Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно активизации проведения земельных торгов (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.05.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27, із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 135:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу земельної ділянки та прав на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу ціну за право користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.";

2) частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:

"Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу та надаватися у користування до завершення торгів.";

3) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються:

а) земельні ділянки, які або права на які виставляються на земельні торги окремими лотами із зазначенням:

місця розташування (адреси) земельної ділянки;

цільового призначення (виду використання) земельної ділянки;

площі земельної ділянки;

кадастрового номера земельної ділянки;

стартової ціни лота;

б) особа, уповноважена організатором земельних торгів на укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що виставляється на земельні торги.";

4) абзац перший частини п'ятої викласти в такій редакції:

"5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків учасників торгів або за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.";

5) у частині шостій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Оплата послуг виконавцю земельних торгів, яку встановлює організатор земельних торгів, складається з видатків на організацію та проведення земельних торгів і винагороди виконавця.";

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної, комунальної, приватної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах за рахунок коштів виконавця земельних торгів оплата послуг виконавцю земельних торгів, яку встановлює організатор земельних торгів, складається з видатків на підготовку лотів до земельних торгів, видатків на організацію та проведення земельних торгів і винагороди виконавця.";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Винагорода виконавця земельних торгів складається з коштів до 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки, або до 5 відсотків вартості права за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот та коштів, сплачених як реєстраційні внески.";

6) у частині сьомій слова "50 відсотків" виключити;

7) частину восьму викласти в такій редакції:

"9. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5 відсотків від стартової ціни лота.".

2. У статті 136:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 136. Підготовка лотів для продажу на земельних торгах";

2) у частині другій слова "добір земельних ділянок" замінити словами "визначення об'єктів земельних торгів";

3) частину третю виключити;

4) частину четверту викласти в такій редакції:

"3. Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів або виконавець земельних торгів за договором з організатором земельних торгів.

Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

а) виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку документації із землеустрою, проведення державної експертизи землевпорядної документації (у випадках, передбачених законом);

б) державну реєстрацію земельної ділянки;

в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;

г) проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки (якщо така оцінка не проведена) та отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель";

ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису);

д) встановлення стартової ціни лота: ціни продажу земельної ділянки чи ціни продажу права на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), яка не може бути меншою від ціни, визначеної за результатами експертної грошової оцінки, проведеної за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України;

е) встановлення розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України;

є) підготовку проекту договору купівлі-продажу земельної ділянки або права на неї, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни та особи покупця, а також проекту договору оренди, суперфіцію, емфітевзису (у разі продажу на земельних торгах права на земельну ділянку).

Підготовка лотів до проведення земельних торгів у разі звернення стягнення на земельну ділянку включає проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель", встановлення стартової ціни лота, яка дорівнює ліквідаційній вартості земельної ділянки, що визначена за результатами експертної грошової оцінки земельної ділянки.";

5) у частині п'ятій слова "витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота" замінити словами "коштів переможцем земельних торгів за договором між ним та виконавцем";

6) у частині шостій слова ", а у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, - на конкурентних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин" виключити.

3. У статті 137:

1) у частині першій слова "не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення торгів" виключити;

2) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. В оголошенні зазначаються:

а) найменування організатора земельних торгів;

б) місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер;

в) цільове призначення та види використання;

г) стартова ціна лота;

ґ) місце і час проведення земельних торгів;

д) розмір реєстраційного та гарантійного внесків, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;

е) номер рахунка виконавця земельних торгів, відкритого в банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

є) найменування та адреса виконавця земельних торгів, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот;

ж) текст договору купівлі-продажу, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни;

з) текст договору оренди, суперфіцію, емфітевзису (у разі продажу на земельних торгах права на земельну ділянку);

и) копії витягів з документів та матеріалів на лот:

рішення про затвердження документації із землеустрою;

кадастровий план земельної ділянки;

витяг з Державного земельного кадастру;

витяг з Державного реєстру речового права на земельну ділянку;

рішення про проведення земельних торгів.";

3) у частині шостій слова "та не пізніше 90 днів" виключити;

4) частину восьму доповнити новими абзацами такого змісту:

"Претендент на участь у земельних торгах після подання заяви та ознайомлення з документами на лот укладає з виконавцем земельних торгів договір про участь у земельних торгах, в якому обумовлюється згода претендента:

зі стартовою ціною лота;

з розміром реєстраційного та гарантійного внесків та обов'язковість їх сплати у строк не менше ніж за три робочі дні до дня проведення земельних торгів;

на укладання після підписання протоколу торгів договору купівлі-продажу земельної ділянки або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) у разі визнання переможцем земельних торгів;

на оплату робіт із землеустрою, оцінки та оплату послуг виконавця земельних торгів (у разі здійснення робіт із підготовки лотів до продажу на земельних торгах за рахунок коштів виконавця земельних торгів).

