Идет загрузка документа (90 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О перевозках на такси (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 14.11.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про перевезення на таксі

Цей Закон визначає засади здійснення господарської діяльності у сфері перевезень на таксі та надання послуг інформаційно-диспетчерськими службами таксі.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) вартість перевезення на таксі - обчислена таксометром сукупність значень плати за замовлення автомобіля, час очікування водієм таксі пасажиру (пасажирів) та пройдену відстань згідно вартості одного кілометру перевезення;

2) водій таксі - уповноважений на укладання і виконання договору про перевезення на таксі та прийом плати за проїзд найманий працівник перевізника на таксі, що використовує найману працю водіїв таксі, а також самозайнятий перевізник на таксі;

3) договір перевезення на таксі - публічний договір, який укладається між замовником перевезення на таксі та суб'єктом господарювання - перевізником на таксі (виконавцем перевезення), предметом якого є перевезення пасажиру (пасажирів) та/або багажу;

4) дозвіл на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом - документ дозвільного характеру, що видається інформаційно-диспетчерській службі та надає право на надання інформаційно-диспетчерських послуг щодо замовлень перевезень на таксі, договір про здійснення яких укладатиметься в межах території, визначеної відповідно до вимог цього Закону;

5) дозвіл на таксі - документ дозвільного характеру, що надає право перевізнику на таксі здійснювати господарську діяльність з перевезень на таксі та надає йому право у межах території, зазначеної у такому дозволу, укладати договір перевезення на таксі визначеним відповідно до вимог цього Закону транспортним засобом;

6) єдиний державний реєстр дозволів у сфері перевезень на таксі - це єдина комп'ютерна база даних, яка створена за допомогою автоматизованої системи і відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук відомостей про дозволи на таксі, перевізників на таксі та транспортні засоби, що на підставі дозволів на таксі використовуються для надання послуг з перевезення на таксі, а також дозволи на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом;

7) замовник перевезення на таксі (далі - замовник) - фізична або юридична особа, яка стосовно себе, пасажирів, що слідують разом з нею або визначених нею пасажирів та/або багажу має намір укласти або укладає договір перевезення на таксі;

8) інформаційно-диспетчерські послуги - це діяльність з прийняття засобами зв'язку від замовника перевезення на таксі інформації про потребу у послугах з перевезення на таксі та передання будь-яким способом такої інформації водіям автомобілів таксі;

9) інформаційно-диспетчерська служба - суб'єкт господарювання, який на підставі дозволу (дозволів) на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом надає інформаційно-диспетчерські послуги;

10) інформаційно-диспетчерський пункт - технічно обладнане нежитлове приміщення, у якому інформаційно-диспетчерська служба приймає від замовника інформацію про потребу у наданні послуг з перевезення на таксі та передає її водію (водіям) таксі;

11) перевезення на таксі - оплатне перевезення пасажирів та/або багажу автомобілем таксі, яке здійснюється на підставі публічного договору між замовником перевезення на таксі та перевізником на таксі (виконавцем перевезення);

12) перевізник на таксі - суб'єкт господарювання, який на комерційній основі надає послуги з перевезення на таксі;

перевізниками на таксі є:

самозайняті перевізники на таксі - фізичні особи - підприємці, які надають послуги з перевезень на таксі самостійно, без застосування праці найманих водіїв;

перевізники на таксі, які використовують найману працю водіїв таксі;

13) послуги з перевезення на таксі - оплатні послуги з перевезення пасажирів та/або багажу, які надаються на підставі договору перевезення на таксі;

14) стоянка таксі - визначене відповідними дорожніми знаками, місце для зупинки, стоянки, посадки пасажирів у таксі та/або очікування водіями таксі інформації від інформаційно-диспетчерських служб про замовлення таксі;

15) таксі (автомобіль таксі) - легковий автомобіль, що має ознаки таксі, відповідає визначеним цим Законом вимогам та використовується для надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу в індивідуальному порядку;

16) таксометр - прилад, призначений для визначення вартості перевезення на таксі та інформування про неї пасажирів, яким може бути передбачено вимірювання відстані поїздки за допомогою супутникової навігаційної системи;

17) тарифна схема послуг таксі - сукупність узгоджених між собою тарифів (базовий, нічний, святковий, приміський тощо) за пройдену одиницю відстані, одиницю часу очікування пасажира (пасажирів) та плати за замовлення таксі.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов'язані із наданням послуг з перевезення на таксі.

2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини, пов'язані із наданням послуг з перевезення легковими автомобілями на замовлення.

Стаття 3. Дозволи у сфері надання послуг з перевезення на таксі

1. Використання транспортного засобу для надання послуг з перевезення на таксі здійснюється перевізником на таксі на підставі дозволу на таксі. Дозвіл на таксі надає право використовувати один транспортний засіб для надання послуг з перевезення на таксі.

2. Надання інформаційно-диспетчерських послуг здійснюється за умови отримання дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом.

Дозвіл на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом надає право інформаційно-диспетчерській службі використовувати інформаційно-диспетчерський пункт при наданні інформаційно-диспетчерських послуг.

У разі наявності у складі інформаційно-диспетчерської служби декількох інформаційно-диспетчерських пунктів, необхідним є отримання дозволу на діяльність кожного із таких пунктів.

3. Дозволи на таксі та дозволи на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом видаються:

виконавчими органами міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями - для здійснення діяльності в межах території відповідного міста;

районними державними адміністраціями - для здійснення діяльності в межах відповідного району.

Дозволи на таксі та дозволи на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом видаються в дозвільних центрах, створених відповідно до закону.

4. Дозвіл на таксі надає право укладати договір перевезення на таксі лише в межах адміністративно-територіальної одиниці, в якій він виданий.

5. Дозвіл на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом надає право на надання інформаційно-диспетчерських послуг щодо замовлення перевезення на таксі, договір про яке укладатиметься в межах адміністративно-територіальної одиниці, в якій виданий дозвіл.

6. Для отримання дозволу на таксі перевізником на таксі подається заява, в якій вказується адміністративно-територіальна одиниця, у якій будуть надаватись послуги з перевезення на таксі, а також найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб, або прізвище, ім'я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) для фізичних осіб - підприємців. До заяви про отримання дозволу на таксі додається документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу.

Для отримання дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом подається заява, в якій зазначається:

адміністративно-територіальна одиниця, в якій будуть надаватись інформаційно-диспетчерські послуги;

лінії та засоби дистанційного зв'язку (перелік використовуваних радіочастот, номерів телефонів, посилання в мережі Інтернет), з яких здійснюватиметься приймання інформації від замовників про потребу в перевезенні на таксі;

найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб, або прізвище, ім'я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) для фізичних осіб - підприємців.

До заяви про отримання дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом додаються:

документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу;

копія документу, що підтверджує право власності або право користування нежитловим приміщенням, в якому буде розміщуватись інформаційно-диспетчерський пункт;

копія договору (договорів), на підставі якого інформаційно-диспетчерська служба використовуватиме номер (номери) телефону для приймання інформації від замовників про потребу в перевезенні на таксі.

Для видачі дозволу на таксі, дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом забороняється вимагати документи, не передбачені цим Законом.

7. Строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі дозволу на таксі, дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом становить десять робочих днів.

8. Підставами для відмови у видачі дозволу на таксі є:

заявник не є суб'єктом господарювання;

подання суб'єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.

Підставами для відмови у видачі дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

невідповідність інформаційно-диспетчерського пункту вимогам, встановленим частиною четвертою статті 6 цього Закону.

9. У дозволі на таксі зазначається:

1) його номер, дата видачі, найменування органу, що його видав;

2) адміністративно-територіальна одиниця, у якій може бути укладено договір перевезення на таксі, на підставі дозволу;

3) найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ юридичної особи, якій видано дозвіл, або прізвище, ім'я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця, якому видано дозвіл.

10. У дозволі на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом зазначається:

1) номер дозволу, найменування органу, що його видав, дата видачі дозволу;

2) адреса диспетчерського пункту;

3) адміністративно-територіальна одиниця, у якій можуть надаватись інформаційно-диспетчерські послуги на підставі дозволу;

4) лінії та засоби дистанційного зв'язку (перелік використовуваних радіочастот, номерів телефонів, посилання в мережі Інтернет), з яких здійснюється приймання інформації від замовників про потребу в перевезенні на таксі;

5) найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ юридичної особи, якій видано дозвіл, або прізвище, ім'я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця, якому видано дозвіл.

11. Органи, що здійснюють видачу дозволів у сфері перевезень на таксі, в день видачі дозволу на таксі, дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом, вносять відомості, передбачені частиною дев'ятою або частиною десятою цієї статті Закону, відповідно, до єдиного державного реєстру дозволів у сфері перевезень на таксі.

12. Внесення до єдиного державного реєстру дозволів у сфері перевезень на таксі відомостей про автомобіль, що буде використовуватись у перевезеннях на таксі на підставі дозволу на таксі, здійснюється органом, що видав відповідний дозвіл на таксі.

Перевізник на таксі зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дня отримання дозволу на таксі звернутись до органу, що видав відповідний дозвіл на таксі із заявою про внесення відомостей про транспортний засіб, що буде використовуватись у перевезеннях на таксі на підставі дозволу на таксі. У заяві вказується:

1) реєстраційний номер транспортного засобу, що використовуватиметься для надання послуг з перевезення на таксі на підставі дозволу на таксі;

2) номер дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом, від якого надходитиме інформація про замовлення перевезення на таксі водію автомобіля таксі, якщо перевізником укладено договір про надання інформаційно-диспетчерських послуг.

До заяви додається копія дозволу на таксі, на підставі якого автомобіль таксі буде використовуватись у перевезеннях на таксі, та належним чином завірена копія документу, що засвідчує право власності або право користування таким автомобілем.

Орган, що видав дозвіл на таксі у день надходження заяви від перевізника вносить до єдиного державного реєстру дозволів у сфері перевезень на таксі відомості, вказані у абзацах третьому та четвертому цієї частини цієї статті Закону.

У разі зміни відомостей, що містяться у єдиному державному реєстрі дозволів у сфері перевезень на таксі, зміна таких відомостей здійснюється в порядку, визначеному цією частиною цієї статті Закону.

Внесення відомостей до єдиного державного реєстру дозволів у сфері перевезень на таксі та зміна таких відомостей здійснюється безкоштовно.

Єдиний державний реєстр дозволів у сфері перевезень на таксі є складовою реєстру документів дозвільного характеру.

13. Підставами для анулювання дозволу на таксі є:

1) звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

2) припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3) встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) встановлення факту несвоєчасного звернення перевізника на таксі щодо внесення відомостей про транспортний засіб, що буде використовуватись у перевезеннях на таксі, до єдиного державного реєстру дозволів у сфері перевезень на таксі або внесення змін до таких відомостей;

5) вчинення самозайнятим перевізником на таксі адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 123, 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що встановлено постановою у справі про адміністративне правопорушення, яка набрала законної сили, або злочину, передбаченого частиною другою чи третьою статті 286 Кримінального кодексу України, що встановлено обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.

14. Підставами для анулювання дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом є:

1) звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

2) припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3) встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) невідповідність інформаційно-диспетчерського пункту вимогам, встановленим частиною четвертою статті 6 цього Закону;

5) встановлення факту передачі через інформаційно-диспетчерський пункт інформації про замовлення таксі особі, якій заборонено передання такої інформації згідно цього Закону.

15. Рішення про анулювання дозволу на таксі або дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом приймається органом, що здійснює видачу дозволів у сфері перевезень на таксі, протягом п'яти робочих днів з дня звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу або встановлення обставини, яка є підставою для анулювання дозволу.

Органи, що здійснюють видачу дозволів у сфері перевезень на таксі, в день анулювання дозволу на таксі, дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом, вносять відповідні відомості до єдиного державного реєстру дозволів у сфері перевезень на таксі.

16. Підставами для переоформлення дозволу на таксі є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.

Підставами для переоформлення дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;

зміна відомостей, що містяться у дозволі.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу на таксі або дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати органу, що здійснює видачу дозволів у сфері перевезень на таксі, або державному адміністратору заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню.

Орган, що здійснює видачу дозволів у сфері перевезень на таксі, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу та дозволу, що додається до неї, зобов'язаний видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу, та внести відповідні зміни до відомостей єдиного державного реєстру дозволів у сфері перевезень на таксі.

Підставами для відмови у переоформленні дозволу на таксі та дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для переоформлення дозволу;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.

17. Підставами для видачі дубліката дозволу на таксі, дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом є:

втрата дозволу;

пошкодження дозволу.

У разі втрати дозволу на таксі або дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати органу, що здійснює видачу дозволів у сфері перевезень на таксі, або державному адміністратору заяву про видачу дубліката дозволу.

У разі якщо бланк дозволу на таксі або дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом непридатний для використання внаслідок його пошкодження, суб'єкт господарювання подає органу, що здійснює видачу дозволів у сфері перевезень на таксі, або державному адміністратору заяву про видачу дозволу та непридатний для використання дозвіл.

Орган, що здійснює видачу дозволів у сфері перевезень на таксі зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу надати заявникові, дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.

Підставою для відмови у видачі дубліката дозволу на таксі та дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом є виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.

18. Строк дії дозволів на таксі та дозволів на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом не обмежується.

19. За видачу дозволу на таксі, дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом, переоформлення та видачу дублікатів зазначених дозволів стягується плата.

Розмір плати за видачу дозволу на таксі, дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом встановлюється поетапно та залежить від адміністративно-територіальної одиниці, в якій видано дозвіл.

