Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур взыскания штрафов, наложенных за нарушение законодательства на рынке ценных бумаг, банковских и финансовых услуг (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 04.03.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1998 р., N 10, ст. 36; 2009 р., N 23, ст. 278; 2010 р., N 29, ст. 392; 2011 р., N 44, ст. 456, ст. 471, N 51, ст. 578, 2013 р., N 26, ст. 264, N 39, ст. 517):

1) частини другу та третю статті 11 виключити;

2) статтю 12 після частини п'ятої доповнити чотирма частинами такого змісту:

"Постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді штрафу, винесена за результатами розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів уповноваженою особою (уповноваженими особами) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, є виконавчим документом та у разі несплати штрафу у добровільному порядку підлягає примусовому виконанню державною виконавчою службою у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Штраф має бути сплачений юридичною особою, до якої застосовано санкцію, не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дати отримання нею постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді штрафу.

Постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді штрафу, винесена за результатами розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів уповноваженою особою (уповноваженими особами) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, може бути оскаржена в суді.

У разі несплати штрафу у добровільному порядку особою, до якої застосовано санкцію, та не оскарження в суді постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді штрафу протягом одного місяця, який обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про винесення такої постанови, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертається до державної виконавчої служби з заявою про примусове виконання постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді штрафу у встановленому законом порядку.".

У зв'язку з цим частини шосту та сьому вважати відповідно частинами десятою та одинадцятою.

2. Статтю 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2012 р., N 50, ст. 564) доповнити чотирма частинами такого змісту:

"Рішення про накладення штрафу за порушення банківського законодавства, прийняте у порядку, встановленому законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України, є виконавчим документом та у разі несплати штрафу у добровільному порядку підлягає примусовому виконанню державною виконавчою службою у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Штраф має бути сплачений юридичною особою, до якої застосовано санкцію, не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дати отримання нею рішення про накладення штрафу за порушення банківського законодавства.

Рішення про накладення штрафу за порушення банківського законодавства може бути оскаржено в суді.

У разі несплати штрафу у добровільному порядку особою, до якої застосовано санкцію, та не оскарження в суді рішення про накладення штрафу за порушення банківського законодавства протягом одного місяця, який обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про прийняття такого рішення, Національний банк України звертається до державної виконавчої служби з заявою про примусове виконання рішення про накладення штрафу за порушення банківського законодавства у встановленому законом порядку.".

3. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1, 2011 р., N 52, ст. 591):

1) частини другу та третю статті 41 виключити:

2) статтю 42 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Постанова про накладення санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, у вигляді штрафу, винесена посадовою особою Уповноваженого органу, визначеною у частині першій цієї статті, є виконавчим документом та у разі несплати штрафу у добровільному порядку підлягає примусовому виконанню державною виконавчою службою у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Штраф має бути сплачений юридичною особою, до якої застосовано санкцію, не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дати отримання нею постанови про накладення санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, у вигляді штрафу.

Постанова про накладення санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, у вигляді штрафу може бути оскаржена в суді.

У разі несплати штрафу у добровільному порядку особою, до якої застосовано санкцію, та не оскарження в суді постанови про накладення санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, у вигляді штрафу протягом одного місяця, який обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про винесення такої постанови, Уповноважений орган звертається до державної виконавчої служби з заявою про примусове виконання постанови про накладення санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, у вигляді штрафу у встановленому законом порядку.".

4. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142, із змінами, внесеними Законами України від 16 травня 2013 року N 245-VII та від 4 липня 2013 року N 406-VII):

1) перше речення частини третьої статті 8 після слів "орган державної влади (крім суду)" доповнити словами "чи Національний банк України";

2) пункт 8 частини другої статті 17 після слів "органів державної влади" доповнити словами "або Національного банку України".

II. Цей Закон набирає чинності через два місяця з дня його опублікування.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг" розроблено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою забезпечення оперативного надходження до Державного бюджету суми штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг, які не сплачуються у добровільному порядку, а також для підвищення дисциплінованості учасників ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг.

Важливим елементом державного регулювання фінансових ринків є контроль за дотриманням законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, наданих Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", може накладати штрафні санкції на юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в межах повноважень, наданих Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", може накладати штрафні санкції на учасників ринків фінансових послуг за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг.

Національний банк України в межах повноважень, наданих Законом України "Про банки і банківську діяльність", може застосовувати фінансові санкції до банків та інших юридичних осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, за порушення банківського законодавства.

За результатами розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів до Державного бюджету сплачується до 10 відсотків сум накладених штрафів.

У зв'язку з цим необхідно звернути увагу на існування проблеми несплати накладених штрафів у добровільному порядку та недосконалості наявних процедур примусового стягнення штрафів, накладених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національним банком України.

