Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об осуществлении государственных закупок" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 03.02.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471, N 35 - 36, ст. 491, N 46, ст. 548 - із змінами, внесеними законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 11 січня 2011 року N 2900-VI, від 3 лютого 2011 року N 2995-VI, від 17 березня 2011 року N 3156-VI, від 7 липня 2011 року N 3612-VI, від 8 липня 2011 року N 3681-VI, від 20 березня 2012 року N 4545-VI, від 12 квітня 2012 року N 4648-VI, від 22 травня 2012 року N 4807-VI, від 24 травня 2012 року N 4851-VI, від 5 червня 2012 року N 4881-VI, від 7 червня 2012 року N 4913-VI, від 7 червня 2012 року N 4917-VI, від 21 червня 2012 року N 4996-VI, від 21 червня 2012 року N 4999-VI, від 4 липня 2012 року N 5044-VI, від 6 вересня 2012 року N 5203-VI, від 2 жовтня 2012 року N 5406-VI, від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI, від 20 листопада 2012 року N 5497-VI, від 4 квітня 2013 року N 182-VII, від 4 липня 2013 року N 399-VII та від 24 жовтня 2013 року N 663-VII) такі зміни:

1) у частині першій статті 1:

у пункті 8 після слів "конкурсних торгів" доповнити словами "(конкурентної заявки)", після слова "депозит" доповнити словами "та кошти, що надаються учасником закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону в разі, якщо вимога щодо надання забезпечення конкурентної заявки визначена замовником";

пункт 81 виключити;

пункт 29 викласти в такій редакції:

"29) суб'єкт оскарження в органі оскарження (далі - суб'єкт оскарження) - фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено права чи законні інтереси такої особи;";

2) у статті 8:

пункт 6 частини другої виключити;

абзаци п'ятий - восьмий частини третьої виключити;

3) частину другу статті 12 виключити.

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою;

4) статтю 18 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Порядок оскарження процедур закупівлі

1. Скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження в письмовій формі та повинна бути підписана особою, яка її подає, і містити таку інформацію:

найменування органу оскарження;

ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти (у разі наявності);

найменування, місцезнаходження, поштова адреса замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика, рішення, дії або бездіяльність яких оскаржуються;

номер оголошення про проведення процедури, яке опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель;

підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб'єкту оскарження стало відомо про такі рішення, дії або бездіяльність;

вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика.

2. Подання скарги до органу оскарження не потребує попереднього звернення до замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.

3. У разі отримання замовником, генеральним замовником та/або оператором електронного майданчика звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник, генеральний замовник та/або оператор електронного майданчика має право на добровільній основі вжити належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Надіслання звернення замовнику, генеральному замовнику та/або оператору електронного майданчика не позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу оскарження. Замовник, генеральний замовник та/або оператор електронного майданчика повинні повідомити всіх заінтересованих осіб про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення. У разі подання скарги щодо тієї самої процедури закупівлі, якої стосується звернення, замовник, генеральний замовник та/або оператор електронного майданчика повідомляють орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи.

Рішення замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика, прийняте за результатами розгляду звернення, може бути оскаржене до органу оскарження або протягом 30 днів з дня його прийняття до суду. Цей строк не може бути поновлено.

4. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 10 днів з дня, коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика, але до дня укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), можуть подаватись у будь-який строк після публікації оголошення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій).

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність замовника та/або оператора електронного майданчика, прийняті/вчинені в період з часу початку проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону до моменту укладення договору про закупівлю за результатами проведення електронного реверсивного аукціону, можуть подаватися до органу оскарження лише претендентами, які відповідно до частини третьої статті 398 цього Закону набули статусу учасників.

Скарги, які стосуються документації електронного реверсивного аукціону, можуть подаватись у будь-який час після розміщення оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документації електронного реверсивного аукціону на веб-порталі Уповноваженого органу, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання заявок на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону.

Скарги, що стосуються рішень, дій чи бездіяльності оператора електронного майданчика, пов'язаних з реєстрацією осіб, які бажають взяти участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що провадяться на цьому електронному майданчику, у порядку, встановленому розділом VIII1 цього Закону, подаються не пізніше 10 днів з дня прийняття оскаржуваного рішення, вчинення дій чи бездіяльності оператором електронного майданчика.

Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку.

5. Датою подання суб'єктом оскарження скарги до органу оскарження вважається дата її реєстрації органом оскарження.

Орган оскарження повинен у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня реєстрації скарги в органі оскарження, повідомити суб'єкта оскарження, замовника, генерального замовника, Уповноважений орган, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, редакцію державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, а в разі застосування процедури електронного реверсивного аукціону також оператора електронного майданчика та юридичну особу, яка здійснює наповнення веб-порталу Уповноваженого органу, про час і місце розгляду скарги. Суб'єкт оскарження, замовник, генеральний замовник та оператор електронного майданчика мають право взяти участь у розгляді скарги.

За подання скарги до органу оскарження справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України. Розмір плати визначається Кабінетом Міністрів України.

При поданні скарги до органу оскарження суб'єкт оскарження надсилає копію скарги замовнику, генеральному замовнику та/або оператору електронного майданчика, рішення, дія чи бездіяльність яких оскаржується.

6. Орган оскарження залишає скаргу без розгляду в разі, коли:

суб'єкт оскарження подає скаргу щодо того самого порушення, у тій самій процедурі закупівлі і з тих самих підстав, які вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення;

скарга не відповідає вимогам частин першої і четвертої цієї статті;

суб'єктом оскарження не внесено плату, передбачену абзацом третім частини п'ятої цієї статті;

замовником, генеральним замовником та/або оператором електронного майданчика відповідно до цього Закону усунено порушення, зазначені в скарзі, про що було надано документальне підтвердження.

Орган оскарження зобов'язаний поінформувати суб'єкта оскарження, замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика про залишення скарги без розгляду не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

7. Орган оскарження приймає рішення про припинення розгляду скарги в разі, коли:

обставини, зазначені в абзацах другому - п'ятому частини шостої цієї статті, встановлені органом оскарження після прийняття скарги до розгляду;

замовником, генеральним замовником прийнято рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, про відміну процедури закупівлі в одного учасника, про скасування процедури електронного реверсивного аукціону, крім випадку оскарження будь-якого з цих рішень.

У разі відкликання скарги орган оскарження може прийняти рішення про припинення розгляду скарги.

8. Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі.

Орган оскарження має право за власною ініціативою або за заявою суб'єкта оскарження прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою. Протягом одного робочого дня орган оскарження повідомляє про призупинення процедури закупівлі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, редакцію державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, замовника, генерального замовника та суб'єкта оскарження. У разі прийняття рішення про призупинення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону орган оскарження повідомляє про це також оператора електронного майданчика, на якому відбувається процедура електронного реверсивного аукціону, та юридичну особу, яка здійснює наповнення веб-порталу Уповноваженого органу.

Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення замовником, генеральним замовником та/або оператором електронного майданчика будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень щодо закупівлі, у тому числі укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.

Під час призупинення процедури електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика зобов'язаний вжити заходів для автоматичного відхилення заявок за допомогою технічного обладнання та програмного забезпечення, що використовуються для роботи електронного майданчика.

У разі усунення замовником, генеральним замовником та/або оператором електронного майданчика порушень, зазначених у скарзі, замовник, генеральний замовник та/або оператор електронного майданчика протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження та надати документальне підтвердження.

9. Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених абзацами третім і четвертим частини другої статті 31, абзацом четвертим частини п'ятої статті 36, абзацом другим частини третьої статті 39 та статтею 3910 цього Закону.

Перебіг цих строків продовжується з дня, наступного за днем прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги.

У будь-якому разі укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.

Під час розгляду скарги органом оскарження за призупиненою процедурою закупівлі редакція державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель зобов'язана не приймати до публікації інформацію про закупівлю, яка підлягає опублікуванню згідно з цим Законом, а юридична особа, яка здійснює наповнення веб-порталу Уповноваженого органу, - не розміщувати інформацію, яка підлягає оприлюдненню згідно з цим Законом, крім випадків усунення замовником, генеральним замовником та/або оператором електронного майданчика порушень, зазначених у скарзі.

