Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях права собственности в многоквартирном доме (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 31.07.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості права власності у багатоквартирному будинку

Цей Закон визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов'язані з реалізацію прав та обов'язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його експлуатації, утримання та управління.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) багатоквартирний будинок - житловий будинок, що має окрему поштову адресу і в якому розташовано дві чи більше квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об'єктами нерухомого майна;

2) нежитлове приміщення - ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об'єктом нерухомого майна;

3) прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку;

4) співвласник багатоквартирного будинку або співвласник - власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку;

5) спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування, несучі конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, в тому числі всередині або за межами житлового або нежитлового приміщення, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також споруди, будівлі, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, та права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія у разі державної реєстрації цих прав;

6) управитель - особа, яка відповідає встановленим законодавством вимогам і за договором із співвласниками здійснює управління спільним майном багатоквартирного будинку і забезпечує належне утримання і експлуатацію багатоквартирного будинку відповідно до цього Закону та умов договору;

7) управління спільним майном багатоквартирного будинку - здійснення співвласниками багатоквартирного будинку та уповноваженими ними особами дій щодо реалізації прав та виконання обов'язків співвласників багатоквартирного будинку, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням спільним майном багатоквартирного будинку;

8) частка співвласника багатоквартирного будинку - частка, яку становить площа квартири або нежитлового приміщення співвласника багатоквартирного будинку по відношенню до загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України та Законі України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом

1. Предметом регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають у процесі реалізації прав та виконання обов'язків власників квартир та нежитлових приміщень як співвласників багатоквартирного будинку.

Стаття 3. Законодавство України про особливості права власності у багатоквартирних будинках

1. Законодавство України у сфері права власності у багатоквартирних будинках складається з Конституції України, нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового законодавства, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері власності у багатоквартирних будинках, та законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Стаття 4. Суб'єкти права власності у багатоквартирному будинку

1. Власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку можуть бути фізичні та юридичні особи, територіальні громади, держава.

2. Власники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку.

3. Якщо квартира або нежитлове приміщення належить більш ніж одному співвласникові, здійснення прав та виконання обов'язків співвласниками квартири або нежитлового приміщення, включаючи участь в управлінні спільним майном багатоквартирного будинку, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством для здійснення права спільної власності.

Стаття 5. Спільне майно багатоквартирного будинку

1. Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників багатоквартирного будинку.

2. Спільне майно багатоквартирного будинку не може бути поділено між співвласниками багатоквартирного будинку, і співвласники багатоквартирного будинку не мають права на виділення в натурі частки із спільного майна багатоквартирного будинку.

3. Кредитор співвласника багатоквартирного будинку не має права вимагати виділення частки із спільного майна багатоквартирного будинку в натурі для звернення стягнення на неї.

4. Співвласник багатоквартирного будинку має право вільного доступу до проектної документації на такий будинок.

5. Забудовник або попередній власник зобов'язаний передати по одному примірнику проектної документації на будинок виконавчому комітетові органу місцевого самоврядування та об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку (або особі, що уповноважена співвласниками в передбаченому цим Законом порядку). У випадках коли об'єднання співвласників багатоквартирного будинку не створено та уповноважену особу не визначено, примірник проектної документації на будинок передається управителю, якщо його обрано відповідно до закону.

6. У разі зміни управителя багатоквартирного будинку попередній управитель має передати наявну в нього проектну документацію на відповідний багатоквартирний будинок новому управителю, якщо співвласниками у передбаченому законом порядку не прийнято іншого рішення.

7. У разі державної реєстрації прав на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, право власності або право користування такої земельною ділянкою належить до спільного майна багатоквартирного будинку.

Стаття 6. Права співвласників багатоквартирного будинку

1. Співвласники багатоквартирного будинку мають право:

1) вільно користуватися спільним майном багатоквартирного будинку з урахуванням умов та обмежень, встановлених законодавством або рішенням співвласників;

2) брати участь в управлінні спільним майном багатоквартирного будинку особисто або через уповноваженого представника, в тому числі в прийнятті рішень про:

проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку;

обрання суб'єктів, які надають житлово-комунальні послуги, та здійснення контролю за якістю наданих послуг;

передачу в оренду або користування фізичним чи юридичним особам майна, що належить до спільного майна багатоквартирного будинку;

3) одержувати інформацію про технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку, умови його утримання та експлуатації, про витрати на утримання спільного майна багатоквартирного будинку та доходи, отримані від його використання;

4) одержувати інформацію про суб'єктів права власності на всі квартири та нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку та площу таких квартир та нежитлових приміщень;

5) створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку відповідно до закону;

6) отримати відшкодування від винної особи за збитки, заподіяні спільному майну багатоквартирного будинку, в розмірі, що відповідає частці співвласника багатоквартирного будинку.

2. Здійснення співвласником багатоквартирного будинку своїх прав не може порушувати законних прав інших співвласників.

3. У разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває усіх прав попереднього власника як співвласника багатоквартирного будинку.

Стаття 7. Обов'язки співвласників багатоквартирного будинку

1. Співвласники багатоквартирного будинку зобов'язані:

1) забезпечувати належне утримання та належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку;

2) забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності здійснення поточного та капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку;

3) використовувати спільне майно багатоквартирного будинку за призначенням;

4) додержуватися вимог правил утримання житлового багатоквартирного будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

5) виконувати рішення зборів співвласників багатоквартирного будинку;

6) забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо здійснення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;

7) відшкодовувати за власний рахунок і у повному обсязі збитки, заподіяні майну інших співвласників особисто або іншою особою, що займає чи використовує квартиру або нежитлове приміщення на законних підставах;

8) додержуватися чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 22 до 8 години, щодо ремонтних робіт, які супроводжуються шумом, - з 21 до 8 години, а у святкові та неробочі дні - цілодобово);

9) забезпечують поточний огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію у встановленому законодавством порядку багатоквартирних будинків протягом усього періоду їх існування та несуть відповідальність за їх експлуатацію згідно із законом.