Вирішення зазначеної проблеми можливе шляхом законодавчого удосконалення процедур примусового стягнення штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг, а саме приведення їх за аналогією до наявних процедур стягнення штрафів відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

Таким чином, проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг" розроблений з метою застосування процедур примусового стягнення штрафів, не сплачених у добровільному порядку, за порушення законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціль зазначеного законопроекту полягає у забезпеченні надходження до Державного бюджету суми штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг, які не сплачуються у добровільному порядку, шляхом законодавчого врегулювання застосування процедур примусового стягнення таких штрафів відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто збереження чинного регулювання зазначених питань.

Чинне законодавство передбачає заходи примусового стягнення накладених штрафів. Статтею 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", зокрема, передбачено, що у разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Проте, здійснення зазначених заходів ускладнено тим, що Законом України "Про судовий збір" Комісію та її територіальні органи не звільнено від сплати судового збору при поданні позовної заяви до суду, а отже у зв'язку з недостатністю фінансування цих витрат реалізація в повній мірі зазначеної процедури стягнення обмежена.

Таким чином, зазначений спосіб є неприйнятним.

Другий альтернативний спосіб (обраний спосіб) - удосконалення окремих норм Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про банки і банківську діяльність" та "Про виконавче провадження" законодавчого врегулювання застосування процедур примусового стягнення штрафів, не сплачених у добровільному порядку, за порушення законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг.

Таким чином, обраний спосіб, викладений у проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур стягнення штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг", є єдиним способом вирішити вищезазначені проблемні питання.

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Законопроектом передбачається внесення змін до статей 11 та 12 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" в частині віднесення постанов про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді штрафу, ухвалених за результатами розгляду уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку справ про порушення законодавства на ринку цінних паперів, до виконавчих документів, які у разі несплати штрафу у добровільному порядку підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Також законопроектом передбачається внесення змін до статті 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність" в частині віднесення рішень про накладення штрафу за порушення банківського законодавства, прийнятих у порядку, встановленому законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України, до виконавчих документів, які у разі несплати штрафу у добровільному порядку підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Законопроектом передбачається внесення змін до статей 41 та 42 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" в частині віднесення постанов про накладення санкції правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, у вигляді штрафу, винесених посадовими особами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до виконавчих документів, які у разі несплати штрафу у добровільному порядку підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Слід зазначити, що відповідно до пункту 8 частини другої статті 17 Закону України "Про виконавче провадження" до виконавчих документів, які підлягають виконанню державною виконавчою службою, належать рішення інших органів державної влади, якщо їх виконання за законом покладено на державну виконавчу службу.

З метою узгодження норм законопроекту із Законом України "Про виконавче провадження" пропонується внести зміни до статей 8 та 17 Закону України "Про виконавче провадження", які передбачають віднесення рішень Національного банку України до виконавчих документів, на підставі яких здійснюється примусове виконання рішень державною виконавчою службою.

Запропоновані зміни спрямовані на забезпечення оперативного надходження до Державного бюджету суми штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг, які не сплачуються у добровільному порядку.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття законопроекту дозволить вирішити питання законодавчого врегулювання застосування процедур примусового стягнення штрафів, не сплачених у добровільному порядку, за порушення законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

Прийняття акту сприятиме забезпеченню оперативного надходження до Державного бюджету суми штрафів, накладених за порушення законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг, які не сплачуються у добровільному порядку, а також підвищенню дисциплінованості учасників фінансових ринків.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Підвищення ефективності державного регулювання та контролю за дотриманням законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг.

Витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні.

У сфері професійних учасників ринку

Підвищення дисциплінованості учасників ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг.

Витрати професійних учасників ринку відсутні.

У сфері громадян

Підвищення якості послуг на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг у зв'язку з зростанням дисциплінованості та відповідальності учасників ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг.

Витрати громадян відсутні.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Акт набирає чинності через два місяця з дня його опублікування.

Термін його дії не обмежено.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

• розмір надходжень до Державного бюджету України збільшиться за рахунок примусового стягнення штрафів, не сплачених у добровільному порядку, за порушення законодавства на ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг відповідно до Закону України "Про виконавче провадження";

• кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія проекту регуляторного акту - емітенти цінних паперів та професійні учасники ринку цінних паперів, учасники ринку фінансових послуг, банки та юридичні особи, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України;

• розмір коштів і час, що витрачатимуться учасниками ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг, пов'язаними з виконанням вимог акта, фактично не змінюватиметься;

• рівень поінформованості учасників ринку цінних паперів, банківських і фінансових послуг з основних положень акта - високий. З цією метою здійснюється підготовка листів роз'яснень, методичних рекомендацій, статей у щоденному офіційному періодичному виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" та на інтернет-сайті НКЦПФР "nssmc.gov.ua".

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься в межах своєї компетенції Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом усього терміну його дії, шляхом:

- аналізу звітів та статистичних даних відповідних структурних підрозділів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на відповідний рік.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

Опрос