Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О коммерческом учете тепловой энергии и воды в сфере теплоснабжения, централизованного снабжения холодной (питьевой) и горячей водой (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 29.07.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про комерційний облік теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи комерційного (приладового) обліку теплової енергії та води (холодної (питної) та гарячої) під час надання комунальних послуг, та здійснення контролю за її функціонуванням.

Правовою основою функціонування системи є цей Закон, закони України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про житлово-комунальні послуги", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про стандартизацію", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідальності", "Про теплопостачання" та інші нормативно-правові акти.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) вузол комерційного обліку води/теплової енергії (далі - комерційний вузол обліку) - комплект засобів вимірювальної техніки, відомості про які внесено до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, повірених в установленому законодавством порядку, що призначені для вимірювання обсягів споживання води/теплової енергії і технічної реєстрації результатів вимірювання, а також обладнання для влаштування комерційного вузла обліку відповідно до вимог нормативних документів, якими обладнані, будівлі і споруди споживача, житлові та нежитлові приміщення багатоквартирного будинку;

2) споживачі теплової енергії та води (далі - споживачі) - фізичні особи (власники/співвласники будівель), фізичні особи - підприємці та юридичні особи (у тому числі, що здійснюють управління багатоквартирним будинком), які відповідно до договору користуються послугами теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води;

3) субспоживачі теплової енергії та води (далі - субспоживачі) - фізичні особи (власники, орендарі чи наймачі), які користуються послугами з централізованого опалення, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води, але не мають укладеного договору з виконавцем такої послуги.

Стаття 2. Організація роботи із запровадження комерційного обліку теплової енергії та води

1. Централізоване постачання споживачам теплової енергії для потреб опалення та гарячого водопостачання здійснюється за умови її обов'язкового комерційного обліку:

1) для фізичних осіб власників/співвласників будівель, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб (крім тих, що здійснюють управління багатоквартирним будинком) - з 1 січня 2016 року;

2) для юридичних осіб, що здійснюють управління багатоквартирним будинком, - з 1 січня 2017 року;

2. Централізоване постачання споживачам холодної (питної) та гарячої води здійснюється за умови її обов'язкового комерційного обліку:

1) для фізичних осіб власників/співвласників будівель (у т. ч. власників/співвласників приватних садибних будинків), фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб (крім тих, що здійснюють управління багатоквартирним будинком) - з 1 січня 2016 року;

2) для юридичних осіб, що здійснюють управління багатоквартирним будинком, - з 1 січня 2017 року;

3. Введення в експлуатацію новозбудованих, реконструйованих, капітально відремонтованих житлових будинків і об'єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення тощо), що приєднані до систем централізованого постачання теплової енергії та води, здійснюється лише за наявності вузлів обліку теплової енергії та води.

4. Порядок і особливості здійснення комерційного обліку теплової енергії та води під час надання послуг з централізованого опалення, централізованого постачання теплової енергії, холодної (питної) та гарячої води встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 3. Особливості регулювання відносин у сфері комерційного обліку теплової енергії та води

1. Норми цього Закону не поширюються на відносини, пов'язані з впровадженням комерційного обліку теплової енергії та води у будівлях, які перебувають в аварійному та ветхому стані та підлягають знесенню, або які заплановано до проведення реконструкції чи капітального ремонту в період до 1 січня 2016 року.

2. Облік теплової енергії та води лічильниками, що встановлені у квартирах багатоквартирних будинків, або нежитлових приміщеннях таких будинків не є комерційним. Показники квартирних лічильників, лічильників, встановлених у нежитлових приміщеннях багатоквартирних будинків, використовуються для розподілу між споживачами, субспоживачами суми коштів, що нараховані відповідно до законодавства суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води, до сплати споживачу за спожиті теплову енергію та воду.

