Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 2 Закона Украины "Об альтернативных видах топлива" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 16.01.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про альтернативні види палива"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 2 Закону України "Про альтернативні види палива" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 94; 2009 р., N 40, ст. 577; 2013 р., N 19 - 20, ст. 177) такі зміни:

1) в абзаці третьому:

- після слова "біоетанолу" доповнити словами "та/або біокомпонентів на його основі, вироблених на митній території України,";

- слова "виробляються та/або" виключити;

- після слова "становитиме" доповнити словами "в перерахунку на біоетанол";

2) в абзаці четвертому слова та цифру "у 2013 році" замінити словами та цифрами "у 2013 та до 1 липня 2014 року";

3) абзаци п'ятий та шостий викласти в такій редакції:

"з 1 липня 2014 року - обов'язковий вміст не менш як 3 та не більше ніж 5 відсотків (об'ємних);

з 2016 року - обов'язковий вміст не менш як 5 та не більше ніж 10 відсотків (об'ємних);"

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
 України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про альтернативні види палива"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Враховуючи природні фактори та значну залежність України від імпортованих енергоносіїв, зважаючи на визнану перспективність у світі саме альтернативних видів палива, розвиток виробництва біологічних видів палива в Україні є актуальним та необхідним на сучасному етапі.

Широке використання біоетанолу як палива в Україні забезпечує реалізацію механізмів ратифікованого в Україні Кіотського протоколу щодо зменшення викидів CO2 в атмосферу.

Пріоритетними, єдино можливими і доцільними на даний час напрямками державної підтримки розширення ринку біопалива є передбачення можливості широкого застосування біопалив нафтопереробними та іншими підприємствами у виробництві сумішевих видів палива відповідно до обов'язкових норм.

Діюча норма Закону України "Про альтернативні види палива" передбачає з 01.01.2014 обов'язкове додавання біоетанолу до бензинів моторних, що виробляються та/або реалізуються на території України, в обсязі не менше 5 % (об'ємних).

За інформацією Мінінфраструктури, більше половини автотранспортних засобів, обладнаних бензиновими двигунами, які зареєстровано на території України, не пристосовані до роботи на бензинах з вмістом біоетанолу більше 5 %. Це призведе до значного погіршення експлуатаційних, екологічних та інших характеристик автотранспорту.

Також на сьогодні діє ДСТУ 4839:2007 "Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови", яким передбачено вміст біоетанолу у бензинах моторних сумішевих лише до 5 % об'ємних.

Крім того, біоетанол є гідрофільною речовиною, яка абсорбує в себе наявну в резервуарах, цистернах та повітрі вологу (воду). Враховуючи зазначене, доцільно додавати до бензинів не чистий біоетанол, а біокомпонент на його основі, який включає в себе стабілізуючі добавки та антикорозійні присадки.

Поряд з тим, додавання біоетанолу в бензини моторні запроваджено з метою посилення енергетичної незалежності України та стимулювання розвитку виробництва альтернативних видів палива; виконання зобов'язань України в контексті членства України в Енергетичному Співтоваристві, зокрема директиви 2003/30/ЄС, яка передбачає обов'язкову частку відновлювального палива на транспорті не менше 5,75 % до кінця 2010 року, та директиви 2009/29/ЄС, яка передбачає обов'язкову частку відновлювального палива на транспорті - не менше 10 % до 2020 року.

Зважаючи на зобов'язання, які взято Україною при приєднанні до Енергетичного Співтовариства, а також на існуючі проблемні питання щодо додавання біоетанолу до бензинів моторних, на сьогодні потребують удосконалення діючі норми Закону України "Про альтернативні види палива" стосовно можливості додавання до бензинів моторних не тільки біоетанолу, а й біокомпонентів на його основі, а також потребує уточнення норма щодо розміру обов'язкової частки біоетанолу в бензинах моторних.

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про альтернативні види палива" (далі - законопроект) розроблено Міненерговугілля з метою врегулювання проблемних питань щодо додавання біоетанолу до бензинів моторних, стимулювання розвитку підприємств у сфері виробництва альтернативних видів палива.

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття законопроекту є вирішення існуючих проблемних питань щодо додавання біоетанолу до бензинів моторних, створення сприятливих умов для прискореного розвитку виробництва та споживання альтернативних видів палива на території України, прогресивного розвитку ринку моторних палив України.

3. Визначення альтернативних способів досягнення цілей

Перший спосіб - не вживати заходів. Такий спосіб є неефективним, оскільки на сьогодні Україна є залежною державою від імпортованих енергоресурсів. Також не врегулювання існуючих проблемних питань стосовно додавання біоетанолу до бензинів моторних ускладнить функціонування вітчизняного ринку нафтопродуктів.

Другий спосіб - прийняти запропонований законопроект, що стимулюватиме розвиток підприємств у сфері виробництва альтернативних видів палива, посилення енергетичної незалежності України та врегулює проблемні питання щодо додавання біоетанолу до бензинів моторних.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Законопроектом впроваджується зменшення нормативно визначеної частки виробництва і застосування біопалива та сумішевого палива моторного. Вміст біоетанолу та/або біокомпонентів на його основі, вироблених на митній території України, в бензинах моторних, що реалізуються на території України, становитиме в перерахунку на біоетанол:

у 2013 році та до 1 липня 2014 року - рекомендований вміст не менш як 5 відсотків (об'ємних);

з 1 липня 2014 року - обов'язковий вміст не менш як 3 та не більше ніж 5 відсотків (об'ємних);

з 2016 року - обов'язковий вміст не менш як 5 та не більше ніж 10 відсотків (об'ємних);

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить створити сприятливі умови для прискореного розвитку виробництва та споживання альтернативних видів палива на території України, стимулювання розвитку підприємств у сфері виробництва альтернативних видів палива, врегулювати проблемні питання щодо додавання біоетанолу до бензинів моторних, і не призведе до негативних соціально-економічних та інших наслідків.

6. Очікувані результати прийняття акта

Впровадження зазначених змін забезпечить належне функціонування вітчизняного ринку моторних палив, зменшення залежності держави від імпорту енергоносіїв; підвищення рівня енергетичної безпеки держави; розвиток та стабільність роботи, як агропромислового комплексу країни так і вітчизняного ринку нафтопродуктів.

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Населення

Немає

Зменшення викидів CO2 в атмосферу

Держава

Немає

Забезпечується належне функціонування вітчизняного ринку моторних палив, зменшення залежності держави від імпорту енергоносіїв; підвищення рівня енергетичної безпеки держави; розвиток та стабільність роботи агропромислового комплексу країни; створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджетів

Суб'єкти підприємницької діяльності

Немає

Забезпечується прискорений розвиток промисловості з виробництва альтернативних видів палива та належне функціонування вітчизняного ринку моторних палив.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Передбачається, що законопроект набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

Обмеження строку дії акта немає.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- зменшення залежності держави від імпорту енергоносіїв;

- розвиток та стабільність роботи агропромислового комплексу країни;

- створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджетів;

- покращення екологічної ситуації.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - достатній, оскільки законопроект опубліковано на сайті Міненерговугілля (www.mpe.kmu.gov.ua). Після прийняття - Закон буде опубліковано у встановленому порядку.

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат бюджету.

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта - суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію бензинів моторних на ринку України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження і оприлюднення звітів про відстеження на сайті Міненерговугілля.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу показників результативності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акту.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних положень відповідного регулювання, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Е. Ставицький

Опрос