Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях осуществления таможенного контроля и оформления товаров, предназначенных для подготовки и проведения финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу в Украине (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.01.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості здійснення митного контролю та оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу в Україні

Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення митного контролю та оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу в Україні.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значені:

1) декларант - Європейська федерація баскетболу, місцевий організаційний комітет та учасники;

2) захід чемпіонату - баскетбольний матч чи інший офіційний захід, пов'язаний з організацією та проведенням чемпіонату;

3) місцевий організаційний комітет - зареєстрована в Україні відповідно до законодавства юридична особа, уповноважена Європейською федерацією баскетболу та приймаючою асоціацією на здійснення організаційних заходів та проведення чемпіонату;

4) період проведення чемпіонату - проміжок часу, який починається за два тижні до початку проведення чемпіонату і закінчується через два тижні після його проведення;

5) учасники - команди, які здобули право на участь у чемпіонаті.

Стаття 2. Спрощений порядок митного контролю та оформлення

1. До товарів, призначених для підготовки та проведення заходів чемпіонату, які ввозяться (пересилаються) декларантами, застосовується спрощений порядок митного контролю та оформлення.

2. Спрощений порядок митного контролю та оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення заходів чемпіонату, полягає у здійсненні митного контролю та оформлення:

1) у першочерговому порядку;

2) без подання дозвільних документів, що підтверджують дотримання обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України, та без проведення інших, крім митного, видів контролю;

3) без застосування способів забезпечення сплати митних платежів.

Стаття 3. Ввезення товарів учасниками чемпіонату

1. Товари, які ввозяться учасниками чемпіонату (крім збірної України) у період проведення чемпіонату і необхідні для забезпечення їх участі у заходах чемпіонату, звільняються від оподаткування митом відповідно до Митного кодексу України та податком на додану вартість згідно з Податковим кодексом України.

Кількість та обсяг ввезеного товару повинні бути обґрунтованими й відповідати меті його ввезення.

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чинність через 30 днів після закінчення чемпіонату.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про особливості здійснення митного контролю та оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу в Україні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

18 грудня 2011 року Україна здобула право проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу (далі - Чемпіонат).

Належна організація Чемпіонату має стати важливим державним завданням, оскільки проведення такого заходу позитивним чином вплине як на внутрішню економічну ситуацію в державі, так і на міжнародний імідж України.

Досвід підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу засвідчив необхідність законодавчого врегулювання окремих питань, пов'язаних із митним контролем та оформленням товарів, що переміщувалися для зазначеного заходу, що сприяло б забезпеченню оперативного здійснення митного контролю та оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення заходів Євро 2012, врегулюванню найбільш проблемних питань, які виникають при ввезенні окремих категорій товарів.

Водночас отриманий під час проведення Євро 2012 досвід дав змогу визначити аспекти митного контролю та оформлення, які потребують додаткового опрацювання та врегулювання при проведенні аналогічних міжнародних спортивних заходів.

Враховуючи зазначене, важливість проведення вказаного турніру, його міжнародне значення, а також досвід, отриманий під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, існує необхідність прийняття Закону України "Про особливості здійснення митного контролю та оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу в Україні".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття зазначеного законопроекту є забезпечення спрощеного порядку митного контролю та оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення заходів Чемпіонату, який полягає у:

1) першочерговому здійсненні митного контролю та оформлення;

2) відсутності необхідності подавати дозвільні документи, що підтверджують дотримання обмежень при переміщенні товарів через митний кордон України, та проведенні інших, крім митного, видів контролю;

3) незастосування до відповідних товарів способів забезпечення сплати митних платежів.

Також метою законопроекту є надання командам-учасницям можливості ввозити товари, необхідні їм для участі у заходах Чемпіонату, зі звільненням від сплати мита та податку на додану вартість, за умови дотримання ними встановлених вимог.

3. Правові аспекти

У цій сфері діють такі нормативні акти:

Митний кодекс України;

Податковий кодекс України;

Указ Президента України від 09 лютого 2012 року N 74/2012 "Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу" та інші нормативно-правові акти.

Реалізація вказаного вище проекту Закону також потребує внесення змін до:

Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552);

Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту закону не потребує додаткових витрат державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проектом закону передбачається вжиття заходів, спрямованих на регіональний розвиток та розвиток адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Залучення громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, а також консультативно-дорадчих органів, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб'єктів господарювання, до обговорення законопроекту здійснюватиметься в рамках процедури, передбаченої Законом України від 11 вересня 2003 року N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття законопроекту забезпечить законодавче закріплення норм, згідно з якими проводиться державне регулювання окремих процедур, пов'язаних із наданням органами доходів і зборів адміністративних послуг, зокрема норм, пов'язаних із здійсненням митних формальностей при переміщенні товарів, призначених для підготовки та проведення заходів Чемпіонату.

