Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения доступа лиц с недостатками слуха к информации (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 06.03.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення доступу осіб з вадами слуху до інформації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. В абзаці восьмому статті 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155; 2011 р., N 28, ст. 252) слова "та щодо вживання мов при здійсненні телерадіомовлення" замінити словами ", вживання мов під час здійснення телерадіомовлення та частки у загальному обсязі мовлення офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху шляхом субтитрування або перекладу на жестову мову".

2. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155; 2012 р., N 39, ст. 461; із змінами, внесеними Законом України від 3 липня 2012 року N 5029-VI і від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI):

1) частину другу статті 24 доповнити пунктом "и" такого змісту:

"и) частка у загальному обсязі мовлення офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху шляхом субтитрування або перекладу на жестову мову.";

2) частину дванадцяту статті 25 доповнити пунктом "г" такого змісту:

"г) вимоги щодо частки у загальному обсязі мовлення офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху.";

3) статтю 27 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Ліцензіат несе відповідальність за достовірність субтитрування та перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм.";

4) частину другу статті 28 доповнити абзацом такого змісту:

"мінімальну частку у загальному обсязі мовлення офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху шляхом субтитрування або перекладу на жестову мову, в розмірі не менш як 5 відсотків ефірного часу в добовому відрізку з 7.00 до 22.00.";

5) частину першу статті 59 доповнити пунктом "ї" такого змісту:

"ї) здійснювати відповідно до ліцензійних умов субтитрування або переклад на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення доступу осіб з вадами слуху до інформації"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Всього в Україні проживає 2,7 млн. інвалідів - майже 6 % від загальної чисельності населення. Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права інвалідів, відтак орієнтується на посилення соціального захисту та підтримки людей з інвалідністю.

Статтею 34 Конституції України передбачено, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Статтею 23 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" визначено, що телерадіоорганізації (незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування) забезпечують субтитрування або переклад на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 2 плану заходів щодо поліпшення доступу до інформації осіб з вадами слуху шляхом субтитрування і сурдоперекладу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 N 209 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 N 659), Державному комітету телебачення і радіомовлення України у 2012 році передбачено забезпечити внесення змін до законів України "Про телебачення і радіомовлення" та "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо:

визначення в обсязі добового телевізійного мовлення частки програм, доступних для сприйняття особами з вадами слуху;

урахування під час проведення серед телерадіоорганізацій конкурсу на отримання ліцензії на мовлення намірів телерадіоорганізацій щодо здійснення субтитрування або сурдоперекладу телевізійної продукції.

У зв'язку з цим, виникла необхідність у підготовці законопроекту щодо внесення змін до законів України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону України є забезпечення належного доступу осіб з вадами слуху до інформації.

Законопроектом пропонується визначити частку (не менш як 5 відсотків ефірного часу в добовому відрізку з 7.00 до 22.00) у загальному обсязі мовлення офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху шляхом субтитрування та/або перекладу на жестову мову, покласти додаткові зобов'язання на телерадіоорганізації, надати повноваження Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення здійснювати нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства України щодо частки адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм.

З цією метою законопроектом пропонується внести зміни до статті 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", статей 24, 25, 27, 28 та 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

3. Правові аспекти

Правовою підставою розроблення проекту Закону України є пункт 2 плану заходів щодо поліпшення доступу до інформації осіб з вадами слуху шляхом субтитрування і сурдоперекладу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 N 209 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 N 659).

У дані сфері суспільних відносин діють Конституція України, закони України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про кінематографію", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1480 "Про невідкладні заходи щодо реалізації положень статті 23 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", від 25.02.2009 N 209 "Про затвердження плану заходів щодо поліпшення доступу до інформації осіб з вадами слуху шляхом субтитрування і сурдоперекладу" та інші нормативно-правові акти.

Реалізація проекту Закону України передбачає розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку субтитрування або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення доступу осіб з вадами слуху до інформації" не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Позиція заінтересованих органів буде відома після погодження ними проекту Закону України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

У проекті Закону України враховано пропозиції Асоціації "Індустріальний Телевізійний Комітет" та зауваження, висловлені 14.09.2012 під час засідання громадської ради при Держкомтелерадіо України.

29.11.2012 положення законопроекту обговорювалися під час засідання громадської ради при Держкомтелерадіо України.

Крім того, до підготовки законопроекту відповідно до пункту 7 параграфа 33 Регламенту Кабінету Міністрів України залучено Українське товариство глухих "УТОГ" та Всеукраїнське громадське соціально-політичне об'єднання "Національна Асамблея інвалідів України".

Проект Закону України для громадського обговорення з 06.03.2014 розміщено:

у підрубриці "Проекти Законів" рубрики "Законопроектна діяльність" та у рубриці "Обговорення проектів документів" офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо України;

у підрубриці "Проекти на обговорення" рубрики "Громадянське суспільство і влада" Урядового порталу.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України стосується соціально-трудової сфери, спрямований на визначення статусу та сфери діяльності перекладачів жестової мови. Проект Закону України погоджено без зауважень Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні. Українське товариство глухих "УТОГ" висловило зауваження до проекту Закону України.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України сприятиме реалізації державної політики у сфері праці та соціальної політики, дасть змогу визначити частку добового телевізійного мовлення програм (передач) доступних для сприйняття особами з вадами слуху, встановити нові вимоги для отримання ліцензії на мовлення, покласти додаткові зобов'язання на телерадіоорганізації, надати повноваження Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення щодо забезпечення прав телеглядачів і радіослухачів з вадами слуху, віднести перекладачів жестової мови до телерадіопрацівників, привести законодавство у сфері телебачення і радіомовлення у відповідність до Конституції України і Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

 

Голова
Держкомтелерадіо України

О. Курдінович

"___" березня 2014 р.

 

Опрос