2. Кожний співвласник багатоквартирного будинку несе зобов'язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника багатоквартирного будинку.

3. У разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває усіх обов'язків попереднього власника як співвласника багатоквартирного будинку.

Стаття 8. Відповідальність співвласників багатоквартирного будинку

1. Співвласники несуть відповідальність за шкоду, завдану третім особам у результаті невиконання або неналежного виконання співвласниками своїх обов'язків як співвласників багатоквартирного будинку. Відповідальність кожного співвласника визначається відповідно до його частки співвласника багатоквартирного будинку.

2. Розмір зобов'язань та відповідальності кожного співвласника за договором, який є обов'язковим для всіх співвласників, визначається відповідно до його частки співвласника багатоквартирного будинку. Співвласник звільняється від відповідальності за договором, який є обов'язковим для всіх співвласників, якщо доведе, що належним чином виконав відповідні обов'язки співвласника багатоквартирного будинку.

Стаття 9. Управління спільним майном багатоквартирного будинку

1. Управління спільним майном багатоквартирного будинку може здійснюватися за рішенням співвласників самостійно співвласниками багатоквартирного будинку, в тому числі через об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке створюється і діє відповідно до закону, або управителем на підставі договору.

2. Наймачі, орендарі та інші користувачі квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку можуть брати участь в управлінні багатоквартирним будинком виключно за дорученням власників.

Стаття 10. Прийняття рішень щодо управління спільним майном багатоквартирного будинку зборами співвласників

1. Співвласники багатоквартирного будинку, в якому в установленому законом порядку не створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, приймають рішення щодо управління спільним майном багатоквартирного будинку в порядку, передбаченому цією статтею та законодавством. Якщо у багатоквартирному будинку в установленому законом порядку створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, то збори співвласників та прийняття відповідних рішень відбуваються згідно із законом, що регулює діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

2. Рішення щодо управління спільним майном багатоквартирного будинку приймаються зборами співвласників, до компетенції яких, зокрема, належить прийняття рішень про:

управління спільним майном багатоквартирного будинку;

встановлення, зміну та скасування обмежень на користування спільним майном багатоквартирного будинку;

обрання управителя та його відкликання, визначення повноважень щодо управління спільним майном багатоквартирного будинку, рішення з яких має право приймати управитель; затвердження та зміну умов договору з управителем;

обрання особи, уповноваженої бути представником співвласників багатоквартирного будинку при укладанні, внесенні змін та розірванні договору з управителем;

визначення особи, уповноваженої здійснювати контроль виконання договору управителем;

проведення поточного ремонту та технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку;

проведення реконструкції та капітального ремонту багатоквартирного будинку;

дату та місце наступних зборів співвласників.

3. Збори співвласників багатоквартирного будинку скликаються ініціативною групою у складі не менше трьох співвласників багатоквартирного будинку або управителем.

4. Повідомлення про дату та місце проведення зборів співвласників має бути вручено не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному співвласникові під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендований лист), а також бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під'їзду багатоквартирного будинку.

5. Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити інформацію про ініціатора проведення зборів співвласників, дату, місце та час проведення зборів, порядок денний. До повідомлення про проведення загальних зборів можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що будуть розглядатися на зборах. Збори мають проводитися у приміщеннях відповідного багатоквартирного будинку або на прибудинковій території після 18.00 у робочі або вихідні дні.

6. На початку проведення кожних зборів співвласників з числа присутніх співвласників або їх уповноважених осіб обирається голова цих зборів, який веде збори згідно з оголошеним порядком денним та забезпечує документальну фіксацію результатів зборів. Голова обирається більшістю голосів співвласників або їх уповноважених осіб, які присутні на зборах.

7. Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо "за" проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом становить більш ніж 75 % загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, за винятком рішень з питань, визначених у пунктах 3 - 5 частини другої цієї статті, які вважаються прийнятими зборами співвласників, якщо "за" проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом становить більш ніж 50 % загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Якщо одна особа є власником квартир(и) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 50 % або більше загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, то рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо "за" проголосувало більш ніж 75 % загальної кількості співвласників, а стосовно рішень з питань, визначених у пунктах 3 - 5 частини другої цієї статті, рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо "за" проголосували більш ніж 50 % загальної кількості всіх співвласників.

8. Якщо в результаті проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано встановленої частиною сьомої цієї статті кількості голосів "за" або "проти", проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 20 календарних днів з дати проведення зборів співвласників багатоквартирного будинку. Якщо протягом цього часу необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими. Під час підрахунку голосів враховуються як голоси, подані на зборах співвласників, так і голоси співвласників багатоквартирного будинку, отримані під час проведення письмового опитування.

9. Рішення зборів співвласників багатоквартирного будинку оформлюється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх уповноваженими представниками), що взяли участь у голосуванні, кожен з яких підписується під відповідним варіантом голосування ("за", "проти", "утримався"), та головою зборів. Протокол зборів співвласників має відповідати типовій формі, затвердженій центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та житлової політики. У разі подальшого письмового опитування співвласників кожен із них підписується під відповідним варіантом голосування ("за", "проти", "утримався") у протоколі із зазначенням дати підпису.

10. Протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку складається не менш ніж у двох примірниках, з яких один зберігається у голови зборів, а другий передається на зберігання виконавчому комітету органу місцевого самоврядування за місцем розташування відповідного багатоквартирного будинку, який розміщує інформацію про рішення, прийняте зборами співвласників, на своєму офіційному веб-сайті. Якщо рішення, прийняте зборами співвласників, стосується договору з управителем, складається третій примірник протоколу, який передається відповідному управителю.

11. Повідомлення про рішення, прийняте зборами співвласників, не пізніше, ніж протягом 10 днів з дати прийняття рішення надається в письмовій формі кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендований лист), а також має бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під'їзду багатоквартирного будинку.

12. Рішення зборів співвласників є обов'язковими для всіх співвласників, включаючи тих, що набули право власності на квартиру чи нежитлове приміщення після прийняття рішення.

