Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, регламентирующие порядок перемещения через таможенную границу Украины товаров, на которые введено ограничение (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.10.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що регламентують порядок переміщення через митний кордон України товарів, на які запроваджено обмеження

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 377 Митного кодексу України (Офіційний вісник України, 2012 р., N 32, ст. 1175) друге речення частини другої викласти у такій редакції:

"Документи, що засвідчують відповідність таких товарів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, подаються уповноваженим органам під час їх державної реєстрації в Україні".

2. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 49; 2006 р., N 15, ст. 129; 2004 р., N 13, ст. 181; 2006 р., N 15, ст. 129; 2007 р., N 3, ст. 29; 2008 р., N 23, ст. 216; 2011 р., N 29, ст. 272; 2012 р., N 7, ст. 53; Голос України, 2012 р., N 51):

1) у статті 16:

у частині сімнадцятій слова "код і назва митниці" виключити;

частину двадцять дев'яту викласти у такій редакції:

"Митне оформлення товарів у митному режимі імпорту, експорту, реекспорту, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, здійснюється за наявності відповідної ліцензії, яка з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається органу доходів і зборів органом виконавчої влади з питань економічної політики в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису";

після частини двадцять дев'ятої доповнити частинами такого змісту:

"Дотримання умов, зазначених у реквізитах ліцензії, при здійсненні митного оформлення товарів є обов'язковим, якщо інше не передбачено у реквізиті ліцензії "Особливі умови".

Ліцензія підлягає переоформленню у разі внесення змін до зовнішньоекономічного договору (контракту), який був підставою для її видачі. Порядок переоформлення ліцензії визначається центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики".

У зв'язку з цим частини тридцяту - сорок четверту вважати відповідно частинами тридцять другою - сорок шостою;

у частині тридцять другій слово "навалом" замінити словами "наливом, насипом або навалом";

у частині тридцять третій та тридцять четвертій слова "в галузі митної справи" замінити словами "з формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики у податковій та митній сферах";

2) у статті 37 після частини першої доповнити частиною такого змісту:

"У разі застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальної санкції індивідуального режиму ліцензування митне оформлення експорту (імпорту) товарів у митному режимі імпорту, експорту, реекспорту здійснюється за наявності разової (індивідуальної) ліцензії, яка з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається органу доходів і зборів органом виконавчої влади з питань економічної політики в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису".

У зв'язку з цим частини другу - вісімнадцяту вважати відповідно частинами третьою - дев'ятнадцятою.

3. У статті 14 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84) абзац третій частини четвертої викласти у такій редакції:

"Митне оформлення товарів у митному режимі імпорту, реімпорту або будь-якому іншому митному режимі, що передбачає вільний обіг товарів на митній території України, у випадках, визначених Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", здійснюється за наявності документів, які мають супроводжувати товари при наданні їх на ринку відповідно до вимог, встановлених технічними регламентами".

4. Частину п'яту статті 18 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289; 2005 р., N 51, ст. 557) викласти у такій редакції:

"Митне оформлення товарів (за винятком транспортних засобів, які підлягають державній реєстрації (перереєстрації) уповноваженими державними органами) у митному режимі імпорту, що ввозяться на митну територію України з метою реалізації, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на підставі Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції, який надається органу доходів і зборів центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису".

5. Частину п'яту статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 184) викласти у такій редакції:

"Органи доходів і зборів здійснюють контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України. Митне оформлення валютних цінностей у митному режимі імпорту, експорту здійснюється на підставі відповідних документів, виданих Національним банком України, які з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надаються Національним банком України органу доходів і зборів в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису".

6. У статті 4 Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 1998 р., N 10, ст. 37; Голос України, 2012 р., 21.04.2012, N 73 - 74):

1) частину другу викласти у такій редакції:

"Харчові продукти при введенні їх в обіг в Україні повинні відповідати вимогам щодо етикетування, встановленим законом";

2) частину третю виключити.

7. У Законі України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 10, ст. 89; Голос України, 2012 р., N 230):

1) частину п'яту статті 24 викласти у такій редакції:

"Копії дозволів, засвідчені нотаріально чи суб'єктом господарювання, якому видано такий документ, долучаються до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та переміщуються разом з нею";

частину шосту статті 24 викласти у такій редакції:

"Митне оформлення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів у будь-якому митному режимі здійснюється за наявності дозволу, який з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається органу доходів і зборів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису. У пунктах пропуску через державний кордон України органи доходів і зборів перевіряють в інформаційних ресурсах, що знаходяться в їх віданні, наявність цього дозволу в електронній формі";

частину восьму викласти у такій редакції:

"Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється у спеціально визначених пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України";

2) у частині третій статті 25 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики у податковій та митній сферах".

