Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 07.04.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Земельного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27 із наступними змінами) такі зміни:

1) у статті 118:

у частині другій:

слова "технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки" замінити словами "технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)";

доповнити частину абзацами такого змісту:

"Розроблення такої документації здійснюється на підставі дозволу, наданого органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

Підставою для відмови у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) може бути лише невідповідність уніфікованим вимогам щодо форми, порядку розроблення та оформлення документації із землеустрою, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань земельних відносин.

Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) є безоплатним та має необмежений строк дії.";

частину дев'яту доповнити абзацами такого змісту:

"Підставою для відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність уніфікованим вимогам щодо форми, порядку розроблення та оформлення документації із землеустрою, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань земельних відносин.

Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність є безоплатним та має необмежений строк дії.";

2) у статті 123:

частину першу доповнити абзацами такого змісту:

"Підставою для відмови у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) може бути лише невідповідність уніфікованим вимогам щодо форми, порядку розроблення та оформлення документації із землеустрою, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань земельних відносин.

Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) є безоплатним та має необмежений строк дії.";

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

"13. Підставою для відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність уніфікованим вимогам щодо форми, порядку розроблення та оформлення документації із землеустрою, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань земельних відносин".

3) частину шосту статті 128 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рішення про продаж земельної ділянки є безоплатним та має необмежений строк дії.".

4) частину першу статті 186 після пункту "в" доповнити новим пунктом такого змісту:

1) технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) погодженню не підлягає і затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у разі якщо земельна ділянка перебуває у державній або комунальній власності.

5) частину шосту статті 1861 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Після усунення розробником (замовником) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зауважень, що стали підставою для відмови у його погодженні, повторний розгляд такого проекту здійснюється органами, які відмовили в його погодженні, протягом п'яти робочих днів з дня його отримання.".

II. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Проект Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України" (далі - проект Закону України) розроблено з метою приведення вимог Земельного кодексу України до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття проекту Закону України дасть можливість узгодити норми чинного законодавства України, зокрема Земельного кодексу України та Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про адміністративні послуги".

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є Земельний кодекс України, Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Закон України "Про адміністративні послуги".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством культури України, Державним агентством лісових ресурсів України, Державним агентством водних ресурсів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону України не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Для громадського обговорення проект Закону України розміщено на офіційному веб-сайті Державного агентства земельних ресурсів.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується відносин у соціально-трудовій сфері.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України розроблено з метою узгодження норм чинного законодавства України, зокрема Земельного кодексу України та Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Закону України "Про адміністративні послуги".

Проект Закону України відповідає принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, оскільки він спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин та зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України дасть можливість узгодити норми чинного законодавства України, зокрема Земельного кодексу України та Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Закону України "Про адміністративні послуги".

 

Перший заступник Голови
Держземагентства України

А. М. Кадомський

Опрос