13. За рішенням зборів співвласників повноваження щодо прийняття рішень, що стосуються спільного майна, яким користується лише певна група співвласників (співвласники квартир та нежитлових приміщень, розташованих в одному під'їзді або секції багатоквартирному будинку тощо) та не впливають на стан решти багатоквартирного будинку, можуть бути передані цій групі співвласників. При цьому рішення приймаються зборами такої групи співвласників у порядку, передбаченому в пунктах 4 - 6, 8 - 11 цієї статті, а рішення вважається прийнятим, якщо "за" проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом становить більш ніж 75 % загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під'їзд, секція багатоквартирного будинку тощо). Якщо одна особа є власником квартир(и) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 50 % або більше загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під'їзд, секція багатоквартирного будинку тощо), то рішення вважається прийнятим, якщо "за" проголосувало більш ніж 75 % загальної кількості співвласників усіх квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під'їзд, секція багатоквартирного будинку тощо).

Стаття 11. Управління спільним майном багатоквартирного будинку управителем

1. Управління спільним майном багатоквартирного будинку управителем здійснюється на підставі договору.

2. Вартість послуг, що надаються управителем, визначається за згодою сторін та відображається у договорі з управителем.

3. Умови договору з управителем повинні відповідати умовам примірного договору, затвердженого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та житлової політики.

4. Якщо зборами співвласників прийнято рішення про укладання договору з управителем, договір з управителем (зміни та доповнення до нього) підписується особою - співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників, який (які) діє як представник (представники) за законом всіх інших співвласників. Такий договір є обов'язковим для виконання всіма співвласниками.

Стаття 12. Витрати на управління спільним майном багатоквартирного будинку

1. Витрати на управління спільним майном багатоквартирного будинку включають, але не обмежуються:

1) витрати на утримання та експлуатацію спільного майна багатоквартирного будинку;

2) витрати на обслуговування, реконструкцію, реставрацію, поточний і капітальний ремонт та технічне переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку;

3) витрати на оплату житлово-комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного будинку;

4) витрати на страхування спільного майна багатоквартирного будинку.

2. Витрати на управління спільним майном багатоквартирного будинку розподіляються між співвласниками пропорційно до їх частки співвласника багатоквартирного будинку, якщо рішенням зборів співвласників або законодавством не передбачено іншого порядку розподілу витрат.

3. Невикористання власником належної йому квартири чи нежитлового приміщення або відмова від використання спільного майна не є підставою для ухилення від сплати витрат на управління спільним майном багатоквартирного будинку.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Внести зміни до таких законів України:

2.1. У Законі України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 78; 2006 р., N 4, ст. 60; 2011 р., N 6, ст. 41; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI):

статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

асоціація об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - асоціація) - юридична особа, створена для представлення спільних інтересів об'єднань;

допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення);

колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримувала на балансі відповідне майно, а також вела бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснювала розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечувала управління цим майном і несла відповідальність за його експлуатацію згідно з законом до створення об'єднання;

конструктивні елементи багатоквартирного будинку - частини споруди, які забезпечують її цілісність та необхідні технічні умови функціонування (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марші, конструкції даху, покрівля, в'їзна група тощо);

нежитлове приміщення - ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об'єктом нерухомого майна;

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) - юридична особа у формі непідприємницького товариства, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна;

прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, що визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку;

співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники квартир та нежитлових приміщень, які є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку;

спільне майно багатоквартирного будинку (далі - спільне майно) - приміщення загального користування, несучі конструкції багатоквартирного будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами багатоквартирного будинку, в тому числі всередині або за межами квартири або нежитлового приміщення, яке обслуговує більше однієї квартири або нежитлового приміщення, а також споруди, будівлі, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, та права на земельну ділянку, на який розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія у разі державної реєстрації цих прав;

технічне обладнання багатоквартирного будинку - інженерні комунікації та технічні пристрої, які необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічних умов та безпечної експлуатації квартир (загальні будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, центральних розподільних щитів електропостачання, елеваторних вузлів, які обслуговують більше однієї квартири, а також обладнання ліфтів та елементи благоустрою території);

уповноважена особа співвласника - фізична або юридична особа, яка на підставі договору або закону має право представляти інтереси співвласника.";

2) абзац третій статті 2 викласти в такій редакції:

"відносини суб'єктів права власності щодо користування та розпорядження спільним майном співвласників у об'єднанні;";

4) у статті 4:

у частині другій слова "як організація" замінити словами "у формі непідприємницького товариства";

частину третю викласти в такій редакції:

"В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об'єднання. Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об'єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об'єднання.";

у частині четвертій слова "власників приміщень" замінити словом "співвласників", а слово "будинку" словами "багатоквартирного будинку";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Господарче забезпечення діяльності об'єднання може здійснюватися як власними силами об'єднання (шляхом самозабезпечення), так і шляхом залучення на договірних засадах суб'єктів господарювання.";

частину восьму доповнити реченням такого змісту: "Об'єднання не несе відповідальності за зобов'язаннями співвласників.";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Майно, придбане об'єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їх спільною власністю.";

5) частини третю і четверту статті 5 викласти у такій редакції:

"Участь в установчих зборах беруть члени житлово-будівельного кооперативу, які повністю сплатили вартість квартир і належної частки у вартості нежитлових приміщень та іншого майна і виявили таке бажання.

