Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об осуществлении государственных закупок" относительно осуществления закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.04.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Збройних Сил України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471, N 35-36, ст. 491, N 46, ст. 548 - зі змінами, внесеними законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 11 січня 2011 року N 2900-VI, від 3 лютого 2011 року N 2995-VI, від 17 березня 2011 року N 3156-VI, від 7 липня 2011 року N 3612-VI, від 8 липня 2011 року N 3681-VI, від 20 березня 2012 року N 4545-VI, від 12 квітня 2012 року N 4648-VI, від 22 травня 2012 року N 4807-VI, від 24 травня 2012 року N 4851-VI, від 5 червня 2012 року N 4881-VI, від 7 червня 2012 року N 4913-VI, від 7 червня 2012 року N 4917-VI, від 21 червня 2012 року N 4996-VI, від 21 червня 2012 року N 4999-VI, від 4 липня 2012 року N 5044-VI, від 6 вересня 2012 року N 5203-VI, від 2 жовтня 2012 року N 5406-VI, від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI, від 20 листопада 2012 року N 5497-VI, від 4 квітня 2013 року N 182-VII, від 4 липня 2013 року N 399-VII та від 24 жовтня 2013 року N 663-VII) такі зміни:

1. Перше речення абзацу другого частини третьої статті 21 викласти в такій редакції:

"У разі обґрунтованої нагальної потреби в закупівлі продукції харчової промисловості, продуктів харчування, послуг з організації харчування, лікарських засобів і виробів медичного призначення, паливно-мастильних матеріалів, послуг із прання і сухого чищення та робіт з утилізації боєприпасів Збройних Сил України строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 15 днів (далі - скорочена процедура).";

2. Абзац другий частини третьої статті 39 після слів "та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування" доповнити словами "та два дні в разі застосування процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті для закупівлі товарів і послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань)";

3. У частині першій статті 42 слова "абзацом першим частини третьої статті 39" замінити словами "абзацом другим частини третьої статті 39".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 10 днів із дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Збройних Сил України"

1. Опис проблеми

Проект закону України "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Збройних Сил України" (далі - проект Закону) розроблено на виконання Указу Президента України від 15.03.2014 N 302-8т/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2014 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілосності України" з метою спрощення процедури здійснення державних закупівель для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

2. Цілі прийняття запропонованого акта

Проектом Закону передбачається скоротити строки проведення відкритих торгів та процедури закупівлі в одного учасника у разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі, зокрема, паливно-мастильних матеріалів, послуг з прання і сухого чищення та робіт з утилізації боєприпасів Збройних Сил України.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

У ситуації, що склалася на сьогодні у сфері державних закупівель, вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. Залишити існуючу нормативно-правову базу без змін. Однак цей спосіб не є ефективним, з огляду на необхідність спрощення процедури здійснення державних закупівель для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

2. Державне регулювання зазначеної сфери шляхом прийняття проекту Закону.

Цей спосіб надасть можливість скоротити строки проведення відкритих торгів та процедури закупівлі в одного учасника у разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

4. Опис механізмів і заходів для розв'язання проблеми

Після набрання чинності Законом буде спрощено процедури здійснення державних закупівель для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження проекту Закону та виконання його вимог суб'єктами господарювання є високою.

Результатом досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде спрощення процедури здійснення державних закупівель для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного бюджету.

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту не можуть завдати шкоди суб'єктам господарювання.

6. Очікувані результати

Упровадження цього регуляторного акта дасть можливість здійснення державних закупівель для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань за спрощеною процедурою з метою підвищення їх бойової готовності та боєздатності.

Від упровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

вдосконалення нормативно-правової бази у системі державних закупівель

додаткові витрати відсутні

Мінекономрозвитку

здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі

- " -

Суб'єкти господарювання (замовники закупівель - розпорядники державних коштів)

спрощення процедури здійснення державних закупівель для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

- " -

7. Обґрунтування строку чинності акта

Обмежень строку регуляторного акта немає, що надасть можливість розв'язати проблеми та досягти цілей державного регулювання. Термін чинності регуляторного акта - з дня його опублікування.

8. Показники результативності акта:

надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією акта, не передбачається;

кількість суб'єктів господарювання, які керуватимуться Законом, - розпорядники державних коштів;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, - виконання положень Закону не передбачає витрат коштів та часу суб'єктами господарювання та/або фізичними особами;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку. Після прийняття Закону Верховною Радою України його буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України в розділі "Законодавство" та на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі "Державні закупівлі".

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом одержання пропозицій до нього, їх аналізу, систематизації.

Повторне відстеження регуляторного акта здійснюватиметься в межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", - через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки. У процесі відстеження буде встановлено кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове та повторне відстеження здійснюватиметься на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта. Для відстеження результативності проекту акта будуть використані зауваження та пропозиції.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом державних закупівель та державного замовлення Мінекономрозвитку.

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і
торгівлі України

А. Максюта

Опрос