10. За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:

прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку публікації, оприлюднення або неопублікування, неоприлюднення інформації про державні закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз'яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною документації з конкурсних торгів, кваліфікаційної документації, документації електронного реверсивного аукціону), привести документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію, запит цінових пропозицій, документацію електронного реверсивного аукціону) у відповідність із вимогами законодавства, а в разі оскарження рішення, дій чи бездіяльності оператора електронного майданчика, пов'язаних з реєстрацією осіб, які бажають узяти участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, - зобов'язати оператора електронного майданчика усунути допущене ним порушення з установленням строків для усунення такого порушення або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі;

у випадках, передбачених законами України, передавати рішення, документи та матеріали щодо здійснення закупівель до правоохоронних, контролюючих та інших органів.

11. Для розгляду скарг орган оскарження має право на всіх стадіях державних закупівель запитувати й одержувати від замовників, генеральних замовників та/або операторів електронних майданчиків, учасників, контролюючих органів, державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, юридичної особи, яка здійснює наповнення веб-порталу Уповноваженого органу, інших осіб відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур державних закупівель.

Замовники, генеральні замовники та/або оператори електронних майданчиків, учасники, контролюючі органи, державне офіційне друковане видання з питань державних закупівель, юридична особа, яка здійснює наповнення веб-порталу Уповноваженого органу, інші особи протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту повинні надіслати органу оскарження відповідну інформацію, завірені належним чином копії документів та матеріали.

У разі коли в установлений строк не надано інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур державних закупівель, орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах одержаної за скаргою інформації.

Орган оскарження має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з їх керівниками), експертів та спеціалістів, які не можуть бути пов'язаними особами і володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги. Висновки таких представників державних органів, експертів та спеціалістів оформляються в письмовій формі та долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.

12. Рішення за результатами розгляду скарг приймаються органом оскарження виключно на його засіданнях.

13. Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня реєстрації скарги в органі оскарження обґрунтоване рішення, у якому зазначаються:

висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;

висновок органу оскарження про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково;

у разі коли скаргу не задоволено - підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;

у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - зобов'язання усунення замовником, генеральним замовником та/або оператором електронного майданчика порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника, генерального замовника та/або оператора електронного майданчика.

14. Рішення органу оскарження оформляється в письмовій формі і містить таку інформацію:

найменування органу оскарження;

короткий зміст скарги;

мотивувальну частину рішення;

резолютивну частину рішення;

строк оскарження рішення.

15. Засвідчені в установленому порядку копії рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилає суб'єкту оскарження, замовнику, генеральному замовнику, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, а в разі прийняття рішення за результатами розгляду скарги за процедурою електронного реверсивного аукціону також оператору електронного майданчика та юридичній особі, яка здійснює наповнення веб-порталу Уповноваженого органу.

16. Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання замовниками, генеральними замовниками та/або операторами електронних майданчиків, особами, яких вони стосуються.

Рішення органу оскарження підлягають обов'язковій публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, а також не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття оприлюднюються на веб-порталі Антимонопольного комітету України.

17. Рішення органу оскарження може бути оскаржене суб'єктом оскарження, замовником та/або оператором електронного майданчика до суду протягом місяця з дня, коли особа дізналася про його прийняття.";

5) частину третю статті 391 виключити;

6) у частині першій статті 393 після слів "реверсивних аукціонів" доповнити словами "(крім випадків розгляду органом оскарження скарг на рішення, дії чи бездіяльність замовника, пов'язані з проведенням процедур електронних реверсивних аукціонів)";

7) у статті 394:

абзац третій частини другої виключити;

у частині третій:

пункт 3 виключити;

доповнити новими абзацами шостим - восьмим такого змісту:

"У разі виключення оператора електронного майданчика з реєстру операторів електронних майданчиків він зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення Уповноваженого органу забезпечити повернення учасникам коштів.

Процедура електронного реверсивного аукціону, що проводиться на електронному майданчику оператора, якого виключено з реєстру, результати якої на дату прийняття рішення Уповноваженого органу не встановлені, підлягає відміні замовниками.