Розмір плати за видачу дозволу на таксі становить:

з дня набрання чинності цією статтею Закону одну мінімальну заробітну плату;

через рік після набрання чинності цією статтею Закону в місті Києві 10 мінімальних заробітних плат, в містах Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одеса, Харків 9 мінімальних заробітних плат, в містах Сімферополь та Севастополь 7 мінімальних заробітних плат, в інших містах, а також районах 5 мінімальних заробітних плат;

через два роки після набрання чинності цією статтею Закону в місті Києві 50 мінімальних заробітних плат, в містах Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одеса, Харків 45 мінімальних заробітних плат, в містах Сімферополь та Севастополь 35 мінімальних заробітних плат, в інших містах, а також районах 25 мінімальних заробітних плат;

через три роки після набрання чинності цією статтею Закону в місті Києві 100 мінімальних заробітних плат, в містах Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одеса, Харків 90 мінімальних заробітних плат, в містах Сімферополь та Севастополь 70 мінімальних заробітних плат, в інших містах, а також районах 50 мінімальних заробітних плат.

Розмір плати за видачу дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом становить:

з дня набрання чинності цією частиною цієї статтею Закону 5 мінімальних заробітних плат;

через рік після набрання чинності цією статтею Закону в місті Києві 50 мінімальних заробітних плат, в містах Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одеса, Харків 45 мінімальних заробітних плат, в містах Сімферополь та Севастополь 35 мінімальних заробітних плат, в інших містах, а також районах 25 мінімальних заробітних плат.

Розмір плати за переоформлення або видачу дублікату дозволу на таксі або дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом становить одну мінімальну заробітну плату.

Стаття 4. Ознаки таксі та вимоги до таксі

1. Ознаками автомобілю таксі є:

1) розпізнавальний ліхтар на даху автомобіля;

2) композиції з квадратів контрастних кольорів, нанесені у шаховому порядку на передній панелі салону автомобіля та/або поверхнях його кузова та/або нанесені на автомобіль чи на конструкцію, що встановлюється на даху автомобіля, логотипи, номери телефонів, написи, символи, або інша інформація, які не можуть бути однозначно ідентифіковані як реклама конкретного продукту чи послуги, що є відмінними від перевезення на таксі чи діяльності інформаційно-диспетчерських служб.

2. Автомобіль таксі повинен відповідати таким вимогам:

1) містити на задньому правому пасажирському склі інформацію щодо тарифної схеми послуг таксі, ознайомитись з якою можливо як із салону автомобілю, так і ззовні, а також містити цю інформацію та відомості про водія таксі (прізвище, ім'я, по батькові), тривалість робочої зміни водія таксі, номер телефону, місцезнаходження перевізника на таксі на передній панелі салону автомобіля;

2) бути обладнаним справним таксометром налаштованим відповідно до тарифної схеми послуг таксі;

3) мати не менш як чотири двері, не менше як чотири місця для сидіння пасажирів та відокремлений від місць для сидіння простір для перевезення багажу;

4) бути обладнаним розпізнавальним ліхтарем на даху автомобіля.

5) мати композиції з квадратів контрастних кольорів, нанесених у шаховому порядку на бокових поверхнях кузова автомобіля;

6) відповідати іншим вимогам до таксі, встановленим відповідно до частини четвертої цієї статті.

3. Кабінет Міністрів України затверджує поділ автомобілів таксі на класи комфортності в залежності від конструктивних параметрів автомобіля та визначає перелік вимог до комфортності автомобіля таксі, які можуть бути встановлені додатково до вимог, визначених пунктами 1 - 5 частини другої цієї статті.

4. Орган, що здійснює видачу дозволів на таксі, із переліку додаткових вимог до автомобіля таксі, встановлених відповідно до частини третьої цієї статті, вправі встановлювати додаткові вимоги до автомобілів таксі, які використовуються в перевезеннях на таксі на підставі дозволу, виданого таким органом. Про встановлення додаткових вимог до автомобілю таксі орган, що здійснює видачу дозволів на таксі, протягом трьох робочих днів повідомляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.

5. Легкові автомобілі, які для виконання вимог до автомобілів таксі обладнуються устаткуванням, державній перереєстрації не підлягають.

Стаття 5. Права та обов'язки перевізника на таксі

1. Перевізник на таксі має право:

1) припинити надання послуги з перевезення на таксі, якщо подальше надання послуги неможливе внаслідок дії обставини непереборної сили;

2) укладати договір з інформаційно-диспетчерською службою про надання інформаційно-диспетчерських послуг.

2. Перевізник на таксі зобов'язаний:

1) утримувати автомобілі таксі та їх обладнання в належному технічному та санітарному стані;

2) забезпечувати своєчасне подання таксі при отриманні замовлення через інформаційно-диспетчерську службу;

3) у разі припинення перевезення на таксі через технічну несправність забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат;

4) надавати послуги з перевезення на таксі лише автомобілями зі справним таксометром;

5) забезпечувати проходження обов'язкового технічного контролю транспортного засобу в установленому порядку відповідно до вимог, встановлених виробником та регламентних робіт з технічного обслуговування;

6) укласти договір обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті пасажирів та водія таксі.

3. Перевізник на таксі, який використовує найману працю водіїв зобов'язаний:

1) вести облік використання найманими водіями таксі автомобілів таксі;

2) забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв таксі;

3) забезпечувати водіїв таксі дозволом на таксі, на підставі якого автомобіль, на якому працює водій, використовується для надання послуг з перевезення на таксі, реєстраційним талоном, копією договору про надання інформаційно-диспетчерських послуг, якщо перевізником укладено такий договір щодо автомобілю таксі, на якому працює водій, копією дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом, якщо інформаційно-диспетчерська служба входить до складу перевізника на таксі;

4) організовувати роботу водіїв таксі, визначати їх робочий час та час відпочинку згідно законодавства про працю, забезпечувати виконання вимог законодавства з питань охорони праці;

5) здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху.

4. Самозайнятий перевізник на таксі зобов'язаний двічі на рік проходити медичний огляд з метою перевірки здатності до безпечного керування транспортними засобами.

5. Перевізнику на таксі забороняється:

1) використовувати для надання послуг з перевезення на таксі автомобіль, відомості про використання якого для надання послуг з перевезення на таксі на підставі дозволу на таксі не внесено до єдиного державного реєстру дозволів у сфері перевезень на таксі;

2) укладати договір про надання інформаційно-диспетчерських послуг щодо одного автомобілю таксі більш ніж з однією інформаційно-диспетчерською службою.

6. Вимоги до перевізників на таксі щодо приймання електронних платіжних засобів при оплаті послуг з перевезення на таксі встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Інформаційно-диспетчерські послуги у сфері перевезень на таксі

1. Інформаційно-диспетчерські послуги надаються інформаційно-диспетчерською службою перевізнику на таксі на підставі договору, що укладається у письмовій формі, крім випадку, коли інформаційно-диспетчерська служба входить до складу перевізника на таксі.

