Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обязательном экземпляре документов" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 25.03.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 199; 2002 р., N 17, ст. 121; 2007 р., N 27, ст. 362) такі зміни:

1) у частині першій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) обов'язковий безоплатний примірник видань - Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Національній парламентській бібліотеці України, Державній науковій установі "Книжкова палата України імені Івана Федорова" (далі - Книжкова палата України);";

пункт 2 виключити;

у зв'язку з цим пункти 3 - 9 вважати відповідно пунктами 2 - 8;

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) обов'язковий безоплатний примірник малотиражних документів (до 100 примірників) та електронний оригінал-макет періодичних видань - Книжковій палаті України;";

2) частину другу викласти у такій редакції:

"Обов'язкові примірники документів, зазначені в пунктах 1 і 2, абзацах четвертому та п'ятому пункту 3, в пунктах 4, 5, 6 і 8 цієї статті, доставляються (надсилаються) в день виходу в світ першої частини тиражу.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону України

Правові засади функціонування системи обов'язкового примірника документів та регулювання інформаційних відносин, пов'язаних з поповненням національного інформаційного фонду України, визначає Закон України "Про обов'язковий примірник документів".

При цьому на сьогодні зазначений Закон України не відповідає новим вимогам ринкової економіки інформаційних технологій і видавничої сфери. Це стосується, в першу чергу, відносин суб'єктів видавничої справи, що виникають у процесі функціонування системи доставляння обов'язкового примірника видань та регулювання оперативності їх надходження установам-депозитаріям.

Пунктом 1 частини першої статті 8 цього Закону України передбачено, що обов'язковий безоплатний примірник всіх видань доставляється Книжковій палаті України, національним, у тому числі спеціалізованим, всеукраїнським бібліотекам, Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України, органам виконавчої влади у галузі інформації, на які покладена функція державної реєстрації засобів масової інформації та ведення Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

Водночас для багатьох видавців безоплатне передавання 13 примірників видань є важким тягарем, особливо у випадку малотиражних і дорогих видань. Тому з метою забезпечення інтересів держави у нарощенні інтелектуального та інформаційного потенціалу, сприяння розвитку національної культури, науки, освіти, книговидавничої та бібліографічної справи; повного статистичного обліку, комплектування й зберігання всієї друкованої продукції - документальної пам'яті України, система доставляння обов'язкового примірника документів повинна стати гарантованим способом забезпечення повноти комплектування всіма видами видань, що вийшли в Україні, фондів Державного архіву друку Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова", Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Національній парламентській бібліотеці України.

Тотальна інформатизація суспільства вплинула і на процеси підготовки видань до друку, які нині відбуваються із застосуванням комп'ютерної техніки та пакетів спеціального програмного забезпечення під загальною назвою "Настільні видавничі системи". Результатом такої підготовки є оригінал-макет видання в електронному вигляді, який передають виготовлювачу тиражу.

Суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується проект Закону, полягає у скороченні переліку одержувачів обов'язкового примірника видань - зменшення кількості обов'язкових примірників видань призведе до зменшення собівартості видань та зменшення порушень у відповідній сфері, створення електронного фонду копій сучасних видань України, заощадження значних витрат часу, людських ресурсів та коштів на оцифрування видань, запобігання втраті цінної електронної інформації.

З метою скорочення переліку одержувачів видань виникла необхідність у внесенні змін до статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів".

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України розроблено з метою скорочення переліку одержувачів обов'язкового примірника видань та розроблення дієвих заходів, спрямованих на формування на базі Книжкової палати України депозитарію електронних копій періодичних видань України шляхом збирання електронних оригінал-макетів видань.

З цією метою проектом Закону України пропонується внести зміни до статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів", а саме:

викласти в новій редакції пункт 1 частини першої, згідно з якою обов'язковий безоплатний примірник видань - Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Національній парламентській бібліотеці України, Державній науковій установі "Книжкова палата України імені Івана Федорова";

виключити пункт 2 частини першої. У зв'язку з цим пункти 3 - 9 вважати відповідно пунктами 2 - 8;

викласти в новій редакції пункт 7 частини першої, згідно з якою обов'язковий безоплатний примірник малотиражних документів (до 100 примірників) та електронний оригінал-макет періодичних видань - Книжковій палаті України;

редакційно доопрацювати частину другу статті, згідно з якою обов'язкові примірники документів, зазначені в пунктах 1 і 2, абзацах четвертому та п'ятому пункту 3, в пунктах 4, 5, 6 і 8 цієї статті, доставляються (надсилаються) в день виходу в світ першої частини тиражу.

3. Правові аспекти

Правовою підставою розроблення проекту Закону України є пункт 1 § 32 глави 2 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 950.

У даній сфері суспільних відносин діють Конституція України, закони України "Про видавничу справу", "Про обов'язковий примірник документів", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Указ Президента України від 07.05.2011 N 559 "Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України", постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 N 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" та інші нормативно-правові акти.

Реалізація Закону України передбачатиме підготовку постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку формування державного замовлення на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Позиція заінтересованих органів буде відома після погодження ними проекту Закону України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України з 25.03.2014 для громадського обговорення розміщено у підрубриці "Проекти законів" рубрики "Законопроектна діяльність", у підрубриці "Проекти регуляторних актів" рубрики "Регуляторна діяльність" офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація Закону України "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів" дозволить в повному обсязі забезпечити повноту комплектування всіма виданнями, що вийшли в Україні, фондів Державного архіву друку та формування на базі Книжкової палати України депозитарію електронних копій періодичних видань України.

 

Голова
Держкомтелерадіо України

О. Наливайко

25 березня 2014 р.

 

Опрос