У разі виключення оператора електронного майданчика з реєстру операторів електронних майданчиків усі документи, відомості, інформація, пов'язані з проведенням державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, підлягають передачі Уповноваженому органу в порядку, передбаченому регламентом електронного майданчика.";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Порядок взаємодії операторів електронних майданчиків та органу оскарження під час розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність замовника та/або оператора електронного майданчика, які пов'язані з проведенням процедур електронних реверсивних аукціонів, установлюється регламентом електронного майданчика.";

8) у статті 396:

у частині першій:

пункт 7 абзацу третього викласти в такій редакції:

"7) розмір, вид, умови надання забезпечення заявки на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону (якщо замовник вимагає його надати);";

пункт 2 абзацу п'ятого викласти в такій редакції:

"2) розмір, вид, умови надання забезпечення заявки на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та застереження щодо випадків, коли забезпечення не повертається учаснику (якщо замовник вимагає його надати);";

абзац двадцять другий після слів "договору про закупівлю" доповнити словами "(якщо замовник вимагає його надати)";

абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

"Розмір забезпечення заявки у грошовому виразі не може перевищувати 1 відсотка початкової (максимальної) ціни договору в разі закупівлі товарів, робіт чи послуг за процедурою електронного реверсивного аукціону.";

доповнити новими абзацами тридцять другим - сорок першим такого змісту:

"У разі коли заявка подається стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення заявки встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота).

У разі коли замовник вимагає надати забезпечення у грошовому виразі, оператор електронного майданчика забезпечує відкриття рахунка особі, яка бажає взяти участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, відповідно до частини шостої статті 395 Закону.

Забезпечення заявки не повертається в разі, якщо учасник, з яким укладається договір відповідно до частини дванадцятої статті 3910 Закону, визнаний таким, що ухилився від укладення договору.

Забезпечення заявки повертається учаснику протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення заявки в разі:

закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного в документації електронного реверсивного аукціону;

укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем електронного реверсивного аукціону;

відкликання заявки до закінчення строку її подання;

повернення заявки претенденту оператором електронного майданчика;

відміни процедури закупівлі та неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали заявки.

Кошти, що надійшли як забезпечення заявки (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.";

в останньому абзаці частини шостої слова "крім випадку, зазначеного в частині третій цієї статті" замінити словами і цифрою "крім випадку, зазначеного в пункті 3 цієї частини";

9) абзац другий частини п'ятнадцятої статті 399 викласти в такій редакції:

"Проведення та результати електронного реверсивного аукціону можуть бути оскаржені в порядку, визначеному статтею 18 цього Закону.";

10) у статті 3910:

частини десяту викласти в такій редакції:

"10. Протягом одного робочого дня з дня отримання від замовника підписаного договору відповідно до частини сьомої або дев'ятої цієї статті, протоколу про результати електронного реверсивного аукціону або рішень комітету з конкурсних торгів щодо заявок учасників оператор електронного майданчика з урахуванням вимог абзацу другого частини одинадцятої цієї статті надсилає підписаний замовником договір учаснику, який визначений переможцем процедури закупівлі, але не раніше дня, наступного за днем закінчення строку оскарження, визначеного частиною четвертою статті 18 цього Закону.";

абзац перший частини тринадцятої виключити;

11) статтю 3911 виключити;

12) у частині першій статті 42 слова і цифри "абзацом першим частини третьої статті 39 та статтею 3910 цього Закону, крім випадку порушення зазначених строків у зв'язку з оскарженням процедури закупівлі" замінити словами і цифрами "абзацом другим частини третьої статті 39 та статтею 3910 цього Закону, крім випадку, визначеного в частині дев'ятій статті 18 цього Закону.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. РИБАК

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель"

1. Опис проблеми

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - проект Закону) розроблено на виконання пункту 2 доручення Президента України від 05.07.2012 N 27737/0/1-12 та з метою подальшого удосконалення механізму здійснення державних закупівель в частині забезпечення розвитку механізму електронних реверсивних аукціонів у системі державних закупівель, пов'язаних, зокрема, із набранням чинності останніх змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).

