Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно специального режима налогообложения деятельности в сфере обращения с отходами как вторичным сырьем) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.01.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112), доповнивши статтею 2091 такого змісту:

"Стаття 2091. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною.

2091.1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною та відповідає критеріям, встановленим у пункті 2091.6 цієї статті (далі - спеціалізоване заготівельне підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.

2091.2. Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована спеціалізованим заготівельним підприємством на вартість поставлених ним відходів як вторинної сировини/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого спеціалізованого заготівельного підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для придбання вторинної сировини, спеціального обладнання і автотранспортних засобів для роздільного збирання побутових відходів, а також створення приймальних пунктів із заготівлі вторинної сировини.

Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються спеціалізованими заготівельними підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

2091.3. Якщо сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) спеціалізованим заготівельним підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану за операціями з постачання відходів як вторинної сировини/послуг, то різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

2091.4. При вивезенні відходів як вторинної сировини у митному режимі експорту спеціалізоване заготівельне підприємство має право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється в загальному порядку.

2091.5. Платник податку, який придбаває відходи як вторинну сировину/послуги в спеціалізованого заготівельного підприємства, яке обрало спеціальний режим оподаткування, має право збільшити податковий кредит на суму сплаченого (нарахованого) податку в загальному порядку.

2091.6. Спеціалізованим заготівельним підприємством вважається підприємство, основною діяльністю якого є збирання, заготівля відходів як вторинної сировини на власних або орендованих основних фондах, в якій питома вага вартості відходів як вторинної сировини/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Ця норма діє з урахуванням того, що:

а) для новоутвореного підприємства, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, така питома вага відходів як вторинної сировини/послуг розраховується за наслідками кожного окремого звітного податкового періоду;

б) з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності спеціалізованого заготівельного підприємства не включаються оподатковувані операції з постачання основних фондів, що перебували у складі його основних фондів не менше ніж 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності.

2091.7. Відходами як вторинною сировиною для спеціального режиму оподаткування вважаються товари, зазначені у товарних позиціях 4707, 3915, 7001 00 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 2091.15 цієї статті поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною, якщо такі послуги надаються безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування.

2091.8. Спеціалізоване заготівельне підприємство надає покупцю податкову накладну в порядку, встановленому цим розділом.

2091.9. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування спеціалізоване заготівельне підприємство реєструється у відповідному контролюючому органі з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 183 цього Кодексу для реєстрації платників податку на додану вартість.

У свідоцтві про реєстрацію спеціалізованого заготівельного підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого спеціалізованого заготівельного підприємства.

2091.10. Якщо суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно інші товари/послуги, питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг, то:

а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство зобов'язане визначити податкове зобов'язання з цього податку за підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;

б) контролюючий орган виключає таке підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після закінчення наступних 12 послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, визначених цією статтею;

в) таке підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.

2091.11. Свідоцтво про реєстрацію спеціалізованого заготівельного підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню в разі, якщо:

а) спеціалізоване заготівельне підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах;

б) спеціалізоване заготівельне підприємство підлягає реєстрації платником податку на загальних підставах;

в) спеціалізоване заготівельне підприємство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;

г) спеціалізоване заготівельне підприємство не подає податкової звітності з податку протягом останніх 12 послідовних звітних податкових періодів.

У таких випадках спеціалізоване заготівельне підприємство зобов'язане повернути контролюючому органу свідоцтво про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

2091.12. Спеціалізоване заготівельне підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування подає податкову декларацію у строки та в порядку, що встановлені для інших платників податку. Форма податкової декларації, яка подається спеціалізованим заготівельним підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування, затверджується відповідно до пункту 201.15 статті 201 цього Кодексу.

2091.13. Спеціалізоване заготівельне підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування здійснює оподаткування операцій з продажу (постачання) відходів як вторинної сировини за ставкою, визначеною підпунктом "а" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу.

У разі експорту відходів як вторинної сировини застосовується ставка податку, визначена підпунктом "б" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу.

