Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины (относительно выдачи документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.06.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Доповнити розділ I Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) статтею 153 такого змісту:

"Стаття 153. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, у галузі земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, у галузі земельних відносин належить погодження відведення землі для:

торговельного мореплавства;

будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів.".

2. Доповнити розділ II Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) статтею 173 такого змісту:

"Стаття 173. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів належить погодження відведення водного простору для:

торговельного мореплавства;

будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів.".

3. У колонці "Назва документа дозвільного характеру" пункт 91 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України від 19 травня 2011 року "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532), викласти в такій редакції:

"91. Погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності)"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності)" (далі - проект акта) розроблено Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті.

Підставою для розроблення проекту акта є узгодження положень Земельного, Водного кодексів України та Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) з нормами статті 12 Кодексу торговельного мореплавства України (далі - КТМУ) щодо врегулювання питання погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів.

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, полягає в необхідності вдосконалення нормативно-правового врегулювання питання погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів.

У зв'язку з викладеним, реалізація зазначеного регуляторного акта сприятиме узгодженню положень Земельного, Водного кодексів України та Закону з нормами статті 12 КТМУ щодо врегулювання питання погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту акта є узгодження положень Земельного, Водного кодексів України та Закону з нормами статті 12 КТМУ щодо врегулювання питання погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Першим альтернативним способом є прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності)". Цей спосіб є оптимальним, оскільки буде досягнуто цілі державного регулювання та забезпечено принципи державної регуляторної політики.

Другий альтернативний спосіб - є збереження існуючої нормативно-правової бази. При цьому не буде досягнуто цілей державного регулювання.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом затвердження змін до регуляторного акта

Механізмом, який забезпечить розв'язання зазначеної проблеми, є прийняття регуляторного акта, що вдосконалить нормативно-правове врегулювання питання погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація проекту акта дозволить досягти встановлених цілей за рахунок законодавчо закріпленого встановлення повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, що стосуються питання надання погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Сфери впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Відсутні

Забезпечення безпеки судноплавства, охорони людського життя на морі та довкілля.

Громадяни

Відсутні

Дотримання вимог щодо надання погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів.
Визначення порядку погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів.

Суб'єкти господарювання

Відсутні

Дотримання вимог щодо надання погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів.

7. Термін дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта встановлюється як необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Найменування показника

Розмір показника

Витрати з державного бюджету

не передбачено

Надходження до державного бюджету

не передбачено

Суб'єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія акта

передбачено

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта

не передбачено

Рівень поінформованості

проект регуляторного акта розміщено на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України у розділі "Регуляторна діяльність"

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде відстежуватися результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті по показниках результативності цього регуляторного акта:

базового відстеження результативності регуляторного акта, яке здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних;

повторного відстеження результативності регуляторного акта, яке здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням;

періодичного відстеження результативності регуляторного акта, яке буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Голова Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

П. Буланович

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності)" (далі - проект акта) розроблено з метою узгодження положень Земельного, Водного кодексів України та Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) з нормами статті 12 Кодексу торговельного мореплавства України (далі - КТМУ) щодо врегулювання питання погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів.

Відповідно до частин першої та другої статті 12 КТМУ відведення землі та акваторії для торговельного мореплавства, а також для реалізації проектів здійснення будівництва або проведення будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів здійснюється в порядку, встановленому Земельним і Водним кодексами України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, погоджує відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів за наявності висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

При цьому, згідно з частиною першою статті 11 Закону України "Про транспорт" землями транспорту (в тому числі морського) визнаються землі, надані в користування підприємствам і організаціям транспорту згідно із Земельним кодексом України, для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту, вдосконалення і розвитку об'єктів транспорту.

Земельним кодексом України (далі - ЗКУ) на сьогодні передбачені процедури погодження: відповідної документації із землеустрою (статті 118, 123 та 1861 ЗКУ), зміни цільового призначення земельної ділянки (стаття 20 ЗКУ), продажу земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам (стаття 129 ЗКУ) і погодження питань, пов'язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності (стаття 151 ЗКУ).

З урахуванням викладеного, та статті 3 ЗКУ, згідно з якою земельні відносини, що виникають при використанні надр, лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря, регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами про надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря, якщо вони не суперечать цьому Кодексу, питання щодо включення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту (Мінінфраструктури) до переліку органів виконавчої влади в галузі земельних відносин, що надають погодження у разі відведення землі для торговельного мореплавства; будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів потребує законодавчого врегулювання шляхом внесення відповідних змін до ЗКУ.

При цьому, слід зазначити, що надання Мінінфраструктури погодження у разі відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів містилося в КТМУ ще з 1995 року, оскільки надання такого погодження, насамперед, було обумовлено необхідністю забезпечення безпеки судноплавства на землях водного фонду, в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів відповідно до чинного законодавства і, як наслідок, захисту життя та здоров'я громадян, навколишнього природного середовища.

Отже, надання Мінінфраструктури погодження у разі відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також у разі будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів стосується виключно забезпечення безпеки судноплавства, охорони людського життя на морі та довкілля. При цьому слід зауважити, що виконання зазначених функцій обумовлено міжнародними договорами, стороною яких є Україна.

Слід також зазначити, що Водний кодекс України, який є спеціальним законодавчим актом у сфері використання водних ресурсів, визначає повноваження Кабінету Міністрів України в частині відведення акваторій морських портів (пункт 141 статті 14 Водного кодексу України), проте не визначає органу, уповноваженого здійснювати погодження у разі відведення водного простору для торговельного мореплавства, а також у разі будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Отже, зазначене питання потребує врегулювання на рівні законодавчих актів, зокрема шляхом внесення відповідних змін до ЗКУ, Водного кодексу України та Закону з урахуванням положень статті 12 КТМУ.

2. Мета і завдання прийняття акта

Метою проекту акта є узгодження положень Земельного, Водного кодексів України та Закону з нормами статті 12 КТМУ щодо врегулювання питання погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Кодекс торговельного мореплавства України;

Земельний кодекс України;

Водний кодекс України;

Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державним агентством земельних ресурсів України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта сприятиме узгодженню положень Земельного, Водного кодексів України та Закону до положень статті 12 КТМУ щодо врегулювання питання погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів.

 

Голова Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

П. Буланович

"___" ____________ 2014 р.

 

Опрос