Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно финансирования сферы физической культуры и спорта) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.04.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування сфери фізичної культури і спорту)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) такі зміни:

1. Пункт 12 частини першої статті 87 доповнити новим підпунктом г) такого змісту:

"г) інші заклади і заходи, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту на загальнодержавному рівні, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України".

2. Частину першу статті 88 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4) фізичну культуру і спорт:

а) утримання спортивних споруд, що перебувають у власності територіальної громади села, селища, міста;

б) утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів;

в) спортивні заходи місцевого значення".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування сфери фізичної культури і спорту)".

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Закон України "Про фізичну культуру і спорту", нову редакцію якого прийнято Верховною Радою України у 2009 році, визначив загальні правові, організаційні, соціальні та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

З метою реалізації одного з пріоритетних соціальних напрямів державної політики та врегулювання суспільних відносин у створенні умов для розвитку фізичної культури і спорту удосконалюється відповідна нормативно-правова база.

Проте, реалізації основних засад реформування всієї системи фізичної культури і спорту перешкоджає невідповідність деяких положень Закону України "Про фізичну культуру і спорту" вимогам Бюджетному кодексу України. У статтях, які розмежовують видатки бюджетів різних рівнів на фізичну культуру і спорт, не передбачено здійснення видатків на діяльність центрів олімпійської підготовки, створення в регіонах штатних спортивних команд резервного спорту, утримання спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", спортивних споруд тощо. Водночас, у видатках, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, видатки на фізичну культуру і спорт взагалі не враховуються.

Внесення запропонованих змін до бюджетного законодавства, перш за все, обумовлено сучасною демографічною ситуацією в країні, зростанням рівня захворюваності підростаючого покоління, дитячої злочинності, наркоманії, алкоголізму і тютюнопаління в учнівському середовищі. Передбачення видатків на фізичну культуру і спорт у бюджетах сіл, селищ та містах районного значення також відіграє важливу роль у запобіганні явищ асоціальної поведінки і відволіканню дітей і юнацтва від негативного впливу "вулиці".

Запровадження змін також врегулює питання утримання спортивних споруд, діяльності у селах та селищах дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів, а також проведення спортивних заходів місцевого значення.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття нормативно-правового акта є підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту шляхом внесення відповідних змін до статей 87 - 88 Бюджетного кодексу України.

Внесення змін до переліку видатків, що здійснюються з Державного бюджету України на фізичну культуру і спорт (стаття 87), врегулюють питання діяльності закладів і заходи в галузі фізичної культури і спорту, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Включення до видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (стаття 88), видатків на фізичну культуру і спорт дасть можливість на місцях здійснювати заходи фізкультурно-спортивного спрямування та залучати населення до здорового способу життя.

3. Правові аспекти

У даній сфері нормативно-правового регулювання діють такі акти:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт";

постанови Кабінету Міністрів України від:

05 листопада 1999 р. N 2061 "Про затвердження Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю";

18 січня 2003 р. N 49 "Про утворення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

08 грудня 2010 р. N 1115 "Про затвердження порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту";

07 вересня 2011 р. N 948 "Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття змін до Бюджетного кодексу України не потребує додаткових бюджетних видатків, а фінансове забезпечення закладів фізичної культури і спорту, буде здійснюватися за рахунок відповідних бюджетів відповідно до загальнодержавної та місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту, затверджених в установленому законодавством порядку.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Мінфіном, Мінекономрозвитку та проведення правової експертизи у Мін'юсті.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не містить положень, які носять регуляторний характер.

11. Прогноз результатів

Реалізація закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування сфери фізичної культури і спорту)" дасть можливість на концептуальному рівні врегулювати питання фінансування закладів фізичної культури і спорту з бюджетів усіх рівнів, запроваджуючи новітні моделі із застосуванням значної кількості сучасних інноваційних спортивних технологій, а також сприятиме забезпеченню виконання покладених на Міністерство молоді та спорту України функцій з формування та реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

 

Міністр молоді та спорту України

Д. Булатов

Опрос