Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О приватизации государственного жилищного фонда (относительно упрощения процедуры приватизации жилья)" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 23.06.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду (щодо спрощення процедури приватизації житла)"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 36, ст. 524 із наступними змінами):

1) частину першу статті 1 викласти в такій редакції:

"Приватизація державного житлового фонду (далі - приватизація) - це процедура безоплатної передачі у власність громадянам квартир, будинків одноквартирних, житлових і допоміжних (загального користування) приміщень у гуртожитках";

2) статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Об'єкти, які не підлягають приватизації

Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири, будинки одноквартирні, житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях об'єктів що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв; квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири, будинки одноквартирні, житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного (обов'язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС";

3) статтю 3 викласти в такій редакції:

"1. Право на приватизацію поширюється на наймачів квартир, будинків одноквартирних, житлових приміщень у гуртожитках та членів їх сімей.

В цілях цього Закону до членів сім'ї наймача належать дружина, чоловік, діти і батьки.

Наймач може визнати членом своєї сім'ї й іншу особу, якщо вона постійно проживає разом з наймачем і веде з ним спільне господарство.

2. Право на приватизацію квартири, будинку одноквартирного, житлових приміщень у гуртожитках не залежить від розміру їх загальної чи житлової площі.

3. Передача у власність громадян житлових приміщень у гуртожитках здійснюється з одночасною передачею їм у спільну сумісну власність допоміжних (загального користування) приміщень.

4. Квартири, будинки одноквартирні, житлові приміщення у гуртожитках передаються наймачам в спільну сумісну або часткову власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, в тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло";

4) статтю 4 виключити;

5) статтю 5 виключити;

6) статтю 6 виключити;

7) статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Порядок приватизації

1. Приватизація здійснюється уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд.

2. Органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування надають адміністративні послуги з приватизації безпосередньо та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

У населених пунктах, в яких утворені центри надання адміністративних послуг, адміністративні послуги з приватизації надаються виключно через такі центри.

3. Приватизація здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації, що приймаються не пізніше п'яти робочих днів з дня одержання заяви про приватизацію.

4. Приватизація оформляється свідоцтвом про право власності на житло, яке реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.

Технічна інвентаризація об'єктів приватизації проводиться за бажанням заявника.

6. Державний житловий фонд, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ, за їх бажанням може передаватись у комунальну власність за місцем розташування будинків з наступним здійсненням їх приватизації органами місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування згідно з вимогами цього Закону.

У разі банкрутства підприємств, зміни форми власності, злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу або ліквідації підприємств, установ, організацій, у повному господарському віданні яких перебуває державний житловий фонд, останній (у тому числі гуртожитки) одночасно передається у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських рад.

Нежилі приміщення житлового фонду, які використовуються підприємствами торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального та побутового обслуговування населення на умовах оренди, передаються у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних депутатів.

Порядок передачі житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні підприємств, установ чи організацій, у комунальну власність визначається Кабінетом Міністрів України.

7. У приватизації заявнику може бути відмовлено виключно у випадку, якщо:

1) об'єкт, про приватизацію якого заявлено, не належить до об'єктів приватизації або приватизації не підлягає;

2) із заявою про приватизацію звернулася особа, яка не є наймачем житла, про приватизацію якого заявлено;

4) перелік поданих заявником документів не відповідає встановленим вимогам.

8. Для приватизації заявник подає наступні документи:

1) заяву про приватизацію житла;

2) один з документів, що підтверджує законність вселення/проживання, зокрема:

- рішення органу місцевого самоврядування про надання жилого приміщення;

- ордер на жиле приміщення;

- договір найму;

- рішення органу місцевого самоврядування або розпорядчий документ житлово-експлуатаційної організації про зміну договору найму;

- рішення суду про встановлення факту законності вселення та проживання.

3) довідку житлово-експлуатаційної організації про розміри загальної та житлової площі квартири, будинку одноквартирного, житлових і допоміжних приміщень у гуртожитку;

4) документ, що посвідчує особу заявника, а у разі подання заяви представником - також документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені заявника.

9. Приватизація проводиться в такому порядку:

1) прийняття і перевірка документів, що подаються для приватизації, реєстрація заяви;

2) встановлення факту відсутності підстав для відмови в приватизації;

3) прийняття рішення про приватизацію або відмову в ній;

4) видача свідоцтва про право власності на житло";

8) статтю 9 виключити.

II. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня прийняття цього Закону забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та відомств у відповідність до його положень.

III. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду (щодо спрощення процедури приватизації житла)"

Чинна редакція Закону

Пропозиції змін до Закону

Стаття 1. Поняття приватизації державного житлового фонду

Стаття 1. Поняття приватизації державного житлового фонду

Приватизація державного житлового фонду (далі - приватизація) - це відчуження квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких осіб, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв і т. ін.) державного житлового фонду на користь громадян України.

<...>

Приватизація державного житлового фонду (далі - приватизація) - це процедура безоплатної передачі у власність громадянам квартир, будинків одноквартирних, житлових і допоміжних (загального користування) приміщень у гуртожитках.

<...>

Стаття 2. Об'єкти приватизації

Стаття 2. Об'єкти, які не підлягають приватизації

1. До об'єктів приватизації належать квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, житлові приміщення у гуртожитках (житлові кімнати, житлові блоки (секції), кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів (далі - квартири (будинки), які використовуються громадянами на умовах найму.

2. Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, що перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного (обов'язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

3. Приватизація квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, включених до плану реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення власником (володільцем) будинку (гуртожитку). Наймачі, які проживали у квартирах (будинках), житлових приміщеннях у гуртожитках до початку реконструкції, після проведення реконструкції мають пріоритетне право на приватизацію цих квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках.

4. Одноквартирні будинки, а також квартири в будинках, житлові приміщення у гуртожитках, включених до планів ремонту, можуть бути приватизовані до його проведення за згодою наймачів з наданням їм відповідної компенсації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири, будинки одноквартирні, житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях об'єктів що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв; квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири, будинки одноквартирні, житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного (обов'язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Стаття 3. Способи приватизації

Стаття 3. Право на приватизацію

Приватизація здійснюється шляхом:

безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю;

продажу надлишків загальної площі квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення житлових умов.

Передача у власність громадян житлових приміщень у гуртожитках здійснюється з одночасною передачею їм у спільну сумісну власність допоміжних приміщень (приміщень загального користування).

1. Право на приватизацію поширюється на наймачів квартир, будинків одноквартирних, житлових приміщень у гуртожитках та членів їх сімей.

В цілях цього Закону до членів сім'ї наймача належать дружина, чоловік, діти і батьки.

Наймач може визнати членом своєї сім'ї й іншу особу, якщо вона постійно проживає разом з наймачем і веде з ним спільне господарство.

2. Право на приватизацію квартири, будинку одноквартирного, житлових приміщень у гуртожитках не залежить від розміру їх загальної чи житлової площі.

3. Передача у власність громадян житлових приміщень у гуртожитках здійснюється з одночасною передачею їм у спільну сумісну власність допоміжних (загального користування) приміщень.

4. Квартири, будинки одноквартирні, житлові приміщення у гуртожитках передаються наймачам в спільну сумісну або часткову власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, в тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло.

Стаття 4. Житлові чеки

Стаття 4. Житлові чеки

1. Житлові чеки - це приватизаційні папери, які одержуються всіма громадянами України і використовуються при приватизації державного житлового фонду. Вони можуть також використовуватись для приватизації частки майна державних підприємств, земельного фонду.

Номінальна вартість житлового чеку визначається відновною вартістю наявного державного житлового фонду з урахуванням загального індексу зростання вартості майна - 10, прийнятого для розрахунків в Державній програмі приватизації державного майна (606 млрд. крб. за станом на 1 липня 1992 року), з розрахунку на кожного громадянина України - 12 тис. карбованців. Ця сума підлягає періодичній індексації відповідно до рішень Кабінету Міністрів України.

2. Громадяни, що мають житло на праві власності, можуть використовувати одержані житлові чеки для придбання частки майна державних підприємств, земельного фонду.

Таким же чином можуть використовувати житлові чеки громадяни, які отримали їх в порядку компенсації за приватизовану квартиру (будинок).

Виключити

Стаття 5. Порядок розрахунків при приватизації квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку

Стаття 5. Порядок розрахунків при приватизації квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку

1. Якщо загальна площа квартир (будинків), що підлягають приватизації, відповідає площі, передбаченій абзацом другим статті 3 цього Закону, зазначені квартири (будинки) передаються наймачеві та членам його сім'ї безоплатно.