У зв'язку з прийняттям законопроекту здійснення додаткових витрат суб'єктами господарювання та громадянами не передбачається.

Проект регуляторного акта відповідає таким принципам державної регуляторної політики, як передбачуваність та прозорість.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту закону сприятиме оперативному переміщенню через митний кордон України товарів, необхідних для підготовки та проведення заходів Чемпіонату.

 

Міністр

О. В. Клименко

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про особливості здійснення митного контролю та оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу в Україні"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Законопроект дасть змогу уникнути затримок при переміщені через митний кордон України товарів, призначених для підготовки та проведення заходів чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу в Україні (далі - Чемпіонат), та запровадити спрощений порядок переміщення таких товарів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою розробки проекту Закону "Про особливості здійснення митного контролю та оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу в Україні" є забезпечення спрощеного порядку митного контролю та оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення заходів Чемпіонату, який полягає у:

1) першочерговому здійсненні митного контролю та оформлення;

2) відсутності необхідності подавати дозвільні документи, що підтверджують дотримання обмежень при переміщенні товарів через митний кордон України, та проведенні інших, крім митного, видів контролю;

3) незастосуванні до відповідних товарів способів забезпечення сплати митних платежів.

Передбачає можливість ввезення командами, які здобули право на участь у Чемпіонаті, товарів, які необхідні для забезпечення їх участі у заходах Чемпіонату, зі звільненням від оподаткування.

3. Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причина відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Залишення діючого нормативно-правового регулювання

Спосіб оцінюється як недоцільний

Альтернативних способів досягнення зазначених цілей не існує. Митне законодавство не містить положень, які б сприяли спрощенню порядку переміщення зазначених товарів

Обраний спосіб - розробка регуляторного акта

Спосіб оцінюється як необхідний

Впровадження положень законопроекту дасть змогу створити сприятливі умови для переміщення через митний кордон України товарів, які безпосередньо необхідні для підготовки та проведення заходів Чемпіонату

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для вирішення проблеми пропонується прийняти Закон України "Про особливості здійснення митного контролю та оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу в Україні".

5. Можливість досягнення поставлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Дія регуляторного акта поширюватиметься на посадових осіб Міністерства доходів і зборів України, митниць Міндоходів та визначеного законопроектом кола суб'єктів, які здійснюватимуть декларування товарів.

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта

Зовнішні фактори (прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, політична нестабільність та технологічні чинники) на дію акта не впливатимуть.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта

Вимоги, встановлені регуляторним актом, є чіткими та зрозумілими для їх виконання, його реалізація не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта

Контроль та нагляд за додержанням вимог акта здійснюватиметься під час підготовки та проведення заходів Чемпіонату.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Прийняття цього регуляторного акта дасть змогу досягти:

скорочення часу на пропуск товарів, необхідних для підготовки та проведення Чемпіонату;

зменшення кількості документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення товарів;

вивільнення коштів, необхідних, у випадках, визначених законодавством, для забезпечення сплати митних платежів.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Сприятиме виконанню державного завдання із проведення Чемпіонату, що позитивним чином вплине на міжнародний імідж України

Не передбачаються

Інтереси суб'єкта господарювання

Дасть змогу декларантам оперативно здійснювати переміщення товарів, необхідних для заходів Чемпіонату без додаткових фінансових та часових витрат

Не передбачаються

Норми регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян

За результатом здійсненого аналізу вигод та витрат від впровадження зазначеного регуляторного акта передбачається загальний позитивний ефект.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Оскільки проведення Чемпіонату є разовим заходом, який має визначений період проведення, регуляторний акт втрачає чинність через 30 днів після закінчення Чемпіонату.

8. Показники результативності регуляторного акта

Прийняття проекту Закону "Про особливості здійснення митного контролю та оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу в Україні" сприятиме зменшенню часу, необхідного для оформлення та адміністрування відносин, пов'язаних із переміщенням товарів, необхідних для підготовки та проведення заходів Чемпіонату.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через один рік з дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних, зокрема, щодо кількості митних оформлень товарів для заходів Чемпіонату.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань за допомогою проведення аналізу показників дії регуляторного акта такі питання буде вирішено шляхом внесення до акта відповідних змін.

 

Міністр доходів
і зборів України

О. В. Клименко

Опрос