Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности автоперевозчиков за нарушение правил проезда (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 11.06.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності автоперевізників за порушення правил проїзду автомобільними дорогами

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) статтю 1222 після слів "працівника міліції," доповнити словами "посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, та його територіальних органів,";

2) доповнити статтями 1322 - 1326 такого змісту:

"Стаття 1322. Ухилення від сплати плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні

Ухилення від сплати особою, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія транспортного засобу, плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, протягом 30 календарних днів з дня отримання розрахунку плати -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: Положення цієї статті не застосовуються до осіб, які ухиляються від сплати відповідної плати під час виконання своїх трудових (службових) обов'язків.

Стаття 1323. Відмова від проходження габаритно-вагового контролю

Відмова водія транспортного засобу від проходження габаритно-вагового контролю -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі від двохсот п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1324. Випуск вантажовідправником великовагового або великогабаритного транспортного засобу без відповідного дозволу на рух або документа про внесення плати за проїзд

Випуск вантажовідправником великовагового або великогабаритного транспортного засобу без відповідного дозволу на рух або документа про внесення плати за проїзд -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб вантажовідправника чи на безпосереднього виконавця робіт з навантаження у розмірі від двохсот п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1325. Відповідальність вантажоодержувача за ненадання посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, документів на транспортні засоби, що здійснюють перевезення вантажу з перевищенням габаритних чи вагових параметрів

Ненадання посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, вантажоодержувачем даних з підтверджуючими документами на вантаж при в'їзді на його територію великовагового або великогабаритного транспортного засобу без відповідного дозволу на рух або документа про внесення плати за проїзд -

тягне за собою накладення штрафу на керівника вантажоодержувача чи його посадову особу, яка безпосередньо відмовила у наданні таких документів, у розмірі від двохсот п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1326. Відповідальність за недостовірність даних в товарно-транспортних накладних

Недостовірність даних в товарно-транспортних накладних щодо ваги та найменування вантажу, його вантажовідправника або вантажоодержувача -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб вантажовідправника або вантажоодержувача чи на безпосередніх виконавців робіт з навантаження чи прийняття вантажу у розмірі від двохсот п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

3) статтю 1331 доповнити новою частиною такого змісту:

"Управління транспортним засобом з непрацюючим контрольним пристроєм (тахографа) -

тягне за собою накладення штрафу на водія у розмірі від двохсот п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

4) доповнити статтею 16417 такого змісту:

"Стаття 16417. Порушення порядку провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів та здійснення транспортно-експедиторської діяльності на автомобільному транспорті

Провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезень пасажирів та (або) вантажів автомобільним транспортом без державної реєстрації як суб'єкта господарювання, без відповідної ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та (або) вантажів автомобільним транспортом або без дозволу, договору -

тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та оплатне вилучення транспортного засобу.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію транспортного засобу.

Провадження господарської діяльності експедиторів без державної реєстрації та/або відсутності договору транспортного експедирування -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Надання дозвільному органу або державному адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

5) доповнити статтею 18843 такого змісту:

"Стаття 18843. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті

Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, ненадання їм необхідної інформації чи подання неправдивої інформації -

тягне за собою накладення штрафу від двохсот п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

6) статтю 221:

після цифр "16416," доповнити цифрами "16417,";

після цифр "18841," доповнити цифрами "18843,";

7) у статті 222:

в абзаці першому частини першої слова та цифри "частини третя, шоста, восьма, дев'ята, десята і одинадцята статті 1331" виключити;

в пункті 3 частини другої слова та цифри "частинами третьою, восьмою, дев'ятою і десятою статті 1331 цього Кодексу," виключити;

8) у статті 229:

у частині першій слова та цифри "(стаття 119, частина п'ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п'ята і сьома статті 1331, стаття 1332, частина друга статті 134, абзаци шостий та восьмий статті 135)" замінити словами та цифрами "(стаття 119, 1322 - 1326, частина п'ята статті 133, статті 1331, 1332, частина друга статті 134, абзаци шостий та восьмий статті 135)";

в абзаці другому частини другої слова та цифри "(частини перша, друга, четверта, п'ята і сьома статті 1331, стаття 1332);" замінити словами та цифрами "(статті 1322 - 1326, 1331, 1332);";

9) в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 255 слова та цифри "(статті 136, 141, 142, 164 - в частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов'язаної з перевезенням пасажирів і вантажів);" замінити словами та цифрами "(стаття 1222, частина друга і третя статті 123, 136, 141, 142, 164, 16417, 18843 - в частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов'язаної з перевезенням пасажирів і вантажів, та транспортно-експедиторської діяльності)";

10) частину третю статті 2652 доповнити знаком та словами ", крім транспортних засобів загальною масою понад 44 тонн, які затримуються до моменту усунення перевізником порушень правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених у встановленому порядку.".

2. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 22, ст. 105 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"вантажовідправник - будь-яка фізична або юридична особа, яка здала вантаж для перевезення та вказана в якості відправника в договорі перевезення вантажів;

вантажоодержувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка приймає вантаж після перевезення та вказана в якості його отримувача у договорі перевезення вантажу;

товарно-транспортна накладна - документ, який підтверджує укладення договору перевезення вантажу та в якому зазначається вантажовідправник, вантажоодержувач, найменування вантажу та його вага;";

2) статтю 6 доповнити новою частиною такого змісту:

"Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспорті визначає Кабінет Міністрів України.";

3) частину четверту статті 20 викласти у такій редакції:

"До перевезень пасажирів чи вантажів у внутрішньому або міжнародному сполученні допускаються обладнані контрольними приладами (тахографами) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв наступні транспортні засоби:

автобуси, що використовуються для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень;

автобуси, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю понад 50 км;

вантажні автомобілі, що використовуються для перевезень з повною масою понад 3,5 тонн.";

4) доповнити статтями 491, 492 такого змісту:

"Стаття 491. Основні права вантажовідправника при навантаженні вантажу на транспортний засіб

Вантажовідправник при здійсненні навантаження на транспортний засіб має право:

перевірити у представника перевізника чи водія наявність відповідного дозволу на рух або документа про внесення плати за проїзд;

перевірити відповідність даних, зазначених у товарно-транспортній накладній, фактичній масі вантажу, завантаженого на транспортний засіб, та у разі необхідності - усунути допущене порушення;

відмовитись від здійснення навантаження транспортного засобу у разі відсутності у представника перевізника чи водія відповідного дозволу на рух або документа про внесення плати за проїзд.

Стаття 492. Права вантажоодержувача при прийнятті вантажу

Вантажоодержувач має право:

перевірити фактичну вагу вантажу при його прийнятті;

вимагати від перевізника передачі йому другого примірника товарно-транспортної накладної.

Вантажоодержувач не має права вимагати від водія транспортного засобу здійснення перевезення вантажу більшої ваги, ніж зазначено у товарно-транспортній накладній.";

5) у частині першій статті 60:

абзац одинадцятий викласти у новій редакції:

"управління транспортним засобом без контрольного пристрою (тахографа) реєстрації режимів праці чи відпочинку водія транспортного засобу або без щоденних реєстраційних листків режиму праці та відпочинку (картки водія до цифрового тахографа) - штраф у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"несплату плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, протягом 30 календарних днів з дня отримання розрахунку плати - штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

11 червня 2014 року

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності автоперевізників за проїзд автомобільними дорогами"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 6 Закону України "Про автомобільний транспорт" повноваження щодо забезпечення габаритно-вагового контролю транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування покладено на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує безпеку на наземному транспорті.

Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, згідно з Указом Президента України від 06.04.2011 N 387 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті".

Пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 N 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування" визначено, що габаритно-ваговий контроль транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування здійснюється Укртрансінспекцією, її територіальними органами та відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху.

Однак, залишається законодавчо не врегульованим питання щодо відповідальності авто перевізників за порушення ними вимог проїзду автомобільними дорогами з порушенням габаритних чи вагових параметрів.

Таким чином проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності автоперевізників за проїзд автомобільними дорогами" (далі - проект) покликаний усунути колізії чинного законодавства.

А також відповідальність вантажовідправника та вантажоодержувача.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту є підвищення рівня безпеки на дорогах загального користування, збереженні життя людей шляхом посилення контролю за станом доріг та недопущення їх руйнування. Досягнуто її можливо шляхом доповнення відповідними нормами Кодекс України про адміністративні правопорушення та Закон України "Про автомобільний транспорт" а саме, встановлення відповідальності автомобільних перевізників за:

несплату плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

відмову від проходження габаритно-вагового контролю;

невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті;

управління транспортними засобами з непрацюючим контрольними пристроями (тахографами);

випуск вантажовідправником великовагового або великогабаритного транспортного засобу без відповідного дозволу на рух або документа про внесення плати за проїзд;

ненадання вантажоодержувачем даних з підтверджуючими документами на вантаж про виявлені порушення при в'їзді на територію великовагових або великогабаритних транспортних засобів з перевищенням фактичної маси, без відповідного дозволу на рух або відсутність документа про внесення плати за проїзд;

за неправильне зазначення в товарно-транспортних документах ваги вантажу, його найменування вантажовідправником або вантажоодержувачем.

Запропоновані зміни дозволять прискорити адаптацію національного законодавства до вимог законодавства ЕС та підвищити відповідальність перевізників за порушення законодавства про автомобільний транспорт.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України "Про транспорт";

Закон України "Про автомобільний транспорт";

Указ Президента України від 06.04.2011 N 387 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погоджень з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Цей проект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

9. Позиція соціальних партнерів

Цей проект не стосується соціально-трудової сфери, тому не підлягає погодженню з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту дозволить: визначити повний перелік суб'єктів, які здійснюють у сфері перевезень вантажів та відповідальність автомобільних перевізників за несплату плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, що сприятиме попередженню передчасного руйнування автомобільних доріг у результаті впливу на них маси вищевказаних транспортних засобів.

 

Голова Державної інспекції
України з безпеки на
наземному транспорті

В. М. Черненко

Опрос