Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственной пошлине (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 06.09.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне мито

Стаття 1. Визначення державного мита

Державне мито - це плата за дії (послуги) уповноважених законом на те органів, що справляється на всій території України за вчинення дій та видачу документів, що мають юридичне значення.

Стаття 2. Платники державного мита

Платниками державного мита є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до уповноважених органів за вчиненням в їх інтересах окремих дій та видачу документів, що мають юридичне значення.

Стаття 3. Об'єкти справляння державного мита

Державне мито справляється:

1) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріусами та уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування;

2) за державну реєстрацію актів цивільного стану, повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та свідоцтв у зв'язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану;

3) за оформлення та видачу документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус (за винятком документів, що підтверджують соціальний статус особи), та інших документів, які дають право на в'їзд на територію України, виїзд з України або транзитний проїзд через територію України;

4) за подання заяви з питання набуття (поновлення) громадянства України або виходу з громадянства України;

5) за реєстрацію місця проживання особи;

6) за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

7) за реєстрацію випуску цінних паперів, крім облігацій державних і місцевих позик; реєстрацію похідних (деривативів); видачу приватизаційних цінних паперів та їх обмін; придбання вексельних бланків;

8) за операції з об'єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами;

9) за проведення прилюдних торгів (аукціонів, тендерів) об'єктами нерухомого майна, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами;

10) за видачу (реєстрацію) охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, примусової ліцензії на використання сорту рослин;

11) за видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання;

12) за вчинення консульських дій на території України та за кордоном у вигляді консульського збору.

Стаття 4. Розміри ставок державного мита

1. Ставки державного мита встановлюються у таких розмірах:

Найменування документів та дій, за які справляється державне мито

Розміри ставок

1. За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріусами та уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування:

 

1) за посвідчення договору відчуження об'єкта нерухомого майна, який перебуває у власності громадянина, що здійснює таке відчуження

1 відсоток суми договору, але не менше 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (далі у цій статті - мінімальна заробітна плата)

2) за посвідчення договору купівлі-продажу майна державного підприємства

0,1 відсотка вартості майна, що викуповується

3) за посвідчення договору відчуження транспортного засобу, інших самохідних машин і механізмів:

 

дітям, одному з подружжя, батькам

1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

іншим особам

7,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

4) за посвідчення договору застави

0,01 відсотка предмета застави, але не менше 7,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати і не більше 75 відсотків розміру мінімальної заробітної плати

5) за посвідчення договору найма (оренди) (піднайму, лізингу) об'єкта нерухомості, за виключенням земельної ділянки (в тому числі оренди житла з викупом), транспортного засобу

0,01 відсотка суми договору, але не менше 7,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати і не більше 75 відсотків розміру мінімальної заробітної плати

6) за посвідчення договору оренди (суборенди) земельних ділянок

0,01 відсотка грошової оцінки земельної ділянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України

7) за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

8) за посвідчення іпотечного договору, а також договору відступлення права вимоги за іпотечним договором та договору про задоволення вимог іпотекодержателя

0,01 відсотка вартості предмета іпотеки, зазначеної в іпотечному договорі

9) за посвідчення установчого (засновницького) договору, інших установчих документів юридичної особи, договору про поділ нерухомого майна, договору поруки та інших договорів, що не підлягають оцінці

1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

10) за посвідчення заповітів

0,08 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

11) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

дітям, одному з подружжя, батькам

0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

іншим громадянам

0,15 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

12) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

дітям, одному з подружжя, батькам

0,15 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

іншим громадянам

0,45 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

13) за посвідчення інших доручень, ніж визначені підпунктом 11 або 12 цього підпункту, на право користування майном, включаючи транспортні засоби

розмір визначається за ставками, передбаченими відповідно підпунктом 11 або 12 цього підпункту

14) за посвідчення інших доручень

0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

15) за вжиття заходів до охорони спадкового майна

3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати

16) за видачу свідоцтва про право на спадщину

3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати

17) за видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

18) за засвідчення вірності копій документів та витягів з них

0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати (за сторінку)

19) за засвідчення справжності кожного підпису на документі, у тому числі справжності підпису перекладача

0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати (за кожний документ)