У договорі між претендентом на участь у земельних торгах і виконавцем земельних торгів також зазначаються розмір реєстраційного та гарантійного внесків та банківські реквізити для їх сплати.

У разі підготовки лотів до земельних торгів за рахунок коштів виконавця земельних торгів оплата робіт із землеустрою, оцінки та послуг виконавця земельних торгів здійснюється за рахунок коштів, що сплачуються переможцем земельних торгів.";

5) абзац третій частини вісімнадцятої викласти в такій редакції:

"Значення кроку торгів встановлюється організатором земельних торгів у розмірі до 5 відсотків стартової ціни лота.";

6) частину двадцять другу викласти в такій редакції:

"22. У процесі проведення торгів виконавець веде протокол, у якому зазначаються номер лота, місце розташування, кадастровий номер та цільове призначення земельної ділянки, номер та дата рішення про продаж земельної ділянки або права на неї, стартова ціна та ціна продажу лота, відомості про переможця, зазначені у пункті "в" частини сьомої цієї статті, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може вноситися інша інформація. Протокол підписується переможцем, ліцитатором та організатором земельних торгів або його представником одразу після закінчення торгів за лотом у трьох примірниках та скріплюється печаткою організатора.

Один примірник протоколу видається переможцю, другий - організатору земельних торгів, третій примірник залишається у виконавця земельних торгів.";

7) абзац перший частини двадцять четвертої викласти в такій редакції:

"24. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, договір купівлі-продажу права оренди на земельну ділянку, договір купівлі-продажу права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), договір купівлі-продажу права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) між організатором земельних торгів і переможцем земельних торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів, крім випадків, передбачених частиною двадцять дев'ятою цієї статті.";

8) частину двадцять п'яту викласти в такій редакції:

"25. Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки, договір купівлі-продажу права оренди на земельну ділянку, договір купівлі-продажу права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), договір купівлі-продажу права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) посвідчується нотаріально.

Для посвідчення договорів купівлі-продажу земельної ділянки або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) нотаріусу подається протокол земельних торгів з інформацією про земельну ділянку, відповідальність за достовірність якої покладається на організатора земельних торгів.

Нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу права оренди на земельну ділянку, договір купівлі-продажу права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), договір купівлі-продажу права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) є підставою для укладення між організатором земельних торгів і переможцем земельних торгів договору оренди земельної ділянки, договору користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), договору користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

Договір оренди земельної ділянки, договір користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), договір користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) між організатором земельних торгів і переможцем земельних торгів укладається протягом десяти днів після сплати ціни лота.";

9) частину двадцять сьому викласти в такій редакції:

"27. Гарантійний внесок, сплачений переможцем земельних торгів до початку торгів, зараховується до купівельної ціни продажу земельної ділянки або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису).";

10) у абзаці першому частини двадцять восьмої слова ", крім суми винагороди, що підлягає сплаті організатором земельних торгів виконавцю земельних торгів відповідно до договору про проведення земельних торгів" виключити;

11) частину двадцять восьму доповнити новим абзацом такого змісту:

"Виконавець земельних торгів після закінчення торгів перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем земельних торгів, на відповідні рахунки, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них.";

12) частину тридцять першу викласти в такій редакції:

"31. Ціна продажу земельної ділянки або вартість права за користування земельною ділянкою (у разі продажу на земельних торгах прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису) не може бути нижчою за стартову ціну лота, збільшену на крок торгів, та підлягає сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.".