8. У статті 29 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 23, ст. 163; 2007 р., N 1, ст. 1) друге речення частини четвертої виключити.

9. У Законі України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405; 2003 р., N 24, ст. 159; Голос України, 2012 р., N 235):

1) частину другу статті 13 викласти у такій редакції:

"Митне оформлення культурних цінностей у митному режимі експорту, тимчасового вивезення здійснюється за наявності свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, яке з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається органу доходів і зборів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису. У пунктах пропуску через державний кордон України органи доходів і зборів перевіряють в інформаційних ресурсах, що знаходяться в їх віданні, наявність цього свідоцтва в електронній формі";

2) у статті 21:

у першому реченні частини першої слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики у податковій та митній сферах";

друге речення частини першої доповнити словами "та якщо інформація про такі особливості законодавства і про культурні цінності, які підпадають під його дію, надана дипломатичним представництвом такої держави центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей";

у частині другій слова "у тому числі з метою транзиту" виключити.

10. У Законі України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78; 2003 р., N 26, ст. 193; 2006 р., N 4, ст. 55; Голос України, 2012 р., N 140):

1) у статті 15:

частину першу викласти у такій редакції:

"Митне оформлення товару у митному режимі імпорту, щодо якого прийнято рішення, що він є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну, здійснюється за наявності дозволу на імпорт, який з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається Міністерством органу доходів і зборів в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису.

Дозвіл видається Міністерством у встановленій ним формі протягом семи робочих днів від дати подання заінтересованим імпортером відповідної заяви за визначеною Міністерством формою";

абзац дев'ятий частини другої виключити;

абзац перший частини четвертої викласти у такій редакції:

"Митне оформлення товару, щодо якого прийнято рішення, що він є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну, здійснюється за умови встановлення органом доходів і зборів, що:";

2) частину четверту статті 16 доповнити реченням такого змісту:

"Митне оформлення таких товарів у митному режимі імпорту здійснюється за наявності відповідної ліцензії, яка з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається Міністерством органу доходів і зборів в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису".

11. У Законі України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 17, ст. 121; 2005 р., N 33, ст. 432):

1) частину другу статті 5 доповнити реченням такого змісту:

"Митне оформлення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва в митному режимі імпорту, експорту, реекспорту здійснюється за наявності відповідної ліцензії, яка з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається органу доходів і зборів центральним органом виконавчої влади з питань економіки в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису";

2) у статті 6:

в абзаці другому частини першої слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики у податковій та митній сферах";

в абзаці четвертому частини першої слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики у податковій та митній сферах";

3) у частині шостій статті 9:

слово "письмово" виключити;

слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики у податковій та митній сферах".

12. У Законі України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 107; Голос України, 2012 р., N 234):

1) у статті 9:

частини третю викласти у такій редакції:

"Митне оформлення продуктів лову та харчової продукції з них українського походження, що ввозяться на митну територію України, здійснюється згідно з вимогами митного законодавства України";

частину четверту виключити;

2) частину другу статті 10 виключити.

13. Статтю 21 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148) викласти у такій редакції:

"Стаття 21. Митний контроль та митне оформлення

Митний контроль та митне оформлення товарів здійснюються у порядку, передбаченому Митним кодексом України.

Залежно від виду міжнародної передачі, митне оформлення товарів у митних режимах імпорту, реімпорту, експорту, реекспорту, транзиту, тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, переробки на митній території України, переробки за межами митної території України здійснюється за наявності дозволів або висновків, виданих спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю. У разі якщо в результаті проведення державної експертизи встановлено, що товар не контролюється в галузі державного експортного контролю, митне оформлення такого товару може здійснюватися на підставі висновку державної експертизи. Зазначені документи з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надаються цим органом органу доходів і зборів в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису. При вивезенні товарів за межі митної території України у пунктах пропуску через державний кордон України органи доходів і зборів перевіряють в інформаційних ресурсах, що знаходяться в їх віданні, наявність цих документів в електронній формі.

