Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления услуг по централизованной поставке холодной воды, централизованному водоотводу (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.08.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо надання послуг з централізованого постачання холодної води, централізованого водовідведення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 19 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI) викласти у такій редакції:

"Послуги з питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання на підставі договору, укладеного відповідно до закону.

Договори на надання послуг з централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення укладаються згідно з Законом України "Про житлово-комунальні послуги".".

2. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 12, ст. 76; N 42, ст. 526):

1) статтю 19 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення є підприємство питного водопостачання.

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні кооперативи, управителі можуть відповідно до закону прийняти рішення про визначення для об'єктів, що перебувають у їхній власності (управлінні), виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води, централізованого водовідведення суб'єкта господарювання, що не є підприємством питного водопостачання.".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

2) у статті 29:

частину першу та другу після слів "житлово-комунальних послуг" доповнити словами "(крім послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого водовідведення)";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Договір на надання послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого водовідведення у багатоквартирному будинку укладається відповідно до типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, між власником, орендарем чи квартиронаймачем квартири та виконавцем цих послуг.".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

3) абзац перший частини третьої статті 31 після слова "послуги" доповнити словами "(крім послуг з централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення, тарифи на які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг)".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання послуг з централізованого постачання холодної води, централізованого водовідведення"

1. Визначення та актуальність проблеми

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання послуг з централізованого постачання холодної води, централізованого водовідведення" (далі - проект Закону або законопроект) розроблено на виконання пункту 160.2 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 N 128/2013 (далі - Національний план на 2013 рік), яким передбачено забезпечення можливості укладення договорів між підприємствами питного водопостачання та кінцевими споживачами (власниками квартир, жилих та нежилих приміщень у багатоквартирних будинках) на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення та встановлення тарифу у таких випадках Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

2. Визначення цілей державного регулювання

Законопроект спрямований на врегулювання взаємовідносин виробників (виконавців) та споживачів послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого водовідведення, вдосконалення механізму тарифоутворення у зазначеній сфері регулювання.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

1) У випадку залишення наявного стану правового регулювання не буде виконано пункт 160.2 Національного плану на 2013 рік.

2) У разі прийняття акта (обраний спосіб) буде вдосконалено правове регулювання відносин у сфері комунального господарства завдяки усуненню неоднозначності прав та обов'язків виробників та виконавців послуг з централізованого постачання холодної води, централізованого водовідведення, підвищення економічної ефективності їх діяльності в результаті запровадження більш прозорого механізму тарифоутворення.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідних заходів

Досягнення мети державного регулювання є передбачається шляхом:

визначення на рівні закону підприємств питного водопостачання виконавцями послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого водовідведення;

наділення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, повноваженнями щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого водовідведення.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі економічні та політичні чинники: економічна криза, політична нестабільність, зміни в чинному законодавстві.

Зазначені чинники позначаться на ефективності роботи підприємств.

Позитивно впливатиме на дію цього акта економічне зростання, підвищення добробуту та платоспроможності населення, дотримання відповідними суб'єктами господарювання вимог законодавства.

Можливість виконання акта з боку органів державної виконавчої влади може бути такою:

щодо Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування - не оцінюється, оскільки дія акта не поширюється на ці органи;

щодо Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, - висока;

щодо фізичних осіб - висока.

Можливість виконання акта суб'єктами господарювання у сфері питного водопостачання є високою, оскільки самі суб'єкти господарювання зацікавлені у вдосконаленні правового регулювання відповідних відносин та забезпечення економічного стимулювання і законності у цій сфері.

Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблявся, оскільки настання будь-яких негативних наслідків за результатами прийняття запропонованого механізму не очікується.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог регуляторного акта буде здійснюватися в установленому законом порядку.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат, у простій формі наведено у таблиці.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Вдосконалення державної політики у сфері комунального господарства, виконання пункту 160.2 Національного плану дій на 2013 рік

Відсутні

Ринкове середовище, інтереси суб'єктів господарювання

Стабілізація та створення умов для ефективного розвитку ринку послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого водовідведення

Відсутні

Інтереси громадян

Створення умов для забезпечення населення якісними послугами з централізованого постачання холодної води, водовідведення

Відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії акта необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності проекту акта є підвищення законності у сфері водопровідно-каналізаційного господарства.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не розраховується, оскільки його положеннями не передбачається підстав для додаткових надходжень.

Після набрання чинності регуляторним актом його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - не розраховується;

2) кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - всі суб'єкти господарювання - виконавці послуг з централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення та споживачі таких послуг;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язані з виконанням вимог акта, - середній;

3) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб із основних положень акта - високий;

4) кількість порушень законодавства під час реалізації норм Закону.

9. Відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Міністерство.

 

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. П. Темник

Опрос