3. У разі наявності лічильника теплової енергії в квартирі багатоквартирного будинку, що приєднаний до мереж централізованого опалення, субспоживач повинен сплачувати за спожиті послуги з централізованого опалення, вартість яких розраховується відповідно до кількості спожитої теплової енергії субспоживачем згідно з показами квартирного лічильника та частки кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирного будинку, обрахованої відповідно до законодавства.

Стаття 4. Виконавці робіт із встановлення вузлів обліку теплової енергії та води

1. Виконавцями робіт із встановлення вузлів обліку теплової енергії та води є:

суб'єкти господарювання, що здійснюють теплопостачання, централізоване постачання холодної (питної) та гарячої води (за окремим договором із замовником);

інші суб'єкти господарювання, що отримали відповідні дозволи для виконання робіт із встановлення вузлів обліку теплової енергії та води.

Стаття 5. Джерела фінансування робіт із встановлення та обслуговування вузлів обліку теплової енергії та води

1. Фінансування робіт з оснащення вузлів обліку теплової енергії та води у будинках для споживачів здійснюється за рахунок:

коштів суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання послуг з централізованого опалення, централізованого постачання холодної (питної)/гарячої води та водовідведення;

суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури;

коштів державного та місцевого бюджетів;

інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Витрати з обслуговування будинкових вузлів обліку теплової енергії та води, в тому числі з повірки засобів вимірювальної техніки, несуть суб'єкти господарювання, у повному господарському віданні яких перебувають вузли обліку.

3. Оснащення приміщень вузлами обліку теплової енергії та води, які є власністю фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, а також їх обслуговування, здійснюється за кошти цих осіб.

4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) вузлів обліку теплової енергії та води, які є власністю фізичних осіб, що не є суб'єктами господарювання, забезпечуються суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з надання послуг з централізованого опалення, централізованого постачання холодної (питної)/гарячої води та водовідведення, і здійснюються за їх рахунок з відшкодуванням через відповідний тариф.

Стаття 6. Державний нагляд (контроль) комерційного обліку теплової енергії та води

1. Державний нагляд (контроль) комерційного обліку теплової енергії та води складається з державного метрологічного контролю та нагляду стосовно засобів вимірювальної техніки та методик виконання вимірювань, а також нагляду за наявністю цих вузлів обліку.

2. Державний нагляд (контроль) комерційного обліку теплової енергії та води в межах своїх повноважень здійснюють центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері технічного регулювання, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, органи місцевого самоврядування (далі - уповноважені органи).

3. Державний нагляд (контроль) комерційного обліку теплової енергії та води здійснюється відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Стаття 7. Відповідальність за порушення законодавства щодо комерційного обліку теплової енергії та води

1. У разі відмови від встановлення вузлів обліку теплової енергії та води, власникам/співвласникам житлових будівель у тримісячний термін після попередження припиняється надання таких послуг, окрім послуг з централізованого опалення в опалювальний період.

2. Невиконання вимог статті 2 цього Закону фізичними особами - підприємцями та юридичними особами (у тому числі, що здійснюють управління багатоквартирним будинком), які користуються послугами централізованого опалення, централізованого постачання, холодної (питної) та гарячої води у тому числі для провадження підприємницької діяльності, та не встановлення ними вузлів обліку є підставою для припинення надання таких послуг у місячний термін після попередження, окрім послуг з постачання теплової енергії для потреб опалення в опалювальний період.

3. У разі не встановлення власниками/співвласниками будівель у строки визначені цим Законом вузлів обліку теплової енергії та води, їх пошкодження та/або не припинення суб'єктами господарювання надання комунальних послуг споживачам, які використовують теплову енергію та/або воду без комерційного обліку, уповноважені органи мають право на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, видавати у межах своїх повноважень повідомлення про застереження, а у разі невжиття власниками/співвласниками будівель заходів після отримання повідомлення про застереження видати постанову про накладення штрафу за встановленою формою.

4. Оскарження постанов про накладення штрафів провадиться у судовому порядку.

5. Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.

