Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 18.06.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2005 р., N 4, ст. 95; 2007 р., N 33, ст. 440; 2010 р., N 49, ст. 571; 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 7, ст. 53; 2012 р., N 42, ст. 526; 2013 р., N 48, ст. 682) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"енергопостачальник, енергія - вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про електроенергетику";

"поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з енергопостачальником - рахунки суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, відкриті в уповноваженому банку і призначені для зарахування коштів, що вносяться споживачами послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для проведення розрахунків за спожиту електричну енергію, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій";

"уповноважений банк - визначений Кабінетом Міністрів України банк, що обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з енергопостачальником, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій".

2. Доповнити статтею 191 такого змісту:

"Стаття 191. Порядок розрахунків за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

Оплата послуг з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється споживачами цих послуг шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з енергопостачальником, які відкривають суб'єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення в уповноваженому банку для проведення розрахунків за спожиту електричну енергію або для погашення запозичень отриманих від міжнародних фінансових організацій. Оплата послуг з централізованого водопостачання та водовідведення шляхом перерахування коштів на інші рахунки забороняється.

Оплата споживачами послуг з централізованого водопостачання та водовідведення шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з енергопостачальником є обов'язковою умовою договору про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, укладеного між суб'єктом господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення і споживачем.

Кошти, що надійшли на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з енергопостачальником, перераховуються банками згідно з порядком зарахування та розподілу коштів, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

На кошти, що перебувають на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з енергопостачальником, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями власника рахунку.

Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не піддягають зупиненню.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

О. ТУРЧИНОВ

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"

1. Опис проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

В умовах незадовільного стану розрахунків підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиту електричну енергію та у зв'язку з необхідністю виконання зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями в рамках залучення інвестицій в галузь, розроблено проект Закону, спрямований на врегулювання даної проблеми.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є поліпшення розрахунків підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиту електричну енергію та розрахунків для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій шляхом запровадження поточних рахунків зі спеціальним режимом використання.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Не є ефективним з економічної точки зору

Незадовільні розрахунки підприємств централізованого водопостачання та/або водовідведення за спожиту електричну енергію та необхідність виконання інших зобов'язань, в тому числі перед міжнародними фінансовими установами

Інший, від запропонованого, спосіб

Альтернативи запропонованому способу немає

Будь-який інший спосіб не забезпечить збалансованого розвитку ринку житлово-комунальних послуг, унормування відносин підприємств централізованого водопостачання та водовідведення і споживачів, підвищення якості послуг та ефективності їх надання

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства

Забезпечує виконання зобов'язань підприємств водопостачання та водовідведення в частині розрахунків за спожиту електричну енергію та розрахунків для погашення запозичень, отриманих від міжнародних фінансових установ

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проектом Закону пропонується запровадити порядок оплати послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення, відповідно до якого споживачі перераховують кошти за спожиті послуги на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання, які відкривають підприємства централізованого водопостачання та водовідведення в уповноваженому банку для проведення розрахунків за спожиту електричну енергію та розрахунків, для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі економічні та політичні чинники: економічна криза, політична нестабільність, зміни в чинному законодавстві.

Позитивно впливатиме на дію цього акта економічне зростання, підвищення добробуту та платоспроможності населення.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Можливість виконання акта з боку органами державної влади, фізичними та юридичними особами оцінюється як висока, оскільки впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється в установленому законом порядку.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Визначення вигод та витрат, формування таблиці вигод/витрат

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо трьох основних цільових груп, інтереси яких зачіпає це регулювання, а саме:

- держави;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- громадян.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Удосконалення процедури розрахунків підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиту електричну енергію та розрахунків для погашення запозичень, отриманих від міжнародних фінансових організацій шляхом запровадження поточних рахунків зі спеціальним режимом використання

Додаткових витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

Удосконалення розрахунків підприємств у сфері централізованого водопостачання та водовідведення за спожиту електричну енергію розрахунків для погашення запозичень, отриманих від міжнародних фінансових установ, шляхом запровадження поточних рахунків зі спеціальним режимом використання

Додаткових витрат не передбачається

Громадяни

Створення сприятливих умов для збалансованого розвитку ринку житлово-комунальних послуг, унормування відносин підприємств централізованого водопостачання та водовідведення і споживачів, підвищення якості послуг та ефективності їх надання, удосконалення порядку оплати послуг централізованого водопостачання та водовідведення

Додаткових витрат не передбачається

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Строк дії акта необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не прогнозується;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, - середній;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Міністерство.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

В. А. Негода

13 червня 2014 р.

 

Опрос