20) за засвідчення вірності перекладу документа з однієї мови на іншу

0,45 відсотка розміру мінімальної заробітної плати (за сторінку)

21) за вчинення виконавчого напису

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 4,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати і не більше 150 відсотків розміру мінімальної заробітної плати

22) за вчинення протесту векселів

0,45 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

23) за вчинення морського протесту

0,45 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

24) за видачу дубліката нотаріально посвідченого документа

0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

25) за передачу заяви фізичної або юридичної особи іншій фізичній або юридичній особі та вчинення інших нотаріальних дій, крім передбачених підпунктами 1 - 24 цього підпункту

0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

2. За державну реєстрацію актів цивільного стану:

 

1) за державну реєстрацію шлюбу

0,08 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

2) за державну реєстрацію розірвання шлюбу:

 

за заявою подружжя, яке не має дітей

0,75 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

з особою, визнаною безвісно відсутньою або недієздатною

0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

3) за державну реєстрацію зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові), крім зміни у разі реєстрації шлюбу

0,45 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

4) за державну реєстрацію зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) повторно, крім зміни у разі реєстрації шлюбу

4,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

5) за повторну видачу свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, крім свідоцтва про зміну імені

0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

3. За оформлення та видачу, обмін документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, інших документів громадянам України на право перетинання державного кордону України:

 

1) паспорта громадянина України:

 

за оформлення та видачу замість втраченого або викраденого

3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати

за обмін у зв'язку із закінченням строку його дії

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

за обмін в інших випадках

3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати

2) паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

 

за оформлення та видачу (у тому числі замість втраченого або викраденого) на території України

15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати

за дострокове (до десяти робочих днів) оформлення та видачу (у тому числі замість втраченого або викраденого) на території України

30 відсотків розміру мінімальної заробітної плати

за обмін на території України

3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати

за оформлення та видачу (у тому числі замість втраченого або викраденого) на території України, а також за обмін ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

7,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

за оформлення та видачу (у тому числі замість втраченого або викраденого) за межами України

за тарифом консульського збору України

за внесення додаткової змінної інформації

0,75 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

3) за оформлення та видачу документів громадянам України, які проживають у прикордонних районах, на право перетинання державного кордону України у спрощеному порядку

0,75 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

4) за оформлення та видачу громадянам України посвідчення особи на повернення в Україну

за тарифом консульського збору України

4. За оформлення та видачу, обмін документів, які дають право на в'їзд на територію України, виїзд з України або транзитний проїзд через територію України іноземців та осіб без громадянства, та документів, які дають право на їх проживання в Україні:

 

1) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон:

 

за оформлення та видачу (у тому числі замість втраченого або викраденого) або обмін посвідчення

7,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

за внесення додаткової змінної інформації

0,75 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

2) за оформлення та видачу іноземцям та особам без громадянства візи для в'їзду в Україну, української транзитної візи

за тарифом консульського збору України

3) за оформлення та видачу іноземцям та особам без громадянства посвідчення особи на повернення в Україну

за тарифом консульського збору України

4) за оформлення запрошення в Україну іноземців та осіб без громадянства

0,45 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

5) за оформлення та видачу іноземцям, які є громадянами держав, з якими укладено договори про місцевий прикордонний рух, документів, які дають право на перетинання державного кордону в межах місцевого прикордонного руху

за тарифом консульського збору України

6) за оформлення та видачу (у тому числі замість втраченої або викраденої), обміну іноземцям та особам без громадянства посвідки:

 

на постійне проживання

7,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

на тимчасове проживання

3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати

5. За подання заяви з питань набуття (поновлення) або виходу з громадянства України:

 

за подання заяви про набуття громадянства України, заяви про поновлення громадянства України

0,75 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

за подання заяви про вихід з громадянства України

9 відсотків розміру мінімальної заробітної плати

6. За реєстрацію місця проживання особи

0,08 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

7. За державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

 

1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно

10,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

2) за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження речового права на нерухоме майно

4,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

8. За реєстрацію випуску цінних паперів та похідних (деривативів), видачу приватизаційних цінних паперів та придбання бланків цінних паперів:

 

1) за реєстрацію випуску цінних паперів, крім облігацій державних і місцевих позик:

 