У разі неповної оплати вартості квартир і належної частки у вартості нежитлових приміщень та іншого майна окремими членами житлово-будівельного кооперативу вони можуть брати участь у зборах, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, за згодою інших членів житлово-будівельного кооперативу";

6) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:

"Об'єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об'єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках скликаються лише після отримання правовстановлюючих документів на більшість квартир та нежитлових приміщень їх власниками.";

у частині третій слова "власником будинку або" виключити, а слово "або" замінити словами "та/або";

у частині четвертій слова "власником будинку або" виключити, а слова "власнику" замінити словом "співвласнику";

у частині шостій слово "власників" замінити словом "співвласників";

частини сьому-одинадцяту викласти в такій редакції:

"Кожний співвласник (його уповноважена особа) під час голосуванні має кількість голосів, що пропорційна до загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника щодо загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Якщо одна особа є власником квартир(и) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більше половини загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, то кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддано більше половини загальної кількості голосів усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано встановленої частиною дев'ятою цієї статті кількості голосів "за" або "проти", проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 10 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом цього часу необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються як голоси, подані співвласниками на установчих зборів, такі і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").";

частину дванадцяту виключити;

частину чотирнадцяту після слова "проводиться" доповнити словом "безоплатно";

доповнити статтю новими частинами такого змісту:

"Установчі документи об'єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.

У разі створення об'єднання власниками квартир та/або нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення такого об'єднання відбувається у порядку, передбаченому цією статтею, по кожному багатоквартирному будинку окремо. Результати голосування визначаються окремо щодо кожного багатоквартирного будинку.

Органи місцевого самоврядування в тримісячний строк з дня державної реєстрації об'єднання забезпечують передачу йому копії технічної документації на багатоквартирний будинок, включаючи документ, згідно з яким (на підставі якого) багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічний паспорт і плани інженерних мереж.

У разі втрати документації на багатоквартирний будинок особа, яка здійснювала управління спільним майном багатоквартирного будинку, в термін до півроку з дня державної реєстрації об'єднання відновлює її за власний кошт.";

7) у статті 7:

абзаци четвертий, п'ятий, тринадцятий, п'ятнадцятий частини першої виключити;

частину другу доповнити реченням такого змісту:

"Включення до статуту відомостей про склад співвласників не є обов'язковим. ";

8) у статті 8:

частину першу викласти у такій редакції:

"До складу асоціації входять об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.";

в абзаці другому частини другої слово "назву" замінити словом "найменування";

у частині третій слово "важливими" замінити словом "істотними";

9) статтю 9 виключити;

10) у статті 10:

частину третю викласти в такій редакції:

"Загальні збори скликаються і проводяться в порядку, передбаченому цим законом для установчих зборів, правлінням об'єднання або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.";

частину четверту викласти у редакції такого змісту:

"Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.";

доповнити статтю після частини шостої новою частиною такого змісту:

"Співвласники мають право знайомитись з рішенням (протоколами) загальних зборів, із затвердженими цими рішеннями документами та робити з них копії.".

У зв'язку із цим частини сьому-шістнадцяту вважати відповідно частинами восьмою-сімнадцятою;

у частині дев'ятій:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"питання про використання спільного майна;";

абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:

"попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів (правочинів), укладених на суму, що перевищує визначену в статуті об'єднання, договорів, предметом яких є житлово-комунальні послуги (крім випадків ліквідації наслідків аварій), цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина;

визначення порядку сплати, переліку і розмірів внесків та платежів співвласників;";

в абзаці восьмому слово "будинку" замінити словами "багатоквартирного будинку";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління";

абзаци десятий-дванадцятий викласти в такій редакції:

"визначення обмежень на користування спільним майном;

обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення щодо передачі функцій з управління спільним майном багатоквартирного будинку повністю або частково асоціації;

прийняття рішень про заснування товариств або про участь у товариствах.";

доповнити частинами дванадцятою - п'ятнадцятою такого змісту:

"Кожний співвласник (його уповноважена особа) під час голосування має кількість голосів, що пропорційна до загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника щодо загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Якщо одна особа є власником квартир(и) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більше половини загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, то кожний співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення щодо визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядку управління та користування спільним майном, передачі у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а також щодо реконструкції та капітального ремонту багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього віддано не менш ніж дві третини загальної кількості голосів усіх співвласників, якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень більшою кількістю голосів. З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш ніж половину загальної голосів усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано встановленої частиною тринадцятою цієї статті кількості голосів "за" або "проти", проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 10 календарних днів з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього часу необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються як голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборах, так і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").".

У зв'язку із цим частини дванадцяту-сімнадцяту вважати відповідно частинами шістнадцятою-двадцять першою;

у частині дев'ятнадцятій:

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"укладення договорів на виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням;";

доповнити абзацом такого змісту:

"призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення.";

11) статтю 11 виключити;

12) статтю 12 викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Управління спільним майном багатоквартирному будинку

Управління спільним майном у багатоквартирному будинку здійснює об'єднання через свої органи управління.

За рішенням загальних зборів функції управління спільним майном багатоквартирного будинку можуть бути передані, всі або частково, управителю або асоціації.

Об'єднання самостійно визначає порядок управління спільним майном багатоквартирного будинку та може змінити його в будь-який час у встановленому цим Законом та статутом порядку.";

13) назву та частину першу статті 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Відносини співвласників і управителя

Якщо функції управління спільним майном у багатоквартирному будинку за рішенням загальних зборів об'єднання передано управителю, відносини з управління регулюються договором, укладеним між об'єднанням і управителем, умови якого повинні відповідати умовам примірного договору, затвердженого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та житлової політики.

частини другу, п'яту виключити;

частину шосту викласти у такій редакції:

"У разі відмови співвласника сплачувати внески та платежі на утримання і проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення спільного майна об'єднання або за його дорученням управитель має право звернутися до суду.";

частину сьому виключити;

14) у статті 14:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Права співвласника";

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Співвласник має право:";

абзац сьомий виключити;

у частині другій слова "На вимогу" замінити словами "Об'єднання на вимогу", а слово "воно" виключити;

у частині четвертій слова "прав власника" замінити словами "співвласником своїх прав";

у частинах третій - п'ятій слово "власників" замінити словом "співвласників";

15) статті 15 і 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 15. Обов'язки співвласника

Співвласник зобов'язаний:

виконувати вимоги статуту об'єднання;

виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;

використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;

забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення;

забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо здійснення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;

додержуватися вимог правил утримання жилого будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески та платежі;

відшкодовувати за власний рахунок і у повному обсязі збитки, заподіяні майну інших співвласників особисто або іншою особою, що займає чи використовує приміщення на законних підставах або з відома співвласника;

виконувати передбачені статутними документами обов'язки перед об'єднанням;

запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління об'єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;

додержуватися чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 22 до 8 години, щодо ремонтних робіт, які супроводжуються шумом, - з 21 до 8 години, а у святкові та неробочі дні - цілодобово).