До членів сім'ї наймача включаються лише громадяни, які постійно проживають в квартирі (будинку) разом з наймачем або за якими зберігається право на житло.

2. Якщо загальна площа квартири менше площі, яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, наймачу та членам його сім'ї видаються житлові чеки, сума яких визначається виходячи з розміру недостатньої площі та відновної вартості одного квадратного метра.

3. Якщо загальна площа квартири (будинку) перевищує площу, яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, наймач здійснює доплату цінними паперами, одержаними для приватизації державних підприємств чи землі, а у разі їх відсутності - грошима. Сума доплат визначається добутком розміру надлишкової загальної площі на вартість одного квадратного метра.

4. Право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового фонду з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які постійно проживають в цих квартирах (будинках) або перебували на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до введення в дію цього Закону.

Право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які на законних підставах проживають у них.

5. Кожний громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку або з частковою доплатою один раз.

Виключити

Стаття 6. Безоплатна передача квартир (будинків) незалежно від розміру їх загальної площі

Стаття 6. Безоплатна передача квартир (будинків) незалежно від розміру їх загальної площі

1. Незалежно від розміру загальної площі безоплатно передаються у власність громадян займані ними:

однокімнатні квартири;

квартири (будинки), одержані у разі знесення або відселення всіх сімей з будинків (частин будинків), які належали їм на праві власності, якщо колишні власники не одержали за ці будинки (частини будинків) грошової компенсації;

квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, котрим встановлена ця пільга Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, удостоєні звання Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагороджені орденом Слави трьох ступенів, ветерани Великої Вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, інваліди I і II груп, інваліди з дитинства, ветерани праці, що пропрацювали: не менше 25 років - жінки, 30 років - чоловіки, ветерани Збройних Сил та репресовані особи, реабілітовані згідно із Законом України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні";

квартири (будинки), в яких мешкають сім'ї загиблих при виконанні державних і громадських обов'язків та на виробництві;

квартири (будинки), в яких мешкають військовослужбовці, котрим встановлена пільга Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

квартири (будинки), в яких мешкають багатодітні сім'ї (сім'ї, що мають трьох і більше неповнолітніх дітей).

Виключити

Стаття 8. Організація проведення приватизації та оформлення права власності

Стаття 8. Порядок приватизації

1. Приватизація державного житлового фонду здійснюється уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною адміністрацією, та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд.

2. Передача квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках здійснюється в спільну сумісну або часткову власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які постійно мешкають у цій квартирі (будинку), житловому приміщенні у гуртожитку, в тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло, з обов'язковим визначенням уповноваженого власника квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку.

3. Передача квартир (будинків) у власність громадян здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації, що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви громадянина.

Передача житлових приміщень у гуртожитках у власність мешканців гуртожитків здійснюється відповідно до закону.

4. Підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках може бути покладено на спеціально створювані органи приватизації (агентства, бюро, інші підприємства).

5. Передача квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у власність громадян з доплатою, безоплатно чи з компенсацією відповідно до статті 5 цього Закону оформляється свідоцтвом про право власності на квартиру (будинок), житлове приміщення у гуртожитку, яке реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.

6. Оплата вартості приватизованого житла може провадитись громадянами в розстрочку на 10 років за умови внесення первинного внеску в розмірі не менше 10 відсотків суми, що підлягає виплаті. При цьому громадянин дає органу приватизації письмове зобов'язання про погашення суми вартості, що залишається несплаченою.

7. Органи приватизації, що здійснюють приватизацію державного житлового фонду, мають право на діяльність по оформленню та реєстрації документів про право власності на квартиру (будинок), житлове приміщення у гуртожитку.

8. Вартість послуг з оформлення документів на право власності на квартиру (будинок), житлове приміщення у гуртожитку оплачується громадянами за розцінками, що встановлюються місцевими органами виконавчої влади.

9. Державний житловий фонд, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ, за їх бажанням може передаватись у комунальну власність за місцем розташування будинків з наступним здійсненням їх приватизації органами місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування згідно з вимогами цього Закону. У разі банкрутства підприємств, зміни форми власності, злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу або ліквідації підприємств, установ, організацій, у повному господарському віданні яких перебуває державний житловий фонд, останній (у тому числі гуртожитки) одночасно передається у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських рад.