у разі публічного розміщення

0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів

у разі приватного розміщення

0,2 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів

2) за реєстрацію похідних (деривативів)

75 відсотків розміру мінімальної заробітної плати

3) за видачу приватизаційних цінних паперів та їх обмін

0,2 відсотка номінального значення приватизаційних паперів

4) за придбання вексельних бланків

0,15 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за кожний бланк

9. За операції з об'єктом нерухомого майна, який перебуває у власності громадянина, що здійснюються на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законом

1 відсоток фактичної вартості укладеної угоди, але не менше 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за кожну укладену угоду

10. За проведення прилюдних торгів (аукціонів, тендерів) об'єктами нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законом

1 відсоток фактичної вартості реалізованих об'єктів нерухомого майна, але не менше 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за кожний реалізований об'єкт

11. За видачу (реєстрацію) охоронного документа (патенту, свідоцтва) на об'єкт інтелектуальної власності та примусової ліцензії на використання сорту рослин:

 

1) за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок:

 

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають в Україні

1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають за межами України

100 доларів США

2) за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:

 

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають в Україні

7,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають за межами України

200 доларів США

3) за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми:

 

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають в Україні

1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають за межами України

100 доларів США

4) за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару:

 

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають в Україні

7,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають за межами України

200 доларів США

5) за реєстрацію виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт

1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

6) за видачу примусової ліцензії на використання сорту рослин

4,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

12. За видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання

0,15 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

13. За консульські дії, які провадяться за кордоном

за тарифами консульського збору України

Ставки державного мита, визначені відповідно до цієї статті у відсотках розміру мінімальної заробітної плати, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до 1 гривні).

Під час обчислення суми державного мита за посвідчення договорів відчуження об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності фізичних осіб, вартість таких договорів визначається виходячи із суми договору, але не нижче оціночної вартості такого майна, яка визначається суб'єктом оціночної діяльності (суб'єктом господарювання, який відповідає вимогам, установленим Законами України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про оцінку земель").

Стаття 5. Пільги щодо сплати державного мита

Від сплати державного мита звільняються:

1) громадяни України - за засвідчення вірності копій документів, необхідних для призначення і одержання пенсії та державної допомоги, а також у справах опіки та піклування, усиновлення;

2) громадяни України - за державну реєстрацію народження, смерті, за повторну видачу свідоцтв про народження у разі внесення змін до актового запису про народження у випадках визнання батьківства (материнства), встановлення факту батьківства (материнства), усиновлення, а також за повторну видачу свідоцтв у зв'язку з помилками, допущеними органами державної реєстрації актів цивільного стану під час державної реєстрації актів цивільного стану;

3) громадяни України - за посвідчення заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;

4) громадяни України - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:

на майно осіб, які загинули під час захисту СРСР і України у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони власності громадян чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою;

на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;

на жилий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;

на жилі будинки в сільській місцевості за умови, що громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості;

на вклади в установах Ощадбанку та інших кредитних установах (у тому числі на грошові заощадження і страхові внески, вкладені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та Державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, придбані в установах Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, у тому числі облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР), на страхові суми за договорами особистого і майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід (винаходи), корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції;

на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства;

5) неповнолітні особи - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину;

6) громадяни України - власники земельних часток (паїв), яким виділили в натурі (на місцевості) земельні ділянки, - за посвідчення договорів міни земельних ділянок;

7) громадяни України - за оформлення та видачу паспорта громадянина України вперше, за обмін діючого паспорта на паспорт нового зразка;

8) громадяни України, які є батьками новонароджених дітей, - при отриманні на дитину паспорта громадянина України;

9) неповнолітні особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

10) громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за оформлення та видачу їм паспорта громадянина України для виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, а дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення;

11) громадяни України - за оформлення та видачу їм паспорта громадянина України для виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвідинами могил близьких родичів, а також за оформлення запрошення в Україну іноземців та осіб без громадянства у зв'язку із смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;

12) громадяни України - за оформлення та видачу дипломатичних і службових паспортів України та посвідчень особи моряка;

13) громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, а також іноземці, які виконують функції почесних консулів України, - за оформлення та видачу документів, які дають право на в'їзд на територію України, виїзд з території України або транзитний проїзд через територію України, у разі, коли міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, передбачено звільнення від сплати державного мита;

14) іноземці чи особи без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, - за видачу їм проїзних документів для виїзду за кордон;

15) фізичні та юридичні особи - за державну реєстрацію прав, які виникли та зареєстровані до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

16) інваліди Великої Вітчизняної війни та члени сімей воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи, інваліди I і II групи, опікуни та інші законні представники малолітніх та неповнолітніх дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I і II групи - за дії, які вчиняються в інтересах дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I і II групи;

17) громадяни України, віднесені до 1 або 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

18) громадяни України, віднесені до 3 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

19) громадяни України, віднесені до 4 категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

20) громадські об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадські об'єднання інвалідів та ветеранів, їх підприємства, установи та організації; всеукраїнське добровільне громадське об'єднання "Організація солдатських матерів України";

21) органи державної влади та органи місцевого самоврядування; Пенсійний фонд України, його органи, підприємства, установи та організації; Фонд соціального захисту інвалідів і його відділення; органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - за вчинення дій чи отримання документів, що мають юридичне значення, згідно з повноваженнями, визначеними законом;

22) органи державної влади - за державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно;

23) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування - за державну реєстрацію права державної чи комунальної власності на земельну ділянку;

24) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - за послуги державних органів у зв'язку із утворенням перехідного банку відповідно до вимог Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

25) приймаючий та перехідний банк - за послуги, пов'язані з передачею (отриманням) активів і зобов'язань відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Стаття 6. Порядок сплати державного мита

1. Державне мито сплачується за місцем вчинення дій та оформлення і видачі документів і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2. Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які постійно проживають або перебувають за межами України, сплачують вказане в підпункті 11 пункту 1 статті 4 цього Закону державне мито у доларах США або в іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

3. За вчинення нотаріальних дій державними нотаріусами, а також уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування державне мито сплачується до вчинення нотаріальних дій, а за видачу дублікатів документів, що є в справах нотаріальних контор, копій документів, - при їх видачі.

Державне мито за посвідчення договорів, за якими одна сторона звільняється від сплати державного мита, сплачується повністю другою стороною (якщо вона також не звільнена від сплати мита).

4. За державну реєстрацію актів цивільного стану державне мито сплачується до подання відповідної заяви про державну реєстрацію актів цивільного стану, а за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану - при їх видачі. За видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану у зв'язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану, державне мито сплачується у день подання заяви про внесення змін або поновлення актового запису цивільного стану.

5. За оформлення та видачу, обмін та внесення додаткової змінної інформації до документів громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які дають право на в'їзд на територію України, а також посвідки на постійне проживання і посвідки на тимчасове проживання державне мито сплачується до подання заяви до уповноваженого органу.

За обмін зазначених документів, пов'язаний з виправленням помилки в інформації, внесеної до документа, державне мито не справляється.

6. За реєстрацію місця проживання особи державне мито сплачується при поданні заяви про реєстрацію місця проживання особи.

7. За видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання державне мито сплачується при видачі відповідного документа.

8. Юридичні особи сплачують державне мито за реєстрацію випуску цінних паперів перед подачею відповідної заяви про таку реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виходячи із загальної номінальної вартості цінних паперів, вказаної в проспекті емісії.

9. За видачу приватизаційних цінних паперів державне мито сплачується при їх видачі.

10. За проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру) державне мито сплачується протягом 15 днів з дня проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру).

11. Державне мито за виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт сплачується протягом трьох місяців від дати надходження до заявника повідомлення про виникнення прав на сорт.

12. Платіжні доручення на безготівкове перерахування державного мита, квитанції банку про сплату державного мита додаються до примірників посвідчених угод, заяв, пов'язаних з державною реєстрацією актів цивільного стану та повторною видачею свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та інших відповідних матеріалів про видачу документів, а також до документів щодо реєстрації укладених на біржах угод.

У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказується сума внесеного державного мита, дата і номер банківського документа.

13. У разі коли платники звільняються від сплати державного мита, про це робиться відмітка у відповідних документах (реєстрах, книгах тощо) з посиланням на норми цього Кодексу про звільнення від сплати державного мита, а також на документ, який підтверджує право на отримання пільги.

