеною загальною масою 12 т і більше, та як кошти від санкцій (штрафи, пеня, тощо) за порушення порядку справляння такої плати,";

після частини четвертої доповнити частинами п'ятою - шостою у такій редакції:

"Кошти цього фонду, отримані від плати за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями з максимальною дозволеною загальною масою 12 т і більше, та як кошти від санкцій (штрафи, пеня, тощо) за порушення порядку справляння такої плати, спрямовуються на видатки, визначені пунктами 21 та 22 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України.

Порядок використання коштів Державного дорожнього фонду, отриманих від плати за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями з максимальною дозволеною загальною масою 12 т і більше, та кошти від санкцій (штрафи, пеня, тощо) за порушення порядку справляння такої плати, затверджується Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим частину п'яту - шосту вважати частинами сьомою - восьмою;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"З Державного дорожнього фонду України також виділяються кошти, крім отриманих від плати для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями з максимальною дозволеною загальною масою 12 т і більше, та як кошти від санкцій (штрафи, пеня, тощо) за порушення порядку справляння такої плати, на субвенцію місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах.".

2. Закон України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556) доповнити статтею 331 такого змісту:

"Стаття 331. Рух вантажних автомобілів, які мають максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше, по автомобільних дорогах загального користування

Рух вантажних автомобілів, що мають максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше, по автомобільних дорогах загального користування допускається за умови внесення плати за проїзд компенсації шкоди, завданої такими вантажними автомобілями автомобільним дорогам загального користування.

Плата за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями, що мають максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше, сплачується водіями вантажних автомобілів та (або) власниками транспортних засобів, та зараховується до фондів Державного бюджету України відповідно до закону.

У разі руху вантажного автомобіля, зазначеного в частині першій цієї статті, з причепом, дозволена максимальна маса такого транспортного засобу визначається підсумовуванням значень дозволеної максимальної маси кожного транспортного засобу, вказаної в паспортах (свідоцтвах про реєстрацію транспортного засобу) цих транспортних засобів в якості максимально допустимої.

Положення цієї статті не застосовуються до платних автомобільних доріг та їх окремих ділянок.

Перелік транспортних засобів, звільнених від плати за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями, що мають максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Перелік автомобільних доріг загального користування та їх окремих ділянок, на яких справляється плата за проїзд для компенсації шкоди, завданої вантажними автомобілями, що мають максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше, а також максимальний розмір та порядок розрахунку і внесення такої плати, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Забезпечення дотримання справляння плати за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями, що мають максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше, покладається на центральні органи виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах безпеки дорожнього руху, дорожнього господарства та з питань безпеки на наземному транспорті, а також інші державні органи, уповноважені Кабінетом Міністрів України. Порядок взаємодії таких органів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Фінансування впровадження, утримання та розвитку системи справляння плати за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями, що мають максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше, здійснюється відповідно до закону, в тому числі на умовах державно-приватного партнерства відповідно до Закону України "Про державно-приватне партнерство".

Виконання вимог, визначених частиною першою цієї статті, не звільняє водіїв вантажних автомобілів та (або) власників транспортних засобів і посадових осіб, відповідальних за здійснення перевезень, від виконання вимог, визначених статтею 33 цього Закону.

____________
Примітка. У цілях цієї статті поняття "причіп" як транспортний засіб, призначений для руху в складі з іншим транспортним засобом, включає в себе поняття "напівпричіп", а під максимальною дозволеною масою вантажного автомобіля, зазначеного в частині першій цієї статті, розуміється значення маси спорядженого вантажного автомобіля в кілограмах з вантажем, водієм і пасажирами, зазначеної в паспорті вантажного автомобіля (свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу) в якості максимально допустимої.".

3. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 22, ст. 105; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2013 р., N 2, ст. 11; N 30, ст. 340; N 18, ст. 169):

1) статтю 1 доповнити абзацом тридцять сьомим такого змісту:

"інформаційно-обліковий пристрій контролю внесення плати за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями (інформаційно-обліковий пристрій) - електронний пристрій, сертифікований в установленому порядку, який використовується для визначення напрямку та відстані маршруту руху вантажного автомобіля, що має максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше, тарифу та вартості плати, інформування водія про місцезнаходження транспортного засобу та стан сплати за проїзд, а також отримання та передачі необхідної інформації, відповідно до порядку справляння плати за проїзд для компенсації шкоди, завданої такими вантажними автомобілями автомобільним дорогам загального користування;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять сьомий - шістдесят дев'ятий вважати абзацами тридцять восьмим - сімдесятим;