4. У статті 138:

1) у частині першій слова "договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки" замінити словами "договору купівлі-продажу земельної ділянки або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису)";

2) у частині п'ятій слова "або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки" замінити словами "земельної ділянки або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису)";

3) у абзаці третьому частини шостої слова "частини четвертої статті 136 цього Кодексу" замінити словами "частини третьої статті 136 цього Кодексу, збільшеною на крок торгів".

5. У статті 139:

у абзаці першому слова "організатор земельних торгів не пізніше п'яти робочих днів після проведення торгів публікує" замінити словами "виконавець земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після проведення торгів розміщує".

II. Внести до Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.; N 46 - 47, ст. 280, із наступними змінами) таку зміну:

частину другу статті 6 викласти в такій редакції:

"У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення між організатором земельних торгів і переможцем земельних торгів договору оренди земельної ділянки є нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу права оренди на земельну ділянку.".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральним органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
 України

О. В. Турчинов

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих України щодо активізації проведення земельних торгів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих України щодо активізації проведення земельних торгів" (далі - проект Закону) обумовлена потребою активізації проведення земельних торгів, спрощення і здешевлення процедури підготовки лотів до продажу на земельних торгах та наповненням Державного бюджету України.

Недостатній рівень проведення земельних торгів пов'язаний з відсутністю відповідних коштів в органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (особливо сільських та селищних рад) на підготовку лотів до продажу на земельних торгах та оплату послуг виконавцю земельних торгів.

Одним з напрямів вирішення зазначеного питання є фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної, комунальної, приватної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах за рахунок коштів виконавця земельних торгів.

Абзацом другим частини п'ятої статті 136 Земельного кодексу України (далі - Кодекс) передбачена можливість фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок або прав на них на земельних торгах за рахунок виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

Проте, згідно з частиною п'ятою статті 135 Кодексу земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків учасників торгів.

Відповідно до частини першої статті 137 Кодексу організатор земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення торгів передає, а виконавець земельних торгів приймає документи та матеріали на лот, зазначені у частині четвертій статті 136 цього Кодексу.

Згідно з частиною четвертою статті 136 Кодексу визначення виконавця земельних торгів, дати та місця їх проведення є заключним етапом підготовки лотів до проведення земельних торгів.

Отже, відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 136 Кодексу визначення виконавця земельних торгів та укладення угоди стосовно проведення земельних торгів між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів про їх проведення можливо після підготовки відповідної землевпорядної документації, реєстрації земельних ділянок та прав на них, проведення експертної грошової оцінки та встановлення стартової ціни земельної ділянки та прав на неї (емфітевзису, суперфіцію) і стартового розміру річної орендної плати.

Таким чином, застосування норми щодо фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок або прав на них на земельних торгах за рахунок виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота не в повній мірі законодавчо врегульована.

Згідно з пунктом "д" частини четвертої статті 137 Кодексу визначено, що в оголошенні про проведення земельних торгів зазначаються містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов'язаних із забудовою. Зазначена норма ускладнює процедуру підготовки лоту, як в часовому, так і в вартісному аспектах.

Між тим, відповідно до частин першої - третьої статті 29 Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" містобудівні умови та обмеження входять до складу вихідних даних для проектування об'єкта будівництва, які отримуються фізичною або юридичною особою, яка подала до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи.

Внесення містобудівних умов до переліку інформації, яка виконавцем земельних торгів висвітлюється в оголошені про їх проведення ускладнює та здорожує процедуру підготовки та проведення земельних торгів. Крім того, на етапі підготовки до проведення земельних торгів відсутній переможець земельних торгів, тобто особа у якої земельна ділянка знаходиться у власності або користуванні.

Важливою складовою формування та функціонування ринку земель в частині продажу земельних ділянок та прав на них є надходження до Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Чинною редакцією глави 21 Кодексу "Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах" до об'єктів земельних торгів включено ставку орендної плати в разі продажу права оренди на земельну ділянку, тобто здійснюється торг за річну орендну плату. За результатами земельних торгів, згідно з вимогами частини першої статті 135 Кодексу укладається договір оренди земельної ділянки, кошти від використання якої надходять до місцевих бюджетів.

Зазначений аспект не відповідає частині першій статті 127 Кодексу та частині другій статті 135 Кодексу, якими визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) громадянам, юридичним особам та іноземним державам, в тому числі на конкурентних засадах.

