Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов хозяйствования, связанной с производством, экспортом, импортом дисков для лазерных систем считывания" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 01.04.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17 січня 2002 року N 2953-III (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 17, ст. 121; 2005 р., N 33, ст. 432; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5460-VI; із змінами, внесеними Законом України від 04 липня 2013 року N 406-VII) такі зміни:

1) у абзаці першому частини другої статті 6 слова "за п'ять днів" замінити словами "за десять днів".

2) у пункті 1 частини першої статті 9 після слів "вимогам цього Закону" доповнити словами "- із наступним підтвердженням обгрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17 січня 2002 року N 2953-III"

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17 січня 2002 року N 2953-III" (далі - проект Закону) розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності" від 20 червня 2013 р. N 353-VII та Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05 квітня 2007 р. N 877-V.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Прийняття Закону забезпечить зменшення до необхідного рівня кількості заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства, діяльність яких пов'язана з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування та поліпшення відносин між контролюючими органами та суб'єктами господарювання. Також, прийняття Закону направлено на зменшення тиску на заводи-виробники дисків для лазерних систем зчитування.

2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Проект Закону розроблено з метою виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності" від 20 червня 2013 р. N 353-VII та Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05 квітня 2007 р. N 877-V.

3. Визначення цілей державного регулювання

Цілями державного регулювання є:

удосконалення відносин між суб'єктами господарювання та контролюючими органами;

поліпшення стану здійснення контролю за використанням об'єктів права інтелектуальної власності на всій території України та з метою забезпечення ефективного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності при мінімально-необхідній кількості заходів державного нагляду (контролю) за суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

зменшення тиску на заводи-виробники дисків для лазерних систем зчитування.

4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей відсутні.

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

У разі збереження чинних норм не буде забезпечена їх відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності" від 20 червня 2013 р. N 353-VII та Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Прийняття проекту Закону є оптимальним способом забезпечення комплексного регулювання відносин між суб'єктами господарювання та контролюючими органами під час проведення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування.

6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Запропонованим проектом Закону передбачається порядок застосування до заводів-виробників дисків для лазерних систем зчитування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт (надання послуг) відповідно до постанови адміністративного суду, а також щодо визначення випадків, коли обгрунтованість вжиття інших заходів реагування підлягає підтвердження адміністративним судом, що буде відповідати нормам Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Цим забезпечується комплексне регулювання відносин між суб'єктами господарювання та контролюючим органом.

7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Обставин, які могли б унеможливити досягнення зазначеної вище цілі державного регулювання, не вбачається.

8. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Об'єкти впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Прийняття Закону забезпечить здійснення мінімально необхідного контролю за суб'єктами господарювання, які у своїй діяльності використовують об'єкти права інтелектуальної власності

Немає

Суб'єкти господарювання

Реалізація проекту Закону удосконалить відносини між суб'єктами господарювання та контролюючими органами

Немає

Населення

 

Немає

9. Економічне обґрунтування

Прийняття запропонованого проекту Закону не потребує додаткових чи інших витрат з Державного бюджету України.

10. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Відсутні.

11. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Постійно з дня опублікування.

Структура запропонованого проекту Закону розроблена з урахуванням можливості доповнення або внесення змін до проекту Закону у разі виникнення необхідності правового регулювання відносин, що виникають в Україні.

12. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності проекту Закону є:

- кількість заходів державного нагляду (контролю);

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту;

- час, що буде витрачатися суб'єктами господарювання на виконання вимог акту;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень акту.

13. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту Закону буде здійснюватися до дати набрання чинності цього проекту шляхом збору пропозицій і звернень фізичних та юридичних осіб та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності проекту Закону буде проводитись через рік з дня набрання чинності проекту Закону.

Відстеження результативності Закону буде проводити Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Державна служба інтелектуальної власності України протягом усього строку його дії, шляхом аналізу:

- кількості проведених перевірок суб'єктів господарювання;

- результативності проведених перевірок тощо.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної служби інтелектуальної власності України на відповідний рік.

 

Голова Державної служби
інтелектуальної власності України

М. В. Ковіня

Опрос