Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 38 Закона Украины "О Государственном земельном кадастре" (относительно предоставления извлечений из Государственного земельного кадастра Центрами предоставления административных услуг) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.09.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (щодо надання витягів з Державного земельного кадастру Центрами надання адміністративних послуг)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61, N 49, ст. 555; Офіційний вісник України, 2012 р., N 85, ст. 3424, N 95, ст. 3846) такі зміни:

1) у частині першій:

абзац восьмий доповнити словами "або адміністратором Центру надання адміністративних послуг.";

абзац десятий після слів "реєстратора або" доповнити словами "адміністратора Центру надання адміністративних послуг, або";

2) у частині сьомій:

абзац перший доповнити словами "або адміністратору Центру надання адміністративних послуг";

абзац сьомий після слів "Державний кадастровий реєстратор" доповнити словами "або адміністратор Центру надання адміністративних послуг";

3) частину дев'яту викласти в такій редакції:

"Витяг з Державного земельного кадастру підписується Державним кадастровим реєстратором та посвідчується його печаткою або адміністратором Центру надання адміністративних послуг та посвідчується його печаткою.".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. РИБАК

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (щодо надання витягів з Державного земельного кадастру Центрами надання адміністративних послуг)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта

З метою виконання пункту 83.5.3 Національного плану дій на 2013 рік стосовно впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128, щодо забезпечення надання адміністративних послуг у створених центрах надання адміністративних послуг, зокрема, послуг з видачі витягів з Державного земельного кадастру пропонується внести зміни до Закону України "Про Державний земельний кадастр", для приведення його положень у відповідність до Закону України "Про адміністративні послуги".

Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" у частині прийняття заяв, формування та надання витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, крім Державних кадастрових реєстраторів, також адміністраторами Центру надання адміністративних послуг.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України розроблено з метою внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" в частині прийняття заяв, формування та надання витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, крім Державних кадастрових реєстраторів, також адміністраторами Центру надання адміністративних послуг.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Закони України "Про Державний земельний кадастр", "Про адміністративні послуги", Указ Президента України від 12 березня 2013 року N 128 "Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових бюджетних витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України погоджено без зауважень з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Для громадського обговорення проект Закону України розміщено на веб-сайті dazru.gov.ua Держземагентства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України врегулює питання ведення Державного земельного кадастру в частині прийняття заяв, формування та надання витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку крім Державних кадастрових реєстраторів також адміністраторами Центру надання адміністративних послуг.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта забезпечить приведення положень Закону України "Про Державний земельний кадастр" у відповідність до Закону України "Про адміністративні послуги" та забезпечить можливість отримання громадянами та юридичними особами адміністративних послуг у Центрах надання адміністративних послуг.

 

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. М. Тимченко

"___" ____________ 2013 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (щодо надання витягів з Державного земельного кадастру Центрами надання адміністративних послуг)"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Пунктом 83.5.3 Національного плану дій на 2013 рік стосовно впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128, передбачено захід щодо забезпечення надання адміністративних послуг у створених центрах надання адміністративних послуг, зокрема, послуг з видачі витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Однак відповідно до вимог Закону України "Про Державний земельний кадастр" видачу витягів з Державного земельного кадастру здійснюють Державні кадастрові реєстратори, а відповідно до положень Закону України "Про адміністративні послуги" послуги в Центрах надання адміністративних послуг надають адміністратори таких центрів.

Враховуючи зазначене, пропонується внести зміни до Закону України "Про Державний земельний кадастр" для приведення його положень у відповідність до Закону України "Про адміністративні послуги".

2. Цілі державного регулювання

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (щодо надання витягів з Державного земельного кадастру Центрами надання адміністративних послуг)" дасть можливість узгодити норми Закону України "Про Державний земельний кадастр" та Закону України "Про адміністративні послуги".

3. Визначення та оцінки альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативних способів досягнення встановлених цілей немає, оскільки порядок надання послуг визначено законами України "Про Державний земельний кадастр" та Законом України "Про адміністративні послуги".

В інший спосіб, такий як збереження чинного регулювання надання послуг щодо видачі витягів з Державного земельного кадастру, розв'язати існуючі проблеми та досягти цілей державного регулювання неможливо.

4. Механізм і заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" у частині прийняття заяв, формування та надання витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, крім Державних кадастрових реєстраторів, також адміністраторами Центру надання адміністративних послуг.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону забезпечить приведення положень Закону України "Про Державний земельний кадастр" у відповідність до Закону України "Про адміністративні послуги" та забезпечить можливість отримання громадянами та юридичними особами адміністративних послуг у Центрах надання адміністративних послуг.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Узгодження норм Закону України "Про Державний земельний кадастр" та Закону України "Про адміністративні послуги".

Очікуваними результатами прийняття регуляторного акта є забезпечення законних прав та інтересів громадян та юридичних осіб щодо отримання послуг у Центрах надання адміністративних послуг.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Проект Закону має необмежений термін дії.

8. Показники результативності регуляторного акта

Прийняття проекту Закону сприятиме посиленню захисту прав громадян і юридичних осіб у сфері надання послуг з видачі витягів з Державного земельного кадастру, забезпечить поліпшення умов надання послуг у Центрах надання адміністративних послуг.

Основним показником результативності регуляторного акта є кількість заяв про надання витягів з Державного земельного кадастру.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту Закону буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити не пізніше ніж через 2 роки після набуття чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження результативності здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. М. Тимченко

___ ____________ 2013 р.

 

Опрос