6. Законами України можуть бути встановлені інші види відповідальності за правопорушення у сфері комерційного обліку.

Стаття 8. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

1) у шестимісячний термін:

забезпечити прийняття нових нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

розробити та затвердити державну цільову програму забезпечення комерційного обліку теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514):

статтю 16 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Надання споживачам послуг з централізованого опалення, централізованого постачання теплової енергії, холодної (питної) та гарячої води здійснюється з урахуванням норм Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води";

пункт перший частини другої статті 21 після слів "житлово-комунальних послуг" доповнити словами ", та обов'язково їх комерційний облік";

пункт п'ятий частини другої статті 22 викласти в такій редакції:

"здійснювати технологічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів, а також обов'язково комерційний облік комунальних послуг, що виробляються;";

у частині другій статті 32 вилучити слова "або за нормами, затвердженими в установленому порядку".

2) У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112):

абзац перший статті 19 викласти в такій редакції:

"Послуги з централізованого питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання з урахуванням норм Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води" на підставі договору з:";

частину першу статті 23 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"обмежувати або тимчасово припиняти надання послуг з централізованого питного водопостачання в разі порушення споживачем норм статті 3 Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води" після письмового попередження, надісланого не пізніше ніж за три місяці;";

частину першу статті 41 після слів "облік якості та" доповнити словами "здійснюють обов'язково комерційний облік";

в частині другій статті 41 друге речення виключити.

3) У Законі України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571) частину першу статті 6 після пункту 24 доповнити пунктом 25 такого змісту:

"25) державний нагляд (контроль) за діяльністю суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках та застосування відповідних санкцій за порушення ними умов і правил провадження відповідних видів господарської діяльності та норм Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води".

У зв'язку із цим пункт 25 вважати пунктом 26.

4) У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373):

у абзаці першому частини першої статті 1 слова "групи будинків," виключити;

абзац третій частини першої статті 1 виключити;

частину першу статті 1 після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"межа продажу теплової енергії - точка на тепловій мережі, обладнана приладом комерційного обліку, або точка розподілу визначена договором у разі відсутності такого приладу";

у зв'язку з цим абзаци сьомий - тридцять п'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - тридцять шостим;

абзац сімнадцятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:

"забезпечення обов'язкового комерційного обліку теплової енергії на межі її продажу, впровадження приладів регулювання споживання теплової енергії.";

абзац перший частини першої статті 25 викласти в такій редакції:

"укладати договори купівлі - продажу теплової енергії зі споживачами з урахуванням норм Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води";

доповнити частини першу та другу статті 25 абзацами відповідно дев'ятим та четвертим такого змісту:

"обмежувати або припиняти постачання теплової енергії для потреб гарячого водопостачання після письмового попередження споживача, надісланого не пізніше ніж за три місяці, в разі порушення статті 2 Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води;

здійснювати технологічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів, а також обов'язково комерційний облік теплової енергії, що виробляється, транспортується чи постачається споживачам;";

доповнити частину першу статті 31 пунктом одинадцятим такого змісту:

"за порушення законодавства щодо обов'язкового обліку теплової енергії, що виробляється, транспортується чи постачається споживачам - у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

5) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити главу восьму статтею 1033 такого змісту:

"1033. Порушення вимог щодо комерційного обліку теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води

Порушення споживачем та суб'єктом господарювання у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води норм статті 2 Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води", що призвело до безоблікового споживання теплової енергії, холодної (питної) та гарячої води понад строк, установлений Законом, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухиляння від виконання або несвоєчасне виконання рішень та приписів органів, уповноважених на здійснення державного нагляду (контролю) щодо дотримання норм Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води", -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Знищення, пошкодження, розкомплектування вузла обліку, що призвело або може призвести до безоблікового споживання теплової енергії та води, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Житлово-комунальний сектор України є вкрай неефективним з точки зору використання енергетичних та водних ресурсів. У ньому споживається 44 % всіх енергоресурсів країни. Більша частина будинків побудована в 50-х - 90-х роках минулого століття та потребує значної реновації або капітального ремонту.

