Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном земельном кадастре" относительно совершенствования предоставления административных услуг (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 16.05.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо вдосконалення надання адміністративних послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61; N 49, ст. 555; 2013 р., N 40, ст. 534; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80; із змінами, внесеними Законом України від 2 липня 2013 року N 365-VII) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

"електронна заява - заява про отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, яка формується і подається Державному кадастровому реєстратору через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.".

2. Частину першу статті 9 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку здійснюється Державним кадастровим реєстратором безпосередньо або через адміністратора Центру надання адміністративних послуг з урахуванням вимог Закону України "Про адміністративні послуги"."

3. У статті 38:

абзац десятий частини першої після слова "реєстратора" доповнити словами ", який видає його безпосередньо або через адміністратора Центру надання адміністративних послуг,";

абзац третій частини другої виключити;

у частині сьомій:

після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Для отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку заявник, нотаріус при здійсненні нотаріальних дій може подати електронну заяву, форма якої розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та яка заповнюється шляхом внесення відповідних даних у режимі он-лайн (on-line).

При поданні електронної заяви оплата послуг за надання витягу з Державного земельного кадастру здійснюється через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"."

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

абзац дев'ятий доповнити словами ", крім витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку".

після абзацу дев'ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Звернення заявника або уповноваженої ним особи про отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку може здійснюватися одним з таких способів:

особистим поданням заяви Державному кадастровому реєстратору або адміністратору Центру надання адміністративних послуг;

відправленням заяви Державному кадастровому реєстратору або адміністратору Центру надання адміністративних послуг поштою;

поданням електронної заяви;

через нотаріуса при здійсненні нотаріальних дій.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована відмова у наданні такого витягу видаються Державним кадастровим реєстратором заявнику або уповноваженій ним особі, нотаріусу при здійсненні нотаріальних дій в день отримання заяви (електронної заяви) безпосередньо Державним кадастровим реєстратором.

У разі отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку через адміністратора Центру надання адміністративних послуг такий витяг або мотивована відмова в його наданні видаються заявнику або уповноваженій ним особі в день отримання адміністратором Центру надання адміністративних послуг відповідних документів від Державного кадастрового реєстратора, оформлених за встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру формою.

У разі отримання витягу через Центр надання адміністративних послуг додаткові кошти, крім плати за надання такого витягу, не стягуються.

Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивованої відмови у наданні такого витягу за бажанням заявника здійснюється безпосередньо у Державного кадастрового реєстратора або через адміністратора Центру надання адміністративних послуг, або поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

У разі подання електронної заяви за власним електронним цифровим підписом (печаткою) заявника або нотаріуса при здійсненні нотаріальних дій витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована відмова у наданні такого витягу видаються у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв'язку або за бажанням заявника безпосередньо у Державного кадастрового реєстратора, або через адміністратора Центру надання адміністративних послуг, або поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.".

У зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять четвертим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами, іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос