Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц - предпринимателей, переселившихся с временно оккупированной территории, по их решению (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 13.06.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

____________ 2014 р. N ____

Київ

Про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їх рішенням

Відповідно до частини шостої статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їх рішенням, місцем проживання яких за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців є тимчасово окупована територія, здійснюється за місцем перебування, зареєстрованим в установленому законодавством порядку, таких фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному статтею 47 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їх рішенням"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

1.1. Причини та умови виникнення проблеми

Верховною Радою України 15 квітня 2014 року прийнято Закон України N 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", частиною шостою статті 7 якого передбачено, що припинення, зокрема, підприємницької діяльності здійснюється за заявним принципом та спрощеною процедурою за місцем перебування особи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Підпунктом 1 пункту 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 15 квітня 2014 року N 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" Кабінету Міністрів України доручено у строк протягом п'ятнадцяти днів з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти на виконання цього Закону.

Згідно зі статтею 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію) державна реєстрація фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Відповідно до статті 47 Закону про реєстрацію процедура державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця складається з двох етапів:

1) на першому етапі до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців державним реєстратором вноситься запис про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності на підставі поданої фізичною особою - підприємцем (уповноваженою особою) заяви про припинення підприємницької діяльності із зазначенням відомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог (частина перша статті 47 Закону про реєстрацію);

2) другим етапом є безпосереднє проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця на підставі поданих державному реєстратору фізичною особою - підприємцем або уповноваженою нею особою документів, визначених частиною одинадцятою статті 47 Закону про реєстрацію.

Верховною Радою України 13 травня 2014 року прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом" (03 червня 2014 року підписано Президентом України), яким внесено зміни до Закону про реєстрацію в частині скасування двохетапної процедури припинення підприємницької діяльності для фізичних осіб - підприємців, а також усунення необхідності збирати та подавати державному реєстратору довідки про відсутність заборгованості із сплати податків та зборів та єдиного соціального внеску. Натомість запроваджується заявницький принцип припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням та скорочується термін державної реєстрації припинення таких осіб до 1 дня.

Ураховуючи зазначене, Міністерством юстиції України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їх рішенням" (далі - проект постанови).

1.2. Обґрунтування неможливості розв'язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта

Оскільки на сьогодні порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їх рішенням, місцем проживання яких, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, є тимчасово окупована територія, не урегульований, вищевказана проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та потребує державного регулювання шляхом прийняття відповідного акта.

1.3. Суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив

Фізичні особи - підприємці, які переселилися з тимчасово окупованої території, місцем проживання яких, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, є тимчасово окупована територія.

2. Визначення цілей державного регулювання

Головною метою запропонованого проекту постанови є реалізація вимог Закону України від 15 квітня 2014 року N 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" в частині врегулювання порядку державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їх рішенням, місцем проживання яких, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, є тимчасово окупована територія.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Під час розробки нормативно-правового акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей:

1. Збереження так званого статус-кво, що не розв'яже вищевказаної проблеми. Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

2. Прийняття постанови створить належні умови для реалізації Закону України від 15 квітня 2014 року N 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Таким чином, єдиним способом вирішення вищезазначених проблем є прийняття проекту постанови. Такий спосіб відповідає вимогам чинного законодавства. Завдяки прийняттю постанови розв'язується проблема та досягаються поставлені цілі.

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проектом постанови передбачається врегулювати порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їх рішенням, місцем проживання яких, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, є тимчасово окупована територія.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття постанови забезпечить належну реалізацію Закону України від 15 квітня 2014 року N 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" в частині врегулювання порядку державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їх рішенням, місцем проживання яких, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, є тимчасово окупована територія.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання його вимог державними органами (посадовими особами) та органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими заінтересованими особами висока. Перешкоди та негативні наслідки щодо впровадження та виконання ними вимог регуляторного акта відсутні.

Негативних наслідків у зв'язку з прийняттям регуляторного акта не очікується.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Контроль за додержанням вимог акта буде здійснюватись під час прийняття державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців документів, що подаються для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Прийняття постанови забезпечить реалізацію прав фізичних осіб - підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території, місцем проживання яких, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, є тимчасово окупована територія, щодо припинення ними підприємницької діяльності.

Вигоди

Витрати

У сфері держави

 

1. Реалізація єдиної державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб.
2. Створення умов для забезпечення реалізації прав фізичних осіб - підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території, місцем проживання яких, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, є тимчасово окупована територія, щодо припинення ними підприємницької діяльності

Витрати відсутні

У сфері суб'єктів господарювання

 

Реалізація прав фізичних осіб - підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території, місцем проживання яких, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, є тимчасово окупована територія, щодо припинення ними підприємницької діяльності

Витрати відсутні

У сфері громадян

 

Реалізація громадянами - фізичними особами - підприємцями, які переселилися з тимчасово окупованої території, місцем проживання, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, є тимчасово окупована територія, щодо припинення ними підприємницької діяльності

Витрати відсутні

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Постійно з дня опублікування.

Оскільки проект постанови спрямований на створення умов для забезпечення реалізації прав фізичних осіб - підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території, місцем проживання яких, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, є тимчасово окупована територія, щодо припинення ними підприємницької діяльності, необхідність у його дії є постійною. Тому строк дії цієї постанови необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

• розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - надходження відсутні;

• кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - необмежено;

• час та кошти на виконання вимог акта витрачатися суб'єктами господарювання та/або фізичними особами не будуть;

• рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - високий, оскільки проект акта буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України у мережі Інтернет.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, але не пізніше 2-х років, у результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Відповідні відстеження будуть здійснюватися статистичним методом.

Відстеження будуть узагальнюватися та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Міністерства юстиції України на відповідний рік.

____________

Опрос