Порядок використання в органах доходів і зборів дозволів та висновків (у тому числі висновків державної експертизи за наявності) в електронній формі визначається центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики у податковій та митній сферах за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю.

На запит імпортера товарів органи доходів і зборів видають сертифікат підтвердження доставки, яким засвідчують факт надходження в Україну товарів, визначених у зазначеному сертифікаті, який може видаватися в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису".

14. У статті 2 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 34, ст. 435; 2006 р., N 8, ст. 93; Голос України, 2012 р., N 143) слова "Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу" замінити словом "Першу".

15. У статті 3 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 2 - 3, ст. 34):

1) частину п'яту викласти у такій редакції:

"Митне оформлення лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 цього Закону, у митному режимі експорту здійснюється за наявності сертифіката походження лісоматеріалів, який з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю, надається органу доходів і зборів спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері лісового господарства в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису";

2) частину шосту виключити.

16. У статті 16 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2010 р., N 9, ст. 90):

1) у частині другій після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "та контролюється представниками спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я під час проведення відповідних видів державного контролю до завершення митного оформлення";

2) у частині третій після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "та контролюється представниками спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади під час проведення відповідних видів державного контролю до завершення митного оформлення";

3) у частині шостій після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "та контролюється представниками спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів під час проведення екологічного контролю до завершення митного оформлення".

17. У Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 21, ст. 144):

1) у статті 13:

у підпункті 3 частини першої слова "документальні перевірки" замінити словами "перевірки документів";

у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики у податковій та митній сферах";

2) у статтях 16, 37 та 38 слова "документальні перевірки" замінити словами "перевірки документів".

18. У Законі України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533; 2011 р., N 33, ст. 326):

1) статтю 44 після частини шостої доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Відомості про проведення ветеринарного або санітарного контролю вантажів з харчовими продуктами зазначаються посадовою особою, якою проведено контроль, в єдиній з органами доходів і зборів інформаційно-телекомунікаційній системі, побудованій для реалізації принципу "єдиного вікна" відповідно до міжнародної практики та рекомендацій міжнародних організацій".

У зв'язку з цим частину сьому вважати відповідно частиною восьмою;

2) статтю 53 доповнити частиною такого змісту:

"Відомості про проведення ветеринарного або санітарного контролю вантажів з харчовими продуктами зазначаються посадовою особою, якою проведено контроль, в єдиній з органами доходів і зборів інформаційно-телекомунікаційній системі, побудованій для реалізації принципу "єдиного вікна" відповідно до міжнародної практики та рекомендацій міжнародних організацій."

19. У Законі України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 19, N 20, ст. 167; 2011 р., N 33, ст. 326):

1) статтю 38 доповнити після частини другої частиною такого змісту:

"Відомості про проведення фітосанітарного контролю вантажів з об'єктами регулювання зазначаються посадовою особою, якою проведено контроль, в єдиній з органами доходів і зборів інформаційно-телекомунікаційній системі, побудованій для реалізації принципу "єдиного вікна" відповідно до міжнародної практики та рекомендацій міжнародних організацій".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

2) у статті 45:

в абзаці першому слова "або митних складах" виключити;

в абзаці другому слова "та митних складах" виключити;

доповнити частиною такого змісту:

"Відомості про проведення фітосанітарного контролю вантажів з об'єктами регулювання зазначаються посадовою особою, якою проведено контроль, в єдиній з органами доходів і зборів інформаційно-телекомунікаційній системі, побудованій для реалізації принципу "єдиного вікна" відповідно до міжнародної практики та рекомендацій міжнародних організацій";

3) статтю 46 доповнити частиною такого змісту:

"Відомості про проведення фітосанітарного контролю вантажів з об'єктами регулювання зазначаються посадовою особою, якою проведено контроль, в єдиній з органами доходів і зборів інформаційно-телекомунікаційній системі, побудованій для реалізації принципу "єдиного вікна" відповідно до міжнародної практики та рекомендацій міжнародних організацій".

20. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 5-6, ст. 53; 2011 р., N 33, ст. 326):

статтю 18 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Відомості про проведення державного ветеринарно-санітарного контролю об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду зазначаються посадовою особою, якою проведено контроль, в єдиній з органами доходів і зборів інформаційно-телекомунікаційній системі, побудованій для реалізації принципу "єдиного вікна" відповідно до міжнародної практики та рекомендацій міжнародних організацій".

21. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; Голос України, 2012 р., N 218, N 219):

1) у статті 202 пункт "б" після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:

"Відомості про проведення державного екологічного контролю товарів зазначаються посадовою особою, якою проведено контроль, в єдиній з митними органами інформаційно-телекомунікаційній системі, побудованій для реалізації принципу "єдиного вікна" відповідно до міжнародної практики та рекомендацій міжнародних організацій";

2) доповнити статтею 351 такого змісту:

"Стаття 351. Екологічний контроль товарів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України

Товари, що ввозяться на митну територію України / вивозяться за межі митної території України, можуть підлягати екологічному контролю в митниці призначення / митниці відправлення.

Порядок здійснення екологічного контролю товарів визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Відомості про проведення державного екологічного контролю товарів зазначаються посадовою особою, якою проведено контроль, в єдиній з органами доходів і зборів інформаційно-телекомунікаційній системі, побудованій для реалізації принципу "єдиного вікна" відповідно до міжнародної практики та рекомендацій міжнародних організацій".

22. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2002 р., N 29, ст. 190) статтю 16 після частини третьої доповнити частинами четвертою - сьомою такого змісту:

"Продукція, яка ввозиться на митну територію України, може підлягати санітарно-епідеміологічному контролю, який здійснюється посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби України.

У пунктах пропуску на державному кордоні України санітарно-епідеміологічний контроль продукції, що ввозиться на митну територію України, здійснюється органами доходів і зборів у формі попереднього документального контролю. Перелік продукції, що підлягає попередньому документальному контролю, а також порядок здійснення такого контролю затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У митницях призначення санітарно-епідеміологічний контроль товарів здійснюється посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Відомості про проведення санітарно-епідеміологічного контролю продукції зазначаються посадовою особою, якою проведено контроль, в єдиній з органами доходів і зборів інформаційно-телекомунікаційній системі, побудованій для реалізації принципу "єдиного вікна" відповідно до міжнародної практики та рекомендацій міжнародних організацій".

У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною восьмою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 2, 5, 7, 9 - 11, 13, 15, 18 - 22 статті 2, які набирають чинності з 1 січня 2017 року.

2. Кабінету Міністрів України до дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що регламентують порядок переміщення через митний кордон України товарів, на які запроваджено обмеження"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

У статті 197 Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. N 4495-VI (далі - Кодекс) встановлено, що у випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами на підставі отриманих з використанням засобів інформаційних технологій документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів митним органам передбачено законами України.

Зазначена норма дала можливість спростити процедуру митного оформлення товарів шляхом зменшення кількості документів, які видаються державними органами та іншими юридичними особами для здійснення митного оформлення товарів, шляхом застосування норм тих законів, якими передбачено подання документів митним органам.

Разом з тим, враховуючи вимоги статей 33, 197 Кодексу щодо митного оформлення товарів на підставі отриманих з використанням засобів інформаційних технологій документів, які надаються органу доходів і зборів органами державної влади в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису, існує необхідність внесення аналогічних змін до законів, якими передбачено подання документів при митному оформленні, в частині надання митним органам документів в електронній формі.

Крім цього, відповідно до частини четвертої статті 319 Кодексу контроль за переміщенням через митний кордон України окремих видів товарів, що проводиться іншими державними органами, здійснюється за принципом "єдиного вікна" відповідно до міжнародної практики та рекомендацій міжнародних організацій із застосуванням єдиної з митними органами інформаційно-телекомунікаційної системи. З огляду на вищезазначене, необхідно внести зміни до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про карантин рослин", "Про ветеринарну медицину", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо здійснення контролюючими органами державних видів контролю за принципом "єдиного вікна" із застосуванням єдиної з органами доходів і зборів інформаційно-телекомунікаційної системи.

Також з метою подальшого спрощення та удосконалення процедури митного оформлення товарів в законопроекті передбачено внесення змін до законів в частині:

1) визначення митних режимів, при поміщенні у які такі документи мають подаватися;

2) скорочення кількості дозвільних документів, які подаються при здійсненні митного оформлення товарів;

3) розмежування повноважень між органами доходів і зборів та Державтоінспекцією по здійсненню контролю за наявністю сертифікатів відповідності на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України;

4) узгодження норм законодавчих актів в частині передання повноважень здійснення перевірки маркування харчових продуктів тільки посадовими особами Держветфітослужби та Держсанепідслужби.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою розроблення проекту є установлення об'єктивної та оптимальної процедури митного оформлення товарів, на які запроваджено обмеження при переміщенні через митний кордон України.

