Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно прекращения права пользования земельными участками предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении Национальной академии наук Украины или национальной отраслевой академии наук (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.03.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або національної галузевої академії наук

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) такі зміни:

1) статтю 142 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови підприємства, установи чи організації, що перебуває у віданні Національної академії наук України або національної галузевої академії наук, здійснюється Кабінетом Міністрів України за наявності згоди на добровільну відмову президії відповідної академії з урахуванням вимог частини другої статті 150 цього Кодексу.";

2) у статті 149:

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"Вилучення земельної ділянки підприємства, установи чи організації, що перебуває у віданні Національної академії наук України або національної галузевої академії наук, проводиться за наявності згоди президії відповідної академії.";

частину дев'яту після слів "рекреаційного призначення" доповнити словами ", земельні ділянки підприємств, установ чи організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або національної галузевої академії наук (за наявності згоди президії відповідної академії),".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або національної галузевої академії наук"

1. Опис проблеми

Проект Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або національної галузевої академії наук" (далі - проект Закону) розроблено Мінекономрозвитку на виконання пункту 13 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 N 148 "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни".

2. Цілі державного регулювання

Метою державного регулювання є законодавче врегулювання процедури припинення права постійного користування земельними ділянками державної власності підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук та галузевих академій наук.

3. Альтернативні способи досягнення цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Існує два альтернативних способи досягнення цілей державного регулювання порушеного питання.

Перший спосіб - встановити чітку процедуру припинення Кабінетом Міністрів України права постійного користування земельними ділянками державної власності підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук та галузевих академій наук.

Другий спосіб - не розробляти проект Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або національної галузевої академії наук".

На сьогодні порядок припинення права постійного користування земельними ділянками державної власності зазначених підприємств, установ та організацій регулюється Земельним кодексом України та Законом України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу", які передбачають можливість здійснення вилучення земельних ділянок Національної академії наук України та національних академій наук лише за згодою Президії Національної академії наук України та президій галузевих академій наук.

Підставою для розроблення проекту Закону є пункт 13 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 N 148 "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни".

Прийнятним є другий спосіб, оскільки він забезпечить законодавче врегулювання порушеного питання.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Проект Закону передбачає запровадження процедури припинення права постійного користування земельними ділянками державної власності підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук та галузевих академій, за рішенням Кабінету Міністрів України шляхом внесення змін до Земельного кодексу України.

Реалізація Закону сприятиме забезпеченню державного контролю за використанням земель державної власності, наданих у користування відповідним суб'єктам господарювання, що перебувають у віданні Національної академії наук або галузевої академії наук.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію регуляторного акта вплив зовнішніх факторів не очікується.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не заподіють шкоди суб'єктам господарювання, громадянам та державі.

6. Очікувані результати прийняття акта

Упровадження цього проекту Закону сприятиме збереженню та підвищенню ефективності використання земель державної власності, наданих у постійне користування суб'єктам господарювання, що перебувають у віданні Національної академії наук або галузевої академії наук.

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

не передбачається

Недопущення втрат земель державної власності, посилення контролю за ефективністю їх використання

Суб'єкти господарювання

не передбачається

Припинення права постійного користування земельними ділянками державної власності підприємств на підставі рішення Уряду

Громадяни

не передбачається

не передбачається

7. Обґрунтування строку чинності акта

Термін дії регуляторного акта не обмежений.

8. Показники результативності акта

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

кількість рішень Уряду щодо припинення права постійного користування земельними ділянками державної власності суб'єктів господарювання, що перебувають у віданні Національної академії наук або галузевої академії наук;

загальна площа земельних ділянок, щодо яких припинено право постійного користування підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук та галузевих академій наук.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта планується шляхом аналізу Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Держземагентством проектів рішень Уряду щодо припинення права постійного користування земельними ділянками державної власності підприємств.

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. Максюта

"___" ____________ 2014 р.

 

Опрос