14. У разі несплати платником державного мита в розмірі і порядку, передбачених цим Кодексом, дія в його інтересах не вчиняється та/або документ не видається, крім випадків, визначених пунктом 10 цієї статті.

Стаття 7. Повернення державного мита

1. Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або повністю у випадках:

1) внесення мита помилково або надміру, ніж передбачено законодавством або тарифом консульського збору України;

2) відмови у вчиненні дій, зазначених у статті 3 цього Закону.

2. У разі виникнення зазначених обставин платник державного мита подає заяву у довільній формі до уповноваженого органу, якому сплачено мито, на повернення державного мита, в якій зазначає напрям перерахування коштів - на поточний рахунок платника в установі банку, повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника рахунка в банку.

3. Повернення державного мита здійснюється за умови, якщо заяву подано до уповноваженого органу, протягом року з дня зарахування його до бюджету.

4. Уповноважений орган не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником державного мита заяви готує висновок про повернення відповідних сум державного мита з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

5. На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п'яти робочих днів здійснює повернення відповідних сум державного мита платникам державного мита у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері казначейського обслуговування державних коштів.

6. Уповноважений орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновку про повернення відповідних сум державного мита з відповідного бюджету.

7. У разі прийняття рішення про відмову уповноваженого органу в державній реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень державне мито не повертається.

8. У разі відмови іноземцям, особам без громадянства в оформленні візи консульський збір не повертається.

Стаття 8. Відповідальність за порушення правил справляння державного мита

1. Відповідальність за правильність справляння, своєчасність та повноту внесення до бюджету державного мита, що підлягає сплаті відповідно до цього Закону, несуть посадові особи уповноважених органів.

2. За несвоєчасну сплату або сплату у неповному обсязі державного мита до бюджету нараховується пеня з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, яка діяла на день сплати державного мита.

Суми пені зараховуються до бюджетів, до яких згідно з Бюджетним кодексом України зараховується державне мито.

Стаття 9. Здійснення контролю за сплатою державного мита

Органи доходів і зборів проводять перевірки щодо правильності справляння державного мита, а також своєчасності й повноти внесення його до бюджету в усіх уповноважених органах, що його справляють, у порядку і строки визначені Податковим кодексом України.

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Положення цього Закону щодо сплати державного мита за об'єкти справляння, які включено до переліку адміністративних послуг, втрачають чинності одночасно із набранням чинності законом, що визначає перелік адміністративних послуг та розміри плати за їх надання (адміністративні збори).

3. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 із наступними змінами).

4. Внести зміни до таких законів України:

1) частину третю статті 64 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) виключити;

2) частину другу статті 109 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) виключити;

3) частину п'яту статті 3 та абзац четвертий частини третьої статті 4 Закону України "Про приватизаційні папери" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст. 352; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року N 5492-VI) після слів "державне мито" доповнити словами "у порядку та розмірах, визначених законодавством";

4) у Законі України "Про охорону прав на сорти рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 1, ст. 1; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI):

у статті 31:

у частині другій після слів "за їх виникнення" доповнити словами "у порядку та розмірах, визначених законодавством";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Збір за виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту сплачується протягом трьох місяців від дати надходження до заявника повідомлення. В іншому разі прийняте рішення скасовується, про що заявникові надсилається повідомлення.";

частину п'яту статті 43 після слів "державне мито" доповнити словами "у порядку та розмірах, визначених законодавством";

частину першу статті 56 викласти у такій редакції:

"1. Розмір та порядок сплати державного мита, передбаченого цим Законом, установлюються законодавством.";

5) частину третю статті 36 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 37, ст. 307; 2003 р., N 35, ст. 271; 2011 р., N 8, ст. 37) виключити;

6) частину другу статті 28 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 32; 2001 р., N 8, ст. 37; 2002 р., N 16, ст. 114) виключити;

7) частину другу статті 23 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36; 2001 р., N 8, ст. 37; 2002 р., N 16, ст. 144) виключити;

8) частину другу статті 23 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 8, ст. 28; 2001 р., N 8, ст. 37; 2002 р., N 16, ст. 114) виключити;

