Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно использования понятия "обычная цена") (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.03.2014

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо використання поняття "звичайна ціна")

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 11; 2012, N 6 (10.02.2012), ст. 50; 2012, N 24 (15.06.2012), ст. 248; 2012, N 27 (06.07.2012), ст. 278; 2012, N 32 - 33 (17.08.2012), ст. 413; 2012, N 39 (28.09.2012), ст. 460; 2013, N 16 (19.04.2013), ст. 136; 2013, N 18 (03.05.2013), ст. 167; 2013, N 21 (24.05.2013), ст. 208; 2013, N 33 (16.08.2013), ст. 435; 2013, N 43 (25.10.2013), ст. 617; Урядовий кур'єр, 2013, 01, 17.01.2013 N 10; 2013, 01, 11.01.2013 N 6; Урядовий кур'єр, 2013, 08, 14.08.2013 N 146; 2013, 08, 07.08.2013 N 141; Урядовий кур'єр, 2013, 08, 13.08.2013 N 145; 2013, 08, 07.08.2013 N 141; 2013, 11, 21.11.2013 N 215; 2013, 10, 08.10.2013 N 183) такі зміни:

1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктом 14.1.2191 такого змісту:

"14.1.2191. справедлива ринкова ціна - ціна, яка склалася на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг), за якою товари передаються (роботи виконуються, послуги надаються) в операціях між особами, які не є пов'язаними.

Визначення справедливої ринкової ціни у випадках, встановлених цим Кодексом, здійснюється з використанням методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) у передбаченому підпунктом 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 цього Кодексу порядку, а також джерел інформації згідно з підпунктом 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу.

Обов'язок доведення того, що ціна договору не відповідає справедливій ринковій ціні, покладається на контролюючий орган.

Якщо не доведено зворотне, вважається, що ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, відповідає рівню ринкових цін.

Під час проведення перевірки платника податку контролюючий орган має право надати запит, а платник податку зобов'язаний обґрунтувати рівень договірних цін.

Визначені із застосуванням справедливих ринкових цін база, об'єкт оподаткування та інші показники податкового обліку використовуються контролюючим органом для проведення розрахунку податкових зобов'язань, коригування від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників податкової звітності за результатами перевірки.

Прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами цієї перевірки та їх оскарження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 86 та 56 цього Кодексу.

У разі коли платник податків розпочинає процедуру оскарження цього податкового повідомлення-рішення, або несплати відповідної суми, визначеної в такому податковому повідомленні-рішенні, протягом строків, встановлених Кодексом податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним. Керівник контролюючого органу зобов'язаний звернутися до суду з позовом про нарахування та сплату податкових зобов'язань, коригування від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників податкової звітності.

У разі якщо ціни (націнки) на товари (роботи, послуги) згідно із законодавством підлягають державному регулюванню, справедливою ринковою ціною вважається ціна, встановлена відповідно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мінімальна ціна продажу або індикативна ціна. У такому разі справедлива ринкова ціна операції визначається відповідно до підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 цього Кодексу, але не може бути меншою за мінімальну або індикативну ціну.

У разі неможливості застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) у порядку, передбаченому підпунктом 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 цього Кодексу, справедлива ринкова ціна може бути визначена виходячи з результатів незалежної оцінки майна та майнових прав, яка проводиться суб'єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" або балансової вартості активу, визначеної за правилами бухгалтерського обліку.

Під час проведення аукціону (публічних торгів) справедливою ринковою ціною вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону (публічних торгів), обов'язковість проведення якого передбачено законом.

Якщо продаж (реалізація) товарів (виконання робіт, надання послуг) здійснюється на підставі форвардного або ф'ючерсного контракту або на умовах іншого деривативу, справедливою ринковою ціною є ціна, яка відповідає рівню ринкових цін на момент укладення такого контракту, що склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) з ідентичними (однорідними) умовами постачання.

Якщо продаж (реалізація) товарів (виконання робіт, надання послуг), у тому числі майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здійснюється у примусовому порядку згідно із законодавством, справедливою ринковою ціною є ціна, сформована під час такого продажу.

2. У підпункті 20.1.36 пункту 20.1 статті 20 після слів "звичайних цін" доповнити словами " (крім операцій, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими), справедливих ринкових цін".

3. В абзаці третьому підпункту 92.1 статті 92 після слова "звичайні" доповнити словами "справедливі ринкові ціни (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайні ціни)".

4. У підпункті 135.5.4 пункту 135.5 статті 135 слова "звичайної ціни" замінити словами "справедливої ринкової ціни (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайних цін)".

5. У пункті 137.19 статті 137 слова "звичайної ціни" замінити словами "справедливої ринкової ціни (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайної ціни)".

6. В абзаці першому підпункту 140.1.6 пункту 140.1 статті 140 слова "звичайної ціни" замінити словами "справедливої ринкової ціни (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайної ціни)".

7. В абзаці одинадцятому пункту 144.1 статті 144 слова "звичайної ціни" замінити словами "справедливої ринкової ціни (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайної ціни)".

