Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.11.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (Відомості Верховної Ради, 2002, N 24, ст. 167) такі зміни:

1. У статті 1:

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) ступінь локалізації продукції - показник, що характеризує співвідношення вартості сировини, матеріалів, комплектувальних виробів українського походження, що входять до складу продукції, зазначеної в пункті 1 цієї статті, та витрат на виробництво продукції до кінцевої вартості виробленої продукції без урахування акцизу та ПДВ.".

доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) локалізація виробництва продукції - запровадження виробництва з використанням сировини, матеріалів, комплектувальних виробів, робіт, послуг українського походження в процесі промислового виробництва сільськогосподарської техніки та її складових частин.".

2. У статті 2:

пункт 1 виключити;

у пункті 3 слова "реалізує державну аграрну політику" замінити словами "реалізацію державної політики у сфері машинобудування для агропромислового комплексу".

У зв'язку з цим пункти 2 - 3 вважати відповідно пунктами 1 - 2.

3. У статті 5 слова "реалізує державну аграрну політику" замінити словами "реалізацію державної політики у сфері машинобудування для агропромислового комплексу".

4. У статті 7:

назву викласти в наступній редакції:

"Компетенція відповідного центрального органу виконавчої влади у проведенні державної політики пріоритетного розвитку машинобудування для агропромислового комплексу";

у пункті 1 слова "реалізує державну аграрну політику" замінити словами "реалізацію державної політики у сфері машинобудування для агропромислового комплексу".

5. У абзаці другому пункту 1 статті 8 слова "реалізує державну аграрну політику" замінити словами "реалізацію державної політики у сфері машинобудування для агропромислового комплексу".

II. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" розроблено на виконання абзацу другого підпункту 2 пункту 5 Витягу з протоколу N 36 засідання Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року та відповідно до вимог Указу Президента України від 19 липня 2013 року N 389.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблений з метою створення сприятливих умов для налагодження виробництва конкурентоздатної сільськогосподарської техніки, залучення інвестицій (у тому числі іноземних) у вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу шляхом внесення нового змісту у поняття "ступінь локалізації". Зміни спрямовані також на захист інтересів підприємств вітчизняного сільгоспмашинобудування та організацію і розвиток власного виробництва.

Решта змін пов'язана з приведенням норм Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" у відповідність до чинного законодавства у зв'язку з підпорядкуванням галузі сільськогосподарського машинобудування Міністерству промислової політики України.

3. Правові аспекти

Регулювання суспільних відносин у даній сфері здійснюється відповідно до таких нормативно-правових актів:

Закон України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" від 07.02.2002 N 3023-III;

Указ Президента України "Про Міністерство промислової політики України" від 19 липня 2013 року N 389.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень цього проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект Закону не містить ознак дискримінації та не порушує Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

7. Запобігання корупції

Проект Закону не відноситься до проектів нормативно-правових актів із ступенем корупційних ризиків.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України оприлюднено з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на офіційному веб-сайті Міністерства промислової політики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону спрямований на регулювання відносин між органами державної влади та суб'єктами господарювання. Реалізація норм законопроекту не потребує розробки нових нормативно-правових актів.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дасть можливість навести уточнення поняття "ступінь локалізації" та наведення поняття "локалізація виробництва продукції", що дозволить захистити інтереси вітчизняних сільгоспмашинобудівників та створить для них сприятливі умови для організації та розвитку власного виробництва.

 

Міністр промислової
політики України

М. К. Короленко

___ ___________ 20__ р.

 

Опрос