Досягнення зазначеної мети у проекті передбачається шляхом внесення змін до деяких законодавчих актів.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

1. Збереження чинного нормативно-правового регулювання

Спосіб оцінюється як неефективний.

Залишається ускладненою процедура митного оформлення товарів:
кількість дозвільних документів, які подаються при митному оформленні, не змінюється;
кількість товарів, на які необхідні дозвільні документи для здійснення митного оформлення товарів, не скорочується;
дозвільні документи для митного оформлення товарів видаються державними органами тільки в паперовому вигляді;
не використовуються інформаційні технології при проведенні державних видів контролю контролюючими органами;
залишається дублювання функцій між митними органами та Державтоінспекцією по здійсненню контролю за наявністю сертифікатів відповідності на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України; залишається неузгодженість законодавчих актів по здійсненню перевірки маркування харчових продуктів.

2. Обраний спосіб

Спосіб оцінюється як такий, що повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Досягається мета державного регулювання.
Скорочуються витрати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності впродовж здійснення митних формальностей в Україні з одночасним дотриманням належного рівня захисту економічних і безпекових інтересів держави.
Із прийняттям регуляторного акта впорядковується нормативно-правова база; забезпечується реалізація принципів державної регуляторної політики.

4. Механізм і заходи, які пропонуються для розв'язання проблеми

Для розв'язання проблеми пропонується прийняти Закон України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що регламентують порядок переміщення через митний кордон України товарів, на які запроваджено обмеження".

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Позитивні обставини впливу на виконання вимог проекту регуляторного акта полягають у впорядкуванні нормативно-правової бази, встановленні об'єктивної та оптимальної процедури митного оформлення товарів, на які встановлено обмеження при переміщенні через митний кордон України.

Негативні фактори впливу, пов'язані із прийняттям проекту регуляторного акта, відсутні, через що немає необхідності у запровадженні механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання певних наслідків дії акта.

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта.

На дію акта не впливатимуть зовнішні фактори (політичні, економічні тощо).

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

Акт потребує додаткових матеріальних витрат, пов'язаних із впровадженням електронного обігу дозвільних документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення товарів, здійснення контролюючими органами державних видів контролю з використанням єдиної з органами доходів і зборів інформаційно-телекомунікаційної системи, побудованої для реалізації принципу "єдиного вікна". Фінансування заходів передбачається здійснювати в рамках створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" за кошти державного бюджету України, міжнародної технічної та фінансової допомоги. Обсяг видатків, необхідних для створення системи, визначатиметься щороку з урахуванням можливостей державного бюджету, умов договорів з міжнародними фінансовими організаціями, програм міжнародної технічної допомоги тощо.

Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта.

Державний контроль проводиться постійно під час здійснення митного оформлення товарів.

6. Очікувані результати прийняття від акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси держави

Передбачаються додаткові витрати з державного бюджету

Впорядкування нормативно-правової бази з питань митної справи в частині митного оформлення товарів, на які законами встановлено обмеження при переміщенні через митний кордон України.
Зниження витрат на організацію обміну інформацією на міжвідомчому рівні за рахунок впровадження загальнодержавного електронного документообігу, в тому числі за рахунок подання в електронному вигляді документів, що необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Інтереси громадян

Немає

Немає

Інтереси суб'єктів підприємницької діяльності

Витрат, пов'язаних із прийняттям акта, не передбачається

Забезпечується спрощення митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України.
Зменшення адміністративного навантаження на юридичних осіб, пов'язаного зі скороченням часу отримання ними послуг у сфері митної справи

Таким чином від прийняття акта очікується загальний позитивний ефект.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з мети державного регулювання для визначення результативності акта обрано такі показники:

1) кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта. Дія акта поширюватиметься на усіх суб'єктів господарювання, що переміщують товари через митний кордон України, на які встановлено обмеження;

2) рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо положень регуляторного акта. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання - середній, проект регуляторного акта розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті Міністерства доходів і зборів України;

3) час і кошти, що використовуються суб'єктами господарювання у зв'язку із прийняттям акта. Час і додаткові кошти суб'єктами господарювання у зв'язку з прийняттям акта не витрачатимуться.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим регуляторним актом на підставі показників, визначених у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності цим регуляторним актом.

 

Перший заступник Міністра
доходів і зборів України

С. Д. Дериволков

Опрос