Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регазификации (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 18.09.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо регазифікації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину першу статті 5 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2004 р., N 12, ст. 155; 2010 р., N 48, ст. 566, N 49, ст. 571; 2013 р., N 19 - 20, ст. 186, із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2013 року N 5400-VI) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"регазифікація;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - шістнадцятим.

2. У Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 566; 2012 р., N 5, ст. 28, ст. 30, N 7, ст. 53; 2013 р., N 22, ст. 214, із змінами, внесеними законами України від 2 жовтня 2012 року N 5406-VI і від 16 жовтня 2012 року N 5460-VI):

1) у частині першій статті 1:

пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

"регазифікація;";

доповнити цю частину пунктом 27 такого змісту:

"27) регазифікація - господарська діяльність на ринку природного газу, яка включає надання послуг з розвантаження, тимчасового зберігання, перетворення скрапленого природного газу в газоподібний стан та подальшу його подачу до Єдиної газотранспортної системи України.";

2) у частині третій статті 4:

пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

"послуги з регазифікації;";

пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

"формування тарифів на послуги з регазифікації;";

3) пункт 4 частини другої статті 9 після слів "новозбудованих газопроводів" доповнити словами "та потужностей з регазифікації".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регазифікації"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта розроблено на виконання підпункту 232.9 пункту 232 Національного плану дій на 2013 рік, затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 N 128/2013 "Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", яким передбачено прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу" та "Про природні монополії".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Закону України є закріплення в законодавстві України визначення поняття: "регазифікація газу" та визначення повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, щодо встановлення тарифів на послуги з регазифікації газу і щодо застосування стимулюючого тарифного регулювання при встановленні тарифів на послуги з регазифікації газу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу";

Закон України "Про природні монополії";

Указ Президента України від 8 вересня 2010 року N 895/2010 "Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку";

Указ Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013 "Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава";

Указ Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059/2011 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року N 1255 "Про затвердження Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)";

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року N 1256 "Про затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)";

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 року N 661 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року N 1256";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 року N 603-р "Деякі питання підготовки до реалізації національного проекту "LNG термінал" - морський термінал з приймання скрапленого природного газу".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України погоджено без зауважень Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Погоджується з Держпідприємництвом.

Міністерство юстиції надало висновок, яким проект Закону України погоджено із зауваженнями щодо нормопроектувальної техніки, які враховано.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України немає положень, які містять ознаки дискримінації.

Проект Закону України не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект Закону України не містить норм, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України стосується регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України буде сприяти диверсифікації джерел та шляхів постачання природного газу в Україну, підвищенню рівня соціальної стабільності в країні, поліпшенню інвестиційного клімату в Україні.

 

Заступник Міністра енергетики та
вугільної промисловості України -
керівник апарату

А. Бондаренко

"___" ____________ 2013 р.

 

 

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регазифікації"

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України "Про природні монополії"

Стаття 5. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій

1. Відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах:

транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;

транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;

розподіл природного і нафтового газу трубопроводами;

зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного газу (ліцензійними умовами);

Стаття 5. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій

1. Відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах:

транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;

транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;

розподіл природного і нафтового газу трубопроводами;

зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного газу (ліцензійними умовами);

регазифікація;

Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу"

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

...

12) замовник - суб'єкт ринку природного газу, який на підставі договору замовляє надання однієї або кількох з таких послуг:

приєднання власних об'єктів до Єдиної газотранспортної системи України;

транспортування природного газу магістральними газопроводами;

транспортування природного газу розподільними трубопроводами;

транзит природного газу територією України;

зберігання природного газу в підземних сховищах;

...

26) транспортування природного газу - господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і пов'язана з переміщенням природного газу трубопроводами з метою його подальшого зберігання, розподілу або доставки безпосередньо споживачам та замовникам, окрім транспортування внутрішньопромисловими трубопроводами (приєднаними мережами).

пункт відсутній

Стаття 4. Державне регулювання

...

3. До повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, належать:

1) здійснення державного регулювання відносин суб'єктів ринку природного газу;

2) ліцензування господарської діяльності на ринку природного газу;

3) затвердження ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності на ринку природного газу;

4) здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу відповідно до законодавства та в порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

5) затвердження порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України;

6) забезпечення проведення тарифної та цінової політики на ринку природного газу;

7) встановлення тарифів на:

транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами;

транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами;

постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;

закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;

...

11) затвердження порядків:

формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, визначених у статті 10 цього Закону;

встановлення роздрібних цін на природний газ для населення;

формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу;

контролю за дотриманням ліцензійних умов;

формування інвестиційних програм;

Стаття 9. Основи функціонування ринку природного газу

4) забезпечення рівних можливостей для доступу до Єдиної газотранспортної системи України та підземних сховищ газу, в тому числі новозбудованих газопроводів;

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

...

12) замовник - суб'єкт ринку природного газу, який на підставі договору замовляє надання однієї або кількох з таких послуг:

приєднання власних об'єктів до Єдиної газотранспортної системи України;

транспортування природного газу магістральними газопроводами;

транспортування природного газу розподільними трубопроводами;

транзит природного газу територією України;

зберігання природного газу в підземних сховищах;

регазифікація;

26) транспортування природного газу - господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і пов'язана з переміщенням природного газу трубопроводами з метою його подальшого зберігання, розподілу або доставки безпосередньо споживачам та замовникам, окрім транспортування внутрішньопромисловими трубопроводами (приєднаними мережами).

27) регазифікація - господарська діяльність на ринку природного газу, яка включає надання послуг з розвантаження, тимчасового зберігання, перетворення скрапленого природного газу в газоподібний стан та подальшу його подачу до Єдиної газотранспортної системи України.".

Стаття 4. Державне регулювання

...

3. До повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, належать:

1) здійснення державного регулювання відносин суб'єктів ринку природного газу;

2) ліцензування господарської діяльності на ринку природного газу;

3) затвердження ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності на ринку природного газу;

4) здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу відповідно до законодавства та в порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

5) затвердження порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України;

6) забезпечення проведення тарифної та цінової політики на ринку природного газу;

7) встановлення тарифів на:

транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами;

транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами;

постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;

закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;

послуги з регазифікації;

...

11) затвердження порядків:

формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, визначених у статті 10 цього Закону;

встановлення роздрібних цін на природний газ для населення;

формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу;

контролю за дотриманням ліцензійних умов;

формування інвестиційних програм;

формування тарифів на послуги з регазифікації;

Стаття 9. Основи функціонування ринку природного газу

4) забезпечення рівних можливостей для доступу до Єдиної газотранспортної системи України та підземних сховищ газу, в тому числі новозбудованих газопроводів та потужностей з регазифікації;

 

Директор Департаменту з питань
виробництва традиційних та
альтернативних видів палива

І. Рубан

Опрос