2) статтю 20 доповнити частиною такого змісту:

"Інформаційно-облікові пристрої повинні відповідати вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України.";

3) після абзацу четвертого частини першої статті 34 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"утримувати інформаційно-облікові пристрої відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, та забезпечувати контроль їх технічного і санітарного стану перед виїздом на маршрут;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати абзацами шостим - одинадцятим;

4) частину першу статті 60 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"за порушення порядку внесення плати за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями, що мають максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше, - штраф у розмірі п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати абзацами сьомим - чотирнадцятим.

4. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2002 р., N 26, ст. 176; 2003 р., N 29, ст. 233; 2005 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2011 р., N 13 - 17, ст. 112; N 23, ст. 160; 2012 р., N 5, ст. 34; 2013 р., N 2, ст. 11; 2014 р., N 8, ст. 88):

1) абзац другий статті 10 після слів "транспортних засобів" доповнити словами ", а також інформаційно-облікових пристроїв, призначених для них відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;";

2) у статті 16:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"одержувати необхідну інформацію від державних органів, що забезпечують дотримання справляння плати за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями, що мають максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше.".

після абзацу десятого частини другої доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"відшкодувати шкоду, завдану автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями, що мають максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше, відповідно до законодавства;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - дванадцятий вважати абзацами дванадцятим - тринадцятим.

3) після частини другої статтю 29 доповнити частиною третьою такого змісту:

"З метою збереження автомобільних доріг загального користування та компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування, до участі у дорожньому русі допускаються вантажні автомобілі, що мають максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше, за умови внесення плати за проїзд для компенсації такої шкоди відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати частинами четвертою - шостою;

4) у частині другій статті 33 після слів "транспортних засобів" доповнити словами ", а також інформаційно-облікових пристроїв, відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України".

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 1322 такого змісту:

"Стаття 1322. Порушення порядку внесення плати за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями, що мають максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше

Порушення порядку внесення плати за проїзд для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування вантажними автомобілями, що мають максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше, тягне за собою накладення штрафу на водіїв таких вантажних автомобілів у розмірі сто дев'яносто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, тягне за собою накладення штрафу на водіїв вантажних автомобілів у розмірі триста вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) у пункті 2 частини другої статті 222 після числа та знаку "1321," доповнити словами та знаком "статтею 1322,";

3) у статті 2652 після числа та знаку "1321," доповнити числом та знаком "1322,".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України не пізніше дати введення в дію цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону та прийняти акти, необхідні для його реалізації, а також забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

3. До приведення нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

На даний час основна дохідна частина Державного дорожнього фонду України формується за рахунок надходжень від акцизного збору та ввізного мита на нафтопродукти, акцизного збору та ввізного мита з імпортованих на митну територію України транспортних засобів та шин до них.

Рівень фінансування дорожніх робіт за останні 10 років становив 14 - 34 % від науково обґрунтованої мінімально необхідної потреби.

За міцністю та рівністю існуючі дороги державного значення не відповідають сучасним технічним вимогам на 40 - 50 % загальної протяжності мережі.

Разом з цим, фінансування, що виділяється для дорожньої галузі в Україні та приведене до 1 км автодороги загального користування, менше в кілька разів порівняно з країнами Європи. Це призводить до недофінансування навіть першочергових робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг. За останні 7 років, фінансування таких робіт склало близько 18 - 36 % від нормативно необхідного (2 - 4 млрд. грн. при нормативних - 11 млрд. грн.).

Як наслідок, обсяг руйнувань та деформацій на автодорогах загального користування збільшився за останні 7 років на 50 % від загальної їх протяжності.

Через постійне недофінансування, дорожня галузь має наразі наступні негативні наслідки:

- істотне погіршення технічного стану автомобільних доріг та рівня безпеки дорожнього руху;

- відсутність можливості розвитку (будівництва та реконструкції) існуючої мережі автомобільних доріг відповідно до темпів зростання національної економіки країни та інтенсивності руху транспортних засобів і вантажних перевезень;

- відсутність можливості повного використання транзитного потенціалу країни;

- відсутність можливості здійснювати технічне переоснащення дорожньої галузі, широко впроваджувати нові технології, машини, механізми, матеріали, конструкції, інформаційно-аналітичні системи управління транспортними потоками та дорожнім господарством;

- незворотні руйнування і небезпека втрати стратегічної мережі автомобільних доріг.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання у зазначеній сфері є:

- створення економічних підстав для ефективного функціонування та утримання автомобільних доріг;

- створення умов для забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального користування;

- приведення стану автомобільних доріг України до міжнародних стандартів.

3. Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Перший альтернативний спосіб - це залишити чинне законодавство без змін, проте за умови відсутності належного фінансування дорожньої галузі це призведе до збільшення темпів погіршення стану автомобільних доріг та рівня безпеки дорожнього руху.

Другий альтернативний спосіб - прийняти запропонований проект акта, що дозволить на законодавчому рівні забезпечити фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування відповідно до науково обґрунтованих потреб шляхом створення додаткових джерел фінансування дорожнього господарства, а також адаптації нормативно-правових актів України до нормативів Європейського Союзу.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Норми проекту Закону передбачають наступне:

- запровадження обов'язкового внесення плати за проїзд для вантажних автомобілів з максимальною допустимою масою 12 т і більше для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування;

- створення додаткового джерела коштів на фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування;

- запровадження вимог та штрафів за порушення порядку справляння плати за проїзд вантажними автомобілями з максимальною допустимою масою 12 т і більше.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація проекту акта дозволить досягти встановлених цілей за рахунок залучення додаткових джерел фінансування та створення економічних підстав для розвитку дорожнього господарства.

Після прийняття зазначеного проекту акта, Кабінет Міністрів України встановить порядок справляння плати. Вказаний порядок визначатиме максимальний розмір плати, її градацію, перелік автомобільних доріг загального користування та їх окремих ділянок, на яких справляється плата, а також органи і установи, відповідальні за функціонування системи справляння плати, та порядок їх взаємодії. Відповідно до досвіду країн Європи для функціонування такої системи справляння плати створюється компанія Оператор, яка взаємодіє з державними органами та установами відповідно до їх компетенції.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Запропонований акт стосується інтересів держави, суб'єктів господарювання, населення.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Суб'єкти господарювання

- підвищення рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та об'єктів придорожнього сервісу;
- економія транспортних витрат та часу завдяки покращенню якості автомобільних доріг.

Витрати часу та на сплату компенсації та штрафів визначатимуться відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України

Держава

- підвищення транзитного потенціалу;
- підвищення рівня фінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах відповідно до науково обґрунтованих потреб;
- забезпечення належного утримання та проведення своєчасного ремонту автодоріг;
- виконання ремонту і реконструкції існуючих мостів і шляхопроводів для доведення їх характеристик до нормативних параметрів;
- поліпшення безпеки і організації руху;
- здійснення контролю і моніторингу вантажоперевезень в Україні;
- наповнення Державного бюджету України.

не передбачено

Громадяни

- поліпшення соціально-економічних показників, пов'язаних з підвищенням рівня зручності та безпеки руху;
- покращення дорожнього сервісу;
- збереження майна громадян або зменшення витрат на його утримання.

не передбачено

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

З моменту набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за проїзд вантажних автомобілів для компенсації шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування" термін його дії необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності прийняття регуляторного акта є поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та соціально-економічних показників, пов'язаних з підвищенням рівня зручності та безпеки руху, а також зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

При впровадженні системи справляння зазначеної плати для транспортних засобів з максимальною допустимою масою більше 12 т на мережі автодоріг близько 21000 км, додаткові надходження на виконання ремонтно-будівельних робіт можуть скласти 4 - 8 млрд. грн. у залежності від середнього тарифу (0,5 - 1,0 грн. / км).

Кошти, отримані від запровадження Системи спрямовуватимуться на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування, на яких справляється або планується справлятися зазначена плата, та споруд на таких автомобільних дорогах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта, та розмір коштів і час, що витрачатимуться ними для виконанням вимог регуляторного акта, визначатимуться відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, після прийняття зазначеного проекту акта.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання юридичних та фізичних осіб - високий. Проект акта та відповідний аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності, а також терміни проведення аналізу результативності

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторним актом на основі показників, визначених у пункті 8 цього аналізу, але не пізніше двох років з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта планується здійснювати раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Департаментом автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України.

 

Міністр інфраструктури України

М. Ю. Бурбак

Опрос