Проект Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води" розроблено на виконання підпункту 161.1 пункту 161 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 N 128/2013.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту Закону України є визначення правових, економічних та організаційних засад функціонування системи комерційного (приладового) обліку теплової енергії та води (холодної (питної) та гарячої) під час надання комунальних послуг, та здійснення контролю за її функціонуванням. Запровадження комерційного обліку теплової енергії та води для усіх категорій споживачів забезпечить раціональне споживання цих ресурсів, зменшить негативний вплив на економіку України від значного зростання цін на імпортований природний газ, підвищить рівень енергетичної безпеки держави.

Законопроектом передбачена обов'язковість комерційного обліку централізованого теплопостачання та централізованого водопостачання для фізичних осіб з 1 січня 2016 року; для юридичних осіб з 1 січня 2017 року.

Законопроектом передбачається розроблення Порядку і особливості здійснення комерційного обліку теплової енергії та води під час надання послуг з централізованого опалення, централізованого постачання теплової енергії, холодної (питної) та гарячої води.

Законопроектом пропонується встановити відповідальність за порушення норм цього закону, а також запровадити державний нагляд (контроль) комерційного обліку теплової енергії та води.

3. Правові аспекти

Правовою основою функціонування системи є цей Закон, закони України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про житлово-комунальні послуги", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про стандартизацію", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідальності", "Про теплопостачання", та інші нормативно-правові акти.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Станом на 1 січня 2013 року за даними Ради Міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій фактично оснащено будинковими засобами обліку холодної води 47757 будинків (або 24 % від потреби), гарячої води 8575 будинків (або 19 % від потреби) 31,6 % - теплової енергії та регуляторами температури.

Такий стан спричинений недосконалістю законодавства у сфері комерційного обліку.

Законопроектом передбачається поетапне впровадження обов'язкового комерційного обліку.

За розрахунковими даними потребують оснащення приладами обліку:

- холодної води - 115178 будинків;

- гарячої води - 31006 будинків;

- теплової енергії з регулюванням її споживання - 72,12 тис. будинків.

Усього для запровадження комерційного обліку необхідно встановити 146,184 тис. приладів обліку холодної та гарячої води та 72,12 тис. приладів обліку теплової енергії.

Середня розрахункова вартість встановлення лічильника холодної води складає 3,5 тис. грн; гарячої води - 12 тис. грн.; теплової енергії та регулятора температури - 40,0 тис. грн., необхідне залучення грошових коштів в сумі близько 3,8 млрд. грн.

Враховуючи потужність вітчизняних заводів-виробників передбачається оптимальний варіант встановлення за 3 роки: 169,3 тис. вітчизняних та 83 тис. імпортних лічильників.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект закону потребує погодження з Мінфіном, Мінекономрозвитку, Мін'юстом, Антимонопольним комітетом, Держенергоефективності, Державним агентством України з управління державними корпоративними правами та майном та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта є правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в мережі Інтернет (www.minregion.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води" є регуляторним актом.

Аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, проводився із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі. Його результати відображено в наступній таблиці.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

1. Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
2. Раціональне використання ресурсів, посилення енергетичної безпеки держави.
3. Скорочення витрат бюджету на субсидії населенню на оплату ресурсів за рахунок скорочення їх споживання.

Додаткові витрати:
витрати на фінансування впровадження комерційного обліку теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання відповідно до затверджених програм в сумі близько 1,8 млрд. грн. до 2014 року.

Інтереси органів місцевого самоврядування

1. Раціональне використання ресурсів.

Додаткові витрати:
витрати на фінансування впровадження комерційного обліку теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання відповідно до затверджених програм в сумі близько 2,0 млрд. грн. до 2014 року.

