Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере пользования недрами (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 14.05.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України у сфері користування надрами

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В Кодексі Україні про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 36, ст. 340):

1) в частинах другій і четвертій статті 45 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" замінити словами "державною установою, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

2) в частині другій статті 51 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та" виключити;

2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) частину третю статті 49 викласти в такій редакції:

"Видача дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за клопотанням водокористувача з обгрунтуванням потреби у воді, погодженим з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства, - в разі використання поверхневих вод, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, - в разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, та на підставі науково-технічного обстеження, проведеного спеціалізованим державним геологічним підприємством - в разі використання підземних вод.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова
Верховної Ради України

О. ТУРЧИНОВ

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері користування надрами"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 16.10.2012 N 5456 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні" було внесено зміни, зокрема, до Водного та Кодексу України про надра, згідно з якими на Держгеонадра України було покладено виконання таких функцій:

експертиза кондицій на мінеральну сировину (стаття 45 Кодексу про надра);

експертиза та оцінка запасів корисних копалин (стаття 45 Кодексу про надра);

погодження проектів і планів розробки родовищ корисних копалин (стаття 51 Кодексу про надра);

погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу).

При цьому з огляду на останню адміністративну реформу Держгеонадра України обмежена штатно і фінансово, але при цьому виконання цих функцій, враховуючи їх складність, масштабність, неможливо реалізувати силами апарату Держгеонадр України. Таким чином, цим проектом передбачається оптимізація здійснення вищеперерахованих функцій шляхом:

здійснення експертизи кондицій на мінеральну сировину та оцінки запасів корисних копалин Державною комісією України по запасам корисних копалин як єдиною та унікальною установою в Україні з цього напрямку;

спрощення та удосконалення отримання дозволу на спеціальне водокористування шляхом надання геологічними підприємствами науково - технічного обстеження, що дозволить також дотриматися вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони довкілля;

виключення як такого, що недоцільне, погодження Держгеонадрами правил технічної експлуатації, проектів і планів розробки родовищ та переробки мінеральної сировини.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття Закону має на меті забезпечення належної реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, координації роботи центральних органів виконавчої влади та оптимізації здійснення деяких функцій, що на сьогодні покладено на Держгеонадра.

3. Правові аспекти

У даній сфері діють такі нормативні акти:

Указ Президента України від 30.04.92 N 287 "Про управління в галузі використання і охорони надр України";

Положення про Державну службу геології та надр України, затверджене Указом Президента України 06.04.2011 N 391;

Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затверджене Указом Президента України 06.04.2011 N 408;

Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 N 1689.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення консультацій з громадськістю.

9 Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом. Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде забезпечення належної реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону призведе до належної реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

 

Голова

Р. І. Сторожев

Опрос