Договір про надання інформаційно-диспетчерських послуг укладається окремо на кожний автомобіль таксі, водію якого передаватиметься інформація про замовлення таксі.

Інформаційно-диспетчерські служби вправі передавати інформацію про замовлення перевезення на таксі одна одній лише на підставі укладеного між такими інформаційно-диспетчерськими службами договору про обмін інформацією про замовлення перевезень на таксі.

2. Типовий договір про надання інформаційно-диспетчерських послуг та типовий договір про обмін інформацією про замовлення перевезень на таксі затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту.

3. Інформаційно-диспетчерська служба вправі надавати інформаційно-диспетчерські послуги необмеженій кількості перевізників на таксі.

Укладення договору про надання інформаційно-диспетчерських послуг щодо одного автомобілю таксі з різними інформаційно-диспетчерськими службами забороняється.

4. Інформаційно-диспетчерські послуги надаються через інформаційно-диспетчерський пункт, який повинен відповідати таким вимогам:

1) розміщуватись у нежитловому приміщенні;

2) бути обладнаним засобами телефонного зв'язку для приймання замовлень перевезення на таксі;

3) бути обладнаним засобами зв'язку із водіями таксі.

Інформаційно-диспетчерська служба повинна мати закріплені за собою номери телефонів для приймання замовлень перевезення на таксі.

Номери телефонів, посилання в мережі Інтернет можуть використовуватись для приймання інформації від замовників про потребу в перевезенні на таксі в одній адміністративно-територіальній одиниці лише однією інформаційно-диспетчерською службою.

5. Інформаційно-диспетчерська служба зобов'язана окремо по кожному інформаційно-диспетчерському пункту вести у довільній паперовій або електронній формі журнал обліку замовлень перевезення на таксі із зазначенням адреси (місця) замовлення перевезення на таксі, дати і часу його опрацювання, номеру телефону замовника перевезення на таксі, автомобіля таксі, яким виконувалось перевезення.

Журнал обліку замовлень перевезень на таксі, що ведеться у паперовій формі, має зберігатись за місцезнаходженням інформаційно-диспетчерського пункту. Журнал обліку замовлень перевезень на таксі, що ведеться у електронній формі, повинен розміщуватися та зберігатись на обладнанні, яке знаходиться за місцезнаходженням інформаційно-диспетчерського пункту.

Інформація журналу обліку замовлень перевезень на таксі має зберігатися інформаційно-диспетчерською службою не менш як три місяці з дня надання послуги з перевезення на таксі.

6. Інформаційно-диспетчерська служба зобов'язана:

1) обладнати робочі місця для диспетчерів та укомплектувати їх обладнанням, призначеним для забезпечення диспетчерського управління рухом транспортних засобів, своєчасного отримання та передачі інформації;

2) передавати інформацію про замовлення послуг перевезення на таксі лише водіям автомобілів таксі, щодо яких укладено договір про надання інформаційно-диспетчерських послуг, або іншій інформаційно-диспетчерській службі, з якою укладено договір про обмін інформацією про замовлення перевезень на таксі;

3) в момент прийняття замовлення надавати замовнику перевезення на таксі за його вимогою інформацію про тарифну схему послуг таксі та/або орієнтовну вартість перевезення на таксі;

4) надавати уповноваженим особам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, доступ до інформації з журналу обліку замовлень перевезень на таксі, інформацію про перевізників на таксі, з якими укладено договори про надання інформаційно-диспетчерських послуг, надавати доступ до зазначеної інформації посадовим особам інших органів державної влади, уповноваженим законом на отримання такої інформації;

5) здійснювати заходи, направлені на координування руху автомобілю таксі з моменту прийняття замовлення до моменту його виконання, здійснювати оперативний контроль за процесом виконання замовлення;

6) у разі необхідності забезпечувати заміну автомобілю таксі для виконання прийнятого, але не виконаного замовлення перевезення на таксі;

7) приймати та забезпечувати виконання термінових та попередніх замовлень перевезення на таксі;

8) оформлювати відносини з диспетчерами, визначати їх робочий час та час відпочинку згідно із законодавством про працю;

9) у разі отримання відповідного попереднього замовлення послуги з перевезення на таксі, забезпечувати надання для перевезення автомобілю таксі, обладнаного спеціальними дитячими утримуючими пристроями.

Інформаційно-диспетчерська служба, що прийняла замовлення перевезення на таксі, у разі передання інформації про таке замовлення іншій інформаційно-диспетчерській службі, відповідає перед замовником за виконання замовлення.

7. Інформаційно-диспетчерській службі забороняється передавати будь-яким способом інформацію про замовлення послуг з перевезення на таксі іншим особам, крім осіб, визначених пунктами 2, 4 частини шостої цієї статті.

Стаття 7. Договір перевезення на таксі

1. Договір перевезення на таксі може укладатися на стоянках таксі, на шляху прямування, а також за адресою (місцем) прибуття таксі за замовленням перевезення на таксі, здійсненим з використанням засобів зв'язку через інформаційно-диспетчерську службу.

2. Договір перевезення пасажирів на таксі набирає чинності з моменту посадки пасажира (пасажирів) та переведення таксометру у позицію підрахунку вартості проїзду і діє до моменту його (їх) висадки в пункті призначення.

Стаття 8. Тарифна схема послуг таксі

1. Тарифна схема послуг таксі затверджується:

міськими радами міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською та Севастопольською міськими радами - для перевезень на таксі, договори про здійснення яких укладатимуться в межах території відповідного міста;

районними радами - для перевезень на таксі, договори про здійснення яких укладатимуться в межах відповідного району.

Методика формування тарифної схеми послуг таксі затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Тарифна схема послуг таксі встановлюється окремо для кожного класу комфортності автомобілів таксі.

Стаття 9. Організація та використання стоянок таксі

1. Рішення про організацію стоянок таксі приймають виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

2. Розміщення стоянок таксі повинне здійснюватись відповідно до містобудівної документації та забезпечувати можливість укладання договору перевезення на таксі у будь-якому місці підвищеного попиту на послугу з перевезення на таксі, зокрема при виході із станцій метрополітену, біля зупинок громадського транспорту, біля супермаркетів, ресторанів, готелів, розважальних, спортивних та виставкових закладів.

3. Розміщення стоянок таксі на територіях, прилеглих до аеропортів (аеровокзалів), морських та річкових портів, залізничних вокзалів та автостанцій міжнародного та загальнодержавного значення, є обов'язковим.

4. Розміщення стоянок таксі повинно забезпечувати:

1) зручний і безпечний прохід до них;

2) пропускну здатність дороги;

3) відсутність перешкод для інших учасників дорожнього руху;

4) зручну пересадку на інші види транспорту.