2091.14. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни:

2091.14.1. виробничі фактори, за рахунок яких сформовано податковий кредит:

а) товари/послуги, які придбаваються спеціалізованим заготівельним підприємством для їх використання у здійсненні діяльності із збирання, заготівлі відходів як вторинної сировини, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання при здійсненні діяльності із збирання, заготівлі відходів як вторинної сировини.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються спеціалізованим заготівельним підприємством частково для здійснення діяльності із збирання, заготівлі відходів як вторинної сировини, а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості відходів як вторинної сировини/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів;

У разі зміни напряму використання товарів/робіт, основних фондів платник податку проводить коригування податкового кредиту виходячи з вартості придбання товарів/послуг, балансової (залишкової) вартості основних фондів, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснено зміну напряму використання.

б) послуги, супутні постачанню відходів як вторинної сировини (товарні позиції 4707, 3915, 7001 00 згідно з УКТ ЗЕД), які надаються безпосередньо платником податку:

збирання відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації;

купівля, приймання відходів як вторинної сировини;

зберігання відходів як вторинної сировини - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах до їх утилізації;

оброблення (перероблення) відходів як вторинної сировини - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації;

перевезення, реалізація і постачання відходів як вторинної сировини;

отримання послуг, супутніх веденню діяльності із збирання, заготівлі відходів як вторинної сировини, а саме з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління (74.14.0 КВЕД).

2091.15. Дія спеціального режиму оподаткування діяльності із збирання, заготівлі відходів як вторинної сировини поширюється на:

2091.15.1. збирання безпечних відходів (38.11 КВЕД);

2091.15.2. відновлення відсортованих відходів (38.32 КВЕД).".

2. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. РИБАК

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною)"

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною)" (далі - проект Закону) розроблений Міністерством екології та природних ресурсів України.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною)" підготовлено з метою забезпечення реалізації Указу Президента України від 18 жовтня 2013 року N 572 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року "Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні".

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект Закону розроблено з метою установлення особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання переробним підприємствам окремих видів відходів як вторинної сировини, що створить передумови для зростання обсягів збирання і заготівлі таких відходів, здійснення роздільного збирання твердих побутових відходів.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Під час розробки законопроекту було розглянуто низку альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Перший спосіб - залишення без змін норм чинного законодавства, і як результат - залишення надмірних вимог до спеціалізованих заготівельних підприємств.

Другий спосіб - прийняття проекту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною)".

Таким чином розробка законопроекту є оптимальним варіантом, який дозволить розв'язати вищезазначені проблеми.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Законопроектом передбачено внесення змін до Податкового кодексу України, які дозволять установити особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання переробним підприємствам окремих видів відходів як вторинної сировини, що буде сприяти збільшенню кількості спеціального обладнання і автотранспортних засобів для роздільного збирання побутових відходів, а також приймальних пунктів із заготівлі вторинної сировини за рахунок вивільненню коштів цих підприємств і дозволить повторно залучати відходи як вторинну сировину у виробництво, зменшивши навантаження на довкілля.

Досвід роботи спеціалізованих заготівельних підприємств в умовах особливого режиму оподаткування свідчить, що його запровадження сприяло активізації господарської діяльності в сфері поводження з відходами.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Досягненням установлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде врегулювання відносин між органами державної влади та суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з переробки окремих видів відходів як вторинної сировини.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Введення особливого режиму оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки окремих видів відходів як вторинної сировини позитивно вплине на економіку України і дозволить: визначити додаткове джерело фінансування заходів із впровадження роздільного збирання відходів; покращити екологічний стан довкілля, не допустити загострення екологічної ситуації; зменшити імпорт відходів як вторинної сировини в Україну; створити додаткову кількість робочих місць та додаткове джерело доходів для громадян України.

Не передбачено

Інтереси суб'єктів господа-рювання

Усунення надмірних вимог до суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати господарську діяльність з переробки окремих видів відходів як вторинної сировини

Не передбачено

Інтереси громадян

Покращення стану навколишнього природного середовища

Не передбачено

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт запроваджується на необмежений термін.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - додаткові надходження не передбачаються. Адміністративні штрафи за порушення вимог природоохоронного законодавства залишаються на існуючому рівні;

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта - суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

обсяг коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаних з виконанням вимог акта - додаткові витрати від вимог, передбачених зазначеним регуляторним актом, не передбачаються, оскільки штрафні санкції за порушення вимог природоохоронного законодавства залишаються на попередньому рівні;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - середній рівень. Проект регуляторного акта був розміщений на офіційному веб-сайті Мінприроди;

щорічні обсяги збирання і заготівлі відходів як вторинної сировини.