Статутом об'єднання можуть бути встановлені інші обов'язки співвласників.

Стаття 16. Права об'єднання

Об'єднання має право відповідно до законодавства та статуту за рішенням загальних зборів:

створювати органи управління, визначати умови їх діяльності та розмір плати за їх діяльність;

приймати рішення щодо надходження та витрати коштів об'єднання;

визначати порядок утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення спільного майна відповідно до статуту;

укладати договори на виконання робіт та надання послуг для об'єднання;

виступати замовником робіт з капітального ремонту, реконструкції багатоквартирного будинку;

встановлювати перелік, розміри і порядок сплати внесків та платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного і ремонтного фондів;

для виконання статутних завдань здійснювати господарче забезпечення діяльності об'єднання в порядку, визначеному законом;

визначати підрядника, укладати договори на управління та експлуатацію, обслуговування, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;

здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;

захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади і органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

використовувати допоміжні приміщення у багатоквартирному будинку для потреб органів управління об'єднання;

здавати в оренду допоміжні приміщення та інше спільне майно багатоквартирного будинку.

Загальні збори об'єднання мають право делегувати асоціації, до якої входить об'єднання, частину повноважень власних органів управління.

Об'єднання може стати засновником (членом) асоціації.";

16) абзац четвертий - шостий частини першої статті 17 викласти в такій редакції:

"вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених цим Законом та статутом об'єднання внесків і платежів від співвласників, у тому числі відрахувань до резервного і ремонтного фондів;

звертатися до суду з позовом про звернення стягнення на майно співвласників, які відмовляються відшкодовувати заподіяні збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом об'єднання внески і платежі, у тому числі відрахування до резервного і ремонтного фондів;

виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб.";

17) в абзацах шостому і восьмому частини першої статті 18 слово "асоціації" виключити;

18) статтю 19 виключити;

19) назву і частину першу статті 20 викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Визначення часток внесків та платежів на утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна

Частка співвласника у загальному обсязі внесків та платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі квартир та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.";

частину другу виключити;

частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"Частка участі співвласника квартири та/або нежитлового приміщення визначається відповідно до його частки як співвласника квартири та/або нежитлового приміщення.

Спори щодо визначення частки у внесках і платежах на утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення спільного майна вирішуються в судовому порядку.";

20) статті 21 і 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Кошти об'єднання

Кошти об'єднання складаються з:

залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;

внесків і платежів співвласників;

коштів, отриманих об'єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;

коштів, отриманих об'єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;

коштів та майна, які надходять для здійснення потреб основної діяльності об'єднання;

добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних і юридичних осіб;

коштів, залучених на умовах кредиту або позики;

коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставах спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирного будинку;

пасивних доходів;

доходів від діяльності заснованих об'єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання;

коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання.

Перелік, розміри і порядок сплати внесків та платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного і ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами об'єднання відповідно до законодавства та статуту об'єднання.

Стаття 22. Забезпечення об'єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у будинку

Для забезпечення потреб в експлуатації багатоквартирного будинку, користуванні спільним майном у такому багатоквартирному будинку, включаючи поточний ремонт, утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, опалення, вивезення побутових відходів, об'єднання за рішенням загальних зборів має право:

визначати управителя, визначати виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з якими усі співвласники укладають відповідні договори;

виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг;

задовольняти всі або частину зазначених потреб силами самого об'єднання шляхом самозабезпечення. Питання самозабезпечення об'єднанням експлуатації багатоквартирного будинку та користування спільним майном у багатоквартирному будинку регулюються Господарським кодексом України в частині господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб'єктів.

Самозабезпечення об'єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку може здійснюватися безпосередньо силами співвласників,
а також шляхом залучення об'єднанням фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.

Газо- та електропостачання квартир та нежитлових приміщень здійснюється на підставі договорів між їх власниками і газо- та електропостачальними організаціями відповідно до вимог законодавства.

Договори з управителем укладаються об'єднанням відповідно до цього Закону.

Для фінансування самозабезпечення об'єднання співвласники сплачують відповідні внески та платежі в розмірах, установлених загальними зборами об'єднання. За згодою правління окремі співвласники можуть в рахунок сплати таких внесків та платежів виконувати окремі роботи в рамках самозабезпечення.

Об'єднання оплачує холодну та гарячу воду, теплову та електричну енергію, природний газ, комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів) та послуги з утримання багатоквартирних будинків і споруд та прибудинкових територій за цінами (тарифами), встановленими для населення.

З метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних будинках, де створено об'єднання, пільг та житлових субсидій на оплату послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання багатоквартирних будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, застосовується розмір витрат (внесків) на відповідні цілі, затверджений загальними зборами об'єднання, у межах граничного розміру витрат, який не може перевищувати розмір максимального (граничного) тарифу на ці послуги, встановленого відповідно органом місцевого самоврядування, на території якого функціонує об'єднання, або Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг";

21) назву статті 23 викласти у такій редакції:

"Стаття 23. Внески на утримання і ремонт приміщень";

частину другу після слова "Власник" доповнити словами "квартири та/або нежитлового", а слова "інших власників" замінити словами "інших співвласників";

у частині третій слово "Видатки" замінити словом "Внески" а слова "та договором про їх використання" замінити словами "та/або рішенням загальних зборів";

частину четверту виключити;

22) назву та частини першу і другу статті 24 викласти у такій редакції:

"Стаття 24. Участь колишнього балансоутримувача багатоквартирного будинку в обслуговуванні і ремонті спільного майна багатоквартирного будинку

Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку та/або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком, бере участь в організації та фінансуванні першого після створення об'єднання капітального ремонту будинку відповідно до законодавства.