2. Цілі прийняття запропонованого акта

Проектом Закону пропонується:

надати правові гарантії для реалізації замовниками права вибору процедури електронного реверсивного аукціону шляхом відміни обов'язковості її застосування у разі здійснення закупівлі за державні кошти товарів, робіт та послуг, включених до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

визначити ефективний механізм гарантування збереження коштів, що забезпечують участь фізичних та юридичних осіб в електронних реверсивних аукціонах, шляхом установлення порядку забезпечення заявки учасниками під час процедури електронного реверсивного аукціону;

удосконалити механізм забезпечення права на оскарження учасниками електронних реверсивних аукціонів процедур державних закупівель;

визначити оптимальний механізм розмежування функцій Уповноваженого органу з регулювання і координації сфери державних закупівель та із здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів електронних майданчиків з організації та проведення електронних реверсивних аукціонів шляхом відмови від механізму контролю за операторами електронних майданчиків.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

У ситуації, що склалася на сьогодні у сфері державних закупівель, убачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. Залишити існуючу нормативно-правову базу без змін. Однак цей спосіб не є ефективним, з огляду на необхідність забезпечення подальшого розвитку механізму електронних реверсивних аукціонів у системі державних закупівель та усунення внутрішніх суперечностей Закону.

2. Державне регулювання зазначеної сфери шляхом прийняття проекту Закону.

Цей спосіб надасть можливість застосувати норми Закону замовниками під час здійснення закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, додержання принципів конкуренції серед учасників та недопущення їх дискримінації, забезпечення відкритості та прозорості під час здійснення процедур закупівель, зокрема електронних реверсивних аукціонів, запобігання корупційним діям та зловживанням під час їх реалізації.

4. Опис механізмів і заходів для розв'язання проблеми

Після набрання чинності Законом буде забезпечено надання правових гарантій для реалізації замовниками права вибору процедури електронного реверсивного аукціону шляхом відміни обов'язковості її застосування у випадку закупівлі за державні кошти товарів та послуг, включених до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України; визначено ефективний механізм гарантування збереження коштів, що забезпечують участь фізичних та юридичних осіб у електронних реверсивних аукціонах, шляхом визначення порядку забезпечення заявки учасниками під час реалізації процедури електронного реверсивного аукціону; удосконалено механізм забезпечення права на оскарження учасниками електронних реверсивних аукціонів процедур державних закупівель; визначено оптимальний механізм розмежування функцій Уповноваженого органу з регулювання і координації сфери державних закупівель та із здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів електронних майданчиків з організації та проведення електронних реверсивних аукціонів шляхом відмови від механізму контролю за операторами електронних майданчиків.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження проекту Закону та виконання його вимог суб'єктами господарювання є високою.

Результатом досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде вдосконалення нормативно-правової бази у сфері державних закупівель в частині подальшого забезпечення розвитку механізму електронних реверсивних аукціонів у системі державних закупівель.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного бюджету.

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту не можуть завдати шкоди суб'єктам господарювання.

6. Очікувані результати

Упровадження цього регуляторного акта дасть можливість удосконалити нормативно-правову базу у сфері державних закупівель.

Від упровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

вдосконалення нормативно-правової бази у системі державних закупівель

додаткові витрати відсутні

Мінекономрозвитку

забезпечення подальшого розвитку механізму електронних реверсивних аукціонів у системі державних закупівель

- " -

Суб'єкти господарювання (замовники закупівель - розпорядники державних коштів)

здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі, підвищення ефективності здійснення державних закупівель
надання правових гарантій для реалізації замовниками права вибору процедури електронного реверсивного аукціону шляхом відміни обов'язковості її застосування у випадку закупівлі за державні кошти товарів та послуг, включених до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України

- " -

7. Обґрунтування строку чинності акта

Обмежень строку регуляторного акта немає, що надасть можливість розв'язати проблеми та досягти цілей державного регулювання. Термін чинності регуляторного акта - з дня, наступного за днем його опублікування.

8. Показники результативності акта:

надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією акта, не передбачається;

кількість суб'єктів господарювання, які керуватимуться Законом, - розпорядники державних коштів;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, - виконання положень Закону не передбачає витрат коштів та часу суб'єктами господарювання та/або фізичними особами;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку. Після прийняття Закону Верховною Радою України його буде розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України в розділі "Законодавство" та на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі "Державні закупівлі".

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом одержання пропозицій до нього, їх аналізу, систематизації.

Повторне відстеження регуляторного акта здійснюватиметься в межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", - через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки. У процесі відстеження буде встановлено кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове та повторне відстеження здійснюватиметься на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта. Для відстеження результативності проекту акта будуть використані зауваження та пропозиції.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом державних закупівель та державного замовлення Мінекономрозвитку.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

О. Л. Кисельов

___ ____________ 2014 р.

 

Опрос