Інтереси суб'єктів господарювання

1. Покращення якості розрахунків за житлово-комунальні послуги.
2. Підвищення ефективності роботи суб'єктів господарювання.
3. Забезпечення комерційного обліку ресурсів для усіх категорій споживачів.

Додаткові витрати:
витрати з обслуговування будинкових вузлів обліку, в тому числі з повірки засобів вимірювальної техніки. Вартість відповідатиме собівартості проведення таких робіт, і здійснюються за рахунок суб'єктів господарювання з відшкодуванням за рахунок тарифів на відповідні послуги.

Інтереси громадян

1. Оплата за фактично надані послуги.
2. Здешевлення плати за використання паливно-енергетичних ресурсів у будівлях.
3. Підвищення якості житлово-комунальних послуг

Додаткові витрати:
витрати на встановлення лічильників.
Вартість відповідатиме собівартості проведення таких робіт.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води" дозволить створити умови для запровадження обов'язкового комерційного обліку теплової енергії та води, раціонального споживання таких ресурсів, забезпечити їх реалізацію лише за умови комерційного обліку і, як наслідок, скоротити бюджетні видатки на субсидії та пільги. Закон також стимулюватиме власників/співвласників будівель до покращання їх енергетичних характеристик.

 

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства

Г. П. Темник

___ ____________ 2013 року

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної) та гарячої води"

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Підпунктом 161.1 пункту 161 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 N 128/2013, зокрема передбачено видання актів щодо обов'язкового запровадження комерційного обліку теплової енергії, водопостачання та водовідведення.

Станом на 1 січня 2013 року за даними Ради Міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій фактично оснащено будинковими засобами обліку холодної води 47757 будинків (або 24 % від потреби), гарячої води 8575 будинків (або 19 % від потреби) 31,6 % - теплової енергії та регуляторами температури.

Такий стан спричинений недосконалістю законодавства у сфері комерційного обліку.

Законопроектом передбачається поетапне впровадження обов'язкового комерційного обліку.

За розрахунковими даними потребують оснащення приладами обліку:

- холодної води - 115178 будинків;

- гарячої води - 31006 будинків;

- теплової енергії з регулюванням її споживання - 72,12 тис. будинків.

Усього для запровадження комерційного обліку необхідно встановити 166,09 тис. приладів обліку холодної та гарячої води та 72,12 тис. приладів обліку теплової енергії.

Середня розрахункова вартість встановлення лічильника холодної води складає 3,5 тис. грн; гарячої води - 12 тис. грн.; теплової енергії та регулятора температури - 40,0 тис. грн., необхідне залучення грошових коштів в сумі близько 3,8 млрд. грн.

Враховуючи потужність вітчизняних заводів-виробників передбачається оптимальний варіант встановлення за 3 роки: 169,3 тис. вітчизняних та 83 тис. імпортних лічильників.

Метою проекту Закону України є визначення правових, економічних та організаційних засад функціонування системи комерційного (приладового) обліку теплової енергії та води (холодної (питної) та гарячої) під час надання комунальних послуг, та здійснення контролю за її функціонуванням. Запровадження комерційного обліку теплової енергії та води для усіх категорій споживачів забезпечить раціональне споживання цих ресурсів, зменшить негативний вплив на економіку України від значного зростання цін на імпортований природний газ, підвищить рівень енергетичної безпеки держави.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями проекту Закону є:

організація роботи із запровадження комерційного обліку теплової енергії та води для різних категорій споживачів;

зменшення обсягів споживання ресурсів, раціональне їх використання;

зменшення негативного впливу на економіку України від значного зростання цін на імпортований природний газ;

створення умов для економного використання ресурсів;

забезпечення прозорості доходу суб'єктів господарювання;

покращення рівня життя населення внаслідок скорочення витрат на оплату спожитих ресурсів;

створення справедливої системи оплати за спожиті комунальні послуги;

раціональне використання коштів державного та місцевих бюджетів, які спрямовуються на компенсацію витрат на використання ресурсів та впровадження енергозберігаючих заходів;

посилення енергетичної безпеки держави;

визначення права вибору способу обліку споживання комунальних послуг;

стимулюватиме власників/співвласників будівель до покращання їх енергетичних характеристик.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення поставлених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

вказана альтернатива є неприйнятною.