Пунктом 56 статті 29 Бюджетного кодексу України визначено, що до доходів загального фонду Державного бюджету України належать кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності після розмежування земель державної та комунальної власності.

У разі продажу прав на земельні ділянки переможцем земельних торгів укладається договір купівлі-продажу права на земельну ділянку та договір користування (оренди, суперфіцій, емфітевзис) земельною ділянкою.

Кошти від продажу прав на земельні ділянки державної власності надходять до Державного бюджету України, кошти за користування земельними ділянками - до місцевих бюджетів.

Запровадження норми щодо продажу прав на земельні ділянки узгоджує норми Бюджетного та Земельного кодексів України в частині продажу прав на земельні ділянки державної власності та надходження коштів до Державного бюджету України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту Закону є забезпечення активізації проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності та прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) та вдосконалення норм Земельного кодексу України в частині продажу на земельних торгах прав на земельні ділянки державної та комунальної власності.

Найбільш оптимальним способом розв'язання проблеми є залучення до підготовки лотів до продажу та їх продаж на земельних торгах небюджетних коштів (за рахунок виконавців земельних торгів з наступним відшкодуванням цих витрат переможцем земельних торгів), що забезпечить зменшення навантаження на державний та місцеві бюджети, та безпосереднього продажу прав оренди на земельні ділянки.

3. Правові аспекти

Основним нормативно-правовим актом, що діє у даній сфері правового регулювання, є Земельний кодекс України, Закон України "Про оренду землі".

Проект Закону передбачає внесення змін до статей 135 - 139 Земельного кодексу України, якими запроваджується норма щодо безпосереднього продажу прав на земельні ділянки (оренда, суперфіцій, емфітевзис) та фінансування підготовки лотів до продажу та їх продажу на земельних торгах за рахунок небюджетних коштів.

Проектом Закону пропонуються зміни до статті 6 Закону України "Про оренду землі" в частині визначення підстави для укладання договору оренди земельної ділянки у разі набуття права на неї на конкурентних засадах.

Реалізація положень законопроекту після його прийняття потребує приведення у відповідність нормативно-правових актів до норм цього проекту Закону.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічне обґрунтування додається. Відповідно до проекту Закону кошти на підготовку та проведення земельних торгів з державного бюджету не використовуються, оскільки планується використовувати кошти виконавців земельних торгів з подальшим їх відшкодуванням переможцем земельних торгів. З прийняттям проекту Закону збільшаться надходження до бюджетів від продажу на земельних торгах прав на земельні ділянки.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством доходів та зборів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих України щодо активізації проведення земельних торгів" розміщено на офіційному веб-сайті Держземагентства України з метою проведення громадського обговорення відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Необхідність розроблення цього регуляторного акта зумовлена потребою активізації проведення земельних торгів, спрощення і здешевлення процедури підготовки лотів до продажу на земельних торгах та наповненням Державного бюджету України, а також численними зверненнями, які надходять до Держземагентства України від розпорядників земельних ділянок - організаторів земельних торгів, з пропозиціями законодавчо закріпити норму щодо безпосереднього продажу права оренди на земельні ділянки та врегулювання питання щодо забезпечення фінансування підготовки лотів до продажу та їх продажу на земельних торгах за рахунок виконавця земельних торгів (небюджетних коштів).

Прийняття запропонованого проекту Закону створить умови розпорядникам земельних ділянок державної та комунальної власності для активізації проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав на них, спростять та здешевлять процедуру підготовки та проведення земельних торгів та забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від продажу права оренди на земельні ділянки державної власності.

Регуляторний акт відповідає вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить врегулювати питання щодо фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за рахунок виконавця земельних торгів, спростити та здешевити процедуру їх підготовки та проведення, забезпечити економію бюджетних коштів, що сприятиме активізації проведення земельних торгів.

Реалізація законопроекту створить умови розпорядникам земельних ділянок державної та комунальної власності для активізації проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав на них, спростить та здешевить процедуру підготовки та проведення земельних торгів та забезпечить надходження коштів від продажу прав на земельні ділянки, як до Державного бюджету України, так і до бюджетів місцевого самоврядування.

 

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. Рудик

___ ____________ 2014 р.

 

Опрос