5. Стоянка таксі повинна забезпечувати можливість одночасного паркування на ній не менше як трьох автомобілів таксі.

6. У разі прийняття відповідного рішення виконавчим органом сільської, селищної, міської ради стоянка таксі може розміщуватись на майданчику для паркування.

7. Стоянки таксі використовуються безкоштовно на рівних умовах усіма водіями таксі. Укладення договору перевезення на таксі на стоянці таксі здійснюється водіями таксі в порядку черги.

8. Водій легкового автомобіля, відомості про використання якого для надання послуг з перевезення на таксі на підставі дозволу на таксі не внесено до єдиного державного реєстру дозволів у сфері перевезень на таксі, не має права здійснювати стоянку та посадку пасажирів на стоянці таксі.

Стаття 10. Права та обов'язки водія таксі

1. Водіями таксі можуть бути особи, що досягти 21-річного віку, мають посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії B та стаж керування транспортним засобом більше трьох років.

2. Водій таксі має право:

1) укладати договір перевезення на таксі із замовником перевезення на таксі у межах території, визначеної відповідно до вимог цього Закону, від власного імені, якщо водій таксі є самозайнятим перевізником на таксі, або як уповноважена особа від імені роботодавця-перевізника на таксі;

2) відмовляти замовнику перевезення на таксі в укладанні договору перевезення на таксі, якщо:

замовник перевезення на таксі має явні ознаки сп'яніння або вчиняє хуліганські дії щодо водія таксі та/або інших осіб;

час робочої зміни водія автомобіля таксі буде вичерпано до завершення перевезення на таксі;

пункт призначення перевезення на таксі замовником чітко не визначено, або він знаходиться за межами 50-кілометрової приміської зони;

замовник перевезення на таксі не сплатив аванс на вимогу водія таксі, якщо виконання замовлення перевезення на таксі передбачає тривалу поїздку до місця призначення;

кількість осіб, які потребують перевезення включно із дітьми дошкільного віку, перевищує кількість пасажирських місць у автомобілі таксі;

пропонований до перевезення багаж є забороненим до перевезення, або може забруднити чи пошкодити салон або багажник, або перешкоджатиме вільному закриванню дверей автомобіля таксі або його багажника, або обмежуватиме оглядовість з місця водія, або перевищує дозволену максимальну масу, встановлену для даного автомобіля;

3) до укладання договору перевезення на таксі або в процесі його виконання переконатися у наявності у замовника перевезення на таксі коштів, які достатні для оплати проїзду.

3. Під час надання послуг з перевезення на таксі автомобіль таксі може рухатися по смузі для руху маршрутних транспортних засобів.

4. Водій таксі зобов'язаний:

1) перед виїздом на лінію перевірити справність таксометра та стежити за його належним функціонуванням у процесі виконання перевезень;

2) дотримуватись черговості при укладанні договору перевезення на таксі під час перебування на стоянці таксі;

3) надавати переважне право на поїздку особам із малолітніми дітьми, вагітним жінкам, ветеранам війни, особам похилого віку та особам з інвалідністю;

4) за наявності багажу відкривати багажне відділення таксі та надавати допомогу у його завантаженні та розвантаженні;

5) надавати допомогу особам з обмеженими фізичними можливостями при здійсненні посадки та висадки, відкривати та зачиняти пасажирські двері на їх вимогу;

6) пересвідчуватись у закритті дверей перед початком руху таксі;

7) переводити таксометр у позицію підрахунку вартості проїзду безпосередньо після посадки пасажира у таксі;

8) приймати оплату у відповідності до показника таксометра;

9) на вимогу замовника перевезення на таксі повідомляти орієнтовну вартість перевезення на таксі перед укладанням договору перевезення на таксі;

10) за умовчанням обирати найкоротший по відстані маршрут руху до пункту призначення, або на вимогу замовника перевезення на таксі - прогнозовано найкоротший по часу маршрут, або рухатись за вказаним замовником перевезення на таксі маршрутом;

11) у разі зупинки у дорозі, що є наслідком несправності транспортного засобу, або фізичного стану водія автомобіля таксі, зупиняти нарахування вартості перевезення на таксі;

12) під час експлуатації транспортного засобу чи перебування на вулично-дорожній мережі загального користування мати при собі та передавати для перевірки посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України та іншим уповноваженим відповідно до закону посадовим особам, на їх вимогу:

посвідчення водія;

реєстраційний документ на транспортний засіб;

чинну медичну довідку, якщо водій таксі є самозайнятим перевізником на таксі;

дозвіл таксі, на підставі якого автомобіль, на якому працює водій, використовується для надання послуг з перевезення на таксі;

копію договору про надання інформаційно-диспетчерських послуг, якщо перевізником укладено такий договір щодо автомобілю таксі, на якому працює водій;

копію дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом, якщо інформаційно-диспетчерська служба входить до складу перевізника на таксі, працівником якого є водій;

13) припиняти рух автомобіля таксі у випадку виникнення ситуації, яка загрожує життю та здоров'ю його пасажирів та/або водія таксі, або ситуації, яка може спричинити пошкодження автомобіля таксі.

5. Водію автомобіля таксі заборонено:

1) виконувати перевезення пасажирів з вимкнутим таксометром;

2) вимагати оплату за проїзд у сумі, що не відповідає показникам таксометру;

3) відмовляти у перевезенні або припиняти раніше укладений договір на перевезення на таксі з непередбачених законодавством підстав;

4) пропонувати спільну поїздку сторонній особі без згоди замовника перевезення на таксі;

5) під час руху з пасажиром під час виконання замовлення їсти, пити, палити, розмовляти по мобільному телефону;

6) отримувати замовлення послуг з перевезення на таксі від інформаційно-диспетчерської служби, з якою не укладено договору про надання інформаційно-диспетчерських послуг щодо автомобілю таксі, яким керує водій.

Стаття 11. Права та обов'язки пасажира

1. Пасажир має право на:

1) укладення договору перевезення на таксі з водієм вільного автомобіля таксі на будь-якій стоянці таксі, на шляху прямування або замовити перевезення на таксі засобами зв'язку через інформаційно-диспетчерську службу;

2) оплатну (згідно показників таксометру) зупинку в дорозі;

3) припинення договору перевезення на таксі у будь-який момент за власним бажанням;

4) отримання інформації про орієнтовну вартість перевезення на таксі до укладання договору перевезення на таксі;

5) компенсацію пошкодження або втрати багажу.

2. Пасажир зобов'язаний:

1) оплатити вартість перевезення на таксі після його завершення у повному обсязі, або у розмірі вартості фактично наданих послуг у випадку припинення договору перевезення, крім випадків, коли згідно укладеного договору перевезення на таксі обов'язок з оплати вартості перевезення несе замовник перевезення на таксі;

2) використовувати ремені безпеки автомобілю під час поїздки.