8. У статті 146:

1) у пункті 146.7 слово "звичайній" замінити словами "справедливій ринковій";

2) у пункті 146.8 слова "звичайної ціни" замінити словами "справедливої ринкової ціни (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайні ціни)";

3) у пункті 146.9 слова "звичайної ціни" замінити словами "справедливої ринкової ціни (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайної ціни)";

4) у пункті 146.10 слова "звичайної ціни" замінити словами "справедливої ринкової ціни (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайної ціни);

5) у пункті 146.14 слова "звичайної ціни" замінити словами "справедливої ринкової ціни (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайної ціни)".

9. У статті 147:

1) у пункті 147.3 слова "звичайну ціну" замінити словами "справедливу ринкову ціну (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайну ціну)";

2) у пункті 147.5 слова "звичайної ціни" замінити словами "справедливої ринкової ціни (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайної ціни)".

10. У статті 153:

1) в абзаці другому підпункту 153.3.2 пункту 153.3 слова "звичайними цінами" замінити словами "справедливими ринковими цінами (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайними цінами)";

2) в абзаці шостому пункту 153.7 слова "звичайної ціни" замінити словами "справедливої ринкової ціни (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайної ціни)";

3) абзац десятий пункту 153.9 вилучити;

4) у пункті 153.10 слова "звичайних цін" замінити словами "справедливої ринкової ціни (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайної ціни)".

11. В абзаці третьому пункту 157.15 статті 157 слово "звичайної" замінити словами "справедливої ринкової ціни (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайної ціни)".

12. У статті 164:

1) підпункт е) підпункту 164.2.17 пункту 164.2 викласти у такій редакції:

"е) вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за справедливими ринковими цінами, а також суми знижки до справедливої ринкової ціни товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку";

2) в абзаці першому пункту 164.5 слова "звичайними цінами" замінити на слова "справедливою ринковою ціною".

13. У пункті 165.1 статті 165:

1) у підпункті 165.1.27:

у підпункті б) слово "вартість" замінити словами "справедливу ринкову ціну", слова "за звичайними цінами" вилучити;

у підпункті в) слова "звичайними цінами" замінити словами "справедливою ринковою ціною";

2) у підпункті 165.1.50 слова "звичайними цінами" замінити словами "справедливими ринковими цінами".

14. У пункті 184.7 статті 184 слово "звичайної" замінити словами "справедливої ринкової".

15. У статті 189:

1) у пункті 189.1 слово "звичайної" замінити словами "справедливої ринкової";

2) в абзаці шостому пункту 189.3 слова "звичайних цін" замінити словами "справедливих ринкових цін (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайних цін)".

3) в абзаці першому пункту 189.9 слова "звичайними цінами" замінити словами "справедливими ринковими цінами".

16. У пункті 190.2 статті 190 слова "звичайних цін" замінити словами "справедливих ринкових цін (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайних цін)".

17. В абзаці четвертому пункту 210.2 статті 210 слова "звичайними цінами" замінити словами "справедливими ринковими цінами (в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими - звичайними цінами)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

Голова Верховної Ради
 України

 

 

* * *

Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо використання поняття "звичайна ціна")"

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо використання поняття "звичайна ціна")" розроблено на виконанням пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 04 липня 2013 року N 408-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення", яким передбачено внесення на розгляд Верховної Ради України відповідного законопроекту щодо використання поняття "звичайна ціна".

2. Визначення цілей державного регулювання

Зазначеним регуляторним актом передбачається приведення положень розділів III - V "Податок на прибуток підприємств", "Податок на доходи фізичних осіб", "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України у відповідність до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення" в частині використання поняття "звичайна ціна".

Досягнути зазначеної мети можна шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.

3. Визначення альтернативних способів досягнення

Досягнути основної мети регуляторного акта можна тільки шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.

Отже, інших альтернативних способів досягнення основної мети, крім прийняття зазначеного регуляторного акта, не існує.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Досягнення цілей державного регулювання в цьому випадку відбувається шляхом розробки проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо використання поняття "звичайна ціна")".

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дасть можливість врегулювати використання поняття "звичайна ціна" в положеннях Податкового кодексу України.

Впливу будь-яких зовнішніх факторів на реалізацію зазначеного проекту не передбачається.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Прийняття зазначеного регуляторного акта підвищить міжнародний рейтинг України і позитивно вплине на оцінку платниками податків ефективності податкової реформи

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів є відсутніми

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Прийняття регуляторного акта дасть можливість врегулювати порядок використання поняття "звичайна ціна" в положеннях Податкового кодексу України та, як наслідок, усуне непорозуміння між платниками податків і контролюючим органом

Витрати суб'єктів господарювання є відсутніми

Норми регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян

7. Строки дії акта

Термін дії регуляторного акта є необмеженим.

8. Показники результативності акта

Прийняття цього проекту закону надасть можливість використовувати поняття "звичайна ціна" лише у випадках здійснення контрольованих операцій. В інших випадках проектом закону запропоновано застосовувати справедливу ринкову ціну, механізм визначення якої є набагато простішим, ніж звичайної ціни.

Виконання вимог регуляторного акта не передбачатиме додаткових витрат коштів та часу.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - середній: зазначений акт розміщено на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України (www.minrd.gov.ua).

Додаткових надходжень до бюджету від впровадження проекту нормативного акта не передбачається.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через один рік з дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через кожні три роки починаючи з дня його повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань за допомогою проведення аналізу показників дії регуляторного акта такі питання буде вирішено шляхом внесення до акта відповідних змін.

 

Перший заступник Міністра

І. О. Білоус

Опрос