Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О радиочастотном ресурсе Украины" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 23.08.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

Верховна Рада України постановляє:

1. Закон України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 14, ст. 116, N 26, ст. 215, N 30, ст. 258; 2009 р., N 24, ст. 299; 2010 р., N 1, ст. 1; 2010 р., N 34, ст. 482; 2010 р., N 38, ст. 503; 2011 р., N 23, ст. 160; 2011 р., N 41, ст. 413; 2012 р., N 5, ст. 35; 2012 р., N 7, ст. 53; 2012 р., N 39, ст. 461) доповнити статтею 55-1, виклавши в такій редакції:

"Стаття 55-1. Використання радіочастотного ресурсу України при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів

1. До особливо важливих спеціальних робіт і заходів належать заходи із забезпечення безпеки людського життя при випробуваннях нових зразків озброєння та військової (спеціальної) техніки, фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету, проведенні пусків літальних апаратів, антитерористичних операцій, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також заходи із забезпечення урядовим зв'язком вищих посадових осіб держави.

2. При проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів на окремих територіях України можуть встановлюватися тимчасові обмеження на випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв у визначених смугах (номіналах) радіочастот загального та спеціального користування.

Термін обмеження не повинен перевищувати час, необхідний для проведення особливо важливих спеціальних робіт і заходів.

Тимчасові обмеження на випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв не повинні створювати більших за наслідками загроз для безпеки людського життя ніж ті, що є наслідком введення таких обмежень.

Тимчасові обмеження не можуть вводитися для обмеження конкуренції.

3. Тимчасові обмеження на випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв загального та спеціального призначення при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів вводяться:

Генеральним штабом Збройних Сил України - при проведенні всіх заходів, які визначені частиною першою цієї статті;

відповідно до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" - при виконанні заходів із забезпечення безпеки людського життя під час проведення антитерористичних операцій;

Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України - при проведенні заходів із забезпечення урядовим зв'язком вищих посадових осіб держави.

Порядок проведення заходів із запровадження та контролю за виконанням тимчасових обмежень, що застосовуються при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів, установлюється Кабінетом Міністрів України.".

2. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Законом України "Про радіочастотний ресурс України" встановлено правову основу користування радіочастотним ресурсом України та визначено повноваження держави щодо умов користування радіочастотним ресурсом України, права, обов'язки і відповідальність органів державної влади, що здійснюють управління і регулювання в цій сфері.

Відповідно до статті 55 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" в умовах надзвичайного або воєнного стану на всій території України чи в окремих її регіонах можуть встановлюватися тимчасові обмеження на використання радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-яких форм власності та призначення.

Водночас з метою забезпечення безпеки людського життя при випробуваннях нових зразків озброєння та військової (спеціальної) техніки, проведенні пусків літальних апаратів, антитерористичних операцій, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також при проведенні заходів із забезпечення урядовим зв'язком вищих посадових осіб держави (далі - особливо важливі спеціальні роботи і заходи) існує необхідність у встановленні тимчасових обмежень на випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв в умовах мирного часу.

На сьогодні документом, який регламентує запровадження тимчасових обмежень у сфері користування радіочастотним ресурсом, є наказ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 17 липня 1997 року N 13 "Про затвердження та введення в дію Положення про порядок запровадження тимчасових обмежень на використання окремих смуг (номіналів) радіочастот на території України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 1997 року за N 618/2422 (далі - наказ ГУРЧ).

З часу прийняття наказу ГУРЧ відбулась адміністративна реформа, внаслідок якої відбулися зміни в системі органів виконавчої влади, що беруть участь у регулюванні питань галузі зв'язку, прийнято Закон України "Про радіочастотний ресурс України" та проведено формування і вдосконалення нормативно-правової бази у сфері користування радіочастотним ресурсом України. Норми Положення, затвердженого цим наказом, є застарілими і не повністю відповідають вимогам чинного законодавства.

Тому питання щодо використання радіочастотного ресурсу України та встановлення тимчасових обмежень на випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв в умовах мирного часу при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів потребує законодавчого врегулювання.

Упровадження процедури проведення заходів із запровадження та контролю за виконанням тимчасових обмежень, що застосовуються при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, дасть змогу вирішити ці питання.