9) у Законі України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 41, ст. 188; 2012 р., N 7, ст. 53, N 43, ст. 551):

друге речення частини четвертої статті 21 виключити;

частину четверту статті 24 виключити;

10) статтю 60 Закону України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 49, ст. 272) виключити;

11) у Законі України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 267; 2001 р., N 8, ст. 37; 2002 р., N 16, ст. 114; 2003 р., N 35, ст. 271; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5460-VI):

абзац другий частині першої статті 15 виключити;

частину другу статті 26 виключити;

12) частину першу статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; 2013 р., N 23, ст. 224; із змінами, внесеними Законом України від 14 травня 2013 року N 233-VII) викласти у такій редакції:

"1. За проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень справляється державне мито у порядку та розмірах, визначених законодавством.";

13) пункт 6 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; 2013 р., N 23, ст. 224) виключити;

14) у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564):

третє речення частини третьої статті 38 виключити;

у частині восьмій статті 40, частинах шостій і тринадцятій статті 42 слова "державного мита" виключити;

15) у Законі України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" від 20 листопада 2012 року N 5492-VI:

третє речення частини четвертої статті 19 виключити;

частину другу статті 20 виключити.

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про державне мито"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про державне мито" розроблено на виконання підпункту 81.1.2 підпункту 81.1 пункту 81 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013, та доручення Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 N 10728/4/1-13, яким передбачена розробка законодавчих змін до Податкового кодексу України щодо включення до Кодексу положень стосовно державного мита, інших обов'язкових платежів.

Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито", який був прийнятий ще в 1993 році і значна частина його норм з того часу не переглядалася.

Законопроектом пропонується удосконалити особливості визначення і сплати державного мита, спростити процедуру його адміністрування.

2. Цілі державного регулювання

Основними завданнями проекту є законодавче удосконалення порядку визначення і сплати державного мита, спрощення процедур його адміністрування, забезпечення повноти та своєчасності надходжень державного мита до бюджетів.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Під час розробки законопроекту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілі:

- залишення існуючої ситуації на даний час без змін, проте залишення ситуації без змін не дозволить досягти визначені цілі - удосконалення порядку визначення і сплати державного мита, спрощення процедур його адміністрування;

- внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів, в свою чергу, не дозволить досягти визначені цілі враховуючи, що зазначене питання регулюється на законодавчому рівні.

Отже, запровадження таких альтернативних способів є недоцільним.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом Закону передбачено затвердження положень щодо справляння державного мита на заміну Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

Зокрема, законопроектом визначаються платники, об'єкти та база оподаткування, розміри ставок та порядок сплати державного мита. Окрім того, визначаються випадки повернення платникам сплачених сум державного мита, преференції по його сплаті.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону дозволить удосконалити порядок визначення і сплати державного мита, спрощення процедур його адміністрування, забезпечить повноту та своєчасність надходжень державного мита до бюджетів.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Удосконалення та спрощення порядку адміністрування державного мита.
2. Забезпечення повноти та своєчасності надходжень державного мита до бюджетів.
3. Зменшення звернень платників податків за роз'ясненнями відповідних норм законодавства.

Додаткових витрат з державного бюджету не потрібно

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

1. Спрощення процедури справляння державного мита державними нотаріусами та уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування, іншими суб'єктами.

Витрати відсутні

Сфера інтересів громадян

1. Зменшення витрат часу на сплату державного мита.
2. Спрощення розуміння податкового законодавства.

Витрати громадян відсутні

7. Строк чинності регуляторного акта

Даний законопроект регуляторного акта не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення результативності регуляторного акта

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта - зміниться.

2) Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюється на громадян України, іноземців, осіб без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичних осіб - підприємців, які звертаються до уповноважених органів за вчиненням в їх інтересах окремих дій та видачу документів, що мають юридичне значення.

3) Розмір коштів і час, які витрачаються суб'єктами господарювання у зв'язку із виконанням вимог акта - витрати суб'єктів господарювання не передбачаються.

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - високий. Зазначений документ оприлюднено на веб-порталі Міністерства доходів і зборів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набуття чинності регуляторним актом шляхом аналізу виключно статистичних показників.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік після набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Заступник Міністра
доходів і зборів України

А. П. Ігнатов

Опрос