Проектом акта не передбачається надходження платежів до державного бюджету.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

Міністр екології та
природних ресурсів України

О. А. Проскуряков

 

* * *

Пояснювальна записка
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною)" підготовлено з метою забезпечення реалізації Указу Президента України від 18 жовтня 2013 року N 572 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року "Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні".

Законопроектом передбачено внесення змін до Податкового кодексу України, які дозволять установити особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання переробним підприємствам окремих видів відходів як вторинної сировини з метою створення передумов для зростання обсягів збирання і заготівлі таких відходів, здійснення роздільного збирання твердих побутових відходів.

В Україні на сьогодні основним джерелом залучення коштів на охорону довкілля та поводження з побутовими відходами є кошти державного та місцевих бюджетів.

В умовах формування ринкових відносин в Україні виникла необхідність використовувати підхід до розв'язання проблем у сфері поводження з відходами, що ґрунтується, у тому числі на пошуку механізмів залучення відходів у господарський обіг як джерела постійно поповнюваних вторинних матеріально-сировинних ресурсів, яких в Україні обмежена кількість.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є установлення особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання переробним підприємствам окремих видів відходів як вторинної сировини, що створить передумови для зростання обсягів збирання і заготівлі таких відходів, здійснення роздільного збирання твердих побутових відходів.

Прийняття закону дозволить спеціалізованим заготівельним підприємствам за рахунок вивільнених коштів збільшити кількість спеціального обладнання і автотранспортних засобів для роздільного збирання побутових відходів, а також приймальних пунктів із заготівлі вторинної сировини, що позитивно вплине на прискорення впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів і дозволить повторно залучати відходи як вторинну сировину у виробництво, зменшивши навантаження на довкілля.

Досвід роботи спеціалізованих заготівельних підприємств в умовах особливого режиму оподаткування свідчить, що його запровадження сприяло активізації господарської діяльності у сфері поводження з відходами.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, які діють у даній сфері правового регулювання є:

Податковий кодекс України,

Закон України "Про відходи".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною)" не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Мінекономрозвитку України, Мінфіном України, Міндоходів України, Мінпромполітики України, Держпідприємництвом України, Мінрегіоном України, Мін'юстом України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою отримання пропозицій проект розміщено на офіційному сайті Мінприроди: www.menr.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується відносин у соціально-трудовій сфері, а тому не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Досягненням установлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде врегулювання відносин між органами державної влади та суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з переробки окремих видів відходів як вторинної сировини.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Введення особливого режиму оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки окремих видів відходів як вторинної сировини позитивно вплине на економіку України і дозволить: визначити додаткове джерело фінансування заходів із впровадження роздільного збирання відходів; покращити екологічний стан довкілля, не допустити загострення екологічної ситуації; зменшити імпорт відходів як вторинної сировини в Україну; створити додаткову кількість робочих місць та додаткове джерело доходів для громадян України.

Не передбачено

Інтереси суб'єктів господа-рювання

Усунення надмірних вимог до суб'єктів господарювання, які мають намір здійснювати господарську діяльність з переробки окремих видів відходів як вторинної сировини

Не передбачено

Інтереси громадян

Покращення стану навколишнього природного середовища

Не передбачено

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту сприятиме введенню особливого режиму оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки окремих видів відходів як вторинної сировини створює передумови щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища через збільшення обсягів використання вторинних матеріальних ресурсів.

Введення особливого режиму оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки окремих видів відходів як вторинної сировини позитивно вплине на економіку України і дозволить: визначити додаткове джерело фінансування заходів із впровадження роздільного збирання відходів; покращити екологічний стан довкілля, не допустити загострення екологічної ситуації; зменшити імпорт відходів як вторинної сировини в Україну; створити додаткову кількість робочих місць та додаткове джерело доходів для громадян України.

 

Міністр екології та природних
ресурсів України

О. А. Проскуряков

___ грудня 2013 року

 

Опрос