Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 11.01.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 179) такі зміни:

1. У пункті 5 частини першої статті 1 та у частині четвертій статті 5 слова "дозвіл на використання" замінити словами "дозвіл на застосування".

2. Частину четверту статті 5 доповнити абзацом такого змісту:

"Для осіб, працевлаштування яких відповідно до законодавства здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається відповідне клопотання роботодавця та трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця - відповідне клопотання роботодавця, трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ АКТА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України правовий статус іноземців та осіб без громадянства"

1. Визначення проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України правовий статус іноземців та осіб без громадянства" підготовлений для усунення розбіжностей, що виникають при застосуванні статті 42 Закону України від 05.07.2012 N 5067 "Про зайнятість населення" та статей 4 і 5 Закону України від 22.09.2011 N 3773 "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю прийняття Закону України є врегулювання питання видачі територіальними органами Державної міграційної служби посвідок на тимчасове проживання в Україні для іноземців та осіб без громадянства, які мають намір знаходитись в Україні з метою здійснення трудової діяльності на строк, що перевищує 90 днів.

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація щодо переваги обраного способу

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Не вирішує існуючої проблеми

З прийняттям Закону України від 05.07.2012 N 5067 "Про зайнятість населення" не забезпечується реалізацію статей 4 і 5 Закону України від 22.09.2011 N 3773-VI "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Обраний спосіб

Є єдиним способом вирішення проблеми забезпечення врегулювання питань оформлення посвідок на тимчасове проживання в Україні для іноземців та осіб без громадянства згідно з частиною шостою статті 42 Закону України "Про зайнятість населення".

Відповідає вимогам чинного законодавства. Забезпечує досягнення державного регулювання.

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

У запропонованому проекті акта передбачається врегулювати питання доступу до національного ринку праці України іноземців та осіб без громадянства шляхом внесення відповідних змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Прийняття акта забезпечить врегулювання питань перебування іноземців та осіб без громадянства на території України на строк, що перевищує 90 днів.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акту у разі його прийняття немає.

Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.

Внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" дасть змогу врегулювати розбіжності, які виникають при застосуванні законів України "Про зайнятість населення" та "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" для іноземних громадян, що підпадають під категорії, визначені частиною шостою статті 42 Закону України "Про зайнятість населення", при оформленні посвідки на тимчасове проживання.

Запровадження зазначеного проекту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Сфера інтересів держави

Додаткові витрати державного та місцевого бюджетів відсутні.

Прийняття акта дасть змогу реалізувати Державною міграційною службою функцію з видачі посвідок на тимчасове проживання іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Витрати суб'єктів господарювання відсутні

Прийняття акта посилить можливість суб'єктам господарювання реалізувати право наймати іноземців та осіб без громадянства, які підпадають під регулювання частини шостої статті 42 Закону України "Про зайнятість населення".

Сфера інтересів громадян

Витрати громадян встановлені на рівні оплати державного мита за послуги, пов'язані із видачею посвідок на тимчасове проживання в Україні

Реалізація акта посилить можливість іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою працевлаштування і підпадають під дію частини 6 статті 42 Закону України "Про зайнятість населення", законно перебувати на території України.

Прийняття проекту Закону України врегулює питання законного перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою працевлаштування і підпадають під дію частини 6 статті 42 Закону України "Про зайнятість населення".

7. Термін дії акта

Регуляторний акт набирає чинності з дня його опублікування. Строк дії регуляторного акта встановлюється на невизначений термін, оскільки правовідносини, що регулюються даним актом носять постійний характер. Також строк дії регуляторного акта може корегуватися у зв'язку зі змінами до законодавства України, що регулює дію нормативного акта.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Впровадження регуляторного акту не вплине на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.

Виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат коштів та часу суб'єктами господарювання.

Дія акта поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які відносяться до категорій визначених частиною шостою статті 42 Закону України "Про зайнятість населення".

Державна міграційна служба України надаватиме суб'єктам господарювання - роботодавцям та іноземним громадянам та особам без громадянства відповідні консультації та роз'яснення.

Показники результативності регуляторного акта будуть визначатися на підставі наявної у Державної міграційної служби України інформації щодо кількості виданих, продовжених та анульованих посвідок на тимчасове проживання іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб з основних положень акта - високий. З цією метою вищезазначений проект Закону оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України: (http://mlsp.kmu.gov.ua/labour/control/, проекти нормативно-правових актів).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Для оцінки результативності впливу регуляторного акта буде проводитись базове та повторне відстеження.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься до набрання ним чинності шляхом опрацювання наданих зауважень та пропозицій за наслідками оприлюднення проекту акта на сайті Міністерства соціальної політики (http://mlsp.kmu.gov.ua/labour/control/, проекти нормативно-правових актів).

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності актом, але не пізніше ніж через два роки, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, на підставі наявної у Державної міграційної служби України інформації щодо кількості виданих посвідок на тимчасове проживання в Україні для іноземців та осіб без громадянства.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Міністерством соціальної політики України.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Коломієць

"___" ____________ 2013 р.

 

Опрос