3. Пасажиру заборонено:

1) вимагати зупинки (очікування) автомобіля таксі у місцях, де зупинка транспортного засобу створюватиме перешкоди іншим учасникам дорожнього руху або заборонена Правилами дорожнього руху;

2) без згоди водія таксі перевозити у автомобілі таксі тварин, за винятком дрібних домашніх у клітках або контейнерах;

3) відволікати водія таксі під час руху автомобілю таксі;

4) під час перебування у автомобілі без згоди водія таксі їсти, палити.

Стаття 12. Перевезення багажу на таксі

1. Право на отримання багажу має пасажир, що здав його для перевезення, а у випадках перевезення несупроводжуваного багажу - замовник перевезення на таксі або уповноважена ним особа.

2. У разі не отримання багажу після завершення перевезення на таксі багаж зберігається у перевізника на таксі протягом доби без оплати. За зберігання багажу строком понад добу справляється плата за визначеним перевізником на таксі тарифом, якщо інше не передбачено законодавством.

3. Багаж (його частина), не доставлений особі протягом 14 діб після надходження заяви про його видачу, вважається втраченим і пасажирові або замовнику перевезення на таксі повертається плата, що справлялася за перевезення на таксі, а розмір компенсації визначається за погодженням сторін або у судовому порядку.

4. Якщо втрачений багаж знайдено протягом року з дня подання заяви про його видачу, перевізник на таксі повинен повідомити про це пасажира або замовника перевезення на таксі. Пасажир або замовник перевезення на таксі може одержати такий багаж протягом 30 днів, повернувши перевізникові на таксі кошти, виплачені як компенсація за втрату багажу.

Стаття 13. Державний нагляд у сфері здійснення господарської діяльності з перевезення на таксі

1. Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сфері здійснення господарської діяльності з перевезення на таксі перевізниками на таксі та інформаційно-диспетчерськими службами здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті (далі - орган державного нагляду) в порядку, встановленому Законом України "Про автомобільний транспорт" із особливостями, встановленими цим Законом.

2. У разі встановлення під час здійснення державного нагляду обставини (обставин), передбаченої пунктом 4 частини тринадцятої, пунктами 4, 5 частини чотирнадцятої статті 3 цього Закону, орган державного нагляду повідомляє про це орган, що видав дозвіл на таксі або дозвіл на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом відповідному перевізнику на таксі або відповідній інформаційно-диспетчерській службі, для прийняття рішення про анулювання такого дозволу.

3. При здійсненні планової або позапланової перевірки додержання законодавства у сфері здійснення господарської діяльності з перевезення на таксі перевізниками на таксі та інформаційно-диспетчерськими службами, посадові особи органу державного нагляду вправі здійснювати контрольне замовлення таксі через інформаційно-диспетчерську службу, на стоянках таксі чи на шляху прямування з метою перевірки наявності у перевізника на таксі дозволу на таксі, на підставі якого автомобіль таксі використовується у перевезеннях на таксі, та наявності укладеного договору між перевізником на таксі та інформаційно-диспетчерською службою.

4. Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України під час забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється перевірка наявності дозволу таксі у водія легкового автомобіля з ознаками таксі.

Стаття 14. Відповідальність за порушення законодавства про перевезення на таксі

1. За порушення законодавства про перевезення на таксі до перевізників на таксі застосовуються адміністративно-господарські штрафи за:

1) надання послуг з перевезення на таксі у разі відсутності або несправності таксометра - штраф у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

2) надання послуг з перевезення на таксі транспортним засобом, який повністю або частково не відповідає вимогам до автомобілю таксі (крім порушення, передбаченого пунктом першим частини першої цієї статті) - штраф у розмірі двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

3) укладення договору про надання інформаційно-диспетчерських послуг щодо одного автомобілю таксі більш ніж з однією інформаційно-диспетчерською службою - штраф у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

4) надання послуг, які підпадають під ознаки перевезення на таксі, транспортним засобом, відомості про використання якого для надання послуг з перевезення на таксі на підставі дозволу на таксі не внесено до єдиного державного реєстру дозволів у сфері перевезень на таксі, або експлуатація транспортного засобу, який має ознаки таксі, відомості про використання якого для надання послуг з перевезення на таксі на підставі дозволу на таксі не внесено до єдиного державного реєстру дозволів у сфері перевезень на таксі, - штраф у розмірі п'ятиста неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

5) невідповідність показників таксометру інформації щодо тарифної схеми послуг таксі, розміщеній на задньому правому пасажирському склі та на передній панелі салону автомобіля - штраф у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

2. За порушення законодавства про перевезення на таксі до інформаційно-диспетчерських служб застосовуються адміністративно-господарські штрафи за:

1) передання будь-яким способом інформації про замовлення послуг з перевезення на таксі або надання доступу до неї особам, яким заборонено передання такої інформації - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) надання інформаційно-диспетчерських послуг без отримання дозволу на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом в адміністративно-територіальній одиниці, в якій надаються такі послуги, - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. При вчиненні однією особою двох або більше правопорушень адміністративно-господарський штраф накладається за кожне правопорушення окремо.

4. Розглядати справи про накладення адміністративно-господарських штрафів за порушення, зазначені у цій статті, мають право посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.

5. Примусове виконання постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів, визначених у цій статті, у разі невиконання їх у добровільному порядку, здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Стаття 15. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

пункту 1 частини другої статті 4, пунктів 2, 5 частини першої статті 14, які набирають чинності через три місяця з дня опублікування цього Закону;

статті 3, пункту 3 частини третьої статті 5 (в частині забезпечення водіїв таксі дозволом на таксі), пункту 1 частини другої статті 10 (в частині укладення договору перевезення на таксі в межах території, визначеної відповідно до вимог цього Закону), пункту 12 частини четвертої статті 10 (в частині наявності у водія таксі та передання для контролю дозволу на таксі), пунктів 2, 3 частини другої Прикінцевих та перехідних положень, які набирають чинності через чотири місяця з дня опублікування цього Закону;

пункту 5 частини другої статті 4, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону;

статті 8, пунктів 3, 4, частини першої, частини другої статті 14, пункту 1 частини другої Прикінцевих та перехідних положень, які набирають чинності через дванадцять місяців з дня опублікування цього Закону.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1) Кодекс України про адміністративні правопорушення: (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами):

доповнити статтею 1213 такого змісту:

"Стаття 1213. Порушення вимог законодавства щодо використання стоянки таксі

Стоянка на стоянці таксі транспортного засобу, який не відповідає ознакам таксі та/або не відповідає вимогам до автомобіля таксі та/або щодо якого у водія відсутній дозвіл на таксі, на підставі якого відповідний транспортний засіб використовується для надання послуг з перевезення на таксі, -

тягне за собою накладення штрафу на водія такого транспортного засобу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