Участь колишнього балансоутримувача багатоквартирного будинку та/або особи, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком, у фінансуванні поточних ремонтів майна, що перебуває у спільній власності, здійснюється за договором або за рішенням суду.";

частину третю виключити;

у частині п'ятій слова "на обслуговування і ремонт неподільного та загального майна в житловому комплексі" виключити;

частину шосту викласти у такій редакції:

"У разі відмови колишнього балансоутримувача багатоквартирного будинку та/або особи, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком, взяти пайову участь в організації та фінансуванні першого після створення об'єднання капітального ремонту об'єднання може звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майно такої особи.";

23) у статті 25:

у частині першій слово "управителя" замінити словами "з управління";

в абзаці першому частини другої слова "витрат власників" замінити словами "витрат співвласників";

абзац третій після слова "власників" доповнити словами "квартир та/або нежитлових приміщень";

24) назву статті 26 викласти в такій редакції:

"Стаття 26. Оренда приміщень у багатоквартирному будинку"

частину третю викласти в такій редакції:

"Об'єкти, що належать до спільного майна багатоквартирного будинку, можуть за рішенням загальних зборів об'єднання передаватися в користування, в тому числі на умовах оренди, фізичним та юридичним особам за умови, що в результаті цього не будуть погіршені умови експлуатації багатоквартирного будинку.";

частини четверту - п'яту виключити;

у частині восьмій слова "жилого чи нежилого" замінити словами "квартири або нежитлового";

25) назву статті 27 викласти у такій редакції:

"Стаття 27. Страхування спільного майна";

у частині другій слова "жилих або нежилих" замінити словами "квартир та/або нежитлових";

26) частини другу і третю статті 28 викласти в такій редакції:

"Об'єднання ліквідується у разі:

придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку;

прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об'єднання;

прийняття судом рішення про ліквідацію об'єднання.

У разі ліквідації об'єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартир та/або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, що перебувають у їх власності.";

у частині четвертій слова "власника", "власник", замінити відповідно словами "співвласника", "співвласник", а слова "приміщення в об'єднанні, незалежно від членства в ньому," виключити.

у тексті Закону слова "член об'єднання" в усіх відмінках і числах замінити словом "співвласник" у відповідному відмінку і формі числі, слова "його членів" замінити словом "співвласників", слова "неподільне і загальне майно" та "неподільне та загальне майно", замінити словами "спільне майно" у відповідному відмінку, а слова "житловий комплекс" замінити словами "багатоквартирний будинок" у відповідному відмінку і формі числа;

2.2. У частині першій статті 19 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112):

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та іншими об'єднаннями власників житла, якщо вони за рішенням загальних зборів виступають колективним замовником послуг з водопостачання та водовідведення або для забезпечення виконання статутних вимог щодо утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території;";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"власниками квартир та/або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку на підставі індивідуальних договорів;".

У зв'язку із цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

2.3. У статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2006 р., N 37, ст. 310; 2009 р., N 38, ст. 534; із змінами, внесеними Законами України від 22 червня 2012 року N 5026-VI та від 5 липня 2012 року N 5073-VI):

частину другу після слова "реєстрації" доповнити словами "об'єднань співвласників багатоквартирного будинку,";

частину третю після слів "Об'єднання громадян," доповнити словами "об'єднання співвласників багатоквартирного будинку,".

2.4. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 47, ст. 514):

1) абзац четвертий частини першої статті 1 виключити;

абзац сьомий частини першої викласти в такій редакції:

"власник - власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) - особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд;

співвласник багатоквартирного будинку - власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку;"

абзац шістнадцятий частини першої викласти в такій редакції:

"управитель - особа, яка за договором з власником або іншою особою, визначеною законодавством, здійснює управління багатоквартирним будинком, спільним майном багатоквартирного будинку, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком), забезпечує їх належне утримання та експлуатацію відповідно до закону та умов договору";

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

2) у частині четвертій статті 13 слово "балансоутримання" замінити словами "забезпечення утримання та експлуатації майна";

3) у частині восьмій статті 17 слово "балансоутримувача" виключити та після слова "управителя" доповнити словами "представник співвласників багатоквартирного будинку / об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельного кооперативу)";

4) у статті 18:

частину першу після слова "споживач" доповнити словами "та/або управитель";

частину третю після слова "споживачем" доповнити словами "та/або управителем" та після слова "споживачі" доповнити словами "представник співвласників багатоквартирного будинку / об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та/або управитель";

5) у статті 19:

частину другу після слова "виробник" доповнити словом "управитель";

частину четверту виключити;

6) статтю 23 викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Права та обов'язки власника

1. Власник має право:

1) утримувати та управляти належним йому майном чи доручати управителю повністю або частково розпоряджатися та управляти належним йому майном відповідно до закону та договору. Рішення щодо управління майном, що перебуває у спільній власності, приймається співвласниками відповідно до закону;

2) визначати порядок утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонту та технічного переоснащення майна;

3) укладати договори на надання житлово-комунальних послуг;

4) приймати рішення щодо використання коштів на виконання капітального та поточного ремонтів;

5) здійснювати господарську діяльність у порядку, визначеному законом.

2. Власник зобов'язаний:

1) забезпечувати управління майном власними силами або обирати управителя та укладати з ним договір на управління майном;

2) забезпечувати умови для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм та правил;

3) забезпечувати належну експлуатацію та утримання житлових будинків відповідно до стандартів, нормативів, норм і правил.";

7) статтю 24 виключити;

8) частину першу статті 25 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) складати та підписувати акт - претензію споживача";

9) в абзаці третьому статті 27 слова "чи балансоутримувач" виключити;

10) статтю 29 викласти в такій редакції:

"Стаття 29. Особливості укладання договорів у багатоквартирному будинку

1. Договори про надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладаються між власником квартири або іншою особою, визначеною законодавством, та виконавцями.

