Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной пошлины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 06.09.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державного мита

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) такі зміни:

1. Пункт 35 частини другої статті 29 викласти в такій редакції:

"35) державне мито, яке справляється за:

а) державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно та державну реєстрацію обтяження речового права на нерухоме майно;

б) придбання вексельних бланків;

в) видачу (реєстрацію) охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, примусової ліцензії на використання сорту рослин;

г) оформлення та видачу (у тому числі замість втраченого або викраденого) паспорта громадянина України для виїзду за кордон на території України та за її межами, а також його обмін або внесення змін до виданого паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

ґ) оформлення та видачу документів громадянам України, які проживають у прикордонних районах, на право перетинання державного кордону України у спрощеному порядку;

д) оформлення та видачу (у тому числі замість втраченого або викраденого) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, а також його обмін або внесення змін до виданого посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

е) оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну, української транзитної візи;".

2. Пункт 15 частини першої статті 64 викласти в такій редакції:

"15) державне мито (крім державного мита, визначеного пунктом 35 частини другої статті 29 цього Кодексу).".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо державного мита)"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо державного мита)" розроблено на виконання підпункту 81.1.2 підпункту 81.1 пункту 81 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013, та доручення Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 N 10728/4/1-13, яким передбачена розробка законодавчих змін до Податкового кодексу України щодо включення до Кодексу положень стосовно державного мита, інших обов'язкових платежів.

Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито", який був прийнятий ще в 1993 році, і значна частина його норм з того часу не переглядалася.

Законопроектом пропонується удосконалити особливості визначення і сплати державного мита, спростити процедуру його адміністрування.

Враховуючи, що проектом Закону України "Про державне мито" передбачено затвердження положень щодо справляння державного мита на заміну Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито", виникла необхідність внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині зарахування державного мита до відповідних бюджетів.

2. Цілі державного регулювання

Законопроект розроблено з метою узгодження положень Бюджетного кодексу України зі розробленим проектом закону щодо справляння державного мита на заміну Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Під час розробки законопроекту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілі:

- залишення існуючої ситуації наданий час без змін, проте, залишення ситуації без змін не дозволить досягти визначені цілі - удосконалення порядку визначення і сплати державного мита, спрощення процедур його адміністрування;

- внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів, в свою чергу, не дозволить досягти визначені цілі враховуючи, що зазначене питання регулюється на законодавчому рівні.

Отже, запровадження таких альтернативних способів є недоцільним.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом Закону шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України пропонується розмежувати зарахування державного мита від різних операцій до Державного або місцевого бюджетів.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону дозволить удосконалити порядок визначення і сплати державного мита, спрощення процедур його адміністрування, забезпечить повноту та своєчасність надходжень державного мита до бюджетів.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Удосконалення та спрощення порядку адміністрування державного мита.
2. Забезпечення повноти та своєчасності надходжень державного мита до бюджетів.

Додаткових витрати з державного бюджету не потрібно

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

1. Спрощення процедури справляння державного мита державними нотаріусами та уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування, іншими суб'єктами.

Витрати відсутні

Сфера інтересів громадян

 

відсутні

відсутні

7. Строк чинності регуляторного акта

Даний законопроект регуляторного акту не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення результативності регуляторного акта

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта - зміниться.

2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюється на громадян України, іноземців, осіб без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичних осіб - підприємців, які звертаються сплачують державне мито за вчиненням в їх інтересах окремих дій та видачу документів, що мають юридичне значення.

3) Розмір коштів і час, які витрачаються суб'єктами господарювання у зв'язку із виконанням вимог акта - витрати суб'єктів господарювання не передбачаються.

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - високий. Зазначений документ оприлюднено на веб-порталі Міністерства доходів і зборів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набуття чинності регуляторним актом шляхом аналізу виключно статистичних показників.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік після набрання чинності регуляторного акту шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акту шляхом аналізу статистичних даних.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Заступник Міністра
доходів і зборів України

А. П. Ігнатов

Опрос