статтю 126 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Керування транспортним засобом, який має ознаки таксі, або надання послуг, які підпадають під ознаки перевезення на таксі, особою, яка не має при собі або не передала для перевірки дозвіл на таксі, на підставі якого відповідний транспортний засіб використовується для надання послуг з перевезення на таксі, -

тягне за собою накладення штрафу від восьмидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника.";

статтю 221 після слова та цифр "статтею 124" доповнити словами та цифрами "частиною четвертою статті 126";

у статті 222:

у частині першій:

після слова та цифр "статті 1211, 1212" доповнити цифрами "1213";

цифри "126" замінити словами та цифрами: "125, частини перша, друга і третя статті 126";

пункт 3 частини другої після слова та цифр "статтями 1211, 1212" доповнити цифрами "1213";

абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після слова та цифр "стаття 124" доповнити словами та цифрами "частина четверта статті 126";

2) пункт 25 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2011 р., N 48 - 49, ст. 536 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

"25) надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним (крім перевезень пасажирів та/або їх багажу на таксі), залізничним транспортом";

3) Закон України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 із наступними змінами):

абзац другий частини другої статті 16 після слів "і небезпечних вантажів" доповнити словами "дозвіл на таксі на підставі якого відповідний транспортний засіб використовується для надання послуг з перевезення на таксі, у разі надання послуг з перевезення на таксі або експлуатації транспортного засобу, який має ознаки таксі";

абзаци третій, четвертий частини сьомої статті 35 викласти у такій редакції:

"для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі, які належать перевізникам на таксі, що використовують найману працю водіїв таксі, незалежно від строку експлуатації - щороку;

для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та таксі, які належать самозайнятим перевізникам на таксі незалежно від строку експлуатації - двічі на рік."

4) частину третю статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483 із наступними змінами) доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Видача дозволів на таксі та визначення транспортних засобів, що будуть використовуватись в якості автомобілів таксі на підставі таких дозволів, здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про перевезення на таксі".

5) Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532 із наступними змінами) доповнити пунктами 154 - 155 такого змісту:

"154

Дозвіл на таксі

Закон України "Про перевезення на таксі"

155

Дозвіл на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерським пунктом

Закон України "Про перевезення на таксі""

6) У Законі України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 49, ст. 517 із наступними змінами):

абзац п'ятий частини першої статті 1 після слів "а також автомобільні стоянки" доповнити словами "стоянки таксі";

пункт 6 частини другої статті 10 після слів "стоянок транспортних засобів" доповнити словами "стоянок таксі";

7) підпункт 4 пункту "а" частини першої статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами) після слів "майданчиків для паркування автомобільного транспорту" доповнити словами "стоянок таксі".

3. Установити, що після набрання чинності нормами, передбаченими абзацом третім пункту першого Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, суб'єкти господарювання, які на момент набрання чинності зазначеними нормами, мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, мають право протягом шести місяців безкоштовно обміняти в будь-якій адміністративно-територіальній одиниці за власним вибором дійсні ліцензійні картки, оформлені на автомобілі таксі, що перебувають у власності таких суб'єктів господарювання, або придбані ними на умовах фінансового лізингу, на відповідну кількість дозволів на таксі.

4. До створення єдиного державного реєстру дозволів у сфері перевезень на таксі та забезпечення до нього доступу органів державної влади, визначених в абзаці третьому частини восьмої Прикінцевих та перехідних положень цього Закону:

в дозволі на таксі вказуються відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, що використовуватиметься для надання послуг з перевезення на таксі на підставі дозволу на таксі;

зміна транспортного засобу, що використовується у перевезеннях на таксі на підставі дозволу на таксі, є підставою для переоформлення дозволу. Переоформлення дозволу в такому випадку здійснюється безкоштовно.

5. Органам місцевого самоврядування у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом визначити стоянки таксі у відповідних адміністративно-територіальних одиницях та забезпечити їх функціонування.

6. До затвердження тарифної схеми послуг таксі відповідно до статті 8 цього Закону, тарифна схема послуг таксі встановлюється перевізником на таксі самостійно.

7. Протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності пунктом 1 частини другої Прикінцевих та перехідних положень цього Закону оплатне вилучення транспортного засобу у його власника не застосовується за вчинення правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

8. Кабінету Міністрів України у чотирьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

забезпечити прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити прийняття спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності нормативно-правового акту, який забезпечить доступ центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, та Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України до єдиного державного реєстру дозволів у сфері перевезень на таксі;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. Ф. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про перевезення на таксі"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Автомобільний транспорт сьогодні є потужним сектором української економіки, який обслуговує практично всі галузі господарства та всі верстви населення, сприяє розвитку ринкової економіки, стійких зовнішньоекономічних зв'язків, зростанню мобільності та якості життя населення.

Проект акта розроблено за ініціативою Міністерства інфраструктури

Необхідність розробки проекту акта зумовлена вирішенням проблемних питань галузі та підвищенні ефективності перевезень на таксі.

2. Ціль державного регулювання

Ціль проекту акта є регулювання питання перевезень на таксі, а також відносин між перевізниками на таксі, інформаційно-диспетчерськими службами, підприємствами технічного сервісу, замовниками, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пасажирами, власниками транспортних засобів, а також їх відносини з юридичними та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які забезпечують діяльність автомобільного транспорту та безпеку перевезень.

Проект акта спрямований на створення цивілізованого ринку перевезень на таксі в Україні.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Нині вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. Існуюче державне регулювання зазначеної проблеми, без запровадження будь-яких новацій.

2. Прийняття запропонованого регуляторного акта.

Оцінюючи альтернативні способи вирішення проблеми, необхідно зазначити, що перший спосіб не сприяє меті державного регулювання.

Отже, прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої мети та дозволить усунути прогалини у законодавстві про автомобільний транспорт, призведе до фактичного поповнення Державного бюджету України. Дасть змогу забезпечити створення цивілізованого ринку перевезень на таксі в Україні. За результатами впровадження акта буде врегульовано відносини між перевізниками на таксі, інформаційно-диспетчерськими службами, підприємствами технічного сервісу, замовниками, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пасажирами, власниками транспортних засобів, а також їх відносини з юридичними та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які забезпечують діяльність автомобільного транспорту та безпеку перевезень.

Цей спосіб є оптимальним, оскільки буде досягнуто цілі державного регулювання та забезпечено принципи державної регуляторної політики.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Реалізація запропонованого регуляторного акта забезпечить запровадження ефективного контролю за функціонуванням ринку таксомоторних перевезень не лише з боку органів виконавчої влади за діяльністю суб'єктів господарювання, які надають послуги з автомобільних перевезень, а й з боку місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

Встановлення відповідного розміру адміністративно-господарських санкцій за порушення правил провадження господарської діяльності у сфері надання послуг з перевезення автомобільним транспортом (таксі).

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Головна мотивація. Запобігання створенню умов для існування колізій положень чинного законодавства.

Економічна мотивація. Збільшення відрахувань податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів.