У зв'язку з викладеним Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" щодо використання радіочастотного ресурсу України при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект акта розроблено з метою законодавчого врегулювання питання щодо використання радіочастотного ресурсу України та встановлення тимчасових обмежень на випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв в умовах мирного часу при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів.

З огляду на зазначене проектом акта запропоновано доповнити Закон України "Про радіочастотний ресурс України" статтею 55-1 "Використання радіочастотного ресурсу України при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів".

Також у статті 55-1 проекту акта запропоновано, що порядок проведення заходів із запровадження та контролю за виконанням тимчасових обмежень, що застосовуються при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів, установлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Визначення і оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваг обраного способу

Перший альтернативний спосіб - залишити чинне законодавство без змін, що не дає можливості повною мірою досягти поставленої мети. Тому відхиляємо такий спосіб.

Другим альтернативним способом є внесення відповідних змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України", якими передбачено законодавче врегулювання встановлення тимчасових обмежень на випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв в умовах мирного часу при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів.

Як найбільш ефективний приймається другий альтернативний спосіб.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" щодо використання радіочастотного ресурсу України при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів сприятиме законодавчому врегулюванню питання щодо встановлення тимчасових обмежень на випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв в умовах мирного часу при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів.

Також впровадження процедури проведення заходів із запровадження та контролю за виконанням тимчасових обмежень, що застосовуються при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, дасть можливість спеціальним та загальним користувачам радіочастотного ресурсу України діяти в прозорому законодавчому полі.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливостей впровадження та виконання вимог регуляторного акта

У результаті прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" щодо використання радіочастотного ресурсу України при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів буде врегульовано питання щодо використання радіочастотного ресурсу України та встановлення тимчасових обмежень на випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів на окремих територіях України.

Упровадження змін забезпечить більш ефективне виконання органами державної влади своїх повноважень при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Аналіз економічних і соціальних можливих наслідків свідчить про те, що прийняття Закону створить умови для забезпечення безпеки людського життя при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів, дасть можливість органам державної влади покращити стан виконання своїх обов'язків, врегулює питання щодо використання радіочастотного ресурсу України та встановлення тимчасових обмежень на випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів на окремих територіях України.

Сфера регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

Дасть можливість органам державної влади здійснювати більш ефективно свої повноваження при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів, зокрема своїх обов'язків щодо виконання функцій держави із захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян.

Урегулює питання щодо використання радіочастотного ресурсу України та встановлення тимчасових обмежень на випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів на окремих територіях України

Не передбачено

Суб'єкти господарювання

Дасть можливість спеціальним і загальним користувачам радіочастотного ресурсу України діяти в прозорому законодавчому полі у випадку встановлення тимчасових обмежень на випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів

Не передбачено

Громадяни

Покращиться захист людського життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності та безпеки, утвердження і забезпечення прав і свобод людини

Не передбачено

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Пропонується строк дії акта не обмежувати.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основним показником результативності регуляторного акта є законодавче врегулювання питання щодо використання радіочастотного ресурсу України та встановлення тимчасових обмежень на випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв в умовах мирного часу при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів.

Надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією акта, не передбачаються.

Рівень поінформованості учасників ринку про заплановане врегулювання порядку встановлення тимчасових обмежень на випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв в умовах мирного часу при проведенні особливо важливих спеціальних робіт і заходів - вищий від середнього, проект регуляторного акта й аналіз його регуляторного впливу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Держспецзв'язку.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності акта буде здійснюватися Адміністрацією Держспецзв'язку шляхом аналізу зауважень і пропозицій від зацікавлених органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, в тому числі шляхом аналізу відповідних статистичних показників учасників ринку - користувачів радіочастотного ресурсу України.

Проведення відстежень здійснюватиметься в такі строки:

базового - до набрання чинності проектом акта шляхом опрацювання внесених зауважень і пропозицій за наслідками оприлюднення проекту акта на офіційному веб-сайті Держспецзв'язку;

повторного - через рік із дня набрання ним чинності;

періодичних - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження результативності цього акта.

____________

Опрос