Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления дополнительных гарантий социальной защиты работающим родителям детей-инвалидов подгруппы А и инвалидов с детства I группы подгруппы А (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 17.02.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення додаткових гарантій соціального захисту працюючим батькам дітей-інвалідів підгрупи А та інвалідів з дитинства I групи підгрупи А

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1991 р., N 23, ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 43 - 44, ст. 268; 2003 р., N 15, ст. 110; 2005 р., N 2, ст. 36; 2009 р., N 39, ст. 550):

1) частини першу та шосту статті 83 після слів "працівникам, які мають дітей" доповнити словами "доглядають за інвалідом з дитинства I групи підгрупи А";

2) назву та частину першу статті 1821 викласти у такій редакції:

"Стаття 1821. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, доглядають за інвалідом з дитинства I групи підгрупи А

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства I групи підгрупи А, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері, доглядає за інвалідом з дитинства I групи підгрупи А (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, інваліда з дитинства I групи підгрупи А, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу).".

2. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2000 р., N 51 - 52, ст. 449; 2003 р., N 15, ст. 110; 2005 р., N 2, ст. 36, N 9, ст. 178; 2009 р., N 7, ст. 70, N 39, ст. 550; 2010 р., N 7, ст. 50; 2010 р., N 20, ст. 204, N 31, ст. 417):

1) абзац п'ятий пункту 4 статті 4 та частину другу статті 5 після слів "працівникам, які мають дітей" доповнити словами "доглядають за інвалідом з дитинства I групи підгрупи А";

2) пункт 4 статті 9 після слів "до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку" доповнити словами та знаками "а якщо дитина має категорію "дитина-інвалід" підгрупи А - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку;";

3) назву та частину першу статті 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, доглядають за інвалідом з дитинства I групи підгрупи А

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства I групи підгрупи А, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері, доглядає за інвалідом з дитинства I групи підгрупи А (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину, інваліда з дитинства I групи підгрупи А, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).";

4) частину сьому статті 20, частини першу та шосту статті 24 після слів "працівникам, які мають дітей" доповнити словами "доглядають за інвалідом з дитинства I групи підгрупи А";

5) пункт 3 статті 25 після слів "до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку" доповнити словами та знаками "а якщо дитина має категорію "дитина-інвалід" підгрупи А - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення додаткових гарантій соціального захисту працюючим батькам дітей-інвалідів підгрупи А та інвалідів з дитинства I групи підгрупи А"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законопроект розроблено на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 05.10.2013 N 39262/1/1-13 щодо поліпшення соціального захисту родин, до складу яких входять інваліди з дитинства I групи підгрупи А.

Законопроект розроблено для врегулювання наступних проблемних питань.

1. Відповідно до статті 182 Кодексу законів про працю України та статті 19 Закону України "Про відпустки" жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років чи дитину-інваліда надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Після досягнення дитиною-інвалідом повноліття працююча мати, зрозуміло, втрачає право на вищевказану додаткову оплачувану відпустку.

У випадку наявності у матері дітей без інвалідності це є цілком логічним (діти підросли, не потребують догляду та самі можуть дати собі лад).

Проте деяким дітям-інвалідам по досягненню 18 років встановлюється інвалідність з дитинства I групи підгрупи А.

Інваліди з дитинства I групи підгрупи А мають виключно високу міру втрати здоров'я, надзвичайну залежність від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду інших осіб і фактично не здатні до самообслуговування (у більшості випадків лежачі або ті, що практично самі не пересуваються).

Саме працюючим батькам таких інвалідів з дитинства I групи підгрупи А пропонується на законодавчому рівні надати право на отримання щорічно додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів.

2. Згідно зі статтею 25 Закону України "Про відпустки" матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, надається за бажанням в обов'язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.

При цьому слід врахувати, що дитина-інвалід підгрупи А має вищу міру втрати здоров'я ніж дитина, яка хвора на цукровий діабет I типу.

Однак зараз батьки, які мають дітей-інвалідів підгрупи А шести та більше років, не мають права на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.

З огляду на викладене, пропонується поширити пільгу щодо надання за бажанням батьків, які мають дітей-інвалідів підгрупи А шести та більше років, в обов'язковому порядку відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою поліпшення соціального захисту родин, до складу яких входять діти-інваліди підгрупи А та інваліди I групи підгрупи А, шляхом врегулювання питання стосовно надання одному із працюючих батьків або законному представнику:

- щорічно додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів для догляду за інвалідом з дитинства I групи підгрупи А;

- відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше до досягнення дитиною-інвалідом підгрупи А, якій виповнилося шість та більше років, вісімнадцятирічного віку.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Кодекс законів про працю України, закони України "Про відпустки" та "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує виділення окремо додаткових витрат ні з державного, ні з місцевого бюджетів. Відповідні кошти мають запланувати у себе роботодавці у межах тих видатків, що виділяються на утримання підприємств, установ та організацій.

Для того щоб роботодавці змогли передбачити кошти на відповідну пільгу введення в дію закону пропонується здійснити з 1 січня 2015 року.

Станом на 1 січня 2014 року нараховується 35369 інвалідів з дитинства I групи підгрупи А та 18962 дітей-інвалідів підгрупи А.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено без зауважень Мінфіном. Мінекономрозвитку (вхідний від 08.02.2014 N 06/14652-14) у встановлений Мінсоцполітики (лист від 07.02.2014 N 1282/0/14-14/19) тижневий термін не висловив своєї позиції, а тому законопроект вважається таким, що погоджений ним без зауважень.

До Мін'юсту законопроект не надсилався.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації.

Законопроект не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Законопроект не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект розміщено на сайті Міністерства соціальної політики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Спільні представницькі органи профспілок і роботодавців, а також громадські організації інвалідів погодили законопроект без зауважень.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дасть можливість поліпшити соціальний захист родин, до складу яких входять діти-інваліди підгрупи А та інваліди з дитинства I групи підгрупи А.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Коломієць

"___" ____________ 2014 р.

 

Опрос