Загальнодержавна мотивація. Реалізація акта позитивно вплине на стабільну роботу галузі таксомоторних перевезень, створить сприятливі умови для підтримання високого рівня безпеки. Прийняття регуляторного акта дозволить уникнути існування протиріч у чинному законодавстві, що регулює діяльність автомобільної галузі.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Запропонований акт стосується інтересів держави, суб'єктів господарювання та громадян.

Сфера регулювання

Вигоди

Витрати

1

2

3

Держава

Подальший розвиток та підвищення ефективності діяльності перевезень на таксі щодо забезпечення потреб економіки і населення в таких перевезеннях.
Покращення іміджу держави на транспортному ринку за рахунок забезпечення належного рівня конкурентоспроможності при наданні послуг з перевезень на таксі.
Реалізація державної політики щодо наближення стандартів в усіх сферах суспільного життя до загальноєвропейських.

Часові витрати на запровадження в дію положень акта.

Суб'єкти господарювання

Розширення можливостей підприємницької діяльності за рахунок розвитку конкурентного середовища на ринку перевезень на таксі.
Підвищення інвестиційної привабливості.

Часові витрати на запровадження в дію положень акта.

Громадяни

Підвищення якості обслуговування.
Можливість вибору якісних таксомоторних послуг за рахунок впровадження гнучкої системи ціноутворення.

Не передбачено.

Наслідком прийняття регуляторного акта буде забезпечення досягнення максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Постійно з дня офіційного опублікування.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності прийняття регуляторного акта є підвищення технологічного рівня перевезень, комфортності пасажирських перевезень, якості надання послуг автомобільним транспортом (таксі), удосконалення організаційної структури та нормативно-правової бази, що регулює діяльність автомобільного транспорту, рівень конкуренції на ринку таксомоторних перевезень, забезпечення потреб економіки та населення у перевезеннях.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності, також терміни проведення аналізу результативності

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Департаментом автомобільного транспорту Мінінфраструктури.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватись за показниками результативності цього регуляторного акту раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Міністр

В. В. Козак

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про перевезення на таксі"

1.Обґрунтування необхідності прийняття акта

Перевезення на таксі є важливим сектором у сфері перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

На сьогодні з 6,9 млн. зареєстрованих в державі легкових автомобілів, 40,6 тис. мають право надавати послуги у режимі таксі і 10,8 тис. на замовлення. Всього 51,4 тис. автомобілів, що становить 1 % від загальної кількості.

Ринкову кон'юнктуру таксомоторних перевезень визначають інформаційно-диспетчерські служби (далі - ІДС), діяльність яких законодавчо не відрегульована. Розвинена система обміну замовленнями фактично монополізує ринок, при повній відсутності правових механізмів контролю з боку держави. ІДС не несе жодної відповідальності за виконання замовлення.

Державне регулювання ринку таксомоторних перевезень відсутнє, так як немає чітких регламентів роботи в режимі таксі, відсутнє чітке розділення перевезень легковими автомобілями на замовлення і таксі. Допуск на ринок фактично відсутній, а відповідальність ІДС за залучення до роботи перевізників без ліцензії не передбачена. Законодавчо не передбачено взаємодію ІДС і автоперевізника.

Експлуатація транспортних засобів, що не відповідають вимогам до автомобілів-таксі, не використання таксометра - все це результат низької ефективності державного контролю. За оцінками експертів до 90 % ринку працює в тіні. Інші стверджують, що тільки 62 тис. автомобілів-таксі мають ліцензійні картки, що становить 28 % задіяних транспортних засобів.

Проект акта передбачає провести чітку межу між таксомоторними перевезеннями та перевезеннями легковими автомобілями на замовлення, а також упорядкувати роботу таких посередників ринку таксомоторних перевезень як інформаційно-диспетчерські служби.

Після детального аналізу положень нормативно-правових актів, що регулюють ринок таксомоторних перевезень у європейських країнах, внесено й відповідні зміни щодо установлення відповідальності за порушення автотранспортного законодавства шляхом посилення відповідальності суб'єктів господарювання, які провадять свою діяльність на ринку автомобільних перевезень.

Так, наприклад, сьогодні не можливо застосувати фінансові санкції до інформаційно-диспетчерських служб, не можливо притягнути до відповідальності й інших суб'єктів ринку таксомоторних перевезень.

Отже, прийняття акта дозволить не лише усунути прогалини у автотранспортному законодавстві, а й призведе до фактичного поповнення державного бюджету України та урегулювання ринку таксомоторних перевезень.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту акту є:

- створення прозорої система роботи на ринку таксомоторних перевезень;

- нормативне урегулювання, гармонізація та системне вдосконалення процедур видачі документів дозвільного характеру на перевезення пасажирів та/або їх багажу на таксі;

- встановлення єдиних та чітких правил з перевезень пасажирів та/або їх багажу на таксі;

- видача дозволу з перевезення на таксі, видача дозволу на роботу ІДС, забезпечення обміну однієї ліцензійної картки на один дозвіл таксі;

- визначення чітких вимог до автомобіля-таксі, обладнання таксометрами та банківськими терміналами;

- визначення чітких вимог до інформаційно-диспетчерської служби;

- визначення типового договору між ІДС та автомобільним перевізником на таксі;

- формування реєстрів дозволів таксі та дозволів ІДС;

- обов'язкове формування мережі стоянок таксі;

- ефективний контроль за роботою у галузі таксомоторних перевезень;

- визначення чітких вимог щодо безпеки водія і пасажирів таксі.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР);

Віденська конвенція про право міжнародних договорів;

Господарський кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України "Про транспорт";

Закон України "Про міжнародні договори України";

Закон України "Про автомобільний транспорт";

Закон України "Про Кабінет Міністрів України";

Закон України "Про виконавче провадження";

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткового фінансування з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта надсилається на погодження до:

Антимонопольного комітету;

Міністерства внутрішніх справ;

Міністерства фінансів;

Міністерства економічного розвитку і торгівлі;

Міністерства соціальної політики;

Міністерства доходів і зборів;

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;

Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;

Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті.

6. Регіональний аспект

Проект акта сприятиме вирішенню ряду проблем розвитку адміністративно-територіальних одиниць у сфері автомобільного транспорту.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури для отримання зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об'єднань.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери суспільних відносин.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта є регуляторним.

11. Прогноз результатів

Впровадження положень проекту акта дасть можливість:

запровадити ефективний контроль за функціонуванням ринку таксомоторних перевезень не лише з боку органів виконавчої влади за діяльністю суб'єктів господарювання, які надають послуги з автомобільних перевезень, а й з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

посилити відповідальність у сфері надання послуг інформаційно-диспетчерських служб у перевезенні пасажирів та/або їх багажу на таксі та автомобілями на замовлення.

 

В. о. Міністра
інфраструктури України

К. О. Єфименко

"___" ___________ 2013 р.

 

Опрос