2. Процедура погодження умов договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін.";

2.5. Частину другу статті 28 у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" доповнити абзацом такого змісту (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; 2012 р., N 8, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 04 липня 2012 року N 5037-VI):

"Витяг з Державного реєстру прав про суб'єктів права власності на всі квартири та нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку та площу таких квартир та нежитлових приміщень на підставі заяви має право отримувати співвласник багатоквартирного будинку або уповноважена ним особа".

3. Установити, що статути об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, затверджені до набрання чинності цим Законом, діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. У разі відсутності проектної документації на багатоквартирний будинок орган місцевого самоврядування протягом року з дати набрання чинності цим Законом забезпечує розроблення та передачу особам, визначеним у частині п'ятій цієї статті, технічного паспорта на багатоквартирний будинок, схем внутрішньобудинкових мереж (водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, тепло-, газо-, електропостачання тощо) та паспортів ліфтового господарства (за наявності).

5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень перегляд чи скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про особливості права власності у багатоквартирному будинку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України "Про особливості права власності у багатоквартирному будинку" (далі - проект) розроблено на виконання пункту 158.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 N 128/2013 (далі - Національний план дій), та з метою врегулювання на законодавчому рівні питання здійснення права власності та ефективного управління багатоквартирним будинком, забезпечення співвласників будинку дієвим механізмом для прийняття рішень щодо утримання та управління спільним майном, в тому числі щодо проведення енергоефективної модернізації будинку.

Необхідність прийняття проекту обґрунтовується нагальною потребою забезпечення ефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту є вирішення проблем здійснення права власності у багатоквартирному будинку, пов'язаних з необхідністю створення умов для ефективної експлуатації та утримання спільного майна багатоквартирних будинків, а також визначення альтернативних методів управління.

Досягнути зазначеної мети пропонується шляхом:

визначення багатоквартирного будинку; майна, що належить до спільного майна; суб'єктів права власності у багатоквартирному будинку;

встановлення механізму визначення частки кожного співвласника у спільному майні;

запровадження у кожному багатоквартирному будинку інституціональних можливостей для представництва всіх співвласників;

визначення та конкретизації основних прав і обов'язків співвласників багатоквартирного будинку;

визначення простої та кваліфікованої (для найважливіших рішень) більшості голосів співвласників для прийняття рішень щодо розпорядження та управління спільним майном у багатоквартирному будинку;

запровадження принципу пропорційності голосів співвласників відповідно до їхньої частки у спільному майні та процедури письмового опитування водночас із процедурою скликання загальних зборів;

визначення альтернативних моделей управління спільним майном у багатоквартирному будинку (самостійно, у тому числі шляхом створення ОСББ, або передачі всіх або частини функцій на підставі договору фізичній чи юридичній особі (управителю);

визначення порядку розподілу витрат на утримання спільного майна (пропорційно до своєї частки у спільному майні) та відповідальності співвласників багатоквартирного будинку.

Прикінцевими положеннями проекту передбачено внесення змін до інших законодавчих актів.

Внесення змін до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" зокрема передбачають:

усунення штучного поділу співвласників на повноправних членів і неповноправних "не членів" ОСББ,

узгодження правового режиму спільної власності в багатоквартирному будинку з положеннями Цивільного кодексу України,

усунення поняття "балансоутримання",

встановлення прямої вказівки про те, що в разі створення ОСББ будинок перебуває в його управлінні, без необхідності очікувати на його "передачу" від когось,

встановлення безпосередньо в законі правил щодо порядку голосування (раніше це питання регулювалося лише підзаконним нормативно-правовим актом - Типовим статутом), причому передбачаються правила, аналогічні описаним вище,

врегулювання питань самостійного забезпечення об'єднанням утримання багатоквартирного будинку.

Відтак законопроект створює більш сприятливі умови для створення і діяльності ОСББ в Україні.

Також проектом передбачено внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Цими змінами передбачається надати право кожному співвласнику багатоквартирного будинку отримувати інформацію про те, хто є власниками інших квартир і нежитлових приміщень у цьому будинку, - тобто, хто разом із ним є співвласниками спільного майна в будинку. Без цього описані вище нововведення щодо порядку прийняття спільних рішень були би "мертвою нормою", адже неможливо скликати збори співвласників та належним чином підрахувати голоси, якщо не знати, хто ж цими співвласниками є та скільки їх загалом.

Також проект передбачає зміни ще до кількох законів України з метою узгодження їхніх положень з основним текстом закону:

"Про питну воду та питне водопостачання",

"Про житлово-комунальні послуги",

"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі основні нормативно-правові акти:

Цивільний кодекс;

закони України:

"Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку";

"Про житлово-комунальні послуги".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових коштів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством юстиції, Міністерством фінансів, Державною архітектурно-будівельною інспекцією, Державною служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Положення проекту не стосуються питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України "Про особливості права власності у багатоквартирному будинку" розміщено для громадського обговорення на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта погоджено без зауважень із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України".

Проект потребує погодження із Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект є регуляторним актом.

Необхідність державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта обґрунтовується відсутністю відповідної нормативно-правової бази, яка б регулювала відносини, пов'язані з утриманням, експлуатацією та управлінням спільним майном багатоквартирного будинку, та враховувала особливості таких відносин, пов'язаних із необхідністю колективного прийняття рішень та максимального врахування інтересів усіх співвласників.

Положення проекту позитивно вплинуть на забезпечення прав та інтересів держави, громадян і суб'єктів господарювання, що обґрунтовується таким чином.

Прийняття проекту:

врегулює на законодавчому рівні відносин у сфері управління багатоквартирними будинками, сприятиме збереженню наявного житлового фонду та ефективному його управлінню, що є частиною державної житлової політики;

забезпечить громадян необхідною нормативно-правовою базою для ефективного управління багатоквартирним будинком власними силами (самостійно);

створить умови для залучення у сферу управління спільним майном багатоквартирного будинку суб'єктів господарювання - професійних управителей та розвитку ринку надання послуг з управління;

Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики.

Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

N
з/п

Принцип державної регуляторної політики

Обґрунтування відповідності проекту принципу державної регуляторної політики

1.

Доцільність

Проект є доцільним, оскільки враховує особливості відносин у сфері управління спільним майном багатоквартирного будинку, сприятиме їх врегулювання та за своїм змістом є основоположним у цій сфері

2.

Адекватність

Форма та рівень державного регулювання відповідає потребі вирішення проблеми управління спільним майном багатоквартирного будинку та ринковим вимогам (сприяє розвитку ринку послуг з управління спільним майном) з урахуванням усіх прийнятних альтернатив

3.

Ефективність

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами

4.

Збалансованість

Баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави забезпечується завдяки можливості вибору громадянами прийнятної форми управління багатоквартирним будинком, однією з яких є залучення суб'єктів господарювання - управителів

5.

Передбачуваність

Послідовність державної політики підтверджується тим, що розроблення проекту акта здійснювалось на виконання пункту 158.1 Національного плану дій та передбачено пунктом 75 Плану діяльності Мінрегіону з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, затвердженого наказом Мінрегіону від 14.12.2012 N 629

6.

Прозорість та врахування громадської думки

Під час підготовки проекту акта було забезпечено відкритість дій Мінрегіону України для фізичних, юридичних осіб та їх об'єднань шляхом розміщення проекту на офіційному веб-сайті Міністерства

11. Прогноз результатів

Реалізація положень проекту Закону України "Про особливості права власності у багатоквартирному будинку" сприятиме ефективному управлінню, утриманню та експлуатації спільного майна багатоквартирних будинків, збереженню житлового фонду та удосконаленню та розвитку ринку надання послуг з управління спільним майном багатоквартирного будинку.

 

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства

Г. П. Темник

___ ____________ 2013 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про особливості права власності у багатоквартирному будинку"

1. Опис проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про особливості права власності у багатоквартирному будинку" (далі - проект) розроблено на виконання пункту 158.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 N 128/2013 (далі - Національний план дій), та з метою врегулювання на законодавчому рівні питання здійснення права власності та ефективного управління багатоквартирним будинком, забезпечення співвласників будинку дієвим механізмом для прийняття рішень щодо утримання та управління спільним майном, в тому числі щодо проведення енергоефективної модернізації будинку.

Необхідність прийняття проекту обґрунтовується нагальною потребою забезпечення ефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків.

2. Цілі державного регулювання

Метою проекту є вирішення проблем здійснення права власності у багатоквартирному будинку, пов'язаних з необхідністю створення умов для ефективної експлуатації та утримання спільного майна багатоквартирних будинків, а також визначення альтернативних методів управління.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Під час розроблення проекту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Залишення існуючої ситуації без змін характеризується відсутністю механізмів врегулювання проблеми неефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків, що не дає можливості власникам квартир та нежитлових приміщень реалізувати своє право користування спільним майном багатоквартирного будинку та виконувати свій обов'язок стосовно його утримання, а також зумовлює подальше зношення, руйнування та доведення до аварійного стану житлового фонду.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що вказаний спосіб є неприйнятним.

2. Прийняття нового регуляторного акта

Проект передбачає комплексне вирішення проблеми неефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків.

Тому єдиним прийнятним способом вирішення проблеми є прийняття регуляторного акта.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення мети, визначеної у другому розділі Аналізу регуляторного впливу, проектом передбачено:

визначення багатоквартирного будинку; майна, що належить до спільного майна; суб'єктів права власності у багатоквартирному будинку;

встановлення механізму визначення частки кожного співвласника у спільному майні;

запровадження у кожному багатоквартирному будинку інституціональних можливостей для представництва всіх співвласників;

визначення та конкретизації основних прав і обов'язків співвласників багатоквартирного будинку;

визначення простої та кваліфікованої (для найважливіших рішень) більшості голосів співвласників для прийняття рішень щодо розпорядження та управління спільним майном у багатоквартирному будинку;

запровадження принципу пропорційності голосів співвласників відповідно до їхньої частки у спільному майні та процедури письмового опитування водночас із процедурою скликання загальних зборів;

визначення альтернативних моделей управління спільним майном у багатоквартирному будинку (самостійно, у тому числі шляхом створення ОСББ, або передачі всіх або частини функцій на підставі договору фізичній чи юридичній особі (управителю);

визначення порядку розподілу витрат на утримання спільного майна (пропорційно до своєї частки у спільному майні) та відповідальності співвласників багатоквартирного будинку.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі економічні та політичні фактори: економічна криза, політична нестабільність, зміни в чинному законодавстві.

Позитивно впливатиме на дію цього акта економічне зростання.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Можливість виконання акта з боку органів державної виконавчої влади - Мінрегіону, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також юридичних осіб оцінюється як висока, оскільки впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта буде здійснюватися в установленому законом порядку.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Визначення вигод та витрат, формування таблиці вигод/витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Врегулювання на законодавчому рівні відносин у сфері управління багатоквартирними будинками, сприятиме збереженню наявного житлового фонду та ефективному його управлінню, що є частиною державної житлової політики

Не потребує додаткових витрат з державного бюджету

Інтереси суб'єктів господарювання

Створення умов для залучення у сферу управління спільним майном багатоквартирного будинку суб'єктів господарювання - професійних управителей та розвитку ринку надання послуг з управління

Потребує додаткових витрати часу для вивчення норм регуляторного акта та їх реалізації

Інтереси громадян

Забезпечення громадян необхідною нормативно-правовою базою для ефективного управління багатоквартирним будинком власними силами (самостійно)

Потребує додаткових витрати часу для вивчення норм регуляторного акта та їх реалізації

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії акта необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - відсутній;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - всі власники квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирних будинків, а також суб'єкти господарювання, що здійснюють управління спільним майном багатоквартирного будинку;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, - середній;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - високий.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Міністерство.

 

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства

Г. П. Темник

___ ____________ 2013 р.

 

Опрос