Нежилі приміщення житлового фонду, які використовуються підприємствами торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального та побутового обслуговування населення на умовах оренди, передаються у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних депутатів. Порядок передачі житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні підприємств, установ чи організацій, у комунальну власність визначається Кабінетом Міністрів України.

10. Органи приватизації, органи місцевого самоврядування не мають права відмовити мешканцям квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у приватизації займаного ними житла, крім випадків, передбачених законом.

11. Спори, що виникають при приватизації квартир (будинків) та житлових приміщень у гуртожитках державного житлового фонду, вирішуються судом.

12. Службові особи та громадяни при порушенні вимог цього Закону несуть дисциплінарну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

1. Приватизація здійснюється уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною адміністрацією, та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд.

2. Органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування надають адміністративні послуги з приватизації безпосередньо та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

У населених пунктах, в яких утворені центри надання адміністративних послуг, адміністративні послуги з приватизації надаються виключно через такі центри.

3. Приватизація здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації, що приймаються не пізніше п'яти робочих днів з дня одержання заяви про приватизацію.

4. Приватизація оформляється свідоцтвом про право власності на житло, яке реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.

Технічна інвентаризація об'єктів приватизації проводиться за бажанням заявника.

6. Державний житловий фонд, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ, за їх бажанням може передаватись у комунальну власність за місцем розташування будинків з наступним здійсненням їх приватизації органами місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування згідно з вимогами цього Закону. У разі банкрутства підприємств, зміни форми власності, злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу або ліквідації підприємств, установ, організацій, у повному господарському віданні яких перебуває державний житловий фонд, останній (у тому числі гуртожитки) одночасно передається у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських рад. Нежилі приміщення житлового фонду, які використовуються підприємствами торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального та побутового обслуговування населення на умовах оренди, передаються у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних депутатів. Порядок передачі житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні підприємств, установ чи організацій, у комунальну власність визначається Кабінетом Міністрів України.

7. У приватизації заявнику може бути відмовлено виключно у випадку, якщо:

1) об'єкт, про приватизацію якого заявлено, не належить до об'єктів приватизації або приватизації не підлягає;

2) із заявою про приватизацію звернулася особа, яка не є наймачем житла, про приватизацію якого заявлено;

4) перелік поданих заявником документів не відповідає встановленим вимогам.

8. Для приватизації заявник подає наступні документи:

- заяву про приватизацію житла;

- один з документів, що підтверджує законність вселення/проживання, зокрема:

1) рішення органу місцевого самоврядування про надання жилого приміщення;

2) ордер на жиле приміщення;

3) договір найму;

4) рішення органу місцевого самоврядування або розпорядчий документ житлово-експлуатаційної організації про зміну договору найму;

5) рішення суду про встановлення факту законності вселення та проживання.

- довідку житлово-експлуатаційної організації про розміри загальної та житлової площі квартири, будинку одноквартирного, житлових і допоміжних приміщень у гуртожитку;

- документ, що посвідчує особу заявника, а у разі подання заяви представником - також документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені заявника.

9. Приватизація проводиться в такому порядку:

1) прийняття і перевірка документів, що подаються для приватизації, реєстрація заяви;

2) встановлення факту відсутності підстав для відмови в приватизації;

3) прийняття рішення про приватизацію або відмову в ній;

4) видача свідоцтва про право власності на житло.

Стаття 9. Використання коштів, одержаних від приватизації

Стаття 9. Використання коштів, одержаних від приватизації

1. Кошти, одержані від приватизації державного житлового фонду, зараховуються у спеціально створені позабюджетні приватизаційні житлові фонди місцевих Рад народних депутатів або спеціальні фонди підприємств, організацій і установ, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд, і використовуються на житлове будівництво та на ремонт житла з метою забезпечення житлом громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов.

2. 20 відсотків суми вказаних фондів перераховуються в Державний приватизаційний житловий фонд, який створюється для фінансування житлового будівництва в регіонах з низьким рівнем забезпечення громадян житлом та створення резерву коштів для забезпечення гарантії прав на безкоштовне державне житло новонароджених громадян України. Використання коштів зазначеного фонду здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

Виключити

 

Пропозиції представлені ТОВ "ЛЕКСПОІНТ", 18023, м. Черкаси, вул. Ільїна, буд. 204, www.lexpoint.com.ua, info@lexpoint.com.ua.

____________

Опрос