суперечить завданню визначеному підпунктом 161.1 пункту 161 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 N 128/2013

Обраний спосіб

єдиним альтернативним способом вирішення проблеми є прийняття регуляторного акта.

запровадження комерційного обліку теплової енергії та води для усіх категорій споживачів забезпечить раціональне споживання цих ресурсів, зменшить негативний вплив на економіку України від значного зростання цін на імпортований природний газ, підвищить рівень енергетичної безпеки держави.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Досягнення мети, визначеної у другому розділі Аналізу регуляторного впливу, передбачається шляхом прийняття зазначеного законопроекту та внесення відповідних змін до законів України "Про житлово-комунальні послуги", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про теплопостачання", Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути наступні економічні та політичні фактори: економічна криза, політична нестабільність, зміни в чинному законодавстві.

Позитивно впливатиме на дію цього акту економічне зростання.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Можливість виконання акта з боку органу державної виконавчої влади - Мінрегіону, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також юридичних осіб оцінюється як висока, оскільки впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється в установленому законом порядку.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Визначення вигод та витрат, формування таблиці вигод/витрат

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

1. Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
2. Раціональне використання ресурсів, посилення енергетичної безпеки держави.
3. Скорочення витрат бюджету на субсидії населенню на оплату ресурсів за рахунок скорочення їх споживання.

Додаткові витрати:
витрати на фінансування впровадження комерційного обліку теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання відповідно до затверджених програм в сумі близько 1,8 млрд. грн. до 2014 року.

Інтереси органів місцевого самоврядування

1. Раціональне використання ресурсів.

Додаткові витрати:
витрати на фінансування впровадження комерційного обліку теплової енергії та води у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання відповідно до затверджених програм в сумі близько 2,0 млрд. грн. до 2014 року.

Інтереси суб'єктів господарювання

1. Покращення якості розрахунків за житлово-комунальні послуги.
2. Підвищення ефективності роботи суб'єктів господарювання.
3. Забезпечення комерційного обліку ресурсів для різних категорій споживачів.

Додаткові витрати:
витрати з обслуговування будинкових вузлів обліку, в тому числі з повірки засобів вимірювальної техніки. Вартість відповідатиме собівартості проведення таких робіт, і здійснюються за рахунок суб'єктів господарювання з відшкодуванням за рахунок тарифів на відповідні послуги.

Інтереси громадян

1. Оплата за фактично надані послуги.
2. Здешевлення плати за використання паливно-енергетичних ресурсів у будівлях.
3. Підвищення якості житлово-комунальних послуг

Додаткові витрати:
витрати на встановлення лічильників.
Вартість відповідатиме собівартості проведення таких робіт.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії акта необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

1. Обсяг надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта не прогнозується.

2. Дія акту поширюється на усіх суб'єктів господарювання у сфері централізованого тепло, - водопостачання.

3. Кількість будівель, які прогнозується обладнати лічильниками до 2016 року:

- холодної води - 115178 будинків;

- гарячої води - 31006 будинків;

- теплової енергії з регулюванням її споживання - 72,12 тис. будинків.

4. Прогнозується встановити 146 тисяч приладів обліку холодної та гарячої води та 72 тисяч приладів обліку теплової енергії.

5. Рівень поінформованості юридичних та фізичних осіб з основних положень акта - середній, регуляторний акт розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в мережі Інтернет (www.minregion.gov.ua) та планується проведення роз'яснень, консультацій, семінарів тощо.

6. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - низький.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Міністерство.

 

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства - керівник апарату

Г. П. Темник

___ ____________ 2013 року

 

Опрос